Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Σποροτρίχωση

Χρήσιμες πληροφορίες για τη σποροτρίχωση

Σποροτρίχωση είναι υποξεία ή χρόνια μυκητιασική λοίμωξη, που εμφανίζεται σε 4 μορφές: δερματική, πνευμονική, οστεοαρθριτική ή διάχυτη και σπάνια μυοσκελετική (αρθρώσεις και τένοντες μετά από λύση συνέχειας δέρματος). Πιο συχνά συμβαίνει σε γεωργούς, κηπουρούς και horticulturists. Δερματικές αλλοιώσεις εμφανίζονται 20-90 ημέρες μετά τον ενοφθαλμισμό του δέρματος

Επηρεαζόμενα συστήματα: Δέρμα, Αιμοποιητικά/Λεμφικό/Ανοσολογικό, Μυοσκελετικό

Επικρατέστερη ηλικία: Ενήλικες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες (λόγω επαγγελματικής έκθεσης)

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Δερματική ή λεμφοδερματική:

 • Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις δέρματος που ξεκινούν σαν έλκος ενοφθαλμισμού ή ερυθυματώδεις πλάκες με δορυφόρες κινητές ανώδυνες βλατίδες και υποδόρια οζίδια σε γραμμοειδή διάταξη. Οι αλλοιώσεις αυτές προοδεύουν προς μεγαλύτερα οζίδια που μπορεί να εξελκωθούν και να παροχετευθούν. Προσβάλλει κύρια τα άνω άκρα
 • Επιπρόσθετες αλλοιώσεις κατανέμονται κατά μήκος των εγγύς λεμφικών αγγείων

Πνευμονική μορφή:

 • Βήχας, συνήθως παραγωγικός
 • Πνευμονική νόσος με σχηματισμό σπηλαίων
 • Διόγκωση πυλαίων λεμφαδένων
 • Σημεία και συμπτώματα που δύσκολα ξεχωρίζουν από εκείνα των χρονίων πνευμονιών

Οστεοαρθριτική μορφή:

 • Υποξεία ή χρόνια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συχνά μονοαρθρική, μπορεί να επιμείνει για πολλά χρόνια
 • Σημεία και συμπτώματα οστεομυελίτιδας
 • Γενικά απύρετος

Διάχυτη μορφή:

 • Πολυεστιακές δερματικές αλλοιώσεις
 • Πολυαρθρική αρθρίτιδα
 • Απώλεια βάρους
 • Χρόνια λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα

ΑΙΤΙΑ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λοίμωξη με Sporothrix schenckii ένα μύκητα που ανευρίσκεται στο χώμα, κοπριά και φυτά σε αποσύνθεση. Η μόλυνση μπορεί να γίνει με άμεσο ενοφθαλμισμό (συνήθης) ή με εισπνοή (σπάνια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

 • Κηπουρική – επαφή με κοπριές, άχυρα, ξυλεία, αιχμηρούς θάμνους
 • Επαγγέλματα που έχουν σχέση με εργαλεία κηπουρικής
 • Συχνή επαφή με ζώα (μετάδοση από τα ζώα στον άνθρωπο ιδιαίτερα από γάτες έχει αναφερθεί)
 • Ανοσοκαταστολή (φάρμακα ή AIDS)
 • Αλκοολισμός (πνευμονική και διάχυτη μορφή)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δερματική ή λεμφοδερματική μορφή:

 • Σποροτριχοειδής νοκαρδίωση
 • Λεϊσμανίαση
 • Χρωμομύκωση
 • Άτυπη μυκοβακτηριακή λοίμωξη (M. marinum, M. chelonei, M. kansasii)
 • Τουλαραιμία
 • Πανώλη

Πνευμονική μορφή:

 • Φυματίωση
 • Σαρκοείδωση
 • Χρόνια μυκητιασική πνευμονία
 • Νεοπλάσματα

Οστεαρθριτική μορφή:

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Βακτηριακή αρθρίτιδα/οστεομυελίτιδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Καλλιέργεια του S. schenckii στα πτύελα, πύον ή παροχετεύσεις οστών
 • Ο οργανισμός ανιχνεύεται δύσκολα με χρωστική RAS ή Gomori του δέρματος ή άλλων βιολογικών υλικών
 • Εξετάσεις για αντισώματα στον ορό μπορεί να αποβούν χρήσιμες σε περιπτώσεις εξωδερματικής νόσου

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Αντιμυκητιασικά φάρμακα

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κοκκιώματα με κεντρική τήξη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ανοσοϊστοχημικές χρώσεις βιοψικού υλικού

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφίες θώρακος και οστών

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Προσεκτικό ιστορικό
 • Καλλιέργεια κάθε παροχετευόμενου από βλάβες υγρού
 • Καλλιέργεια φλεγμονώδους αρθρικού υγρού ή πτυέλων
 • Βιοψία εάν δεν έχει επιβεβαιωθεί η διάγνωση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

 • Πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζονται σε εξωτερική βάση
 • Εισαγωγή στο νοσοκομείο για χειρουργική παρέμβαση ή έναρξη θεραπείας με αμφοτερικίνη Β

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Θερμά επιθέματα είναι χρήσιμα για τη δερματική μορφή νόσου
 • Διατήρηση των δερματικών αλλοιώσεων καθαρών
 • Μπορεί να χρειαστεί επανειλημμένη παροχέτευση φλεγμονώδους αρθρικού υγρού
 • Μπορεί να χρειαστεί υμενεκτομή στις προσβαλλόμενες αρθρώσεις
 • Χειρουργικός καθαρισμός σε περίπτωση οστεομυελίτιδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι ασθενείς να ενημερώνονται για τη φύση της λοίμωξης, της τοξικότητας που συσχετίζονται με θεραπεία και την ανάγκη για συνεχή θεραπεία

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΠΟΡΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Δερματική ή λεμφοδερματική μορφή:

 • Κεκορεσμένο διάλυμα ιωδιούχου καλίου (SSKI), αρχικά 10 σταγόνες ΡΟ, τρεις φορές την ημέρα, αυξανόμενο κατά 1 σταγόνα κάθε δόση μέχρι μέγιστης ανεκτής δόσης ή 120 σταγόνες/ημέρα. Διάλυση σε αναψυκτικό για να καλύπτεται η γεύση. Συνέχιση για 1-2 μήνες μέχρις ότου ιαθούν όλες οι αλλοιώσεις
 • Ιτρακοναζόλη 100-200 mg/ημέρα ΡΟ, είναι εναλλακτική θεραπεία για τη δερματική μορφή της νόσου

Εξωδερματική νόσος:

 • ΕΦ αμφοτερικίνη Β, 1,5-2,5 g ολική δόση
 • Ιτρακοναζόλη 200-400 mg/ημέρα ΡΟ, είναι εναλλακτική θεραπεία για τη δερματική μορφή της νόσου

Αντενδείξεις: SSKI αντενδείκνυται στη φυματίωση

Προφυλάξεις:

 • Η αμφοτερικίνη Β μπορεί να προκαλέσει πυρετό, ρίγη, ναυτία και εμέτους. Η δοσολογία ποικίλλει αναλόγως του φύλου και της ηλικίας.
 • Το διάλυμα SSKI απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εάν συνυπάρχει φυματίωση, νεφρική νόσος, νεφρική δυσλειτουργία ή υπερθυρεοειδισμός. Μπορεί να προκαλέσει θυλακίτιδα ή διόγκωση σιελογόνων αδένων

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις:

SSKI ταυτόχρονα με αμιλορίδη, σπιρονολακτόνη ή τριαμτερένη μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Κετοκοναζόλη 400 mg ΡΟ/ημέρα, είναι αποτελεσματική εναλλακτική θεραπεία σε ανοσοκατασταλμένα άτομα
 • Η φλουκοναζόλη 800 mg/ημέρα ΡΟ, ή ΕΦ είναι επίσης ένας υποσχόμενος εναλακτικός παράγοντας υπό μελέτη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Έλεγχος ασθενούς για συμμόρφωση σε μακρόχρονη θεραπεία (το SSKI συνεχίζεται για 1-2 μήνες μετά την ίαση των αλλοιώσεων)

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Αποφυγή ενδημικών περιοχών
 • Χρήση γαντιών κατά την εργασία

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη
 • Παραμορφώσεις οστών και αρθρώσεων από την οστεοαρθρική μορφή της νόσου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Η πρόγνωση είναι άριστη με πλήρη υποχώρηση των δερματικών και λεμφοδερματικών λοιμώξεων
 • Οι άλλες μορφές της νόσου παρουσιάζουν μία χρόνια πορεία και έχουν ποικίλη ανταπόκριση στη θεραπεία

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σπάνια οφθαλμική νόσος από ενοφθαλμισμό

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα προϊόντα για τις λοιμώξεις 

12281 2013 140 Fig1 HTML

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τουλαραιμία

Χρήσιμες πληροφορίες για τη ραγοειδίτιδα

Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα

Βλαστομύκωση

Σύνδρομο Sweet

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΣυγκοπτική κρίση
Επόμενο άρθροΟρονοσία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό. Διευκολύνετε και βοηθήστε τα άτομα με τα άτομα με Αυτισμό Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι οι δυσκολίες σε άτομα τα οποία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ