Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Δωρεάν φάρμακα

Δωρεάν φάρμακα. Παρακαλούνται όσοι έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, όπως τα διαθέσουν στο emedi.gr για να δοθούν σε ανθρώπους.

Η σελίδα του emedi.gr “Δωρεάν φάρμακα”

Λόγω της ανθρωπιστικής επιτακτικής ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης…

Η λίστα των φαρμάκων θα ανανεώνεται και θα συμπληρώνεται συνεχώς…

Παρακαλούνται όσοι έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται για οποιοδήποτε λόγο, όπως τα διαθέσουν στην EMEDI για να δοθούν σε ανθρώπους, που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να τα προμηθευτούν.

Πληροφορίες emedi.gr

Τηλ: 6974639366, 2102131940

e-mail: [email protected]

[email protected]

Φέρτε τα φάρμακα που δεν χρειάζεστε. Θα κάνετε καλό στην υγεία όσων δεν μπορούν να τα βρουν και να τα προμηθευτούν…

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, όλους όσους βοηθούν τους άπορους συνανθρώπους τους.

ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ)

1. tb Nexium 40mg (14 δισκ.), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)

2. tb Nexium 40mg (28 δισκ.), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)

3. tb Prezolon 5mg, Κουτιά Νο 12, Ημ. λήξεως: 11/2015

4. Πόσιμο διάλυμα Cirloton 5mg/ml, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 3/2014

5. c.t. Calcioral D3 (500MG+10mg), Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 4/2014

6. Inh. Biosonide 0,5/2ml, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 3/2014

7. tb Frumil (40+5), Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 6/2014 (έχουν διατεθεί)

8. tb Lasix 40mg, Κουτιά Νο 4, Ημ. λήξεως: 10/2016

9. tb Crestor 10mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 07/2014

10. sacks Trofocard, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 05 & 11/2014

11. tb Trofocard, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 11/2014

12. tb Salospir 80mg, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 10/2014

13. Πόσιμο διάλυμα Ladose 20mg/5ml, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 03/2013 (έχει λήξει)

14. caps Assoprol 20mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 03/2013 (έχει λήξει)

15. One-Alpha 1μg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 07/2012 (έχει λήξει)

16. tb daflon 500mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 01/2015

17. tb PRAVACHOL 20mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 04/2013

18. tb Loresor 100mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 05/2016

19. Πόσιμο εναιώρημα Nystamysyn, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 07/2014

20. tb Dalacin C 300MG, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 09/2014, 02/2016

21. tb Bactrimel (800+160mg), Κουτιά Νο 4, Ημ. λήξεως: 08/2013, 04/2016, 05/2016, 08/2016

22. tb Avelox 400mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 01/2015 & 04/2015 (έχουν διατεθεί)

23. tb ZYVOXID 600mf, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 04/2014

24 Fl Colistin 1.000.000, Κουτιά Νο 24, Ημ. λήξεως: 12/2013 & 03/2014  04/2014 & 05/2014

25. tb Ciproxin 500 mg, Κουτιά Νο 1, Ημ. λήξεως: 01/2016

26. inj Taxotere 20mg/1ml, Κουτιά Νο 3, Ημ. λήξεως: 10/2012 (έχει λήξει)

27. sacks Polimod 800mg, Κουτιά Νο 2, Ημ. λήξεως: 10/2013

28. Fl Retacrit 40.0000 IU/1,0 ML (ημ. λήξεως 11-2012), Bt No I (ΕΝΑ) 4 ενέσεις. (Ημ. λήξεως: 1/11/2012) (έχει λήξει)

29. Mozobil injections 24mg (Η κάθε ένεση κοστίζει 9.272,66 ευρώ), (Ημ. λήξεως: 03/2013) (έχει λήξει)

30. Xeloda (capecitabine) 500mg, Κουτί Νο Ι (ανοιγμένο), (Ημ. λήξεως:  01-2014)

31. Avastin (Bevacizumab) 100mg, Κουτί Νο ΙI, Ημ. λήξης: 01/02/2013 (Φάρμακο ενδοφλέβιο) (έχουν διατεθεί)

32. Avastin (Bevacizumab) 400mg, Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 01/04/2013 (Φάρμακο ενδοφλέβιο) (έχουν διατεθεί)

34. tb Zantac 150mg Κουτί Νο Ι, Ημ. λήξης: 08/2012 (έχει διατεθεί)

35. Fl Granocyte 34MIU/ml Κουτί No I. Ημ. λήξης: 11/2012 (έχει λήξει)

36. tb Vasexten 10mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 11/2013

37. tb Atacand 8mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 12/2014

38. tb Medrol 16mg Κουτί Νο ΙΙΙ, Ημ. λήξης: 03/2016 (έχει διατεθεί)

39. tb Natecal D3 1500/400mg Κουτί Νο Ι, Ημ. λήξης: 01/2012 (έχει λήξει)

40. tb Flagyl 500mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 06/2011 (έχει λήξει)

41. tb Mesulid 100mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 05/2014

42. tb Belifax 20mg Κουτί Νο ΙΙΙ, Ημ. λήξης: 03/2014

43. tb Xefo 8mg Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 12/2012 (έχει λήξει)

44. sacks Trebon Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 03/2016

45. tb Primperan Κουτί Νο II, Ημ. λήξης: 09/2015

46. tb Belifax 20mg Κουτί Νο ΙΙ, Ημ. λήξης: 02/2014 

47. tb Resoferon  Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 08/2014

48. tb Resoferon  Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 12/2014

49. tb Voltaren 50mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 01/2014

50. sup Voltaren 50mg Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 03/2014

51. tb Voltaren 75mg Retard Κουτί Νο I, Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει) 

52. tb Januvia 100mg Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2014

53. tb Januvia 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2014

54. tb Januvia 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2013 (έχει λήξει)

55. Oral sol. Solian 100mg Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 04/2013 (έχει λήξει)

56. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No IΙ (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 12/2013

57. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ), (ανοιγμένο) Ημ. λήξης: 03/2014

58. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2014

59. tb Resoferon Κουτί No II (DYO)  Ημ. λήξης: 08/2014

60. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2016

61. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015

62. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2016

63. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2016

64. tb Lopresor 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015

65. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No IΙI (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει)

66. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2013

67. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)

68. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014

69. tb Co-Diovan (160+12,5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2013

70. tb Micardis 40mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)

71. Sinemet (250/25)mg Κουτί No IΙI (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 01/2013 (έχει λήξει)

72. oral gatts Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2013 (έχει λήξει)

73. sir Becozyme-S Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2013 (έχει λήξει)

74. tb Ciproxin 500mg (10 δισκία) Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2016

75. tb Frumil (40+5)mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2013 (έχει λήξει)

76. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2015

77. caps Diabemine 375 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 010/2016 (Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για τον έλεγχο σακχάρου)

78. caps Menolyte Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για τους φυτοφάγους-vegeterians)

79. caps candidophilus Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Συμπλήρωμα διατροφής για ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου-προβιοτικό)

80. caps cardioplex 1000mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015 (Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη Ε, και ω-3 λιπαρά οξέα για την καλή λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος)

81. tb thyrox 300mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2014 (Συμπλήρωμα διατροφής για υποθυρεοειδισμό)

(Το Diabemine είναι ελβετικό προϊόν botavie, ενώ τα Menolyte, candidophilus,  cardioplex και thyrox είναι από την Herbal Research International Ltd, της Αγγλίας.)

82. tb Glugophage 850mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2016

83. caps Flagyl 500mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2015

84. oral solution Atarax 10mg/5ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 12/2013

85. TTS Exelon 9,5mg/24h Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2013 (έχει λήξει)

86. Fl Musco-Ril 4mg/2ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2013

87. tb Norgesic Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2014

88. oral gatts Xozal 5mg/ml  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2013 (έχει λήξει)

89. oral gatts Aloperidin 2mg/ml Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2015

90. cream Fubecot (2%+0,1%) Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2013 (έχουν διατεθεί)

91. tb Brivir 125mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2014

92. tb Lonalgal Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014

93. tb Duspatalin Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2013 (έχει λήξει)

ΔΩΡΕΑ Τσόκε Ευανθία

94. tb Cymbalta 60mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2015

95. needles Novofine 30G Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 05/2016

96. syr duphalac Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2015

97. Neb Berovent 0,5 mg  Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 09/2014

98. Zyloren 250 mcg/2ml Κουτί No IV (ΤΕΣΣΕΡΑ)  Ημ. λήξης: 11/2015

99. inj Clexane 2.000IU/0,2ml  Κουτί No VII (ΕΠΤΑ)  Ημ. λήξης: 11/2015

100. tb Avelox 400mg Κουτί No I (ΕΝΑ)

101. Neb Pulmicort 0,5 mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 03/2014

102. Neb Pulmicort 0,5 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014

103. tb Arimidex 1mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 07/2017

104. tb Lumaren 150mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2015

105. sachets Almora plus  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015

106. tb Augmentin 1gr Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014

107. susp Nystamysyn Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014

108. tb Ciproxin 500 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2017

109. tb Augmentin 1gr  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014

110. tb Primperan 10mg  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2015

111. tb Triatec 5mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 07/2017

112. tb Procef 500 Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014

113. tb Priotor 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2016

114. tb Priotor 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2016

115. inj Celestone Chronodose Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2014

116. gatts Cosopt Κουτί No III (ΤΡΙΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014

117. gatts Cosopt Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014

118. tb Manyper 20mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2015

119. tb Manyper 20mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 05/2015

120. Adenuric 80mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014

121. inj HumanPen Ergo Κουτί No I (ΕΝΑ) (συσκευή χορήγησης ινσουλίνης).

122. gatts Algaphan Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 04/2015

123. gatts Algaphan Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2014

124. gatts Algaphan Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2015

125. spray Spregal  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2013

126. needles novofine 30G  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2017

127.  tb Triatec 5mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2017

128. tb Tavanic 500mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2017

129. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2016

130. tb Xozal 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 02/2016

131. tb Filicine 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 10/2017

132. tb Fisiotens 0,2mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014

133. tb Lobivon 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 11/2013

134. tb Biofenac 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 09/2014

135. Inh. Atrovent 20mcg/d Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2015

136. tb Hygroton 50mg  Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014

137. Inh. powder Rolenium (250+50) Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 04/2014

138. caps Norvasc 5mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 08/2017

139. tb Zyloric 100mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 03/2017

140. tb Ceclor 750mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 01/2014

141. tb Thyrormone 0,1 mg Κουτί No I (ΕΝΑ)  Ημ. λήξης: 06/2016

142. tb Singulair 10mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 06/2014

143. tb Singulair 10mg Κουτί No II (ΔΥΟ)  Ημ. λήξης: 03/2014

144. Tb Tavor 1mg Κουτί No IV (ΤΕΣΣΕΡΑ)  Ημ. λήξης: 03/2014

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΙΑ

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την Υγεία σας

Διαβάστε, επίσης,

Δερματικές αντιδράσεις φαρμάκων

Οι κινολόνες έχουν πολλές παρενέργειες

Σταματήστε να φαρμακώνεστε

Η τοξικότητα των κυτταροστατικών φαρμάκων

Η κάνναβη μειώνει τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Η τοξικότητα των κυτταροστατικών φαρμάκων

Έχει η παρακεταμόλη παρενέργειες;

Πρόβλεψη ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων

Προσοχή το Revlimid έχει πολλές παρενέργειες

Η λίστα των φαρμάκων που αλληλεπιδρούν με το γκρέιπφρουτ

Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας

Σύνδρομο Stevens-Johnson

Βότανα και φυσικές θεραπείες

Τα φάρμακα προκαλούν ανεπάρκεια βιταμινών

Η αιματολογική τοξικότητα από τις χημειοθεραπείες

Προσοχή!!! Σταματήστε να κάνετε απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά

Σταματήστε να παίρνετε φάρμακα για την καταστολή των οξέων του στομάχου

Τα συμβατικά φάρμακα είναι υπεύθυνα για καρκινογένεση

Γιατί δεν πρέπει να τρώτε γκρέιπφρουτ μαζί με τις στατίνες

Τα ηρεμιστικά προκαλούν άνοια

Υγεία από το φαρμακείο της φύσης

Ηπατίτιδα από φάρμακα

Φάρμακα και ηλικιωμένοι

Τι πρέπει να προσέχετε όταν παίρνετε αγχολυτικά και ηρεμιστικά

Τα αντιβιοτικά δεν είναι καραμέλες

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροDrama Queen
Επόμενο άρθροΟξυγονοθεραπεία
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να διατηρήσετε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος

Πώς να διατηρήσετε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος. Φροντίστε την υγεία του λεμφικού σας συστήματος και παραμείνετε υγιείς Παρόμοια με τον τρόπο με τον...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ