Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑκτινοθεραπείαΘεραπεία του καρκίνου όρχεως

Θεραπεία του καρκίνου όρχεως

Θεραπεία του καρκίνου όρχεως. Κατευθυντήριες οδηγίες και συμβατικά πρωτόκολλα για τη θεραπεία του καρκίνου όρχεως.

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Θεραπεία του καρκίνου όρχεως

Ο καρκίνος όρχεως αποτελεί το 1% των νεοπλασιών στους άνδρες.

O καρκίνος όρχεως είναι ο συχνότερος των συμπαγών όγκων σε ηλικίες 15-35 ετών.

Τα τελευταία έτη η ίασή του έχει αυξηθεί στο 90%.

Καρκίνος όρχεως, ICD-10 C62

Για επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την Ογκολογία:

Σεμίνωμα Ι-ΙΙΒ: Στον όρχι, μέχρι 2-5 λεμφαδένες: Ακτινοθεραπεία

Σεμίνωμα ΙΙC-III: Μεταστατικό με περισσότερους από 5 λεμφαδένες: Χημειοθεραπεία

Μη σεμίνωμα Ι: Παρακολούθηση ή 2XBEP (σε υψηλού κινδύνου)

Μη σεμίνωμα ΙΙ-ΙΙΙ: Χημειοθεραπεία

1ης Γραμμής:

Bleomycin 30 d1, d8, d15

Etoposide 100/m2 d1-d5

Cisplatin 20/m2 d1-d5/21 days

2ης Γραμμής:

VeIP:

Vinvlastin 0,11/m2 d1, d2

Iphophosfamide 1.200/m2 d1-d5

Cisplatin 20/m2 d1-d5/21 days

VIP: 

Etoposide 75/m2 d1-d5

Iphophosfamide 1.200/m2 d1-d5

Cisplatin 20/m2 d1-d5/21 days

Θεραπεία διάσωσης:

1)TIP:

Paclitaxel 250/m2 24hours d1

Iphophosfamide 1.500/m2 d2-d5

Cisplatin 25/m2 d2-d5/21 days

2)PG:

Paclitaxel 110/m2 24hours d1,d8,d15

Gemzar 1000/m2 d1,d8,d15/21 days

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι testicularcancertherapy-1-1024x435.png


Σεμίνωμα

ΣΤΑΔΙΟ Ι:

Παρακολούθηση σε χαμηλού κινδύνου (όγκος μικρότερος των 3 εκ., όχι διήθηση λεμφαγγείων-αγγείων ή ινώδη χιτώνα, ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών).

Σε υψηλού κινδύνου Carboplatine 400/m2 x2 ή Carboplatine AU7. Καλύτερα οι δύο κύκλοι Carboplatine, αντί της Ακτινοθεραπείας

Σε σπερματοκυτταρικά σεμινώματα σταδίου Ι δε γίνεται επικουρική χημειοθεραπεία.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΑ-ΙΙΒ:

Ακτινοθεραπεία ή καλύτερα 3κύκλοι BEP αντί της ακτινοθεραπείας


Μη σεμινωματώδεις όγκοι

ΣΤΑΔΙΟ Ι-ΙΙΑ:

 • Οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός
 • 3 BEP ή 4 EP (χωρίς Bleomycin) σε καλή πρόγνωση
 • 4 BEP σε ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου
 • Το 3ήμερο BEP έχει την ίδια τοξικότητα με το 5θήμερο BEP
 • Ο μη σεμινωματώδης όγκος σταδίου Ι θεωρείται υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει διήθηση αγγείων-λεμφαγγείων ή εμβρυϊκό στοιχείο περισσότερο από 50%.
 • Για 2ης  Γραμμής προτιμάται το TIP σε μη σεμινωματώδεις όγκους φτωχής πρόγνωσης
 • Σε υπολειπόμενη νόσο μετά από χημειοθεραπεία 1ης Γραμμής ή σε χημειοανθεκτική νόσο ή υποτροπή η αντιμετώπιση μετά πρέπει να γίνει εξειδικευμένα και εξατομικευμένα.

Καρκίνος όρχεως: Τύποι, Ανοσοϊστοχημεία, Εξάπλωση

Τα Germ cells νεοπλάσματα είναι τα πιο συχνά νεοπλάσματα στους άνδρες ηλικίας 15-30 ετών και η επίπτωση αυξάνει. Εμφανίζονται τις γονάδες (όρχεις, ωοθήκες), στο οπισθοπεριτόναιο και το μεσοθωράκιο. Οι οπισθοπεριτοναϊκοί όγκοι, συνήθως, συνδυάζονται με διηθητικό όγκο ή in situ όγκο στον όρχι και δεν ψηλαφείται μάζα. Το μεσοθωρακικό νεόπλασμα δε συνοδεύεται με νόσο του όρχεως. Μπορεί να εμφανιστεί και στον ιερό χώρο, στην επίφυση, τα παραρρίνια και το ήπαρ.

Παρατηρούνται, κυρίως, σε λευκούς, σε κρυψορχία κοιλιακή ή βουβωνική, σε σπερματική ή ορχική δυσγενεσία, σε οικογενειακό ιστορικό.

Σε κοιλιακή κρυψορχία πρέπει να γίνει χειρουργείο, γιατί δεν μπορεί ο όρχις να εξετασθεί διαφορετικά και το 10-20% είναι κακοήθεια. Δε γίνεται χειρουργείο σε βουβωνική κρυψορχία. Σε ασθενείς που πάσχουν από AIDS παρατηρούνται, συχνά, σεμινωματώδεις όγκοι. Πάντως σε Germ cells νεοπλάσματα παρατηρείται in situ όγκος στον όρχι και σε 5 έτη υπάρχει κίνδυνος 50% για διηθητικό καρκίνο. Επίσης, μπορεί μετάχρονα να αναπτυχθεί καρκίνος όρχεος in situ και στον άλλο όρχη. Δεύτερο πρωτοπαθές στον άλλο όρχι παρατηρείται σε μικρό ποσοστό 1-2%. Συστήνεται γι’ αυτό αυτοεξέταση.

Τα Germ cells νεοπλάσματα προκύπτουν από την εξαλλαγή προμειωτικών Germ cells 12p 80% (in situ εξωγονιδιακό, 100% 12p CCND2).

Παρατηρείται, συνήθως, οίδημα και σκληρότητα στον όρχι. Αν δεν υπάρχει μάζα και πονάει ο όρχις είναι παθογνωμικό. Όταν υπάρχει πόνος στον όρχι γίνεται αρχικά θεραπεία για επιδιδυμίτιδα. Αν δεν λυθούν τα συμπτώματα σε 2 εβδομάδες γίνεται υπερηχογράφημα και αν είναι παθολογικό γίνεται βουβωνική ορχεκτομή.

Προσοχή δε γίνεται βιοψία.

Πρέπει να γίνει αιματολογικός έλεγχος για a-FP, β-HCG, LDH. Μπορεί να συνυπάρχει γυναικομαστία από την β-HCG, πόνος οσφύος από τους διογκωμένους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες, σύνδρομο άνω κοίλης σε μάζα μεσοθωρακίου, αιμόπτυση από πνευμονικές.

Υπάρχουν 2 τύποι Germ cells νεοπλασμάτων:

Το σεμίνωμα 40-50% που είναι ευαίσθητο και στην ακτινοθεραπεία και στη χημειοθεραπεία και οι μη σεμινωματώδεις όγκοι 50-60%, το εμβρυϊκό από το οποίο προέρχεται αυτό του λεκιθικού ασκού, το χοριοκαρκίνωμα και το τεράτωμα. Το τεράτωμα μπορεί να έχει και υπότυπους. Όταν ο όγκος έχει σεμινωματώδη και μη σεμινωματώδη στοιχεία είναι μεικτός και η θεραπεία διαφοροποιείται. Πολλοί μη σεμινωματώδεις όγκοι έχουν μεικτή εικόνα λεκιθικού ασκού, τερατώματος και χοριοκαρκινώματος και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην ιστολογική εξέταση του χειρουργείου.


Ανοσοϊστοχημεία καρκίνου όρχεως

Σεμίνωμα: θετικό στην πλακουντιανή αλκαλική φωσφατάση, αρνητικό στις κυτταροκερατίνες χαμηλού μοριακού βάρους

Εμβρυϊκό: εκφράζει κυτταροκερατίνες και γλυκοπρωτεΐνες αίματος και 50% πλακουντιανή αλκαλική φωσφατάση


Εξάπλωση καρκίνου όρχεως

 • Δεξιά ορχική αρτηρία-Αορτή
 • Δεξιά ορχική φλέβα-Κάτω κοίλη φλέβα
 • Αριστερή ορχική αρτηρία-Αριστερή νεφρική αρτηρία
 • Αριστερή ορχική φλέβα-Αριστερή νεφρική φλέβα

Έτσι οι πρώτοι οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες από τον δεξιό όρχι είναι ενδοαρτικοί κάτω από τα νεφρικά αγγεία, ενώ από τον αριστερό όρχι παραορτικά κάτω από τα νεφρικά αγγεία.

Στο στάδιο Ι η παρουσία λεμφικής ή αγγειακής διήθησης σε μη σεμινωματώδη όγκο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για οπισθοπεριτοναϊκή μετάσταση Pt2 και χρησιμοποιείται για πρόγνωση και θεραπεία στο σεμίνωμα η αγγειακή και λεμφαγγειακή διήθηση. Εξάπλωση μετά τους οπισθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες στους μεσοθωρακικούς και υπερκλείδιους λεμφαδένες και στους πνεύμονες είναι συχνές. Στο ήπαρ είναι λιγότερο συχνή η εξάπλωση, ενώ σε εγκέφαλο και οστά είναι σπάνιες. Οι μεταστάσεις στους βουβωνικούς λεμφαδένες είναι, επίσης, σπάνιες και γίνεται μόνο όταν διηθείται το όσχεο.

Πρέπει να αλλάξει η θεραπεία του καρκίνου όρχεως

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο όρχεως, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου όρχεως, πατώντας εδώ.

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Εμπιστευθείτε τους διατροφικούς συμβούλους της EMEDI

Εμπιστευθείτε το ογκολογικό συμβούλιο της EMEDI

Διαβάστε, επίσης,
Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

Παθήσεις προστάτη και κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Οι πιο συχνές είναι η υπερπλασία προστάτη, η προστατίτιδα και ο καρκίνος προστάτη Γράφει η  Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά  Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ