Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΚαρδιολογίαΜυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου

Μυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου

Χρήσιμες πληροφορίες για τη μυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου

Μυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία προκαλεί συμπτώματα σε ελάχιστη προσπάθεια ή στην ανάπαυση και που απαιτεί πλήρη φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια είναι αποτέλεσμα χρονίας, βαριάς στεφανιαίας νόσου.

Συχνά, συσχετίζεται με πολλαπλά εμφράγματα του μυοκαρδίου ενώ πολλές φορές εμφανίζεται μετά από πολλαπλές επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.

Αυτή η μυοκαρδιοπάθεια, καθώς και η πλειονότητα των άλλων, εμφανίζουν από κοινού διάταση και των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων, αυξημένη τάση του τοιχώματος των κοιλιών και ελάττωση του μηχανικού έργου της καρδιάς. Υπάρχει, συχνότατα, υπενδοκάρδια ισχαιμία, λόγω της αυξημένης τοιχωματικής τάσης και των ανυψωμένων τελο-διαστολικών πιέσεων. Το κλάσμα εξώθησης είναι σημαντικά μειωμένο, περίπου 20% (φυσιολογικό 65%). Λόγω της παθολογικής μηχανικής λειτουργίας, η καρδιά έχει την τάση να διογκώνεται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου

Επηρεαζόμενα συστήματα: Καρδιαγγειακό

Γενετική: Είναι γνωστό ότι η υπερτροφική αποφρακτική μυκαρδιοπάθεια έχει οικογενή κατανομή

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς που έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας
 • Οι ιδιοπαθείς και οικογενείς καρδιομυοπάθειες καθώς και αυτές που οφείλονται σε συγγενή μυοκαρδιοπάθεια, οι ιογενείς μυοκαρδιοπάθειες, η αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια και η μυοκαρδιοπάθεια μετά τον τοκετό, εμφανίζονται σε νεαρότερες ηλικίες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες (ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια)

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 • Δύσπνοια μετά από ελάχιστη προσπάθεια
 • Δύσπνοια σε ηρεμία
 • Παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια
 • Δύσπνοια μετά τα γεύματα
 • Αδυναμία
 • Συγκοπή
 • Ταχύπνοια
 • Κυάνωση, ωχρότητα
 • Ψυχρά άκρα από αγγειοσύσπαση
 • Εφίδρωση
 • Διάταση των σφαγίτιδων φλεβών
 • Υγροί ρόγχοι και στις δύο πνευμονικές βάσεις
 • Ακουστός 3ος καρδιακός τόνος (S3)
 • Διόγκωση ήπατος και σπλήνα
 • Ασκίτης, οιδήματα
 • Πόνος στο στήθος

ΑΙΤΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 • Στεφανιαία νόσος
 • Ιδιοπαθή
 • Ιογενή
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες
 • Οικογενείς μυοκαρδιοπάθειες όπως η “ασύμμετρη πάχυνση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος”
 • Μετά τον τοκετό
 • Αλκοολισμός
 • Εγχείρηση καρδιάς
 • Σαρκοείδωση
 • Αμυλοείδωση
 • Αιμοσιδήρωση
 • Ακτινοβολία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

 • Υπέρταση
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Παχυσαρκία
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Κάπνισμα
 • Άγχος
 • Καθιστική ζωή

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Βαριά πνευμονική νόσος
 • Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση
 • Υποτροπιάζουσες πνευμονικές εμβολές
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Μερικές προχωρημένες μορφές κακοήθειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Υπονατριαιμία
 • Προνεφρική αζωθαιμία
 • Ήπια υπερχολερυθριναιμία
 • ΗΚΓ: Υπερτροφία αριστερής κοιλίας με ή χωρίς “strain”, μερικές φορές διάταση αριστερού και δεξιού κόλπου. Στην ισχαιμική καρδιοπάθεια υπάρχουν ενδείξεις παλαιότερων εμφραγμάτων με κύματα Q και μικρή πρόοδο του ύψους των κυμάτων R στις προκάρδιες απαγωγές

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα: Digoxin (Δακτυλίτιδα), Lasix (Φουροσεμίδη), Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου (βελτιώνοντας την καρδιακή λειτουργία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Ο καρδιακός καθετηριασμός μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ ισχαιμικής και άλλων τύπων μυοκαρδιοπάθειας, στη μέτρηση των πιέσεων των καρδιακών κοιλοτήτων και της καρδιακής παροχής, στην απεικόνιση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και της μορφολογίας των στεφανιαίων αγγείων. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης των πιέσεων της πνευμονικής αρτηρίας των αντιστάσεων του πνευμονικού αγγειακού δικτύου
 • Για τους ασθενείς που είναι υποψήφιοι να υποβληθούν σε εγχείρηση μεταμόσχευσης καρδιάς, είναι απαραίτητο να γίνονται και επιπρόσθετες εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί βαριά εξωκαρδιακή νόσος: αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας, 24ωρη μέτρηση κάθαρσης κρεατινίνης, λειτουργικές αναπνευστικές δοκιμασίες (συμπεριλαμβανομένης και της μέτρησης αερίων αίματος) ορολογικές δοκιμασίες για ηπατίτιδα A, B, C, HIV, τοξόπλασμα, CMV και ιό Epstein-Barr, δοκιμασίες νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, γενική αίματος και πανοραμική ακτινογραφία δοντιών. Επιπλέον εξετάσεις μπορούν να γίνουν αν τεθεί η υποψία ύπαρξης νόσου που αποτελεί αντένδειξη για τη μεταμόσχευση. Για παράδειγμα, η ύπαρξη αδιάγνωστης ανωμαλίας στην ακτινογραφία θώρακα, αποτελεί αντένδειξη για τη μεταμόσχευση

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακα:

 • Στην πλειοψηφία των μυοκαρδιοπαθειών ανευρίσκεται διόγκωση της καρδιάς, οπότε αυτές ονομάζονται διατατικές μυοκαρδιοπάθειες
 • Γενικά, λόγω της διόγκωσης και των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων, στην προσθιοπίσθια λήψη, υπάρχει αύξηση του καρδιοθωρακικού δείκτη άνω του 50%
 • Υπάρχει αγγειακή επίταση στα άνω πνευμονικά πεδία που οφείλεται σε αύξηση των πνευμονικών φλεβικών πιέσεων
 • Ασαφείς πυκνωτικές διηθήσεις στις παραπυλαίες περιοχές, ενδεικτικές πνευμονικού οιδήματος
 • Πλευριτική συλλογή και γραμμές Kerley-B, στην περιφέρεια του πνεύμονα, ένδειξη λεμφαγγειακής συμφόρησης
 • Στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια καθώς και σε άλλες μυοκαρδιοπάθειες που χαρακτηρίζονται από φυσιολογικό μέγεθος καρδιάς, η ακτινογραφία θώρακα, γενικά, χαρακτηρίζεται από τα πνευμονικά σημεία της καρδιακής ανεπάρκειας ενώ το μέγεθος της καρδιαγγειακής σκιάς βρίσκεται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια

Υπερηχογράφημα:

Στις διατατικές μυοκαρδιοπάθειες, ανευρίσκεται διάταση και των 4 καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και περιοχές τμηματικής υποκινησίας του καρδιακού τοιχώματος. Στις υπερτροφικές μυοκαρδιοπάθειες υπάρχει βαριά υπερτροφία των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας. Στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, η καρδιά μπορεί να είναι φυσιολογική ή διατεταμένη. Συνήθως ανευρίσκονται τμήματα της αριστερής κοιλίας με ανώμαλη συσπαστικότητα, ενδεικτικά παλαιότερων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου

Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία:

Εξέταση για τον καθορισμό του κλάσματος εξώθησης, το οποίο συνήθως βρίσκεται στο 25% και λιγότερο (Καλύτερα να μη γίνεται)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωτερικός ασθενής εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αντιμετωπισθεί βαριά καρδιακή ανεπάρκεια ή να γίνει μεταμόσχευση καρδιάς

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας
 • Αντιμετώπιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Είναι περιορισμένη ανάλογα με την περίπτωση. Ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί να παραμείνει κλινήρης

ΔΙΑΙΤΑ

Περιορισμός της πρόσληψης λίπους, άλατος και υγρών

ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Διατατικές μυοκαρδιοπάθειες

Τα ακόλουθα μαζί με τη συνήθη δοσολογία ενηλίκων:

 • Διγοξίνη: 0,125-0,25 mg/ημέρα
 • Φουροσεμίδη: 40-120 mg, 2-4 φορές/ημέρα
 • Χλωριούχο κάλιο: 20 mEq για κάθε 40 mg φουροσεμίδης
 • Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) – Καπτοπρίλη 6,25-50 mg 3 φορές την ημέρα ή Εναλαπρίλη 2,5-25 mg/ημέρα
 • Δινιτρικός ισοσορβίτης: 20-100 mg 4 φορές την ημέρα
 • Υδραλαζίνη 5-25 mg 4 φορές την ημέρα (μέγιστο 300 mg/ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις)
 • Οξυγόνο 2-4 lt/λεπτό με ρινικούς σωλήνες κατά τη διάρκεια του ύπνου

Αντενδείξεις:

 • Διγοξίνη – 1ου ή 2ου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός
 • Φουροσεμίδη – Ολιγουρία, ανουρία, νεφρική δυσλειτουργία

Προφυλάξεις:

 • Διγοξίνη – σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια που χρειάζονται και αγωγή με κινιδίνη, η δόση της δακτυλίτιδας θα πρέπει να ελαττωθεί στα 0,125 mg/ημέρα και κατόπιν να γίνει μέτρηση των επιπέδων του καλίου
 • Φουροσεμίδη – θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των ασθενών με καρδιακή νόσο τελικού σταδίου προτού χορηγηθεί φουροσεμίδη. Υπερβολική διούρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αφυδάτωση και βαριά υπονατριαιμία. Είναι επίσης, απαραίτητη η χορήγηση καλίου προκειμένου να προληφθεί πιθανή υποκαλιαιμία και υποχλωραιμική αλκάλωση. Ο συνδυασμός υψηλών δόσεων φουροσεμίδης και κάποιας αμυνογλυκοσίδης μπορεί να προκαλέσει νεφροτοξικότητα ή ωτοτοξικότητα
 • α-ΜΕΑ – πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή. Αν η αρτηριακή πίεση του ασθενούς είναι ήδη χαμηλή, είναι ασφαλέστερη η έναρξη με μία πολύ χαμηλή δόση καπτοπρίλης όπως 6,25 mg 3 φορές την ημέρα. Η ελάττωση του μεταφορτίου ή η πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε αυτούς τους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσουν σε ελάττωση του καρδιακού μεγέθους και βελτίωση της καρδιακής απόδοσης. Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με α-ΜΕΑ ζουν περισσότερο

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις: Δακτυλίτιδα – εμφανίζει σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα όπως τα αντιβιοτικά, η αμιοδαρόνη, η βεραπαμιλή, η χολεστυραμίνη. Τα επίπεδα της δακτυλίτιδας αυξάνουν σε ασθενείς που ήδη παίρνουν κινιδίνη. Αυτός ο συνδυασμός εμφανίζει πολύ συχνά τοξικότητα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Συνεχής ενδοφλέβια χορήγηση ντομπουταμίνης είναι η μόνη εναλλακτική θετική ινοτρόπος αγωγή για τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Μπορεί να χορηγηθεί και σε εξωτερικούς ασθενείς

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρακολούθηση μια φορά το μήνα, είναι επαρκής

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Ρύθμιση της λήψης άλατος και υγρών, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι και καθημερινή μέτρηση του σωματικού βάρους από τον ίδιο τον ασθενή μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή προβλημάτων

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Επιδεινούμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, συγκοπή, αρρυθμίες, αιφνίδιος θάνατος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Το 50% των ασθενών που βρίσκεται στην λειτουργική κατηγορία IV, αναμένεται να πεθάνει μέσα σε ένα χρόνο. Η ετήσια θνητότητα, στη λειτουργική κατηγορία ΙΙΙ είναι περίπου 25%. Μετά από μεταμόσχευση καρδιάς, η επιβίωση αυξάνει κατά πολύ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Οι ιδιοπαθείς και οικογενείς μυοκαρδιοπάθειες εμφανίζονται σε νεότερη ηλικία, όπως και αυτές που σχετίζονται με συγγενή καρδιοπάθεια, οι ιογενείς μυοκαρδιοπάθειες, η αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια και η μυοκαρδιοπάθεια μετά τον τοκετό

ΚΥΗΣΗ

Μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

end stage heart failure

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Νευροβλάστωμα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τοξοπλάσμωση

Μυϊκή δυστροφία

Έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Χρήσιμες πληροφορίες για την τετραλογία Fallot

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Οξεία τοξίκωση από σίδηρο

Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας

Χρήσιμες πληροφορίες για τη στηθάγχη

Χρήσιμες πληροφορίες για τη στένωση αορτικής βαλβίδας

Χρήσιμες πληροφορίες για την τριχίνωση

Πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση

Κοιλιακή μαρμαρυγή

Χρήσιμες πληροφορίες για την πνευμονική εμβολή

Πνευμονικό οίδημα

Ρευματικός πυρετός

Χρήσιμες πληροφορίες για το φαιοχρωμοκύττωμα

Χρήσιμες πληροφορίες για τον αλκοολισμό

Σύνδρομο αιφνίδιου παιδικού θανάτου

Χρήσιμες πληροφορίες για την αιμοχρωμάτωση

Σημαντικές πληροφορίες για την αμυλοείδωση

Αρτηριακή εμβολή και θρόμβωση

Σύνδρομο Kwashiorkor

Νόσος Chagas

Νόσος Fabry

Εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο

Ελμινθίαση

Μυοκαρδιοπάθεια

Κοιλιακή ταχυκαρδία

Ιδιοπαθής υπερτροφική υπαορτική στένωση

Σύνδρομο Marchiafava-Bignami

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταμόσχευσης οργάνων

Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White

Τι να κάνετε αν κάποιος λιποθυμήσει

Ποιοι πρέπει να βάλουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν βηματοδότη

Βαγοτονία

Θειαμίνη

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Σύγχρονη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Σύνδρομο Korsakoff

Νόσος του Κεσάν

Αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια

Το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου

Υπερηχογράφημα καρδιάς

Σύνδρομο Noonan

Αιφνίδιος θάνατος σε νέους άνδρες

Η ακτινοθεραπεία στον καρκίνο μαστού προκαλεί καρδιοπάθειες

Οδηγίες για τον εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Νόσος του Wilson

Αιμοχρωμάτωση

Μυοκαρδίτιδα

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θαλασσοθεραπεία πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση

Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση. Η ψωρίαση θεραπεύεται με φυσικούς τρόπους που είναι πιο αποτελεσματικοί Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για τη θεραπεία της...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ