Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης. Το emedi.gr είναι ένα  portal στον Τομέα της υγείας. Ενημερώνει το κοινό για την πρόληψη, την εξέλιξη και την αντιμετώπιση παθήσεων.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, πριν από τη χρήση του emedi.gr

-Η χρήση του emedi.gr συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

-Το emedi.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες και τους επισκέπτες, σημαίνει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των τροποποιήσεών τους.

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

-Το περιεχόμενο του emedi.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται για ενημέρωση.

-Το περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στο emedi.gr.

-Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας. Το emedi.gr δε συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης του emedi.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το emedi.gr, το προσωπικό του χώρο στο emedi.gr ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

-Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή θέματα σεξουαλικής υγείας. Στην περίπτωση που θεωρήσετε τα θέματα αυτά προσβλητικά, υπάρχει πιθανότητα να μη θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

Προστασία Ανηλίκων

Υπάρχει δέσμευση για την προστασία και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Κατόπιν τούτου, δε συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 13 ετών.

Χρήση Περιεχομένου

-Το emedi.gr σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright © 2012, emedi.gr – Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η χρήση κειμένων του www.emedi.gr χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη του link της ιστοσελίδας www.emedi.gr, από τον ιστότοπο που τα χρησιμοποιεί.

-Οποιοιδήποτε ειδικοί κανονισμοί διέπουν τη χρήση λογισμικού και τη χρήση άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται στο emedi.gr, δύνανται να βρίσκονται και σε άλλα σημεία του Διαδικτυακού τόπου και υπάγονται, επίσης, στους Όρους και Διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, με ειδικές αναφορές.

-Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο emedi.gr ή τους συντάκτες αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λ.π. Ο δικαιούχος έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία της Ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του emedi.gr και των συντακτών του.

-Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή και εκτυπώσει.

Περιορισμός Ευθύνης του emedi.gr και των Συντακτών του

-Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του emedi.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

-Η χρήση του emedi.gr συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του emedi.gr και των προμηθευτών του. Συνεπώς το emedi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το emedi.gr. Το emedi.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλων επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

-Το περιεχόμενο του emedi.gr παρέχεται «ως έχει».

ΤΟ EMEDI, ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΠΟΚΥΡΡΗΣΟΝΤΑΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΧΩΣ, ΟΜΩΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Η Δικαιούχος, οι συντάκτες και οι προμηθευτές της χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται για τα ακόλουθα:

1. Την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας ή του emedi.gr.

2. Την εναρμόνιση με τις Κυβερνητικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται ενημέρωση για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, την έγκριση ή την συμμόρφωση οποιουδήποτε λογισμικού εργαλείου σχετικού με το περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα του emedi.gr.

-Το emedi.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, βλάβη ή σε άλλη νομική θεωρία και είτε ή όχι, το emedi.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών.

Το emedi.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την λανθασμένη χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου. Οποιεσδήποτε ασφαλιστικές απαιτήσεις προκύπτουν σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή οποιουδήποτε περιεχομένου πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία που συνέβη το γεγονός. Οι νομικές αποκαταστάσεις κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι αποκλειστικές και περιορίζονται σε αυτούς ακριβώς που παρέχονται από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις.

Δημόσιοι Χώροι – Υποβολές Πληροφοριών Χρηστών

-Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο emedi.gr διέπονται από την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δικαιούχου. Στην περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ αυτής της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση.

-Αποδέχεστε ότι δε θα ανεβάσετε ή διαβιβάστε οποιοδήποτε μήνυμα ή αρχείο που να καταστρατηγεί ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr.

-Εφόσον προχωρήσετε στην παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδέχεστε ότι δε θα στείλετε ή επικοινωνήσετε στο [email protected] (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται στην επικοινωνία με το emedi.gr), οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που καταστρατηγεί ή παραβαίνει τα δικαιώματα οποιουδήποτε. Στην περίπτωση που παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση στο emedi.gr με e-mail, αποδέχεστε ότι αυτή η παροχή δεν χαρακτηρίζεται ως απόρρητη για οποιοδήποτε σκοπό.

-Εφόσον προχωρήσετε στην υποβολή στοιχείων στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr ή υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση στο emedi.gr με email, αυτομάτως αποδέχεστε ή εγγυείστε ότι ο κάτοχος αυτού του περιεχομένου ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει παραχωρήσει στο emedi.gr τα Νόμιμα Δικαιώματα, για συνεχόμενη και χωρίς ανάκληση αποκλειστική άδεια, να το χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, να δημιουργήσει αντίγραφα, να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, διανείμει, να δημιουργήσει, να επιδείξει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο με οποιοδήποτε μορφή, γνωστή στην παρούσα χρονική στιγμή ή που μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά. Το emedi.gr μπορεί να παραχωρήσει αυτά τα δικαιώματα σε τρίτους σε πολλαπλά επίπεδα αδειών.

-Στην περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή επαγγελματική πληροφορία, ιδέα, σκέψη ή εφεύρεση προσωπική, ιδιόκτητη ή αποκλειστική, μην τα υποβάλλετε στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr ή στο emedi.gr με e-mail. Το emedi.gr προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

-Το emedi.gr σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις που δημοσιεύονται στους Δημόσιους Χώρους του. Τα μέλη που ανεβάζουν ή διαβιβάζουν οποιοδήποτε μήνυμα στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του emedi.gr. Το emedi.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών-μελών. Το emedi.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών, καθώς και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στους Δημόσιους Χώρους του.

-Οι πληροφορίες, τα ερωτήματα, τα σχόλια ή οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχόμενο αναρτάτε στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr ελέγχονται από την συντακτική ομάδα, όπως, Ταυτότητα του emedi.gr ή και από τους Συνεργάτες του emedi.gr όπως αυτοί αναφέρονται στο Δίκτυο Συνεργατών. Η δημοσίευση αυτού του είδους του περιεχομένου από μέρους σας πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς έλεγχο προ της δημοσίευσης και είναι ορατή από το σύνολο των επισκεπτών – χρηστών του emedi.gr. Ο έλεγχος του περιεχομένου που υποβάλλετε στους Δημόσιους Χώρους πραγματοποιείται εκ των υστέρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μια φορά ανά εβδομάδα.

-Υπάρχει περίπτωση οι Ειδικοί Συνεργάτες μας να μην μπορέσουν να απαντήσουν στο ερώτημά σας του Ειδικού-Συνεργάτη ή της Συντακτικής Ομάδας του emedi.gr.

-Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr προέρχεται από τους χρήστες-μέλη του emedi.gr οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκην ειδικοί στο κάθε θέμα ούτε απαραιτήτως Επαγγελματίες Υγείας και δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιοι. Οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας, καθώς και η απόψεις των Ειδικών είναι σε σαφώς καθορισμένες θέσεις και μόνο αυτές πρέπει να θεωρείτε ότι προέρχονται από εξειδικευμένους Επαγγελματίες Υγείας. Τα αναλυτικά στοιχεία και η πιστοποίηση των Ειδικών Επαγγελματιών Υγείας (ειδικότητα, βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία επικοινωνίας κ.τ.λ.) είναι ξεκάθαρα δημοσιευμένα σε κάθε κομμάτι περιεχομένου που αυτοί δημοσιεύουν.

-Μη βασίζεστε σε κανενός είδους περιεχόμενο του emedi.gr, ούτε και σε αυτό που παρουσιάζεται στους Δημόσιους Χώρους για επείγοντα περιστατικά και απαντήσεις.

-Το περιεχόμενο που υποβάλετε στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr είναι ορατό από το σύνολο των επισκεπτών-χρηστών και δεν έχετε την δυνατότητα της διαγραφής ή επεξεργασίας αυτού μετά την υποβολή του. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε εκ νέου το περιεχόμενο που υποβάλλατε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Συντακτική Ομάδα του emedi.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της διεύθυνσης e-mail του emedi.gr, ώστε να την πιστοποιήσουμε και να μας γνωστοποιήσετε το αίτημά σας για διαγραφή ή επεξεργασία. Το emedi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας.

-Το περιεχόμενο που υποβάλετε στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr δημοσιεύεται ανώνυμα. Στο σύνολο των επισκεπτών είναι ορατά μόνο τα στοιχεία τα οποία δεν σας καταδεικνύουν μοναδικά. Σε περίπτωση που υποβάλετε περιεχόμενο στους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr που δεν αποτελεί προσωπική σας εμπειρία (οποιοδήποτε σύμπτωμα, τεστ, θεραπεία κ.τ.λ. που εσείς ή κάποιο κοντινό συγγενικό σας πρόσωπο έχει υποστεί), παρακαλούμε αναφέρετε τις πηγές (έκδοση, έντυπο, link κτλ) μέσω του οποίου βρήκατε την πληροφορία ή το περιεχόμενο που δημοσιεύετε.

-Μη δημοσιεύετε περιεχόμενο που είναι διαφημιστικό ή προβαίνετε σε ενέργειες που αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών. Μην καταχωρείτε την ίδια σημείωση, περιεχόμενο, ερώτημα κ.τ.λ. περισσότερο της μιας φοράς ή κάνετε “spamming”.

-Παρακαλούμε να είστε διακριτικοί και να σέβεστε τους άλλους χρήστες και τους Ειδικούς μας. Μη χρησιμοποιείτε βωμολοχίες, υβριστική γλώσσα ή άλλου είδους ανάρμοστο περιεχόμενο. Τα ερωτήματα και σχόλιά σας δε θα πρέπει να παρενοχλούν ή απειλούν την προσωπική ασφάλεια ή περιουσία άλλων ούτε να αποτελούν ψευδείς δηλώσεις, δυσφημούν ή μιμούνται άλλους. Θυμηθείτε ότι οι Δημόσιοι Χώροι είναι ανοιχτοί στο κοινό. Μην τοποθετείτε στα πεδία που δημοσιεύονται, όπως, αυτά περιγράφονται παραπάνω, τις προσωπικές πληροφορίες, όπως ο αριθμό τηλεφώνου, e-mail, διευθύνσεις ή στοιχεία πιστωτικών καρτών που ανήκουν σε εσάς ή άλλους. Μην αντιγράφετε υλικό, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι παράνομο. Αυτό περιλαμβάνει και την επικόλληση περιεχομένου από άλλες ιστοσελίδες. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι δικές σας προσωπικές σκέψεις. Μη δημοσιεύετε HTML, ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα. Μη δημοσιεύετε περιεχόμενο που δεν είναι αληθές, σωστό ή ακριβές, καθώς, μπορεί να βλάψει ή παραπλανήσει άλλους χρήστες. Το emedi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε ερώτημα – σχόλιο – δημοσίευση ή άλλου είδους περιεχόμενο που δε συμμορφώνεται με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή τους Όρους Χρήσης, χωρίς απαραίτητα να σας ενημερώσει για αυτήν την πράξη. Το emedi.gr δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για ερωτήματα – σχόλια ή άλλου είδους περιεχόμενο που δημοσιεύονται από τους χρήστες του.

-Οι Ειδικοί Συνεργάτες απαντούν στα ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της Ιατρικής Γνώμης.

Κωδικοί Πρόσβασης

Το emedi.gr διαθέτει διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν την εγγραφή και φύλαξη πληροφοριών. Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς, καθώς και για τη διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη

(1) να ελέγχετε τη γνωστοποίηση και τη χρήση των κωδικών ενεργοποίησης, καθώς και των κωδικών πρόσβασης,

(2) να επιτρέπετε, να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού και του κωδικού σας στο emedi.gr,

(3) να ενημερώνετε εγκαίρως το emedi.gr για οποιαδήποτε ανάγκη απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης.

Εξουσιοδοτείτε το emedi.gr και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας να εκπέμπει, ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Το emedi.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών του.

Υπηρεσίες Εγγεγραμμένων Χρηστών του emedi.gr

Εφόσον, επιλέξετε να εγγραφείτε στο emedi.gr, ως χρήστης θα ισχύσουν οι παρακάτω πρόσθετοι Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που θα επιλέξετε.

Υποβολή Πληροφοριών

Η εγγραφή στο emedi.gr γίνεται με ευθύνη δική σας.

Χώρος Εγγεγραμμένων Χρηστών του emedi.gr

Όροι Εγγραφής

Εφόσον δεν έχει διαφορετικά καθοριστεί στην ιστοσελίδα του emedi.gr, κάθε συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα, ετησίως, σύμφωνα με τους όρους της αρχικής εγγραφής μέχρι να παραληφθεί σχετική ειδοποίηση ακύρωσης. Κάθε μέλος του emedi.gr αποκτά το προνόμιο να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία, ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους συνεργάτες και άλλους επαγγελματίες υγείας του emedi.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες εγγεγραμμένων χρηστών του emedi.gr, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αναφορών για μη-λειτουργικούς υπερσυνδέσμους μπορούν να αναφέρονται είτε μέσω της online ηλεκτρονικής φόρμας, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το emedi.gr προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που επικοινωνείτε, τις συνέπειες από την αποστολή τέτοιων πληροφοριών και το ότι βασίζεστε στις πληροφορίες που αντλείτε από τις περιοχές αυτές. Το emedi.gr και οι συντάκτες του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τις συνέπειες τέτοιων επικοινωνιών μέσα από τους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr.

Σε περίπτωση που αισθανθείτε ότι απειλείστε ή κάποιος άλλος βρίσκεται σε κίνδυνο, πρέπει να επικοινωνήσετε το συντομότερο με την Άμεση Δράση. Εφόσον πιστεύετε ότι χρειάζεστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, καλέστε άμεσα το γιατρό σας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα σας επιτραπεί η χρήση των Δημόσιων Χώρων του emedi.gr, αποδέχεστε ότι οι ακόλουθες ενέργειες θα αποτελέσουν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης:

 • Η χρήση ενός Δημόσιου Χώρου που για οποιοδήποτε λόγο παραβιάζει τις Εθνικές και Διεθνείς Διατάξεις
 • Η καταχώρηση υλικού που καταπατά δικαιώματα τρίτων, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ατομικά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσίευσης
 • Η καταχώρηση υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, καταχρηστικό, δόλιο ή που θεωρείται προσβλητικό για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του emedi.gr
 • Η καταχώρηση διαφημίσεων ή ενέργειες που αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών
 • Η καταχώρηση chain letters ή pyramid schemes
 • Η πλαστοπροσωπία
 • Η διοχέτευση ιών ή άλλου επιβλαβούς κώδικα υπολογιστών
 • Η συλλογή πληροφοριών για άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς την δική τους συναίνεση.
 • Η χορήγηση άδειας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ταυτότητας χρήστη για καταχώρηση ή ανάγνωση σχολίων
 • Η καταχώρηση της ίδιας σημείωσης περισσότερο της μιας φοράς ή το “spamming”
 • Οι ενέργειες που περιορίζουν και απαγορεύουν σε κάποιο άλλο πρόσωπο τη χρήση και είσοδό του στους Δημόσιους Χώρους της Ιστοσελίδας ή αυτές που κατά την κρίση του emedi.gr εκθέτουν τη Δικαιούχο ή οποιονδήποτε από τους πελάτες και τους προμηθευτές της, για οποιαδήποτε υποχρέωση ή βλάβη κάθε είδους.

Το emedi.gr διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία σας με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων/απαντήσεων προς τους συνεργάτες του
 • Να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δε συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης αυτού του τομέα και να αποφασίσει σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση τέτοιας επικοινωνίας.
 • Να αποσύρει συνδιαλέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δε συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 • Να διακόψει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε ή σε όλους τους Δημόσιους Χώρους του emedi.gr, σε όλη την Ιστοσελίδα ή και στις Υπηρεσίες Εγγεγραμμένων Χρηστών του emedi.gr εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 • Καταγράφει, τροποποιεί ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε επικοινωνία στους Δημόσιους Χώρους.
 • Να τροποποιεί ή διαγράψει οποιαδήποτε επικοινωνία στην Ιστοσελίδα του emedi.gr, άσχετα με το αν οι επικοινωνίες αυτές καταπατούν τους Όρους & Προϋποθέσεις χρήσης.

Το emedi.gr και οι συντάκτες του δεν έχουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη σωστή ή μη πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παραπάνω.

Διαφημίσεις, Αναζητήσεις και Συνδέσεις με Άλλες Ιστοσελίδες

-Η λειτουργία του emedi.gr στηρίζεται εμπορικά από τακτικές προβολές, χορηγίες κ.λπ. από αρμόδιους οργανισμούς, κατασκευαστές, καθώς και άλλες εταιρείες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχουν οφέλη και σε εσάς, παρέχοντάς πληροφορίες για σκευάσματα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας, θεραπείες και προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Το emedi.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χορηγούς του να σας μεταφέρουν το μήνυμά τους και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τη δημοσίευση πληροφοριών ή τη σύνδεσή τους στην Ιστοσελίδα μας. Μπορούμε, επίσης, να επιτρέψουμε σε τρίτους να παρέχουν χρηματοδότηση στο emedi.gr για να δημιουργήσουν ανεξάρτητο περιεχόμενο σχετικά με ορισμένα θέματα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας.

-Το emedi.gr σε καμία περίπτωση δε συνιστά, δεν ελέγχει και δε συνυπογράφει τα διαφημιστικά, προωθητικά μηνύματα τρίτων ούτε και το περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί από κάποιον τρίτο και φιλοξενείται στην Ιστοσελίδα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το εκάστοτε μήνυμα, γραφικό, κείμενο, περιεχόμενο κ.λ.π. έχει σαφή ένδειξη που το χαρακτηρίζει ως τέτοιο ή ανήκει στην κατηγορία Προϊόντα & Υπηρεσίες στην οποία δύναται να δημοσιεύονται δελτία τύπου εταιρειών.

-Ο Χορηγός είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα του περιεχομένου που σηματοδοτείται με τις παραπάνω λέξεις ή εκφράσεις. Αυτό το περιεχόμενο δεν εξαρτάται από το emedi.gr και δεν ελέγχεται από την Συντακτική Ομάδα ή τους Συνεργάτες μας για την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα ή την εγκυρότητά του. Εντός του περιεχομένου του χορηγού, μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις με την ιστοσελίδα του χορηγού. Το emedi.gr δεν υιοθετεί κανένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή θεραπεία και λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του περιεχομένου από τους Χορηγούς μας και του πρωτότυπου περιεχομένου του emedi.gr.

-Το emedi.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί, επίσης, να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγετε, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το emedi.gr δε συνιστά και δε συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων.

-Το emedi.gr δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε frame του emedi.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του emedi.gr, είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η Δικαιούχος δε δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν στην Ιστοσελίδα του emedi.gr.

Πολιτική Διαφήμισης & Προώθησης

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν καθοριστεί από την EMEDI GR MΕΠΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ διέπουν όλες πτυχές της διαφήμισης στο δίκτυο των Ιστοσελίδων του emedi.gr, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές που απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες υγείας. Ο όρος «προβολή» που χρησιμοποιείται στο παρόν, περιλαμβάνει γραφικά στοιχεία (banners, λογότυπα κ.λπ.), μηνύματα χορηγών, χορηγούμενο περιεχόμενο, προωθητικές ενέργειες, δελτία τύπου εταιρειών κ.λπ. Είναι στην απόλυτη κρίση του emedi.gr η ερμηνεία και η εφαρμογή της πολιτικής αυτής και όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη προβολή στο emedi.gr. To emedi.gr μπορεί να αλλάξει αυτήν την πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 • Είναι στην διακριτική ευχέρεια του emedi.gr o προσδιορισμός των μορφών προβολής που γίνεται αποδεκτή και εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση οποιασδήποτε προβολής στο emedi.gr δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποστήριξη του/των προϊόντος/ων ή και της/των υπηρεσίας/ων που δημοσιεύονται ούτε και για την/τις εταιρεία/ες που κατασκευάζει, διανέμει, ή προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.
 • Το emedi.gr δύναται να μην αποδεχθεί προβολή που κατά την κρίση μας δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή είναι κακόγουστη.
 • Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες προβολής που το emedi.gr δε θα επιτρέψει, όπως αυτές εμφανίζονται παρακάτω, χωρίς όμως να περιορίζονται απαραίτητα από αυτές: Κάθε προβολή που θα μπορούσε να συγχέεται με το συντακτικό περιεχόμενο επισημαίνεται, σαφώς, ως προβολή όπως αναφέρεται παραπάνω. Το emedi.gr δε θα επιτρέψει καμία προβολή που δεν επισημαίνεται ως τέτοια ή δεν ανήκει στην κατηγορία Προϊόντα & Υπηρεσίες.
  • παράνομα ή ανάρμοστα προϊόντα
  • δόλιο, παραπλανητικό, παράνομο ή προσβλητικό υλικό
  • υλικό που αλλοιώνει, διακωμωδεί, διακρίνει ή επιτίθεται σε άτομα ή ομάδες με βάση την ηλικία, την εθνική καταγωγή, τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία ή άλλο υλικό που θεωρείται ακατάλληλο για το emedi.gr
  • όπλα, πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά ή πυροτεχνήματα
  • πορνογραφία ή συναφή θέματα
  • άλλα θέματα
 • Το emedi.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο οποιαδήποτε ή και όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης ή τη δόμηση του περιεχομένου να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.
 • Το emedi.gr μπορεί να εμφανίζει διαφημιστικά μηνύματα από την Google τα οποία υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτής και δεν ελέγχονται από το emedi.gr.
 • Το emedi.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να ακυρώσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε στιγμή κάθε προβολή από την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο, παρέχοντας άμεση προειδοποίηση προς το διαφημιζόμενο σε συνδυασμό με την αντίστοιχη επεξήγηση. Το emedi.gr διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να καθορίσει την κατάλληλη τοποθέτηση της διαφήμισης στην Ιστοσελίδα.
 • Είναι ευθύνη του προβαλλόμενου να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες εγχώριες και ξένες νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών των ρυθμιστικών φορέων. Αυτό περιλαμβάνει τη φαρμακευτική διαφήμιση για τους ιατρούς και τους καταναλωτές. Το emedi.gr, δε θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις προβολές για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και αν αντιληφθεί τυχόν παραβίαση ή πιθανή παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού ή των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, μπορεί να αφαιρέσει την προβολή.
 • Δε θα επιτραπεί κανενός είδους προβολή στο δίκτυο του emedi.gr που θα μπορούσε να βλάψει το καλό όνομα ή τη φήμη του.

Αποζημιώσεις

Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε το emedi.gr, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συντάκτες και τους προμηθευτές, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς, περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων χρήσης.

Γενικοί Όροι

Το emedi.gr εδρεύει στην Αθήνα Ελλάδας. Το emedi.gr δεν ισχυρίζεται ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο είναι κατάλληλα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για κάποιες χώρες ή άτομα. Η πρόσβαση στο emedi.gr από χώρα εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας. 
Οι ακόλουθοι όροι υπερισχύουν της λήξης ή διακοπής αυτής της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο: Περιορισμός ευθύνης, Πληροφορίες Χρηστών, Αποζημιώσεις, Δικαιοδοσία και Αποδοχή Σύμβασης.

Δικαιοδοσία

Αποδέχεστε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε φιλονικία με το emedi.gr ή με οποιονδήποτε τρόπο σχέση με τη χρήση αυτού, έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια όσον αφορά οποιαδήποτε φιλονικία συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε απαιτήσεων εμπλέκουν το emedi.gr, τους συνεργάτες του, τις θυγατρικές του, τους υπαλλήλους του, τους προμηθευτές του, την διοίκησή του, τους παροχείς τηλεπικοινωνιών και περιεχομένου του.

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών αποδειχθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων Όρων & Προϋποθέσεων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Ανακοινώσεις και Διεργασίες Κατάργησης Περιεχομένου με Πνευματικά Δικαιώματα

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει στο emedi.gr καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών από το emedi.gr επικοινωνώντας με το κατάλληλο τμήμα που αναφέρεται παρακάτω, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

1. Στοιχεία αναγνώρισης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο και όπου δυνατόν περιλάβετε ένα αντίγραφο ή μια τοποθεσία (π.χ. URL) της αυθεντικής έκδοσης του περιεχομένου. 
2. Στοιχεία αναγνώρισης για τα στοιχεία του περιεχομένου που πιστεύετε ότι καταπατούν πνευματικά δικαιώματα και την θέση τους. Παρακαλούμε περιγράψτε τα στοιχεία και δώστε μας το URL ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας βοηθά στον εντοπισμό αυτού. 
3. Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνό σας και εάν υπάρχει την διεύθυνση e-mail σας. 
4. Μια δήλωση ότι πιστεύετε με βάσιμα στοιχεία ότι καταπατούνται τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρετε και ποια είναι αυτά. 
5. Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που έχετε προσκομίσει είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την έγκριση να ενεργείτε για λογαριασμό του. 
6. Μια υπογραφή ή μια αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου αυτού.

Για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε:

EMEDI ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΒΟΥΛΗΣ 15, ΤΚ: 105 63

[email protected]

Επικοινωνία:(+30) 211 182 05 06/(+30) 210 213 19 40

Εκτός εάν αναφερθεί ειδικά στο emedi.gr, αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του emedi.gr αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ εσάς και του emedi.gr όσον αφορά την χρήση του emedi.gr και του περιεχομένου του.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας. Ελπίζουμε να βρείτε το emedi.gr και τις υπηρεσίες του χρήσιμα και εύκολα στη χρήση. Για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το emedi.gr, καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δε λειτουργούν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ή με e-mail στο [email protected]. Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να το πραγματοποιούμε.

Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος EMEDI GR ΜΕΠΕ

All legal rights reserved EMEDI GR 

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Ταυτότητα emedi.gr

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΑισθητηριακή εντροπία
Επόμενο άρθροΓύρη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ