Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΑκτινοθεραπείαΌγκοι ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα

Όγκοι ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα

Όγκοι ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα. Η σταδιοποίηση των όγκων των ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα και η θεραπεία που ακολουθείται.

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Τύποι καρκίνου των ωοθηκών

Επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών. Αυτός ο τύπος είναι ο πιο συχνός. Περιλαμβάνει διάφορους υποτύπους, όπως το ορώδες καρκίνωμα και το βλεννώδες καρκίνωμα.
Στρωματικοί όγκοι των ωοθηκών. Αυτοί οι σπάνιοι όγκοι, συνήθω,ς διαγιγνώσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο από άλλους καρκίνους των ωοθηκών.
Όγκοι γεννητικών κυττάρων των ωοθηκών. Αυτοί οι σπάνιοι καρκίνοι των ωοθηκών τείνουν να εμφανίζονται σε μικρότερη ηλικία.

Οι ωοθηκικοί όγκοι από γεννητικά κύτταρα αποτελούν το 20% όλων των ωοθηκικών νεοπλασμάτων, με κύριο εκπρόσωπο (92%-95%) το ώριμο κυστικό τεράτωμα.

Είναι, κυρίως, ετερόπλευροι όγκοι, απαντούν, συνήθως, σε νεαρές, γόνιμες ασθενείς, κυρίως, στην τρίτη δεκαετία.

Αυξημένη επίπτωση υπάρχει σε γυναίκες με 1-3 τελειόμηνες κυήσεις, αποβολές και χρήση αντισυλληπτικών δισκίων.

Μακροσκοπικά είναι όγκοι συμπαγείς, λοβιώδεις, με κάψα, με νέκρωση κι αιμορραγία στους μεγάλους όγκους.

Στην ιστολογική, αναφέρεται και το μέγεθος και το βάρος εκτός από το αν ο όγκος είναι μικτός, αν υπάρχει αγγειακή διήθηση και αν υπάρχουν συγκυτιοτροφοβλαστικά γιγαντοκύτταρα.

Κατάταξη όγκων από γεννητικά κύτταρα κατά WHO 1980, ICD-10 C56, C62, D27, D29.2

 • Δυσγονίωμα.
 • Όγκος ενδοδερμικού κόλπου.
 • Πολυεμβρύωμα.
 • Χοριοκαρκίνωμα.
 • Τεράτωμα.

-Άωρο.

-Ώριμο.

Α) Κυστικό (δερμοειδής κύστη-δερμοειδής κύστη με κακοήθη εξαλλαγή).

Β) Συμπαγές.

 • Μονοδερμικό

-Ωοθηκική βρογχοκήλη.

-Τεράτωμα από θυρεοειδικό ιστό.

-Καρκινοειδές.

-Ωοθηκική βρογχοκήλη και καρκινοειδές.

 • Μεικτοί τύποι όγκων ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα

Σταδιοποίηση κατά FIGO των όγκων ωοθηκών από γεννητικά κύτταρα

Στάδιο Ι: Στις ωοθήκες.

Ιa: Μία ωοθήκη.

Ιb: Δύο ωοθήκες.

Ιc: Ρήξη κάψας, επιφανειακός όγκος, θετικές κυτταρολογικές.

Σταδιο ΙΙ:  Έκταση στην πύελο.

ΙΙa: Στη μήτρα και στις σάλπιγγες.

ΙΙb: Άλλοι πυελικοί ιστοί.

ΙΙc: Και θετικές κυτταρολογικές.

Στάδιο ΙΙΙ: Έκταση στην κοιλιά και/ή μόνο στους περιοχικούς λεμφαδένες.

ΙΙΙa: Μικροσκοπική περιτοναϊκή μετάσταση.

ΙΙΙb: Μακροσκοπική περιτοναϊκή μετάσταση μικρότερη από 2 εκατοστά.

ΙΙΙc: Μακροσκοπική περιτοναϊκή μετάσταση μεγαλύτερη από 2 εκατοστά και /ή περιοχικοί λεμφαδένες.

Στάδιο IV: Απομακρυσμένη μετάσταση έξω από την περιτοναϊκή κοιλότητα.

Το δυσγερμίνωμα είναι ο πιο συχνός Germ Cell όγκος ωοθηκών.

 • 10% εμφανίζεται σε ηλικία 20 ετών και τα 3/4 είναι 10-30 ετών.
 • Σε στάδιο Ι είναι το 10%-15% αμφοτερόπλευρο.
 • Η εξάπλωση γίνεται μέσω του λεμφικού ιστού στο περιτόναιο.
 • Με τη χειρουργική αφαίρεση το 5%-10% κάνει υποτροπή σε 2 έτη, γι’ αυτό γίνεται χημειοθεραπεία με ΒΕΡ (Bleomycin 30mg, Etoposide 100mg/m2, Cisplatin 20mg/m2).
 • Αν υπάρχει Y χρωμόσωμα γίνεται αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή.
 • Το δυσγερμίνωμα είναι ακτινοευαίσθητος όγκος (καλύτερα να μη γίνεται ακτινοθεραπεία).
 • Σε στάδιο Ia η πρόγνωση είναι 95% μόνο με ωοθηκεκτομή.
 • Υποτροπή συμβαίνει σε όγκους > από 10 εκατοστά σε άτομα ηλικίας < των 20 ετών με κακή ιστολογική, γι’ αυτό γίνεται χειρουργείο και BEP με πενταετή επιβίωση 85%-90% (καλύτερα να μη γίνεται χημειοθεραπεία).

Το τεράτωμα είναι ο 2ος σε συχνότητα Germ Cell όγκως ωοθηκών, 10-20%.

 • Σε μεικτούς όγκους γίνεται έλεγχος με β-hCG/β-Human chorionic gonadotropin-Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη, aFP-Alpha fetoprotein-Άλφα φετοπρωτεΐνη.
 • Σε στάδιο Ιa grade 1 δε γίνεται συμπληρωματική χημειοθεραπεία.
 • Σε στάδιο Ia grade 2,3 γίνεται χειρουργείο και BEP (καλύτερα να μη γίνεται χημειοθεραπεία).
 • Σε ασκίτη γίνεται μετά τη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία και second look χειρουργείο.
 • Σε πλήρη αφαίρεση του όγκου η πενταετής επιβίωση είναι 94% και σε μη πλήρη αφαίρεση 50%.

Σε ενδοδερμικό όγκο λεκιθικού κι εμβρυικού σάκου που εμφανίζεται στο 18ο έτος αυξάνεται η aFP και γίνεται χειρουργείο και BEP. Είναι επιθετικός όγκος που δίνει μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ήπαρ.

Το χοριοκαρκίνωμα της ωοθήκης με αύξηση της β-hCG έχει κακή πρόγωση και γίνεται χημειοθεραπεία με Methotrexate, Actinomycin D, Cyclophosphamide.

Γενικά σε Germ Cell όγκους ωοθήκης γίνεται χημειοθεραπεία με αυξημένες δόσεις.

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται:

 • Cisplatin-Etoposide.
 • Docetaxel.
 • Docetaxel-Carboplatin.
 • Paclitaxel.
 • Paclitaxel-Ifosfamide.
 • Paclitaxel- Carboplatin.
 • Paclitaxel-Gemzar.
 • VIP (Etoposide-Ifosfamide-Cisplatin).
 • VeIP (Vinvlastin- Ifosfamide- Cisplatin).
 • VAC (Vincristine, Actinomycin, Cyclophosphamide).

Σε χορήγηση Bleocin γίνεται έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας.

Συνολικά, γίνονται 3-4 BEP.

Οι όγκοι ωοθηκών που προέρχονται από τα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα είναι αρκετά σπάνιοι.

Το δυσγερμίνωμα και το κακόηθες τεράτωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας μπορούν να τεθούν υπό έλεχο με χειρουργείο, ενώ ο μεικτός όγκος του λεκιθικού ασκού, το εμβρυικό καιρκίνωμα και οι μεικτοί όγκοι δίνουν μεταστάσεις και χρήζουν προφυλακτικής χημειοθεραπείας (VAC) (καλύτερα να μη γίνεται). Με τη χρήση δεικτών του όγκου και με τις νέες ακτινολογικές μεθόδους οι ασθενείς με στάδια Ι και ΙΙΑ υποβάλλονται σε ετερόπλευρη σαλπιγγοωοθηκεκτομή και στενή παρακολούθηση και λαμβάνουν χημειοθεραπεία σε ενδείξεις υποτροπής με σχήματα που περιλαμβάνουν Cisplatin.

Η εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου είναι η λύση για τη θεραπεία.

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη θεραπεία του καρκίνου ωοθηκών!!!

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου ωοθηκών, πατώντας εδώ.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2-1.jpg

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 1-1.jpg

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Εμπιστευθείτε τους διατροφικούς συμβούλους της EMEDI

Εμπιστευθείτε το ογκολογικό συμβούλιο της EMEDI

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο ωοθηκών 

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο ωοθηκών

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 3-1.jpeg

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Ο καρκίνος ωοθηκών θεραπεύεται

Χρήσιμες πληροφορίες για τον καρκίνο των ωοθηκών

Εκτίμηση του κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών

Στρωματικοί όγκοι ωοθήκης

Δερμοειδής κύστη

Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Smoothie με ποικιλία μούρων

Smoothie με ποικιλία μούρων. Αυτό το smoothie με μούρα είναι μια τέλεια καλοκαιρινή απόλαυση. Είναι δροσιστικό, υγιεινό και γευστικό Smoothie με ποικιλία μούρων ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 φλιτζάνια βιολογικά...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ