Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

Προεκλαμψία

Χρήσιμες πληροφορίες για τη προεκλαμψία

Προεκλαμψία είναι υπέρταση που σχετίζεται με λευκωματουρία, οίδημα και οξεία υπέρμετρη αύξηση βάρους, που αναπτύσσονται στην εγκυμοσύνη, μετά τις 20 εβδομάδες κύησης

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπαραγωγικό, Καρδιαγγειακό, Νευρικό

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Νέες πρωτότοκες γυναίκες
 • Γυναίκες πάνω από 35 ετών

Επικρατέστερο φύλο: Μόνο γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

 • Αυξημένη αρτηριακή πίεση (> 140/90 ή αυξημένη κατά 30 συστολική ή αυξημένη κατά 15 διαστολική) που καταγράφηκε σε 2 ελέγχους της αρτηριακής πίεσης με διαφορά 6 ωρών η μία από την άλλη
 • Πρωτεϊνουρία (> 300 mg/24 ώρες ή > 1 gram/lt)
 • Οίδημα
 • Ταχεία υπέρμετρη αύξηση βάρους (> 5 lbs/εβδομάδα) (2,3 kg/εβδομάδα)
 • Επιγάστριο άλγος
 • Πονοκέφαλος
 • Αυξημένα αντανακλαστικά
 • Οπτικές διαταραχές
 • Ανησυχία
 • Σπασμός των αρτηριδίων του αμφιβληστροειδούς
 • Οίδημα της οπτικής θηλής
 • Μαλακό εξίδρωμα αμφιβληστροειδούς (βαμβακοειδείς κηλίδες)
 • Αμνησία
 • Ολιγουρία
 • Ανουρία

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

 • Αλλαγμένη καρδιαγγειακή δραστηριότητα/τρέχουσα υπόθεση
 • Αυξημένη κυψελιδική διαπερατότητα
 • Εκτεταμένος αγγειόσπασμος
 • Μικροθρόμβοι
 • Υπέρταση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

 • Οικογενής επίπτωση
 • Κατώτερο κοινωνικοικονομικό επίπεδο
 • Πολύδυμη κύηση
 • Εφηβεία
 • Νόσοι κολλαγόνου
 • Γυναίκες > 35 χρόνων
 • Πρωτοτοκία
 • Πρώτη επακόλουθη κύηση με διαφορετικό πατέρα
 • Σακχαρώδης διαβήτης κύησης
 • Χρόνια υπέρταση
 • Υδατιδώδης μύλη
 • Εμβριϊκός ύδρωπας
 • Ιστορικό νεφρικής νόσου

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Χρόνια υπέρταση
 • Υπέρταση που επιδεινώνεται με την κύηση
 • Υπέρταση που προκαλείται από την κύηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Πρωτεϊνουρία (> 300 mg/24 ώρες ή > 1 gram/lt
 • Αυξημένο ουρικό οξύ > 5,5 mg/dl (ήπια), > 9,5 mg/dl (βαριά)
 • Θρομβοκυτταροπενία
 • Κάθαρση κρεατινίνης < 90 ml/λεπτό/1,73 m2
 • Αυξημένο άζωτο ουρίας αίματος (> 16)
 • Αυξημένη κρεατινίνη (> 1,0 mg/dL)
 • Δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας αυξημένες
 • Προϊόντα αυξημένης αποδόμησης ινώδους
 • Αυξημένος PT
 • Μειωμένο ινωδογόνο
 • Κοκκιώδεις κύλινδροι στα ούρα
 • Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι στα ούρα
 • Αυξημένο ειδικό βάρος ούρων
 • Αυξημένη Τ4
 • Θρομβοκυτταρπενία
 • Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
 • Υπερχολερυθριναιμία

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Εναποθέσεις ινικής στα νεφρά
 • Εναποθέσεις ινικής στα νεφρά, με νέκρωση και περιπυλαίες αιμορραγίες
 • Ανωμαλίες αγγείων του πλακούντα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 • Εξωνοσοκομειακή φροντίδα, αν είναι ήπια
 • Ενδονοσοκομειακή φροντίδα, αν υπάρχει επιδείνωση
 • Τοκετός, όσο το δυνατό γρηγορότερα, αν είναι σοβαρή
 • Εισαγωγή στο νοσοκομείο, αν η αρτηριακή πίεση > 160/110 mm Hg, πρωτεϊνουρία > 5 gr/24 ώρες, ολιγουρία, εγκεφαλικές ή οπτικές διαταραχές (σκότωμα, θολή όραση) σοβαρή κεφαλαλγία, αλλαγή συνείδησης, πνευμονικό οίδημα, θρομβοκυτταροπενία, δοκιμασίες για διαταραγμένη ηπατική λειτουργία, επιγάστριο άλγος

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Αν είναι εξωνοσοκομειακός ασθενής, κρατείστε αρχείο καθημερινού βάρους, χρησιμοποιείστε μια δοκιμασία στο σπίτι, για να ελέγξετε την πρωτεϊνουρία
 • Εάν είναι εξωνοσοκομειακός ασθενής, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 2 φορές την εβδομάδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Κλινήρης στην αριστερή πλευρά
 • Περιπατητικός μόνο για ούρηση

ΔΙΑΙΤΑ

 • Περιορισμός άλατος δεν είναι καλός, γιατί ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση αγγειοσύσπασης
 • Πρωτεΐνη 80-100 gr/ημέρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Αποφύγετε την υπερβολική αύξηση βάρους κατά την κύηση (> 25-30 lbs) δηλαδή > 11,4 – 13,6 kg

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Για προφύλαξη σπασμών – θειϊκό μαγνήσιο, δόση εφόδου 4 gr ΕΦ σε 250 ml φυσιολογικό ορό για 20-30 λεπτά. Δόση συντήρησης 1-2 gr/ώρα ΕΦ

Προφυλάξεις:

 • Τα θεραπευτικά επίπεδα μαγνησίου 4-7 mEq/lt
 • Τοξικότητα (ερύθημα, εφίδρωση, χαλαρά αντανακλαστικά, χαλαρή παράλυση, καταστολή ΚΝΣ, ολιγουρία, ελαττωμένη καρδιακή λειτουργία)
 • Ενδορραχιαία/επισκληρίδια αναισθησία αντενδείκνυται
 • Συνεχίστε 24 ώρες μετά τον τοκετό
 • Θεραπεία τοξικότητας με 10% γλυκονικό ασβέστιο, 1 gr ανά 23 λεπτά συν οξυγόνο
 • Δώστε ωκυτοκίνη μετά τον τοκετό για να προλάβετε την αιμορραγία (60 μονάδες/lt σε 50 cc/ώρα)
 • Διατηρείστε τη ροή των ούρων > 25 cc/ώρα
 • Επανελέγχετε συχνά τα αντανακλαστικά. Μπορεί να μην είναι πολύ ενεργά, αλλά πρέπει να υπάρχουν

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Υπέρταση:

 • Υδραλαζίνη 5-10 mg ΕΦ κάθε 20-30 λεπτά, ή
 • Διαζοξίδη 30 mg ελάχιστη δόση, εάν δεν ανταποκρίνεται στην υδραλαζίνη
 • Αποφύγετε το νιτροπρωσσικό νάτριο (μειωμένη ροή αίματος της μήτρας συν πιθανά θανάσιμα επίπεδα κυανιούχων στο έμβρυο)

Σπασμοί:

 • Θειϊκό μαγνήσιο όχι τόσο αποτελεσματικό για τη θεραπεία των σπασμών, όσο είναι για την προφύλαξη
 • Διαζεπάμη 10 mg ΕΦ, ακολουθούμενα από 10 mg ΕΜ κάθε 4 ώρες αν το θειϊκό μαγνήσιο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι αποτελεσματικό

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Διατηρείστε την αποβολή ούρων > 25 cc/hr
 • Συνεχίστε το θειϊκό μαγνήσιο για 24 ώρες μετά τον τοκετό
 • Δώστε ωκυτοκίνη μετά τον τοκετό για να εμποδίσετε την αιμορραγία (60 μονάδες/lt σε 50 cc/ώρα)

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Έλεγχος βάρους
 • Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι χαμηλή δόση ASA μπορεί μερικές φορές να προλάβει την προεκλαμψία

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Εκλαμψία (σπασμοί)
 • Υπερτασική κρίση
 • Οξεία πυελονεφρίτιδα
 • Οξύ λιπώδες ήπαρ
 • Οξύ πνευμονικό οίδημα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Πρόληψη σπασμών
 • Γέννηση βιώσιμου εμβρύου

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκόλληση πλακούντα

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Αυξημένη επίπτωση στους εφήβους

ΚΥΗΣΗ

Μεγαλύτερες έγκυες γυναίκες (>35 ετών) έχουν αυξημένη επίπτωση

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το ουρογεννητικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το ουρογεννητικό σύστημα

pregnancy gettyimages

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για τον πρόωρο τοκετό

Ιδιοπαθής υπέρταση

Κακοήθης υπέρταση

Tοξιναιμία της κυήσεως

Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

Σύνδρομο Sheehan

Σύνδρομο ανεπάρκειας μαγνησίου

Σύνδρομο πλακουντιακής ανεπάρκειας

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση;

Aντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Τι είναι η εκλαμψία

Πρόωρος τοκετός

Πότε η κύηση είναι υψηλού κινδύνου

www.emedi.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠρωκτίτιδα
Επόμενο άρθροΠολιομυελίτιδα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Pancakes με πεκάν, μπανάνα και maple syrup

Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup. Με αλεύρι ολικής, νιφάδες βρώμης και μέλι. Νόστιμο και υγιεινό Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ: Το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ