Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ναρκοληψία

Η ναρκοληψία είνα διαταραχή του νευρικού συστήματος, η οποία είναι και κληρονομκή, σύμφωνα με πολλές έρευνες.

Η ναρκοληψία, ICD-10 G47.4, είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή, που προκαλείται από την αδυναμία του εγκεφάλου να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης. Τα άτομα με ναρκοληψία, συχνά, βιώνουν διαταραγμένο νυχτερινό ύπνο που συχνά, συγχέεται με την αϋπνία.

Η ναρκοληψία χαρακτηρίζεται από μία τετράδα, αποτελούμενη από ακατάσχετες προσβολές υπνηλίας και από καταπληξία, παράλυση στον ύπνο και υπναγωγικές ψευδαισθήσεις, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (REM στάδιο του ύπνου).

Η ναρκοληψία είναι μια νευρολογική διαταραχή του ύπνου. Είναι, πιθανό, να υπάρχουν γενετικές μεταλλάξεις και ανωμαλίες, που επηρεάζουν συγκεκριμένους βιολογικούς παράγοντες στον εγκέφαλο, σε συνδυασμό με το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου, όπως ένας ιός. Είναι κληρονομικά, επικρατούν νόσημα, με ατελή διεισδυτικότητα.


Διαγνωστικά κριτήρια για τη ναρκοληψία με καταπληξία:

 • Καθημερινά επεισόδια για τουλάχιστον 3 μήνες.
 • Καταπληξία.

Διαγνωστικά κριτήρια για τη ναρκοληψία χωρίς καταπληξία:

 • Υπερβολική υπνηλία ή αιφνίδια αδυναμία των μυών.
 • Παράλυση στον ύπνο.
 • Υπναγωγικές παραισθήσεις.

Τα σημεία και συμπτώματα της ναρκοληψίας

Το κύριο χαρακτηριστικό της ναρκοληψίας είναι η υπερβολική ημερήσια υπνηλία ακόμα και μετά από επαρκή ύπνο τη νύχτα (10%). Ένα άτομο με ναρκοληψία είναι πιθανό να έχει υπνηλία ή απλά να είναι πολύ κουρασμένος όλη την ημέρα, συχνά σε ακατάλληλες ώρες και τόπους. Έντονα όνειρα βιώνουν οι ασθενείς, ακόμη και σε πολύ σύντομο ύπνο. Ο ύπνος μπορεί να διακόπτεται με συχνές αφυπνίσεις.

Τα κλασικά συμπτώματα της διαταραχής, που συχνά αναφέρεται ως η “τετράδα της ναρκοληψίας,” είναι καταπληξία, παράλυση του ύπνου, υπναγωγικές ψευδαισθήσεις και η υπερβολική ημερήσια υπνηλία. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν τις αυτόματες διαταραχές συμπεριφοράς, αλλά δε συμβαίνουν σε όλους τους ασθενείς.

Καταπληξία είναι μια επεισοδιακή απώλεια της μυϊκής λειτουργίας, που κυμαίνεται από ελαφρά αδυναμία, όπως χαλαρότητα στο λαιμό ή τα γόνατα, χαλάρωση των μυών του προσώπου, αδυναμία στα γόνατα ή ανικανότητα να μιλήσει ξεκάθαρα, με μια πλήρη κατάρρευση του σώματος. Το επεισόδιο μπορεί να προκληθεί από ξαφνική συναισθηματική αντίδραση, όπως το γέλιο, θυμό, έκπληξη ή  φόβο και μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Το άτομο έχει συνείδηση σε όλο το επεισόδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταπληξία μπορεί να μοιάζει με επιληπτική κρίση. Συνήθως, η ομιλία είναι μπερδεμένη και η όραση είναι μειωμένη (διπλή όραση, αδυναμία να εστιάσει), αλλά η συζήτηση και η ευαισθητοποίηση παραμένουν φυσιολογικές. Μερικά άτομα, αντιμετωπίζουν προβλήματα της γεύσης και της όσφρησης.

Η υπνική παράλυση είναι η προσωρινή αδυναμία του να μιλήσει ή να κινηθεί όταν ξυπνήσει ένα άτομο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Αυτό είναι συχνά τρομακτικό, αλλά δεν είναι επικίνδυνο.

Οι υπναγωγικές ψευδαισθήσεις είναι ζωντανές, συχνά τρομακτικές, ονειρικές εμπειρίες, που συμβαίνουν, ενώ αποκοιμηθεί ο ασθενής. Υπναγωγικές ψευδαισθήσεις συμβαίνουν στο ξύπνημα από τον ύπνο.

Αυτόματη διαταραχή συμπεριφοράς σημαίνει ότι ένα άτομο συνεχίζει να λειτουργεί (μιλάει, κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά ξυπνά και δε θυμάται. Εκτιμάται ότι μέχρι 40% των ατόμων με ναρκοληψία έχουν αυτόματη διαταραχή συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ύπνου. Η υπνική παράλυση και οι υπναγωγικές ψευδαισθήσεις, επίσης, μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα, που δεν έχουν ναρκοληψία, αλλά πιο συχνά σε άτομα, που υποφέρουν από ακραία έλλειψη ύπνου.


Αιτίες ναρκοληψίας

Αν και η αιτία της ναρκοληψίας δεν είναι γνωστή, οι επιστήμονες ανακάλυψαν, ότι υπάρρχει ισχυρή σχέση μεταξύ ναρκοληψίας ατόμων και ορισμένων γενετικών παθήσεων.

Ένας παράγοντας, που φάνηκε να προδιαθέτει, εμπλέκεται σε μια περιοχή του χρωμοσώματος 6, γνωστή ως το σύμπλοκο HLA HLA-DQB1* 0602 γονότυπος, HLA/human leukocyte antigen-DR2  HLA-DQ 1. Φάνηκε να υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της ναρκοληψίας ατόμων και ορισμένων διακυμάνσεων στα HLA γονίδια. Ορισμένες παραλλαγές στο σύστημα HLA αυξάνουν τον κίνδυνο μιας αυτοάνοσης απόκρισης των πρωτεΐνών από τους νευρώνες στον εγκέφαλο. Η πρωτεΐνη, που παράγεται, που ονομάζεται υποκρετίνη ή ορεξίνη, είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της όρεξης και του ύπνου. Τα άτομα με ναρκοληψία, συχνά, έχουν μειωμένη αυτή την πρωτεΐνη.

Η ακετυλοχολίνη μπορεί να είναι ένας από τους νευροδιαβιβαστές, που εμπλέκονται σε αυτή την οδό.

Ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με γενετικές ασθένειες, όπως τη νόσο Niemann-Pick ή το σύνδρομο Prader-Willi.

Ένα εμβόλιο της γρίπης συνδέεται με τη νόσο παιδικής ηλικίας σε Ιρλανδία, Φινλανδία και Σουηδία μετά από εμβολιασμούς.


Διάγνωση ναρκοληψίας

Η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη, όταν όλα τα συμπτώματα της ναρκοληψίας είναι παρόντα.

Τρεις δοκιμασίες χρησιμοποιούνται, συνήθως, στη διάγνωση ναρκοληψίας και είναι η βραδινή υπνογραφία, η πολλαπλή δοκιμασία λανθάνοντος ύπνου και η Κλίμακα Υπνηλίας Epworth. Οι δοκιμές αυτές εκτελούνται, συνήθως, από έναν ειδικό του ύπνου.

Η βραδυνή υπνογραφία περιλαμβάνει τη συνεχή καταγραφή των εγκεφαλικών κυμάτων του ύπνου και τις λειτουργίες των μυών και των νεύρων κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ύπνου. Κατά τη δοκιμή, τα άτομα με ναρκοληψία κοιμούνται γρήγορα, εισέρχονται στον REM ύπνο νωρίς, και ξυπνούν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η βραδυνή υπνογραφία βοηθά, επίσης, στον εντοπισμό, άλλων πιθανών διαταραχών του ύπνου, που μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία κατά την ημέρα.


Η κλίμακα υπνηλίας Epworth είναι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, που γίνεται για να καθορίσει την πιθανότητα της παρουσίας μια διαταραχή του ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοληψίας.

Στην πολλαπλή δοκιμασία λανθάνοντος ύπνου, η οποία ξεκινά 90 λεπτά μετά τη βραδυνή υπνογραφία, παρακολουθείται ο ασθενής κατά τη διάρκεια 4-5 ύπνων μικρής διάρκειας με διάλειμμα 2 ωρών. Η ταχύτητα επέλευσης του ύπνου και το πρότυπο του ύπνου τεκμηριώνονται. Τεκμηρίωση γίνεται με τουλάχιστον 2 επελεύσεις ύπνου στη φάση REM ύπνου.

Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε, επίσης, τη δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων υποκρετίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό του ασθενούς, για τη διάγνωση της ναρκοληψίας και τα χαμηλά επίπεδα είναι ισχυρή ένδειξη της διαταραχής. Αυτή η δοκιμή μπορεί να είναι χρήσιμη, όταν τα αποτελέσματα είναι ασαφή ή δύσκολο να ερμηνευθούν.


Θεραπεία ναρκοληψίας

Η ναρκοληψία δε θεραπεύεται. Η θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στο άτομο, με βάση τα συμπτώματα. Ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί ο βέλτιστος έλεγχος των συμπτωμάτων είναι εξαιρετικά μεταβλητός και μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες ή περισσότερο.

Ενώ, η από του στόματος θεραπευτική αγωγή με φάρμακα είναι ο στυλοβάτης της τυπικής θεραπείας της ναρκοληψίας, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής είναι, επίσης, σημαντικές.

 • Η κύρια θεραπεία της υπερβολικής υπνηλίας στη ναρκοληψία είναι τα διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως η μεθυλφαινιδάτη, η αμφεταμίνη, η μεθαμφεταμίνη και η μονταφινίλη. Ένα νέο διεγερτικό με ένα διαφορετικό φαρμακολογικό μηχανισμό η armodafinil. Άλλα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται είναι η κωδεΐνη και η σελεγιλίνη, η ατομοξετίνη και η νορεπινεφρίνη.
 • Η καταπληξία και άλλα συμπτώματα, συχνά, αντιμετωπίζονται με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, όπως κλομιπραμίνη, ιμιπραμίνη ή προτριπτυλίνη, καθώς και άλλα φάρμακα που καταστέλλουν τον ύπνο REM. Η βενλαφαξίνη ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο που μπλοκάρει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης, έχει αποδείξει τη χρησιμότητά στη διαχείριση των συμπτωμάτων της καταπληξίας, ωστόσο, έχει αξιοσημείωτες παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του ύπνου.
 • Μια άλλη θεραπευτική επιλογή για τη ναρκοληψία είναι το Xyrem (για το μεταβολισμό του νατρίου) πόσιμο διάλυμα και έχει εγκριθεί από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA-Food and Drug Administration), για τη θεραπεία της καταπληξίας και σχετίζεται με τη ναρκοληψία και την υπερβολική ημερήσια υπνηλία, που σχετίζεται με τη ναρκοληψία.
 • Αντιισταμινικά, όπως η διφαινυδραμίνη προκαλούν υπνηλία. Οι ανταγωνιστές Η3 υποδοχέων μπορεί να είναι χρήσιμοι.
 • GABA-κατευθυνόμενα φάρμακα. Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό ρόλο των υπερενεργών υποδοχέων GABA-Gamma-aminobutyric acid-Γάμμα-αμινοβουτυρικό οξύ χορηγούνται κλαριθρομυκίνη και φλουμαζενίλη. Η Flumazenil είναι ο μόνος ανταγωνιστής του υποδοχέα GABA. Η Κλαριθρομυκίνη (αντιβιοτικό για τη θεραπεία των λοιμώξεων) βρέθηκε ότι βοηθά.
 • Αγωνιστές Υποκρετίνης. Η Υποκρετίνη-1 δε διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
 • L-καρνιτίνη. Αφύσικα χαμηλά επίπεδα ακετυλοκαρνιτίνης έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ναρκοληψία, οπότε αποφεύγεται η λήψη της.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής, που αφορούν τη μείωση του στρες, περισσότερη άσκηση (ιδιαίτερα για τα υπέρβαρα άτομα με άπνοια ύπνου και ροχαλητό) και μείωση της λήψης διεγερτικών (όπως, ο καφές και νικοτίνη) είναι πιθανό να είναι ιδανικές μορφές υποβοηθητικής θεραπείας.

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας είναι ο προγραμματισμός σύντομου ύπνου (10 έως 15 λεπτά) δύο έως τρεις φορές την ημέρα, για να βοηθήσει στον έλεγχο της υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας και το άτομο να παραμείνει όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερη εγρήγορση.

Ο επιπολασμός της ναρκοληψίας είναι περίπου 1 ανά 2.000 άτομα.

Υψηλής ποιότητας ιατρική κάνναβη για τις διαταραχές ύπνου

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε την υψηλής ποιότητας κάνναβη για τις διαταραχές ύπνου

Medical Cannabis Emedi® Premium Full Spectrum CBD+CBN oil 10% 10 ml

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τις διαταραχές ύπνου

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τις διαταραχές ύπνου

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 8.jpg

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης, παρόμοια άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Υπνοβασία

Νυχτερινοί τρόμοι

Μυοκλονίες

Ροχαλητό

Σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου

Μονοκλωνικά αντισώματα για το άσθμα

Αποφρακτική άπνοια ύπνου

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα. Είναι μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων και οι ιστοί καταστρέφοντσι με την πάροδο του χρόνο Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ