Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΠαιδιατρικήΔιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ακριβείς αιτίες που προκαλούν την ADHD.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής  και Υπερκινητικότητας (ADHD)

Το όνομα ADHD προέρχεται από το ακρωνύμιο Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (μεταφράζεται “Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας).

Τρεις φορές πιο συχνό στα αγόρια από όσο στα κορίτσια, το οικογενές σύνδρομο ADHD προσβάλλει 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών. Συχνά το σύνδρομο σχετίζεται με αρνητικές επιδόσεις στο σχολείο, καθυστέρηση μάθησης και επικοινωνίας. Η διαταραχή ADHD συμπεριφορολογικά μεταφράζεται ως ανικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς.

Αιτιολογία

Δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ακριβείς αιτίες που προκαλούν την ADHD, όμως οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο. Η ADHD είναι κυρίως οικογενής νόσος. Εάν υπάρχουν άλλα οικογενειακά προβλήματα, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτά συνεισφέρουν στην ADHD ή αν η οικογένεια αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα επειδή είναι δύσκολο να συμβιώνεις με παιδιά με ADHD. Το γεγονός ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στα παιδιά με ADHD, μέρη του εγκεφάλου (μετωπιαίος και βρεγματικός λοβός, και μέρος του μεσεγκεφάλου) δυσλειτουργούν, δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητα και ως αιτιολογικός παράγοντας της νόσου.

Δυσκολίες στη διάγνωση

Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την ADHD ανά τον κόσμο και η διάγνωση και η θεραπεία αλλάζουν με ταχύτητα. Σε μερικές χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η διάγνωση περιλαμβάνει ένα περιορισμένο εύρος συμπεριφορών και έτσι τα παιδιά διαγιγνώσκονται με ευκολία και αντιμετωπίζονται με φάρμακα. Στον υπόλοιπο κόσμο, το ADHD δεν αναγνωριζόταν εύκολα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πολύ συχνά μπορεί να συγχυστεί με εναντιωματικά προβλήματα (επιθετική συμπεριφορά) ή μεμονωμένες δυσκολίες οι οποίες είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και δεν απαιτούν αντιμετώπιση. Για αυτούς τους λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση των γονέων, είναι σημαντικό τα παιδιά να αξιολογηθούν σωστά και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν βάσει αυστηρών κλινικών οδηγιών.

Τα συμπτώματα ή οι αιτιάσεις πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες, και συνήθως ξεκινούν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Bασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου

 • Απροσεξία
 • Διάσπαση της προσοχής
 • Υπερκινητικότητα

Συμπεριφορολογικά, τα παραπάνω μεταφράζονται ως ανικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς. Τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολία αφοσίωσης στην σχολική εργασία ή να συμμορφώνονται με υποδείξεις (στο σχολείο ή το σπίτι). Τα συμπτώματα ή οι αιτιάσεις συνήθως ξεκινούν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Καθώς η σωματική υπερκινητικότητα βελτιώνεται με την ηλικία, λίγα είναι ακόμη γνωστά για την φύση αυτών των προβλημάτων στην εφηβεία και την μετέπειτα ζωή. Είναι πιθανό, οι υπολειπόμενες δυσκολίες να συνδέονται κυρίως με την ικανότητα συγκέντρωσης του νεαρού ατόμου ή την κοινωνική ωριμότητα, παρόλο που η τελευταία δεν αποτελεί διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Μεταξύ του 30% και του 50% των παιδιών με ADHD έχουν επίσης προβλήματα συμπεριφοράς (εναντιωματική συμπεριφορά) και αυτός ο συνδυασμός είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές που συνδέονται με το σύνδρομο

 • Ανησυχία και υπερκινητικότητα
 • Αδυναμία παραμονής για πολύ στο ίδιο μέρος ή την ίδια δραστηριότητα
 • Νευρικότητα (πήγαινε-έλα), ασυγκράτητη και αδιάκοπη ομιλία, διακοπή τρίτων όταν μιλούν
 • Διάσπαση προσοχή τους και αδυναμία ολοκλήρωσης έργου (task)
 • Εύρος προσοχής περιορισμένο δυσκολία συγκεντρωσης σε εργασίες που απαιτούν περίσκεψη
 • Παρορμητικότητα (ανάληψη δράση χωρίς προηγούμενη λογική σκέψη)
 • Δυσκολία διατήρησης της υπομονής κατά την αναμονή (αναμονή στη σειρά στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση)

Συμπτώματα

Τα παιδιά με ADHD παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σημεία:

 • Ανησυχία και υπερκινητικότητα. Δεν μένουν για πολύ στο ίδιο μέρος ή κάνουν την ίδια δραστηριότητα.
  Στριφογυρίζουν νευρικά, μιλούν ασταμάτητα και διακόπτουν τους άλλους όταν μιλούν.
 • Διασπάται εύκολα η προσοχή τους και δεν ολοκληρώνουν καμιά εργασία.
 • Το εύρος προσοχής τους είναι περιορισμένο και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε εργασίες που απαιτούν περίσκεψη.
 • Εμφανίζουν παρορμητικότητα, ξαφνικά κάνουν πράγματα χωρίς να τα σκεφτούν.
 • Αδυνατούν να περιμένουν τη σειρά τους στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση.

Τα παιδιά με ADHD συνήθως έχουν φυσιολογική διανοητική ικανότητα. Μερικά παιδιά όμως με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να έχουν ADHD.

Μπορεί, ακόμη, να έχουν και άλλες δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι τυπικές (διαγνωστικές) της κατάστασης, αλλά μάλλον δευτερογενείς λόγω της επίδρασης των προαναφερθέντων προβλημάτων:

 • Τα παιδιά με ADHD μπορεί να έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη λόγου.
 • Έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση.
 • Μένουν πίσω στις σχολικές εργασίες. Αυτό μπορεί επίσης να συνδεθεί με την αδυναμία τους να συγκεντρωθούν και να μάθουν νέες πληροφορίες, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες τάξεις.
 • Είναι κοινωνικά ανώριμα και δυσκολεύονται να αναπτύσσουν και να διατηρούν φιλίες.
 • Έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αισθάνονται ότι είναι ανόητοι, συνήθως γιατί δεν μαθαίνουν τόσο γρήγορα όσο τα άλλα παιδιά.
 • Έχουν συνυπάρχοντα εναντιωματικά προβλήματα, όπως επιθετικότητα, δεν ανταποκρίνονται στην πειθαρχία και έχουν ξεσπάσματα θυμού. Έχουν ανήσυχο ύπνο, αργούν να κοιμηθούν και ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Αυτό είναι εξαντλητικό για την υπόλοιπη οικογένεια.

Όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέσα σε μεγάλη χρονική περίοδο και μέσω διαφορετικών καταστάσεων στο σπίτι και στο σχολείο. Η χρονολογική ηλικία του παιδιού θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν για την ερμηνεία της συμπεριφοράς του.

Επιπολασμός (συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό)

Η διαταραχή (ΔΕΠΥ) δεν είναι τόσο συχνή όσο πιστεύεται. Παρόλο που πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια, μπορούν να χαρακτηριστούν υπερκινητικά ή να δυσκολεύονται να καθίσουν φρόνιμα ή να συγκεντρωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική κλινική εικόνα του συνδρόμου απαιτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό συνυπαρχόντων δυσκολιών. Αυτές, πιθανώς, προσβάλλουν 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών. Είναι πιο συνηθισμένο, στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια – περίπου κατά τρεις φορές.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

Το παιδί θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά πριν καταλήξουμε σε διάγνωση και ξεκινήσει θεραπεία.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν στους δασκάλους για την πρόοδο του παιδιού, για τις όποιες μαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες και για την ομοιογένεια των προβλημάτων μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα σταθερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με συμφωνία γονέων και δασκάλων, προσαρμοσμένο στις ικανότητες του παιδιού, είναι ένα ικανοποιητικό πρώτο βήμα.

Αν το παιδί απαιτεί μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των γνωστικών του ικανοτήτων (π.χ. αν μπορεί να συγκεντρωθεί στο βαθμό που αναμένεται από την χρονολογική του ηλικία), ένα ψυχομετρικό τεστ θα παράσχει χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό εκτελείται από σχολικούς και κλινικούς ψυχολόγους.

Η τεκμηρίωση της διάγνωσης της ADHD γίνεται συνήθως από ένα παιδοψυχίατρο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των πορισμάτων των δασκάλων και των σχολικών ψυχολόγων. Σε μερικές περιπτώσεις παίρνουν μέρος και παιδίατροι σ’ αυτή τη διαδικασία. Η κλινική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ιστορικό από τους γονείς και παρατηρήσεις από την κλινική και το σχολείο, καθώς μια σύντομη επαφή μπορεί να είναι παραπλανητική. Μια επίσκεψη στο σχολείο είναι επίσης ένα καλό σημείο εκκίνησης για να συζητηθεί και να ξεκινήσει ένα κοινό πλάνο χειρισμού. Το αν θα χρειαστεί νευρολογική εξέταση ή άλλα ιατρικά τεστ θα εξαρτηθεί από την παρουσία, για παράδειγμα, νευρολογικών σημείων (τα οποία σημειωτέον δεν αποτελούν χαρακτηριστικό της ADHD), ή πριν να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή. Ο χειρισμός της ADHD συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές και φαρμακολογικές θεραπείες και θεραπείες συμπεριφοράς. Αυτές δεν αποκλείονται αμοιβαία και δεν απαιτούνται για όλα τα παιδιά. Πολλά εξαρτώνται από τις αντιλήψεις και τις τεκμηριωμένες αποφάσεις των γονέων, όπως επίσης και από την επίδραση των ελλειμμάτων στη ζωή του παιδιού.

Μελέτες σε διδύμους δείχνουν ότι η διαταραχή είναι ιδιαίτερα κληρονομική και ότι η γενετική είναι ένας παράγοντας σε περίπου 75 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων. Η υπερκινητικότητα φαίνεται, επίσης, να είναι κατά κύριο λόγο μια γενετική κατάσταση.

Μια μεγάλη πλειοψηφία των ADHD περιπτώσεων μπορούν να προκύψουν από έναν συνδυασμό διαφόρων γονιδίων, πολλά από τα οποία επηρεάζουν τους μεταφορείς ντοπαμίνης. Υποψήφια γονίδια περιλαμβάνουν τα DAT1, DRD4, DRD5, 5HTT, HTR1B, και SNAP25. Υπάρχει επίσης ισχυρή ετερογένεια για τις ενώσεις μεταξύ ADHD και DAT1, DRD4, DRD5, ντοπαμίνης υδροξυλάσης βήτα, ADRA2A, 5HTT, ΤΡΗ2, ΜΑΟΑ, και SNAP25. Μια κοινή παραλλαγή ενός γονιδίου που ονομάζεται LPHN3 εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνη για περίπου 9% στη συχνότητα εμφάνισης της, και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στα διεγερτικά φάρμακα.

Χρωστικές και τα πρόσθετα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ορισμένες χρωστικές τροφίμων μπορεί να κάνουν κάποια παιδιά υπερκινητικά. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία για σχέση μεταξύ χρωστικών και υπερδραστήριας συμπεριφοράς παραμένει αβέβαιη. Είναι πιθανό ότι ορισμένες χρωστικές τροφίμων λειτουργούν ως ένα έναυσμα για συμπτώματα ADHD στην υποομάδα των παιδιών που έχουν γενετική ευπάθεια.

Διεγερτικά φάρμακα είναι η ιατρική θεραπεία επιλογής. 

Υπάρχουν ένας αριθμός μη-διεγερτικών φάρμακων, όπως η ατομοξετίνη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές λύσεις.

Ενώ τα διεγερτικά και η ατομοξετίνη είναι γενικά ασφαλή, υπάρχουν παρενέργειες και αντενδείξεις για τη χρήση τους. Τα φάρμακα δεν συνιστώνται για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και οι  μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους είναι άγνωστες. Κάθε φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ADHD ενδέχεται να έχει αρνητικές ενέργειες, όπως η ψύχωση και η μανία.

Απαιτείται τακτική παρακολούθηση των ατόμων που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με διεγερτικά για πιθανή επείγουσα θεραπεία ψύχωσης. 

Βιβλιογραφία

noesi.gr

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για το έλαιο ηρανθέμων

Πυκνογενόλη

Τροφή για το μυαλό

Το περιβάλλον επικίνδυνο για τα παιδιά

Τα συμπληρώματα διατροφής για την υπερκινητικότητα στα παιδιά

Βιοανάδραση

Το βότανο του Αγίου Ιωάννη

Σημάδια του Συνδρόμου Διάσπασης της Προσοχής

Μήπως δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε;

Ντοπαμίνη

Ηλεκτρικοί παλμοί για τη βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών

Θέλετε να ανακτήσετε τις αναμνήσεις σας;

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εγκεφαλικές διαταραχές

Μήπως ξεχνάτε εύκολα;

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Συκιά

Συκιά. Τα οφέλη στην Υγεία από τη συκιά είναι πολλά και ποικίλα και πολύ σημαντικά. Η συκιά ή Συκή η καρική ή Συκή η κοινή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ