Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕναλλακτικές ΘεραπείεςΣτένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Χρήσιμες πληροφορίες για τη στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Η στένωση μιτροειδούς βαλβίδας δημιουργεί αντίσταση στη διαστολική πλήρωση της αριστερής κοιλίας, λόγω βαλβιδικής στένωσης.

Στον ενήλικα η συνηθέστερη αιτία είναι η ρευματική καρδιοπάθεια

Επηρεαζόμενα συστήματα: Καρδιαγγειακό

Γενετική: Η συγγενής στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι μία σπάνια συγγενής διαμαρτία, που εκδηλώνεται μόνο στο 0,42% των παιδιών με συγγενή καρδιακή νόσο

Επικρατέστερη ηλικία: Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στη μέση ηλικία (40-70 χρόνια)

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες < Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ιστορικό:

 • Ιστορικό φυσήματος
 • Ιστορικό ρευματικού πυρετού
 • Ιστορικό πνευμονικού οιδήματος σε κύηση, άσκηση, λοίμωξη ή αρρυθμία (συνήθως κολπική μαρμαρυγή)

Συνηθέστερα σημεία και συμπτώματα:

 • Δύσπνοια προσπάθειας
 • Αίσθημα παλμών
 • Κόπωση σε προσπάθεια
 • Αιμόπτυση (όψιμη)
 • Στην κορυφή ακούγεται πρώιμο διαστολικό κύλισμα χαμηλής έντασης, συχνά με προσυστολική επίταση (ακούστε με τον κώδωνα του στηθοσκοπίου στην αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση)
 • Έντονος 1ος τόνος (S1) (πρώιμα στη νόσο – καθώς η βαλβίδα στενεύει περισσότερο και γίνεται λιγότερο ευκίνητη, αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο)
 • Κλαγγή διανοίξεως μετά το S2 (μπορεί επίσης να μειώνεται σε ένταση σε αυξανόμενη στένωση)
 • Διόγκωση δεξιάς κοιλίας

Άλλα σημεία και συμπτώματα:

 • Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια
 • Ορθόπνοια
 • Βήχας σε κατάκλιση
 • Βράγχος φωνής
 • Πληκτροδακτυλία
 • Θωρακικό άλγος
 • Περιφερικό οίδημα
 • Περιφερικές εμβολές
 • Ρόγχοι, κολπική μαρμαρυγή, ερυθροκύανα ζυγωματικά (σπάνιο)
 • Τη μιτροειδική στένωση μπορεί να συνοδεύει ολιγοσυστολικό φύσημα παλινδρόμησης από τη μιτροειδή βαλβίδα
 • Αν είναι παρούσα πνευμονική υπέρταση: ανύψωση της κορυφής της καρδιάς λόγω διόγκωσης της δεξιάς κοιλίας, αυξημένο πνευμονικό στοιχείο 2ου τόνου, ένα υψηλού τόνου decressendo διαστολικό φύσημα της πνευμονικής ανεπάρκειας (φύσημα Graham Steel)
 • Αν έχει αναπτυχθεί ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας: συχνά εμφανίζονται αυξημένη διάταση των σφαγίτιδων φλεβών, αλοσυστολικό φύσημα παλινδρόμησης από την τριγλώχινα στο αριστερό στερνικό όριο, ηπατομεγαλία και περιφερικά οιδήματα
 • Μπορεί επίσης να βρεθούν σχετιζόμενα αορτικά φυσήματα ή λιγότερο συχνά φυσήματα της τριγλώχινας (λόγω συμμετοχής της τριγλώχινας ή της αορτικής βαλβίδας σε ρευματική καρδιοπάθεια

ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Στον ενήλικα η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι σχεδόν πάντα δευτεροπαθής σε ρευματική καρδιοπάθεια. Σπάνια είναι συγγενούς αιτιολογίας

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Ιστορικό ρευματικού πυρετού

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η κύρια διαφοροδιάγνωση, που θα ληφθεί υπ’όψιν σε έναν ασθενή με τα σχετικά χαρακτηριστικά ευρήματα της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας είναι το ασύνηθες κολπικό μύξωμα ή εκβλαστήσεις λόγω της ενδοκαρδίτιδας, που αποκλείει τη ροή στην αριστερή κοιλία. Φυσήματα διαστολικής ροής μπορεί επίσης να ακουστούν σε απουσία πραγματικής στένωσης λόγω αυξημένης ροής μέσα από μία φυσιολογική βαλβίδα. Αυτά τα φυσήματα γενικά περιορίζονται στα πρώτα στάδια της διαστολικής φάσης και μπορεί να σχετίζονται με αναιμία, θυρεοτοξίκωση, διαφυγή, όπως επίσης και με σημαντική ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Δημιουργία ουλών στις γλωχίνες με ίνωση, που περιορίζουν την κινητικότητα της βαλβίδας
 • Η συστολή μετά οδηγεί σε περαιτέρω βαλβιδική στένωση, συχνά με μία παραμόρφωση σε σχήμα κώνου
 • Η συμμετοχή των τενόντιων χορδών οδηγεί σε συγκόλληση των χορδών και σε απόφραξη των μεταξύ των χορδών και σε απόφραξη των μεταξύ των χορδών διαστημάτων, περιορίζοντας περισσότερο τη ροή της αριστερής κοιλίας
 • Διόγκωση του αριστερού κόλπου
 • Μπορεί να βρεθούν θρόμβοι του αριστερού κόλπου
 • Υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας
 • Πάχυνση της πνευμονικής αρτηρίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΗΚΓ:

 • Διόγκωση αριστερού κόλπου (εκδηλώνεται με ευρύ κομβωμένο κύμα Ρ στην απαγωγή ΙΙ, με διφασικό Ρ στην απαγωγή V1)
 • Συχνά παρατηρείται κολπική μαρμαρυγή
 • Σε υπερτροφία δεξιάς κοιλίας μπορεί να παρατηρηθεί προς τα δεξιά απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Διόγκωση αριστερού κόλπου με ευθειασμό του αριστερού καρδιακού χείλους, “διπλή παρυφή” και ανύψωση του αριστερού κύριου του βρόγχου
 • Αλλαγές του προτύπου των πνευμονικών φλεβών με την ανακατανομή της ροής προς τις κορυφές
 • Προεξάρχουσες πνευμονικές αρτηρίες στην πύλη με ταχεία μείωση
 • Διόγκωση δεξιάς κοιλίας
 • Γραμμές Β του Kerley
 • Πρότυπο πνευμονικού οιδήματος (όψιμο)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ηχοκαρδιογράφημα (3-D):

 • Πάχυνση της μιτροειδούς βαλβίδας με διαστολική παραδρομή και “θολωτή” εμφάνιση της πρόσθιας γλωχίνας στη διαστολική φάση
 • Ασβεστοποίηση της βαλβίδας
 • Μειωμένο στόμιο μιτροειδούς, όπως μετριέται απ’ευθείας με εμβαδομετρία
 • Διογκωμένος αριστερός κόλπος
 • Διόγκωση δεξιάς κοιλίας
 • Κολπικοί θρόμβοι

Doppler:

 • Κλίση πίεσης δια μέσου της βαλβίδας
 • Υπολογισμός βαλβιδικού εμβαδού
 • Ταυτόχρονη ανεπάρκεια μιτροειδούς πνευμονικής και ανεπάρκεια τριγλώχινας

Καθετηριασμός της καρδιάς:

 • Αυξημένη πίεση αριστερού κόλπου ή πίεση ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών
 • Αυξημένη διαφορά μεταξύ πιέσεως αριστερού κόλπου ή πιέσεως ενσφήνωσης πνευμονικών τριχοειδών και πιέσεως αριστερής κοιλίας
 • Μέτρηση εμβαδού στομίου μιτροειδούς βαλβίδας
 • Ασβεστοποιημένη μιτροειδής βαλβίδα
 • Ταυτόχρονη ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
 • Ύπαρξη στεφανιαίας νόσου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής, εκτός επιπλοκών ή χειρουργείου

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας είναι γενικά μία προοδευτική νόσος. Ο ασυμπτωματικός ασθενής με μη σημαντική στένωση μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να παρακολουθείται με κατάλληλη αξιολόγηση
 • Ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει ασυνήθεις καταπονήσεις (συναισθηματικές και σωματικές)
 • Όλοι οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή για ενδοκαρδίτιδα πριν από οδοντοθεραπεία ή επεμβατικούς χειρισμούς, ανεξάρτητα από την ηλικία, την αιτιολογία ή τη σοβαρότητα της στένωσης
 • Οι ασθενείς που έχουν στένωση μιτροειδούς βαλβίδας λόγω ρευματικού πυρετού, πρέπει επίσης να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή για ρευματικό πυρετό (μαζί με την προφυλακτική αγωγή ενδοκαρδίτιδας), αν είναι κάτω των 35 ετών ή συνεχίζουν να έρχονται σε επαφή με μικρά παιδιά
 • Αν αναπτυχθεί κολπική μαρμαρυγή, είναι σημαντικό να ελαττωθεί ο καρδιακός ρυθμός για να υπάρχει περισσότερος χρόνος για διαστολική πλήρωση μέσα από τη στενωμένη βαλβίδα
 • Η ανάπτυξη πνευμονικού οιδήματος σχετίζεται συχνά με κολπική μαρμαρυγή και μία ταχεία κοιλιακή απόκριση. Είναι επίσης σημαντικό να ελαττωθεί ο καρδιακός ρυθμός. Η απινίδωση πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ειδικά αν ο ασθενής λαμβάνει χρόνια αντιπηκτικά
 • Χειρουργική παρέμβαση: Αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για βαλβιδοτομή ή βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι ή έναρξη συμπτωμάτων που αναφέρονται καθαρά στη στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας, θεωρείται γενικά ένδειξη για πρώιμη χειρουργική παρέμβαση. Αν ωστόσο ο ασθενής απαιτεί τοποθέτηση προσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας, συχνά ο χρόνος της χειρουργικής παρέμβασης καθυστερεί μέχρι τα συμπτώματα να γίνουν σοβαρότερα
 • Σκεφτείτε την αντιπηκτική αγωγή με βαρφαρίνη (κουμαδίνη) σε όλους τους ασθενείς με στένωση μιτροειδούς βαλβίδας, ειδικά αν υπάρχει ιστορικό συστηματικής εμβολής ή έχουν κολπική μαρμαρυγή ή μεγάλο αριστερό κόλπο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ικανοποιητική ανάπαυση και λογική σωματική δραστηριότητα

ΔΙΑΙΤΑ

Φτωχή σε αλάτι

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Σωστή προσθήκη διουρητικών, αν τα συμπτώματα το υποδείξουν
 • Κολπική μαρμαρυγή – σκεφτείτε τη διγοξίνη μαζί με αντιπηκτική αγωγή με κουμαδίνη. Οι β-αναστολείς ή οι αναστολείς των καναλιών ασβεστίου έχουν χρησιμοποιηθεί στη θέση της διγοξίνης. Η διγοξίνη χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, όχι για να τον μετατρέψει σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Μπορεί να απαιτηθούν υψηλά επίπεδα (1,5-2,0 νανογραμμάρια/ml) για να είναι αποτελεσματική. Παρακολουθείστε τα επίπεδα στον ορό. Η χρήση αντιαρρυθμικής αγωγής πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν για να διατηρηθεί φυσιολογικός ο φλεβοκομβικός ρυθμός
 • Προφυλακτική αγωγή για ρευματικό πυρετό – προτιμώμενη η πενικιλίνη G, βενζυλοπενικιλίνη 1,2 εκατομμύρια μονάδες ΕΜ κάθε 4 εβδομάδες ή πενικιλίνη V 250 mg 2 φορές την εβδομάδα
 • Προφυλακτική αγωγή για βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα – εξαρτάται από τη διαδικασία. Για οδοντικές εργασίες – αμοξυκιλλίνη 3,0 gr μία ώρα πριν την επέμβαση και 1,5 gr 6 ώρες μετά την αρχική δόση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ερυθρομυκίνη για προφύλαξη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Επισκέψεις σε τακτικά διαστήματα για αξιολόγηση των σταδιακά εξελισσόμενων συμπτωμάτων

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Προφυλακτική αγωγή βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας σε οδοντικούς επιθετικούς χειρισμούς που συνεχίζονται εφ’όρου ζωής
 • Στρεπτοκοκκική κυνάγχη – αντιμετωπίστε τη κατάλληλα όταν εμφανισθεί
 • Προφυλακτική αγωγή ρευματικού πυρετού, όταν ενδείκνυται

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Η θρομβοεμβολή σε στένωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι η κύρια πιθανή επιπλοκή (η αντιπηκτική αγωγή έχει μειώσει σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο)
 • Υποτροπιάζων ρευματικός πυρετός
 • Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Πνευμονικό οίδημα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Αν και μία ηπιότερη πορεία εμφανίζεται, το ιστορικό της κλασσικής στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας είναι 10 χρόνια από το επεισόδιο του ρευματικού πυρετού, μέχρι την ανάπτυξη φυσήματος, άλλα 10 χρόνια μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων και άλλα 10 χρόνια για να αναπτύξει ο ασθενής σοβαρή αναπηρία
 • Χειρουργική θνησιμότητα 1-2% σε βαλβιδοτομή μιτροειδούς βαλβίδας. 2-5% σε αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: 

 • Κολπική μαρμαρυγή και επιλεγμένη αρτηριακή εμβολή είναι οι συνηθέστεροι
 • Αν και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας, συνιστάται αντιπηκτική αγωγή (εκτός αν αντενδείκνυται ειδικά), λόγω του υψηλού κινδύνου εμβολής και θρόμβωσης της βαλβίδας (ειδικά αν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή)

ΚΥΗΣΗ

 • Μπορεί να προκληθεί σημαντική επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας λόγω αιμοδυναμικών αλλαγών που σχετίζονται με αυξημένο ενδοαγγειακό όγκο και καρδιακό ρυθμό και με μειωμένο χρόνο διαστολικής πλήρωσης
 • Η σχετιζόμενη πνευμονική υπέρταση είναι επίσης φτωχά ανεκτή στην κύηση

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

mitral valve stenosis

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τρίχωρος καρδιά εκ δύο κόλπων και μίας κοιλίας

Παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Στένωση της αορτικής βαλβίδας

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠρόπτωση μήτρας
Επόμενο άρθροΜυασθένεια Gravis
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η ενημέρωση των καρκινοπαθών

Η ενημέρωση των καρκινοπαθών. Ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους ενός Ογκολόγου είναι η ενημέρωσή τους για την ασθένειά τους Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ