Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΓηριατρικήΣτένωση αορτικής βαλβίδας

Στένωση αορτικής βαλβίδας

Χρήσιμες πληροφορίες για τη στένωση αορτικής βαλβίδας

Στένωση αορτικής βαλβίδας είναι επίκτητη ή συγγενής στένωση στο χώρο εκροής της αριστερής κοιλίας, διαμέσου της αορτικής βαλβίδας.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Καρδιαγγειακό

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Ηλικία < 30 ετών – κυρίως συγγενούς αιτιολογίας
 • Ηλικία από 30 έως 70 ετών – κυρίως συγγενούς ή ρευματικής αιτιολογίας
 • Ηλικία > 70 ετών – κυρίως εκφυλιστική ασβεστοποίηση της αορτικής βαλβίδας

Επικρατέστερο φύλο: 

 • Συγγενής διάχυτη βαλβίδα: Άνδρες > Γυναίκες (4:1)
 • Συγγενής μονόπτυχη βαλβίδα: Άνδρες > Γυναίκες (3:1)

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

 • Στηθάγχη (το συχνότερο σύμπτωμα, εμφανίζεται στο 50-70% των ασθενών με σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας)
 • Σχεδόν συγκοπή
 • Συγκοπή (συχνά κατά την προσπάθεια, εμφανίζεται σε 15-30% των ασθενών με σοβαρή αορτική στένωση)
 • Δύσπνοια προσπαθείας
 • Ορθόπνοια
 • Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια
 • Αίσθημα παλμών
 • Κόπωση
 • Νευρολογικά συμπτώματα (παροδικά ισχαιμικά επεισόδια ή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) λόγω εμβολισμού
 • Συστολικό φύσημα με μορφολογία ρόμβου (crescendo – decrescendo) συνήθως καλύτερα ακουστό στο 2ο μεσοπλεύριο διάστημα στο αριστερό στερνικό χείλος (μπορεί να συνοδεύεται από ροίζο) και μπορεί να ακτινοβολεί στις καρωτίδες αρτηρίες
 • Ήχος εξωθήσεως (πρώιμος συστολικός)
 • Αυξημένος χρόνος εξωθήσεως
 • Καθυστερημένος, μικρός καρωτιδικός παλμός
 • Καθυστερημένο/ελαττωμένο σε ένταση αορτικό στοιχείο 2ου τόνου
 • Παράδοξος διχασμός του S2
 • Επιβάρυνση αριστερής κοιλίας
 • Στο αριστερό στερνικό χείλος μπορεί να ακούγεται ένα υψηλής συχνότητας διαστολικό φύσημα (σχετιζόμενο με ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας)

ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Συγγενής αιτιολογία:

 • Μονόπτυχη βαλβίδα
 • Δίπτυχη βαλβίδα (όχι κληρονομικά στενωμένη, αλλά γίνεται έτσι λόγω της πάχυνσης και ασβεστοποίησης μετά από ρήξεις και λειτουργία της βαλβίδος, μια ασβεστωμένη διγλώχινα βαλβίδα είναι η πιο συχνή αιτία μεμονωμένης στένωσης της αορτικής βαλβίδας στους ενήλικες
 • Τριγλώχινα βαλβίδα με σύντηξη των μηνοειδών πτυχών
 • Υπολαστικός δακτύλιος

Επίκτητη αιτιολογία:

 • Ρευματική (ή σπάνια άλλες φλεγμονώδεις νόσοι)
 • Εκφυλιστική ασβεστοποίηση στένωση της αορτικής βαλβίδας στους ηλικιωμένους

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ιστορικό ρευματικού πυρετού

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Ανεπάρκεια αορτής, είτε πρωτοπαθής είτε δευτεροπαθής σε υποκείμενη στεφανιαία νόσο ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Ωστόσο η ανεπάρκεια μιτροειδούς δίνει συνήθως ένα υψηλής συχνότητας πανσυστολικό φύσημα κορυφής που συχνά ακτινοβολεί στη μασχάλη
 • Υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια. Το φύσημα είναι επίσης συστολικό ρομβοειδές, αλλά είναι καλύτερα ακουστό στο αριστερό στερνικό χείλος και μπορεί να ακτινοβολεί στη μασχάλη. Ωστόσο, αυτό το φύσημα εκτείνεται με τη μετακίνηση από την οκλαδόν θέση στην όρθια θέση και/ή με τη δοκιμασία Valsava και ελαττώνεται με την αλλαγή της θέσης από την όρθια στην οκλαδόν
 • Υπερβαλβιδική στένωση της αορτής
 • Διακριτή υποαορτική στένωση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Υπερτροφία αριστερής κοιλίας
 • Διάμεση ίνωση μυοκαρδίου
 • Ασβεστοποίηση της αορτικής βαλβίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς
 • 50% επίπτωση συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΗΚΓ: Υπερτροφία αριστερής κοιλίας, συχνά με σχετιζόμενη κατάσπαση του ST, διαταραχές αγωγιμότητας, διάταση αριστερής κοιλίας, κοιλιακές αρρυθμίες

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Μπορεί να είναι φυσιολογική σε αντιρροπούμενη, μεμονωμένη στένωση αορτής
 • Καρδιακή υπερτροφία σε πρώιμο στάδιο, καρδιομεγαλία σε όψιμο στάδιο
 • Μεταναστευτική διάταση της ανιούσας αορτής
 • Ασβεστοποίηση (αποτιτάνωση) των γλωχίνων της αορτικής βαλβίδος (μπορεί να χρειαστεί ακτινοσκόπηση ώστε να απεικονιστούν)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ηχοκαρδιογραφία:

 • Μορφολογία αορτικής βαλβίδας, πάχυνση, ασβεστώσεις
 • Ελαττωμένη εκροή από την αορτική βαλβίδα
 • Μέτρηση εμβαδού διανοίξεως της βαλβίδας
 • Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας
 • Διαστάσεις κοιλοτήτων
 • Παρουσία ή απουσία κινητικότητας τοιχωμάτων που υποδηλώνουν νόσο των στεφανιαίων αγγείων

Ηχοκαρδιογράφημα Doppler:

 • Κλίση πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας και αορτής
 • Εμβαδόν αορτικής βαλβίδος
 • Λειτουργία στη φάση της διαστολής
 • Συνυπάρχουσα ανεπάρκεια αορτής

Καθετηριασμός της καρδιάς:

 • Κλίση πίεσης μεταξύ αριστερής κοιλίας και αορτής
 • Εμβαδόν αορτικής βαλβίδος
 • Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας
 • Συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωτερικός ασθενής εκτός και αν επιβάλλεται χειρουργική διόρθωση

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Η στένωση της αορτής είναι μια προοδευτική επιδεινούμενη νόσος. Ο ασυμπτωματικός ασθενής χωρίς κριτική στένωση αορτής μπορεί να παρακολουθείται στενά με κατάλληλη εκτίμηση
 • Όλοι οι ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδος πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτικά αγωγή για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα πριν οποιαδήποτε οδοντιατρική εργασία ή επεμβατική διαδικασία, ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτιολογίας ή σοβαρότητας της στένωσης
 • Οι ασθενείς με στένωση ρευματικής αιτιολογίας πρέπει να λαμβάνουν (επιπροσθέτως με την προφύλαξη για την ενδοκαρδίτιδα πριν την οδοντιατρική εργασία ή επεμβατικές διαδικασίες) προφύλαξη για ρευματικό πυρετό, κυρίως εάν είναι μικρότεροι από 35 ετών ή εξακολουθούν να είναι σε στενή επαφή με μικρά παιδιά
 • Η άμεση αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος ενδείκνυται απόλυτα σε ασθενείς με στένωση της αορτής που έχουν συμπτώματα
 • Σκεφτείτε την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με κριτική στένωση αορτής (εμβαδόν αορτικής βαλβίδας < 0,8 cm2 ή κλίση πίεσης > 50 mm Hg) κυρίως εάν υπάρχει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, αυξανόμενη καρδιομεγαλία και κλινικά συμπτώματα
 • Η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας συνιστάται στην εκτομή της στενωμένης, αυτόχθονης και την τοποθέτηση προσθετικής βαλβίδος μηχανικής ή βιοπροσθετικής
 • Η αγγειοπλαστική με μπαλόνι σε στενωμένες αορτικές βαλβίδες μπορεί να ωφελήσει μικρούς ασθενείς (παιδιά) με συγγενή νόσο. Επίσης είναι εφικτή (αν και πενιχρά αποτελέσματα) στους ηλικιωμένους, ανάπηρους, ανίκανους ασθενείς που μπορεί να μην ανεχθούν την αντικατάσταση της βαλβίδος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε γνωστή ή υποπτευόμενη σοβαρή στένωση αορτής, αντενδείκνυται η έντονη σοβαρή δραστηριότητα

ΔΙΑΙΤΑ

Χωρίς περιορισμούς πλην του περιορισμού σε αλάτι αν υπάρχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Εκπαιδεύστε τον ασθενή σχετικά με τα συμπτώματα της συμπτωματικής αορτικής στένωσης και για πως θα πρέπει να τα αναφέρουν άμεσα μόλις αυτά εμφανιστούν
 • Σε μέτρια ή σοβαρή αορτική στένωση γνωστή ή υποπτευόμενη, εκπαιδεύστε τον ασθενή στην αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης
 • Εκπαιδεύστε τον ασθενή για το πότε χρειάζονται αντιβιοτικά για προφύλαξη σε ιατρικές ή οδοντιατρικές διαδικασίες

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Κανένα για θεραπεία. Αντιβιοτικά για προφύλαξη όταν χρειάζεται
 • Η χρήση αγγειοδιασταλτικών, νιτρικών, αναστολέων καναλιών ασβεστίου, β-αναστολέων, καθώς και διουρητικών ενέχει κινδύνους σε αορτική στένωση και πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ προσεκτικά, αν τελικά χρησιμοποιηθούν

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με κριτική στένωση αορτής πρέπει να παρακολουθούνται με ιστορικό και φυσική εξέταση κάθε 3-6 μήνες
 • Ένα ηχοκαρδιογράφημα κάθε 6-12 μήνες για να εκτιμηθεί η εξέλιξη
 • Συμβουλευτείτε τον ασθενή να αναφέρει αμέσως οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετίζεται με τη στένωση της αορτικής βαλβίδας

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Προφύλαξη για βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα
 • Προφύλαξη για ρευματικό πυρετό, όταν ενδείκνυται
 • Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Εξελισσόμενη στένωση
 • Αιφνίδιος θάνατος
 • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • Στηθάγχη
 • Συγκοπή
 • Αιμολυτική αναιμία
 • Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Το προσδόκιμο επιβίωσης σε ασθενείς με στένωση αορτής και εμφάνιση προκάρδιας δυσφορίας μετά από κόπωση είναι 5 χρόνια, μετά την εμφάνιση συγκοπτικών επεισοδίων είναι 3 χρόνια και 2 χρόνια μετά την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας
 • Αιφνίδιος θάνατος εμφανίζεται σε 15 έως 20% των ασθενών με συμπτωματική στένωση αορτικής βαλβίδος

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Στεφανιαία νόσος σε 50% των ασθενών με στένωση της αορτικής βαλβίδος
 • Ανεπάρκεια αορτής (κυρίως σε ασβεστοποιημένες διγλώχινες βαλβίδες και ρευματική νόσο)
 • Νόσος μιτροειδούς βαλβίδας (πρωταρχικά σε ρευματική καρδιοπάθεια)

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: Αυξημένη επίπτωση εκφυλιστικής ασβεστοποιού στένωσης της αορτικής βαλβίδας

ΚΥΗΣΗ

Σοβαρή κριτική στένωση της αορτικής βαλβίδας ανέχεται ελάχιστα τις αιμοδυναμικές αλλαγές στην κύηση και τον τοκετό. Η κύηση θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με κριτική αορτική στένωση

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Καθώς η αριστερή κοιλία έχει σχετικά μικρή ενδοτικότητα σε στένωση της αορτικής βαλβίδος, η σύσπαση των κοιλιών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της διαστολικής πλήρωσης. Η απώλεια αυτού του στοιχείου με την έναρξη της ινοποίησης μπορεί να προκαλέσει οξεία κλινική και αιμοδυναμική επιδείνωση

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

aorticstenbicuspid 1280

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

Βαλβιδοπάθειες

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΟξύουροι
Επόμενο άρθροΟξεία σπειραματονεφρίτιδα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό. Διευκολύνετε και βοηθήστε τα άτομα με τα άτομα με Αυτισμό Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι οι δυσκολίες σε άτομα τα οποία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ