Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Σαρκοείδωση

Χρήσιμες πληροφορίες για τη σαρκοείδωση

Σαρκοείδωση είναι μία μη λοιμώδης, πολυσυστηματική νόσος άγνωστης αιτιολογίας που προσβάλλει, συχνά, νέους και μέσης ηλικίας ενήλικες. Συχνά, παρουσιάζεται με αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια, πνευμονικά διηθήματα, οφθαλμικές και δερματικές βλάβες. Άλλα όργανα μπορούν να προσβληθούν, όπως το ήπαρ, ο σπλήνας, οι λεμφαδένες, η καρδιά και το κεντρικό νευρικό σύστημα

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αιμοποιητικό/Λεμφαδένες/Ανοσολογικό/Αναπνευστικό, Καρδιαγγειακό, Γαστρεντερικό

Επικρατέστερη ηλικία: 20-60 χρόνια

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες < Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ

 • Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί
 • Βήχας
 • Βράχυνση αναπνοής
 • Δερματικές βλάβες
 • Πόνος ή ευερεθιστότητα οφθαλμών
 • Γενικευμένη κακουχία, αδιαθεσία
 • Πυρετός
 • Βραδινοί ιδρώτες

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Λοιμώδεις, κοκκιωματώδεις νόσοι, όπως φυματίωση και οι μυκητιασικές λοιμώξεις
 • Αντιδράσεις ξένου σώματος
 • Άλλες κακοήθειες σχετιζόμενες με λεμφαδενοπάθεια
 • Βηρυλλίωση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Λεμφαδενοπάθεια, αναιμία ή λευκοπενία βρίσκεται στους μισούς ασθενείς
 • Παθολογική ηπατική λειτουργία (κυρίως, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση) αναφέρεται συχνά

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Η πρεδνιζόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και να ομαλοποιήσει τα ευρήματα του σπινθηρογραφήματος με Γάλλιο

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μη τυρεοειδοποιημένα επιθηλιοειδή κοκκιώματα χωρίς ευρήματα μυκητιασικής ή μικροβακτηριδιακής λοιμώξεως

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE) είναι αυξημένο στο 60% των ασθενών
 • Σπινθηρογράφημα με Γάλλιο – φαίνεται να προσλαμβάνουν ο πνεύμονας, οι λεμφαδένες και οι παρωτίδες σε ενεργό νόσο (καλύτερα να μη γίνεται)
 • Χαρακτηριστικά σε ενεργό νόσο, βρογχοκυψελιδική έκπλυση παρέχει ένα υγρό που έχει αυξημένο ποσοστό CD4 – θετικών λεμφοκυττάρων (Τ/βοηθοί/επαγωγείς λεμφοκύτταρα)
 • Οφθαλμολογική εξέταση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφίες θώρακος σταδοποιούνται σύμφωνα με τη σταδιοποίηση του Scadding:

 • Στάδιο 0 = φυσιολογική
 • Στάδιο 1 = μόνο πυλαία λεμφαδενοπάθεια
 • Στάδιο 2 = πυλαία λεμφαδενοπάθεια και πνευμονικά διηθήματα
 • Στάδιο 3 = μόνο πνευμονικά διηθήματα
 • Στάδιο 4 = πνευμονική ίνωση

Το σπινθηρογράφημα με Γάλλιο θα είναι θετικό σε περιοχές οξείας νόσου.

Η αξονική τομογραφία μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα αναγνώρισης λεμφαδένων και η αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας δείχνει περιβρογχική νόσο

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Βρογχοσκόπηση με διαβρογχική βιοψία και βρογχοκυψελιδική έκπλυση εκτελείται συχνά για να διαγνωσθεί η πνευμονική νόσος (
 • Μεσαυλιοσκόπηση, βιοψία δέρματος ή λεμφαδένος (αν είναι αναγκαία για να τεθεί η διάγνωση)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Η νόσος μπορεί να μην απαιτεί ειδική θεραπεία στο ασυμπτωματικό άτομο ή μπορεί να απαιτείται θεραπεία με βάση ειδικές ενδείξεις, όπως καρδιακές ή επιπλοκές κεντρικού νευρικού συστήματος, οφθαλμικές ή υπερασβεστιαιμία
 • Θεραπεία πνευμονικών και δερματικών εκδηλώσεων γίνεται συνήθως με βάση τη βελτίωση της κλινικής εικόνας

ΔΙΑΙΤΑ

 • Αποφυγή τροφών πλούσιων σε ασβέστιο
 • Σε ασθενείς με κορτικοστεροειδή, αποφυγή τροφών πλούσιων σε αλάτι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Γενικά επιμείνετε στην καλοήθη φύση της νόσου και στο γεγονός ότι δεν είναι μεταδοτική στους άλλους και δεν είναι κακοήθης

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Συστηματικά κορτικοστεροειδή στον ασθενή με συστηματικά συμπτώματα, συνήθως πρεδνιζόνη, αρχικά 40 mg την ημέρα ή κάθε 2η ημέρα. Η θεραπεία με βαθμηδόν μειούμενες δόσεις πρέπει να διαρκέσει για τουλάχιστον ένα έτος
 • Σε ασθενείς με δερματική ή οφθαλμική νόσο τοπικά στεροειδή μπορεί να είναι αποτελεσματικά

Αντενδείξεις: Ασθενείς με γνωστά προβλήματα για κορτικοστεροειδή

Προφυλάξεις: Προσεκτική παρακολούθηση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και/ή υπέρταση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μεθοτρεξάτη 10 mg την εβδομάδα, υδροξυχλωροκίνη 100-200 mg την ημέρα, αζαθειοπρίνη 50-150 mg την ημέρα και χλωραμβουκίλη (0,1-0,2 mg/kg). Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκινογενέσεως. Χρήση ανοσοκατασταλτικών όπως μεθοτρεξάτης, αζαθειοπρίνης ή χλωραμβουκίλης, θα απαιτήσει προσεκτική, τακτική παρακολούθηση γενικής αίματος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Ασθενείς σε πρεδνιζόνη για συμπτώματα πρέπει να εξετάζονται κάθε ένα ή δύο μήνες ενώ είναι σε θεραπεία
 • Ασθενείς που δεν χρειάζονται θεραπεία πρέπει να εξετάζονται τακτικά (κάθε τρεις μήνες) για τα δυο τουλάχιστον χρόνια μετά τη διάγνωση
 • Ακτινογραφίες θώρακα και δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας είναι χρήσιμες για παρακολούθηση πνευμονικής προσβολής
 • Επίπεδα μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης χρησιμοποιείται από μερικούς για παρακολούθηση της ενεργότητας της νόσου. Σε ασθενείς με αρχικά αυξημένα επίπεδα ACE μπορεί αυτά να ελαττωθούν στα φυσιολογικά με την ύφεση της νόσου

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 • Οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν σημαντική προσβολή αναπνευστικού, όπως πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή κάμψη
 • Άλλα όργανα, κυρίως η καρδιά (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες), τα μάτια (σπάνια τύφλωση) και το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορούν να προσβληθούν με σημαντικές επιπτώσεις. Ευτυχώς προσβολή καρδιάς, οφθαλμών και ΚΝΣ, συνήθως εκδηλώνονται πρώιμα σε ασθενείς με αυτές τις επιπλοκές της νόσου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • 80% των ασθενών θα έχουν αυτόματη θα έχουν αυτόματη ίαση μέσα σε 2 χρόνια
 • 10% θα έχουν σημαντική ίνωση, αλλά όχι περαιτέρω επιδείνωση της νόσου μετά δυο χρόνια
 • 10% (υψηλότερο σε ορισμένους πληθυσμούς όπως οι Αφροαμερικανοί) θα έχουν χρόνια, επιδεινούμενη νόσο

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Σπάνια

Γηριατρικό: Λιγότερο από 5% των ασθενών με ενεργό νόσο είναι κάτω των 60 χρονών

Άλλα: Η σαρκοείδωση είναι νόσος των νεαρών και των μεσήλικων

ΚΥΗΣΗ

Όχι αυξημένη συχνότητα

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα αυτοάνοσα νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα αυτοάνοσα νοσήματα

sarcoidosis main

Διαβάστε, επίσης,

Πυριτίαση

Χρήσιμες πληροφορίες για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Βακτηριακή πνευμονία

Πνευμονική καρδία

Κοκκιωμάτωση του Wegener

Χλαμύδια της πνευμονίας

Σημαντικές πληροφορίες για την αμυλοείδωση

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη πνευμονία

Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας

Πολύμορφο ερύθημα

Οζώδες ερύθημα

Διαφοροδιάγνωση λεμφαγγειακής καρκινωμάτωσης

Ηωσινοφιλικές πνευμονίες

Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

Κρυπτοκοκκίαση

Χρήσιμες πληροφορίες για το γάλλιο

Βηρύλλιο

Ασπεργίλλωση

Η αμιάντωση

Όταν κάποιος φτύνει αίμα

Σύνδρομο Sweet

Σαρκοείδωση

Κοκκιδιοειδομύκωση

Όγκοι μεσοθωρακίου

Μεταμόσχευση πνεύμονος

Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Ραγοειδίτιδα

Λεμφαγγειολειομυομάτωση

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό. Διευκολύνετε και βοηθήστε τα άτομα με τα άτομα με Αυτισμό Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι οι δυσκολίες σε άτομα τα οποία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ