Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΚαρδιολογίαΕπείγουσες υπερτασικές καταστάσεις

Επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις

Υπερτασικές επείγουσες καταστάσεις

 • Υπερτασική κρίση
 • Κακοήθης υπέρταση
 • Επείγουσα υπέρταση
 • Επιταχυνόμενη υπέρταση
 • Βαριά υπέρταση

Οι υπερτασικές επείγουσες καταστάσεις είναι μεταβολές της διαστολικής ή της συστολικής πίεσης, ή οξεία αύξηση της ΑΠ ή σε συγκεκριμένα κλινικά σύνδρομα.

 • Η υπέρταση θεωρείται βαριά όταν η διαστολική πίεση υπερβαίνει τα 115 mm Hg.
 • Ασθενείς με βαριά υπέρταση μπορεί να βρίσκονται ή όχι σε επείγουσα κατάσταση.
 • Επείγουσα υπερτασική κατάσταση είναι η κατάσταση κατά την οποία η οξεία άνοδος της ΑΠ, προκαλεί ταχεία και προοδευτική βλάβη τελικών οργάνων στόχων, κυρίως του καρδιαγγειακού, του κεντρικού νευρικού συστήματος και των νεφρών

Επικρατέστερη ηλικία: Νεαροί ή μεσήλικες ασθενείς με γνωστή υπέρταση

Επικρατέστερο φύλο: Γυναίκες < Άνδρες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Κεφαλαλγία
 • Σπασμοί
 • Διαταραχές της όρασης
 • Θωρακικό άλγος
 • Δύσπνοια
 • Ορθόπνοια και δύσπνοια προσπαθείας
 • Εστιακά νευρολογικά σημεία
 • Οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου
 • Ασταθής στηθάγχη
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Πνευμονικό οίδημα
 • Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Αιμορραγία
 • Θρόμβωση
 • Εμβολή
 • Υπαραχνοειδής αιμορραγία
 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

ΑΙΤΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Φάρμακα που ανεβάζουν την ΑΠ – αποσυμφορητικά, κατασταλτικά της όρεξης, στεροειδή (συμπεριλαμβανομένων και των από του στόματος αντισυλληπτικών), αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης σε συνδυασμό με συγκεκριμένα τρόφιμα ή φάρμακα, και κατάχρηση φαρμάκων όπως η κοκαΐνη ή οι αμφεταμίνες
 • Διακοπή αντιϋπερτασικών φαρμάκων, ειδικά της κλονιδίνης
 • Διακοπή κατασταλτικών του ΚΝΣ
 • Προεκλαμψία/Εκλαμψία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 • Ιστορικό υπέρτασης
 • Κατάχρηση φαρμάκων
 • Μη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Άλλες διαταραχές του ΚΝΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Γενική εξέταση ούρων και δοκιμασίες νεφρικής λειτουργίας
 • Μέτρηση φαρμάκων στα ούρα επιλεγμένων ασθενών
 • Η γενική εξέταση και το επίχρισμα αίματος μπορούν να αποκαλύψουν μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία
 • Μέτρηση των ηλεκτρολυτών του ορού για ανεύρεση υποκαλιαιμίας
 • Ασβέστιο, γλυκόζη, ουρικό οξύ και λιπιδαιμικό προφίλ
 • Έλεγχος για στένωση νεφρικής αρτηρίας ή φαιοχρωμοκύττωμα σε επιλεγμένους ασθενείς

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ακραίες ανυψώσεις της ΑΠ μπορούν να υπερνικήσουν τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης της αρτηριακής ροής κάθε οργάνου, με αποτέλεσμα τη βλάβη των αρτηριολίων και του τριχοειδικού δικτύου. Αυτή η διεργασία προκαλεί αιμορραγίες και οιδήματα, λόγω εξαγγείωσης αίματος και υγρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να δείξει ισχαιμία ή αριστερή κοιλιακή υπερτροφία
 • Η βυθοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει οίδημα της θηλής, εξιδρώματα ή αιμορραγίες

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Μπορεί να δείξει πνευμονικό οίδημα και καρδιομεγαλία, λόγω συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
 • Διάταση του μεσοθωρακίου και ασαφοποίηση των ορίων της αορτικής σκιάς, ευρήματα συμβατά με διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Αρτηριακή πίεση – θα πρέπει να μετράται με περιχειρίδα σωστού μεγέθους και, τουλάχιστον, από δύο φορές και στους δύο βραχίονες, πριν θεωρηθεί ανεβασμένη
 • Συνιστάται, η μέτρηση να γίνεται με σφυγμομανόμετρο

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ασθενείς θα πρέπει να εισάγονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Η τοποθέτηση του ασθενούς σε άνετο περιβάλλον, μπορεί από μόνη της να ελαττώσει την ΑΠ
 • Αν και η αγωγή θα πρέπει να εξατομικεύεται, γενικός στόχος είναι η ελάττωση της μέσης ΑΠ κατά 20-25% ή η ελάττωση της διαστολικής πίεσης στα 100-110 mm Hg μέσα σε μία ώρα
 • Αν θεωρείται ότι η βλάβη στα όργανα στόχους προκαλείται από την υπερτασική κατάσταση, ενδείκνυται επιθετική αγωγή με ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων. Παρακολουθείστε προσεκτικά τον ασθενή ώστε να αποφευχθεί απότομη πτώση της ΑΠ
 • Σε ιδανικές συνθήκες, τοποθετείται αρτηριακός καθετήρας για τη συνεχή καταγραφή της ΑΠ
 • Τα αντιϋπερτασικά φάρμακα θα πρέπει να χορηγούνται μέσω ειδικής αντλίας ενδοφλέβιας έγχυσης
 • Η μέση αρτηριακή πίεση είναι, περίπου το 1/3 του αθροίσματος δύο φορές της διαστολικής συν τη συστολική πίεση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περιορισμός σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Προτιμάται ένα ήσυχο περιβάλλον χωρίς πολλά εξωτερικά ερεθίσματα

ΔΙΑΙΤΑ

Καμία διατροφή μέχρι να ελεγχθεί η ΑΠ, ύστερα δίαιτα, χαμηλή σε νάτριο για την υπέρταση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Σημασία της συμμόρφωσης του ασθενούς με τη φαρμακευτική αγωγή
 • Η υπέρταση δεν προκαλεί συμπτώματα μέχρι να δημιουργηθεί βλάβη σε όργανα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Το είδος του φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των επειγουσών υπερτασικών καταστάσεων, εξαρτάται από τα τελικά όργανα-στόχους που προσβάλλονται και τη γενική κατάσταση του ασθενούς. Όλα τα φάρμακα χορηγούνται ενδοφλέβια, εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη.

Υπάρχουν πολλά φάρμακα για την υπέρταση

Η δοσολογία αναγράφεται παρακάτω:

Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια:

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο ενδοφλέβια έγχυση 0,5-10,0 mcg/Kg ανά λεπτό, ή
 • Διαζοξείδη έγχυση 7,5-30,0 mg ανά λεπτό, ή
 • Λαβηταλόλη ταχεία έγχυση 20-80 mg κάθε 10-15 λεπτά, στη συνέχεια έγχυση 0,5-2,0 mg ανά λεπτό

Συμπτώματα από το ΚΝΣ:

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο (αντιμετωπίστε μόνο αν η διαστολική πίεση > 130 mm Hg) έγχυση 0,5-10,0 mcg/Kg ανά λεπτό

Ισχαιμία του μυοκαρδίου:

 • Έγχυση νιτρογλυκερίνης 5-100 mcg ανά λεπτό, ή
 • Λαβηταλόλη σε μαζική ενδοφλέβια έγχυση 20-80 mg κάθε 10-15 λεπτά, έγχυση 0,5-2,0 mg ανά λεπτό, ή
 • Νιφεδιπίνη από του στόματος, κάψουλα 10 ή 20 mg. Ο ασθενής πρώτα δαγκώνει την κάψουλα και μετά την καταπίνει. Αν δεν επιτευχθεί επιθυμητή απάντηση σε 20-30 λεπτά, μπορεί να επαναληφθεί χορήγηση 10 mg

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια:

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο, έγχυση 0,5-10,0 mcg/Kg ανά λεπτό και προπανολόλη 2-4 mg/ώρα, ή
 • Τριμεθαφάνη, έγχυση 0,5-5,0 mg ανά λεπτό και προπανολόλη 2-4 mg/ώρα

Νεφρική ανεπάρκεια:

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο, έγχυση 0,5-10,0 mcg/Kg ανά λεπτό ή
 • Λαβηταλόλη σε μαζική ενδοφλέβια έγχυση 20-30 mg κάθε 10-15 λεπτά, έγχυση 0,5-2,0 mg ανά λεπτό

Φαιοχρωμοκύττωμα:

 • Φαιντολαμίνη bolus 5-10 mg κάθε 5-15 λεπτά, ή
 • Λαβηταλόλη σε μαζική ενδοφλέβια έγχυση 20-80 mg κάθε 10-15 λεπτά, έγχυση 0,5-2,0 mg ανά λεπτό, ή
 • Νιτροπρωσσικό νάτριο, έγχυση 0,5-10,0 mcg/Kg ανά λεπτό

Διακοπή αντιϋπερτασικών:

 • Λαβηταλόλη σε μαζική ενδοφλέβια έγχυση 20-30 mg κάθε 10-15 λεπτά, έγχυση 0,5-2,0 mg ανά λεπτό, ή
 • Φαιντολαμίνη bolus 5-10 mg κάθε 5-15 λεπτά

Αλληλεπίδραση α-ΜΑΟ με τροφές ή φάρμακα: 

 • Φαιντολαμίνη bolus 5-10 mg κάθε 5-15 λεπτά, ή
 • Λαβηταλόλη σε μαζική ενδοφλέβια έγχυση 20-80 mg κάθε 10-15 λεπτά, έγχυση 0,5-20 mg ανά λεπτό

Εκλαμψία/Προεκλαμψία:

 • Υδραλαζίνη bolus 5-20 mg κάθε 20 λεπτά

Βαριά υπέρταση χωρίς οξεία βλάβη τελικών οργάνων-στόχων:

 • Νιφεδιπίνη από του στόματος, κάψουλα 10 ή 20 mg. Ο ασθενής πρώτα δαγκώνει την κάψουλα και μετά την καταπίνει. Αν δεν επιτευχθεί επιθυμητή απάντηση σε 20-30 λεπτά, μπορεί να επαναληφθεί χορήγηση 10 mg, ή
 • Κλονιδίνη – χορήγηση δόσης εφόδου 0,2 mg από του στόματος, ακολουθούμενη από χορήγηση 0,1 mg ανά ώρα μέχρι να ελαττωθεί η ΑΠ ή μέχρι η ολική δόση να φτάσει τα 0,8 mg

Αντενδείξεις: 

 • Διαζοξείδη – δεν συνιστάται η χορήγηση σε ασθενείς με υποψία ισχαιμίας του μυοκαρδίου, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, ή διαχωρισμού της αορτής
 • Λαβηταλόλη – λόγω της β-ανασταλτικής της δραστικότητας, θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, κολποκοιλιακό αποκλεισμό, καρδιογενές shock ή βαριά βραδυκαρδία

Προφυλάξεις: 

 • Νιτροπρωσσικό νάτριο – όταν χορηγείται ενδοφλεβίως για περισσότερες από 48-72 ώρες, ή ο ασθενής έχει ελαττωμένη νεφρική λειτουργία, θα πρέπει να ελέγχεται το επίπεδο των θειοκυανικών ενώσεων στο πλάσμα ώστε να προληφθεί δηλητηρίαση από κυάνιο
 • Διαζοξείδη – μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστική ταχυκαρδία με αύξηση της μυοκαρδιακής κατανάλωσης οξυγόνου (μπορεί να προληφθεί αν προηγηθεί ενδοφλέβια χορήγηση προπρανολόλης)
 • Υδραλαζίνη – μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστική ταχυκαρδία με αύξηση της μυοκαρδιακής κατανάλωσης οξυγόνου (η αντίδραση μπορει να μετριασθεί με τη χορήγηση ενός β-αποκλειστή προς της υδραλαζίνης). Η υδραλαζίνη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε υποψία καρδιακής ανεπάρκειας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Προσεκτική παρακολούθηση ώστε να προληφθεί απότομη πτώση της ΑΠ

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Ενημερώστε τους ασθενείς για τη σημασία της συμμόρφωσης με την αντιϋπερτασική αγωγή και για τους κινδύνους από την απότομη διακοπή των φαρμάκων

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Απότομη πτώση της ΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή αιμάτωση του εγκεφάλου ή της καρδίας και, επομένως, σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μυοκαρδιακή ισχαιμία
 • Αυθεντίες στην υπέρταση έχουν θέσει το ερώτημα αν η επιθετική αντιμετώπιση ασθενών με βαριά υπέρταση, χωρίς βλάβη τελικών οργάνων-στόχων, εμφανίζει περισσότερα οφέλη από κινδύνους. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η επιθετική αγωγή ελαττώνει, μακροπρόθεσμα. τη νοσηρότητα ή τη θνητότητα από επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 24 ώρες
 • Ξεκινήστε μακροχρόνια αγωγή με αντιϋπερτασικά από του στόματος

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Συνήθως σχετίζεται με νεφρική νόσο

Υπάρχουν πολλά φάρμακα για την υπέρταση

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες της αρτηριακής υπέρτασης

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υπέρταση

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υπέρταση

maxresdefault 41

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα

Πολυκυστική νόσος του νεφρού

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός

Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση

Προεκλαμψία

Ιδιοπαθής υπέρταση

Κακοήθης υπέρταση

Χρήσιμες πληροφορίες για την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Υπερτασική κρίση

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση;

Αλδοστερόνη

Χρήσιμες πληροφορίες για το φαιοχρωμοκύττωμα

Χρήσιμες πληροφορίες για την αθηροσκλήρυνση

Φαιοχρωμοκύττωμα

Πότε πρέπει να κάνετε εξέταση αίματος για ρενίνη

Τα περισσότερα πιεσόμετρα της αγοράς είναι ανακριβή

Μετρήστε σωστά την πίεσή σας

Συμπληρώματα διατροφής για την υπέρταση

Επικίνδυνες κατευθυντήριες γραμμές για την υπέρταση

Μειώστε την αρτηριακή σας πίεση με φυσικούς τρόπους

Να τρώτε μια σκελίδα σκόρδο κάθε πρωί

Βελονισμός για να ρυθμίσετε την πίεσή σας

Η διατροφή που καταπολεμά την κατακράτηση υγρών

Διατροφή για την υπέρταση

Κάνναβη και καρδιοαγγειακά νοσήματα

Επικίνδυνες κατευθυντήριες γραμμές για την υπέρταση

Πότε πρέπει να κάνετε εξέταση αίματος για ρενίνη – Emedi

Σταματήστε να παίρνετε φάρμακα για την υπέρταση – Emedi

Η αφυδάτωση προκαλεί πολλές ασθένειες

Η τεχνική της χαλαρωτικής αναπνοής

Τα οφέλη στην υγεία από την κατανάλωση φύλλων ελιάς

Οι καλύτερες διαγνωστικές εξετάσεις για το ενδοκρινικό σύστημα και τον μεταβολισμό

Εμπιστευθείτε τους διατροφικούς συμβούλους της EMEDI

Τα οφέλη από την παπάγια στην υγεία

Ποιοι πρέπει να παίρνουν μουρουνόλαδο

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με σκόρδα

Τι θα συμβεί στον οργανισμό σας αν κόψετε τη ζάχαρη

Τα οφέλη από το μαύρο κύμινο στην υγεία

Οι καλύτερες οδηγίες για τους υπερτασικούς

Βελονισμός για να ρυθμίσετε την πίεσή σας

Διατροφή για την υπέρταση

Το υδρόθειο βοηθάει στην υπέρταση

Υπερτασική κρίση

Διαφορά αρτηριακής πίεσης στα δύο χέρια

Ανεύρυσμα αορτής

Η διαφορετικότητα του ανδρικού και γυναικείου φύλου

Κάντε βάρη αν έχετε αυξημένη πίεση

Μεταβολικό σύνδρομο

Βιολογικές αλλαγές των ανδρών στα 50

Θαλασσινό αλάτι

Γάλα σόγιας για την υπέρταση και τον καρκίνο

Γιατί ματώνει η μύτη;

Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την χοληστερίνη

Γιατί όσοι έχουν διαβήτη δεν πρέπει να καπνίζουν

H δίαιτα DASH για τη ρύθμιση της πίεσης

Δίαιτα για πενηντάρες

Διερεύνηση αρτηριακής υπέρτασης

Βουίζουν τ’ αυτιά σας;

Πρόληψη ασθενειών με γανόδερμα

Εγκεφαλική αιμορραγία

Βιοανάδραση

Τι είναι η αρτηριακή υπέρταση;

Τροφές φάρμακα

Αλάτι Ιμαλαΐων

Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης

Το τεστ της μέσης

Μετρήστε σωστά την πίεσή σας

Η προϋπέρταση απειλεί με εγκεφαλικό

Αθηροσκλήρωση

Πότε επιβάλλεται αυστηρά δίαιτα στο αλάτι και πότε ελαστική

Βότανα για διάφορα προβλήματα υγείας

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠατατόπιτα
Επόμενο άρθροΜελιτζανιά
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι πιο συχνές είναι η υπερπλασία προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρκίνος προστάτη Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ