Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Σπινθηρογραφήματα

Είναι ασφαλή τα σπινθηρογραφήματα;

Τα σπινθηρογραφήματα και η θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο

Πυρηνική Ιατρική

Η Πυρηνική Ιατρική αξιοποιεί ραδιοφαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται στο ανθρώπινο σώμα και συγκεντρώνονται εκλεκτικά στα σημεία που είναι υπό εξέταση ή θεραπεία.

Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνη η έκθεση σε ακτινοβολία και σε ραδιονουκλεοτίδια και οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής οι περισσότερες δεν είναι πολύ αξιόπιστες.

Σπινθηρογραφήματα

Η ενέργεια που εκπέμπεται από τις χορηγούμενες ραδιοφαρμακευτικές ουσίες ανιχνεύεται από εξειδικευμένα συστήματα απεικόνισης, όπως είναι η γ-κάμερα. Το ραδιοφάρμακο δίνει πληροφορίες για ισχαιμία, όγκους και λοιμώξεις.

Θα λάβετε υπόψη ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι διαγνωστικά και ότι θα πάρετε ακτινοβολία και ραδιενέργεια η οποία μπορεί να παραμείνει στο σώμα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είδη κι ενδείξεις σπινθηρογραφήματος

 • Σπινθηρογράφημα οστών

Γίνεται για τον έλεγχο των δευτεροπαθών εντοπίσεων από νεοπλασία και για την αξιολόγηση οστικών παθήσεων και παρανεοπλασματικών συνδρόμων. Η διαφοροδιάγνωση είναι αδύνατη.

 • Σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων

Γίνεται για τον έλεγχο του πόνου ή της φλεγμονής στα οστά και στην περιοχή της αρθροπλαστικής. Είναι υποτίθεται διαγνωστική για τον ανεξήγητο οστικό πόνο, για τη διάγνωση οστικού τραυματισμού και για την εκτίμηση μειωμένης οστικής αιμάτωσης και οστεονέκρωση. 

 • Σπινθηρογράφημα καρδιάς

Γίνεται για την εκτίμηση θεραπευτικού οφέλους πριν και μετά από αγγειοπλαστική ή by pass (αοροστεφανιαία παράκαμψη), για έλεγχο για στεφανιαία νόσο, για εκτίμηση κινδύνου μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου, για αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογραφιών διαταραχών, για εκτίμηση του κινδύνου για χειρουργική επέμβαση και για διερεύνηση καρδιακής ανεπάρκειας. 

 • Στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών

Γίνεται για έλεγχο παρεγχυματικών αλλοιώσεων μετά από επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος ή νεφροπάθειας, για τον προσδιορισμό της λειτουργίας του κάθε νεφρού, για προεγχειρητική διερεύνηση και για την εκτίμηση ενός θεραπευτικού ή χειρουργικού αποτελέσματος. Καλύτερα να μη γίνεται.

 • Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών ή νεφρόγραμμα

Γίνεται για διερεύνηση αποφρακτικής ουροπάθειας, για εκτίμηση νεφρικής ανεπάρκειας, για έλεγχο νεφρικού συστήματος και για εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. 

 • Σπινθηρογράφημα θυρεοειδή αδένα

Γίνεται για έλεγχο των θυρεοειδών όζων, για αξιολόγηση του θυρεοειδικού ιστού σε υπερθυρεοειδισμό ή συγγενή υποθυρεοειδισμό και σε διερεύνηση θυρεοειδικών νεοπλασιών. 

 • Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων

Διάγνωση πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 

 • Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου

Γίνεται για έλεγχο της εγκεφαλικής διάχυσης, για έλεγχο άνοιας και για εντοπισμό επιληπτικών κρίσεων.

 • Σπινθηρογράφημα βασικών γαγγλίων

Γίνεται για τη διαφορική διάγνωση παρκινσονισμού και την εκτίμηση των λειτουργικών ντοπαμινεργικών νευρώνων στα βασικά γάγγλια. 

 • Σπινθηρογράφημα φρουρού λεμφαδένα

Γίνεται προεγχειρητικά για τον εντοπισμό φρουρού λεμφαδένα σε καρκίνο μαστού ή μελάνωμα. 

 • Σπινθηρογραφική λεμφαγγειογραφία

Γίνεται σε περίπτωση λεμφοιδήματος για να εντοπιστεί το ανατομικό σημείο απόφραξης της λεμφικής παροχέτευσης. 

 • Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission tomography – PET)

Μονήρης όζος πνεύµονα

Χαρακτηρισµός πνευµονικού όζου, µε ενδιάµεση πιθανότητα κακοήθειας, διαµέτρου τουλάχιστον 8 mm. Ανίχνευση κακοήθειας µε ευαισθησία 83%-100% και ειδικότητα 69%-100%. Σήµερα µε τα νεότερης τεχνολογίας µηχανήµατα PET/CT είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός όζων µικρότερου µεγέθους.

Μη µικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονος

α. Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ριζική θεραπεία.

Πιο ακριβής στην εκτίµηση µεταστατικής λεµφαδενοπάθειας, κυρίως για λεµφαδένες µεσοθωρακίου οριακού µεγέθους ~1 cm (στη CT) και µεγάλη ακρίβεια στην ανίχνευση αποµακρυσµένων µεταστάσεων. Συµβάλλει επίσης στον σωστό καθορισµό του όγκου-στόχου προ ακτινοθεραπείας.

β. Σταδιοποίηση έπειτα από θεραπεία: Επανασταδιοποίηση έπειτα από θεραπεία για τον αποκλεισµό προόδου νόσου, υποτροπής ή ανάπτυξης µεταστατικής νόσου.
∆ιαφορική διάγνωση των µεταθεραπευτικών αλλοιώσεων από ενεργό νόσο µε πολύ καλά αποτελέσµατα: Ευαισθησία 93%-100% και ειδικότητα 89%-92%.

Νόσος Hodgkin και µη Hodgkin λεµφώµατα

(Στο διάχυτο εκ µεγάλων Β κυττάρων):

Μετά την ολοκλήρωση των χηµειοθεραπευτικών κύκλων, το 80% των ασθενών µε νόσο Hodgkin και το 40% µε non-Hodgkin λέµφωµα παρουσιάζουν ακτινολογικά υπολειπόµενη νόσο. Όµως, µόνο 10%-20% αυτών αποδεικνύεται ότι έχουν ενεργό νόσο.

Η [18F] FDG-PET/CT επιτυγχάνει τη διαφορική διάγνωση ενεργού από µη ενεργού νόσου µε µεγάλη διαγνωστική ακρίβεια: Αρνητική προβλεπτική αξία-NPV: 81%-100% και θετική προβλεπτική αξία-PPV: 69%-100%.

Η [18F] FDG-PET/CT απεικόνιση, βάσει του βαθµού πρόσληψης του ραδιοφαρµάκου, δίνει επιπλέον προγνωστικές πληροφορίες για την επιβίωση και την κλινική έκβαση των ασθενών.

Μελάνωµα
Η [18F]FDG-PET/CT συνιστάται για τον αποκλεισµό ύπαρξης αποµακρυσµένης νόσου (λεµφαδενική ή µεταστατική νόσος) σε ασθενείς µε µελάνωµα προχωρηµένου σταδίου, όταν πρόκειται να γίνει ριζική χειρουργική αντιµεώπιση.

Καρκίνος θυρεοειδούς

Ανίχνευση υποτροπής, εφόσον το ολόσωµο σπινθηρογράφηµα µε I-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξηµένη (Tg>10 ng/ml). Η [18F]FDG-PET/CT συµβάλλει στην ανίχνευση υποτροπής µε ευαισθησία 45%-100% και ειδικότητα 90%-100%.
Η ευαισθησία σχετίζεται µε τα επίπεδα της Tg και τη θέση της υποτροπής.
Συνιστάται επίσης για την εκτίµηση των ασθενών µε φτωχά διαφοροποιηµένο καρκίνο θυρεοειδούς και Hürthle cell καρκίνωµα (αν και δεν περιλαµβάνεται ακόµα στις ενδείξεις του ΕΟΠΥΥ).

Καρκίνος κεφαλής-τραχήλου

Α. ∆ιάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς): Η [18F]FDG-PET/CT πραγµατοποιείται για την αναγνώριση της πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνωµα (συνήθως πλακώδες) σε τραχηλικούς λεµφαδένες, χωρίς εµφανή πρωτοπαθή νόσο. Η [18F]FDG-PET/CT αποκαλύπτει την πρωτοπαθή εστία στο 25% των περιπτώσεων, όπου η CT και η MRI είναι αρνητικές.

Β. Σταδιοποίηση: Σταδιοποίηση ή επανασταδιοποίηση ασθενών που έχουν αυξηµένη πιθανότητα µεταστατικής νόσου, όπως ασθενείς µε εκτεταµένη τοπική νόσο. Η [18F]FDG-PET/CT υπερτερεί έναντι των ανατοµικών απεικονιστικών µεθόδων στη σταδιοποίηση τοπικά αλλά και στην ανίχνευση αποµακρυσµένων µεταστάσεων, µε ευαισθησία 98%, ειδικότητα 92% και διαγνωστική ακρίβεια 96%. Απεικονίζει αποµακρυσµένες µεταστάσεις µη ανιχνεύσιµες µε τις συµβατικές ανα-τοµικές απεικονιστικές µεθόδους σε 6%-10% των περιπτώσεων.

Γ. Υποτροπή: Υπερέχει έναντι της συµβατικής απεικόνισης στην ανίχνευση υπολει-πόµενης νόσου–υποτροπής µετά από θεραπεία και στη διαφορική διάγνωση από τις µεταθεραπευτικές αλλοιώσεις (συνιστάται διάστηµα 3–6 µηνών µετά χηµειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία), µε υψηλά ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας: ευαισθησία: 96%, αρνητική προβλεπτική αξία-ΝΡV: 97%.

Καρκίνος οισοφάγου

Συµπληρωµατική µέθοδος όταν ό όγκος κρίνεται εξαιρέσιµος έπειτα από σταδιοποίηση µε CT και EUS σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν λάβει εισαγωγική θεραπεία (αν έχουν υποβληθεί µόνο σε χηµειοθεραπεία συνιστάται αναµονή 3-4 εβδοµάδες, αν έχει γίνει και προεγχειρητική ακτινοθεραπεία τουλάχιστον 5-6 εβδοµάδες).

Καρκίνος παχέος εντέρου

Σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής µεταστασεκτοµής)

Νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς

∆ιάγνωση

Ορχεις

Υποτροπή Σεµινώµατος

Γυναικολογικός καρκίνος

Υποτροπή καρκίνου τραχήλου της µήτρας

Υποτροπή καρκίνου ωοθηκών

nuclear 2

 • Σπινθηρογράφημα MIBG

Γίνεται για τη σταδιοποίηση και θεραπεία του νευροβλαστώματος και του φαιοχρωμοκυττώματος. 

 • Σπινθηρογράφημα νευροενδοκρινών όγκων

Γίνεται για τη διάγνωση των πρωτοπαθών νευροενδοκρινών όγκων, τη σταδιοποίηση και τη θεραπεία. 

 • Σπινθηρογράφημα πνευμόνων

Εκτίμηση πνευμονικής λειτουργίας κι έλεγχος για πνευμονική εμβολή. 

 • Σπινθηρογράφημα φλεγμονής

Γίνεται σε υποψία φλεγμονής των οστών, σε υποψία χαλάρωσης οστικού μοσχεύματος, σε πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και σε υποψία εντερικής, πνευμονικής, αγγειακής ή καρδιακής φλεγμονής.

 • Δοκιμασία καθήλωσης με I-131 στο θυρεοειδή σε 4 – 24 – 48 ώρες.
 • Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών με ή χωρίς διουρητικό
 • Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών προ και μετά χορήγηση καπτοπρίλης
 • Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με 99mTc-sestamibi
 • Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Γάλλιο
 • Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με I-131 ή I-123 μετά ή όχι διέγερση με Thyrogen (rTSH)
 • Ραδιοϊσοτοπική χολαγγειογραφία (σπινθηρογράφημα χοληφόρων)
 • Σπινθηρογράφημα γαστρικής εκκένωσης υγρών
 • Σπινθηρογράφημα ήπατος
 • Σπινθηρογράφημα με 67 Γάλλιο
 • Σπινθηρογράφημα μεκελείου απόφυσης
 • Σπινθηρογράφημα μυελώδους μοίρας επινεφριδίων
 • Σπινθηρογράφημα σπληνός
 • Σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης (Octreoscan)

Τα καλύτερα αποτοξινωτικά συμπληρώματα για την υγεία μας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα αποτοξινωτικά συμπληρώματα για την υγεία σας

nuclear 3

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Οι αξονικές τομογραφίες και τα PET CT SCANs προκαλούν καρκίνο

Οι αξονικές αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο

Είναι ασφαλής η αξονική τομογραφία;

Διαγνωστικές εξετάσεις και Θεραπείες που βλάπτουν την Υγεία

Προσοχή!!! Σταματήστε να κάνετε απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά

Χρήσιμες πληροφορίες για την αξονική τομογραφία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΠρεσβυωπία
Επόμενο άρθροΣκληρός λειχήνας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ