Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Ασυμβατότητα Rhesus

Rhesus ασυμβατότητα

Ασυμβατότητα Rhesus είναι η καταστροφή μέσω αντισωμάτων των ερυθρών αιμοσφαιρίων που φέρουν στην επιφάνεια τους Rh αντιγόνα από άτομα τα οποία δεν έχουν αυτά τα αντιγόνα και τα οποία έχουν “ευαισθητοποιηθεί” προς αυτά.

Μπορεί να προκληθεί μέσω μετάγγισης ασύμβατου αίματος.

Πιο συχνά εμφανίζεται σε Rh-αρνητικών μητέρων.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αιματολογικό/Λεμφικό/Ανοσολογικό

Γενετική: Τα Rh αντιγόνα μεταβιβάζονται με τον αυτοσωματικό χαρακτήρα. Τρία στενά – συνδεδεμένα τμήματα στο χρωμόσωμα 1 γνωστά σαν C, D και E, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να είναι αλλήλια: Cc, Dd, Ee. Τα άτομα στα οποία εκφράζεται το D αντιγόνο ή η παραλλαγή του Du θεωρούνται Rh θετικά. Τα άτομα τα οποία δεν έχουν το αντιγόνο D είναι Rh αρνητικά. Αντισώματα κατά των C, c, D, d, E ή e μπορεί να αναπτυχθούν σε άτομα τα οποία δεν έχουν το συγκεκριμένο αντιγόνο, μόνο το αντιγόνο D αποτελεί ισχυρό ερέθισμα για ανοσολογική απάντηση. Η ισοανοσοποίηση προς τα Rh αντιγόνα δεν είναι κληρονομική

Επικρατέστερη ηλικία: Η ηλικία της τεκνοποίησης

Επικρατέστερο φύλο: Μόνο γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

 • Αιμόλυση στο λήπτη Rh – θετικού εμβρύου από Rh – αρνητική μητέρα
 • Ίκτερος των νεογνών
 • Πυρηνικός ίκτερος
 • Συγγενής ή εμβρυϊκή αναιμία
 • Εμβρυϊκός ύδρωπας
 • Ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου

ΑΙΤΙΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

 • Μετάγγιση Rh-θετικού αίματος σε Rh-αρνητικό λήπτη
 • Έκθεση της μητέρας στα Rh αντιγόνα του εμβρύου μετά ή κατά τον τοκετό

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

 • Οποιαδήποτε κύηση Rh-θετικού εμβρύου από Rh-αρνητική μητέρα
 • Τεχνητή έκτρωση
 • Αυτόματη αποβολή
 • Έκτοπη κύηση
 • Αμνιοκέντηση, λήψη δείγματος χοριακών λαχνών
 • Ενδομήτριος αιμορραγία (θάνατος του εμβρύου στη μήτρα)
 • Καισαρική τομή
 • Τραύμα της μητέρας
 • Πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα
 • Πρόπτωση πλακούντα
 • Αφαίρεση του πλακούντα με το χέρι

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

 • ΑΒΟ ασυμβατότητα
 • Ισοανοσοποίηση μέσω άλλης ομάδας αίματος (μη-Rh )
 • Εμβρυϊκός ύδρωπας μη ανοσολογικής αιτιολογίας
 • Κληρονομική σφαιροκυττάρωση
 • Ενζυμικές διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Θετική έμμεση δοκιμασία Coombs (έλεγχος αντισωμάτων) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Προηγηθείσα χορήγηση Rh (D) ανοσοσφαιρίνης μπορεί να οδηγήσει σε ασθενώς (ψευδώς) θετική έμμεση αντίδραση Coombs στο νεογνό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Τυποποίηση της ομάδας αίματος των γονέων
 • Δοκιμασία Kleihauer-Betke για την αξιολόγηση της ποσότητας μιας οξείας εμβρυο-μητρικής αιμορραγίας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Στις περισσότερες περιπτώσεις χειρισμός σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου. Λόγω των εξειδικευμένων, κατά κάποιο τρόπο παράτολμων θεραπευτικών χειρισμών που εφαρμόζονται, οι εγκυμοσύνες συνήθως αντιμετωπίζονται σε επίπεδο τεταρτοβάθμιας περίθαλψης

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εξαρτάται από την βαρύτητα, η θεραπεία των νεογνών ή των εμβρύων μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Φωτοθεραπεία
 • Μετάγγιση μετά τον τοκετό
 • Αφαιμαξομετάγγιση
 • Διουρητικά και δακτυλίτιδα για τον εμβρυϊκό ύδρωπα
 • Πρώιμο τοκετό
 • Ενδομήτριο μετάγγιση

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ RHESUS

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Για προφύλαξη:

Χορήγηση Rho (D) ανοσοσφαιρίνης σε μη ευαισθητοποιημένες Rh-αρνητικές μητέρες μετά από:

 • Αυτόματη αποβολή
 • Τεχνητή αποβολή
 • Έκτοπη κύηση
 • Αιμορραγία πριν τον τοκετό
 • Αμνιοκέντηση
 • Λήψη δείγματος χοριακών λαχνών
 • Σαν ρουτίνα, στις 28 εβδομάδες
 • Μέσα σε 72 ώρες από την γέννηση Rh-θετικού νεογνού

Δοσολογία:

 • 50 mcg σε ενδεικνυόμενες περιπτώσεις όταν η κύηση δεν υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες
 • 300 mcg ενδεικνυόμενες περιπτώσεις όταν η κύηση υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες
 • Μεγαλύτερες δόσεις μπορεί να απαιτούνται σε περίπτωση μεγάλης εμβρυομητρικής αιμορραγίας (>30 ml ολικού αίματος)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Μέτρηση του τίτλου αντισωμάτων κάθε λίγες εβδομάδες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν ο τίτλος είναι 1:16 ή μεγαλύτερος χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος
 • Αμνιοκέντηση για μέτρηση της χολερυθρίνης στο αμνιακό υγρό
 • Δείγμα αίματος από την ομφαλική φλέβα (παρακέντηση του ομφάλιου λώρου) για τυποποίηση της ομάδας αίματος του εμβρύου, έλεγχο αιματοκρίτη, δικτυοερυθροκυττάρων και ύπαρξης ερυθροβλαστών
 • Έλεγχος του καρδιακού παλμού του εμβρύου/υπερηχογράφημα για να αξιολογήσουμε την κατάσταση του εμβρύου
 • Αμνιοκέντηση για την αξιολόγηση της ωρίμανσης των πνευμόνων του εμβρύου

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Τυποποίηση ομάδας αίματος σε όλες τις έγκυες γυναίκες
 • Έλεγχος αντισωμάτων στην αρχή της εγκυμοσύνης
 • Η χορήγηση Rh ανοσοσφαιρίνης προλαμβάνει μόνο την ευαισθητοποίηση στο D αντιγόνο
 • Ακολουθείστε το πρόγραμμα προφύλαξης που αναφέρεται στις μη-ευαισθητοποιημένες Rh-αρνητικές γυναίκες

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 • Η λήψη δείγματος αίματος από τον ομφάλιο λώρο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης
 • Η ενδομήτριος μετάγγιση μπορεί να προκαλέσει διακοπή της εγκυμοσύνης
 • Δυσχέρεια του εμβρύου στην οποία στην οποία απαιτείται άμεση πρόκληση τοκετού

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Με την κατάλληλη θεραπεία και παρακολούθηση τα νεογνά που προέρχονται από εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου έχουν ποσοστό επιβίωσης μεγαλύτερο από 80%
 • Τα έμβρυα με ύδρωπα έχουν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης
 • Η νόσος συνήθως είναι πιο σοβαρή σε επακόλουθες εγκυμοσύνες όπου ήδη έχει επέλθει ευαισθητοποίηση

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Αιμολυτική νόσος του νεογνού
 • Εμβρυϊκός ύδρωπας
 • Νεογνικός ίκτερος
 • Πυρηνικός ίκτερος

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την εγκυμοσύνη

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την εγκυμοσύνη

rh disease cerebral palsy

Διαβάστε, επίσης,

Αυτόματη έκτρωση

Ερυθροβλάστωση του εμβρύου

Αν η ομάδα αίματός σας είναι Β Rh αρνητικό ή θετικό

Αν έχετε ομάδα αίματος 0 Rh θετικό ή αρνητικό

Ο βασικός αιματολογικός έλεγχος

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θερίζουν οι καλοκαιρινές ιώσεις

Θερίζουν οι καλοκαιρινές ιώσεις. Πρόληψη και θεραπεία των καλοκαιρινών ιώσεων, για να μη σας χαλάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλοκαιρινές ιώσεις Θωρακίστε τον οργανισμό σας με βιταμίνες,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ