Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΙατρικά θέματαGadgetsΟδηγίες για τον εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Οδηγίες για τον εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Οδηγίες για τον εμφυτεύσιμο απινιδωτή. Ο απινιδωτής εμφυτεύεται στο σώμα με μία μικρή τομή στο θώρακα για τις επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες.

Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής προσφέρει διαρκή προστασία…

Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής αντιλαμβάνεται, αυτόματα, πότε οι ρυθμοί της καρδιάς γίνονται επικίνδυνοι…

Εμφυτεύσιμος απινιδωτής τοποθετείται σε επικίνδυνη καρδιακή αρρυθμία.

Ακατάλληλοι ασθενείς για εμφυτεύσιμο απινιδωτή:

 • Ασθενείς, των οποίων οι ταχυαρρυθμίες οφείλονται σε αναστρέψιμα αίτια, όπως φαρμακευτική αγωγή, ηλεκτρολυτική ανισορροπία, κλπ.
 • Ασθενείς με ταχυαρρυθμίες, λόγω πρόσφατων καρδιακών προσβολών ή άστατων ισχαιμικών επεισοδίων.
 • Ασθενείς, των οποίων η ταχυαρρυθμία οφειλόταν σε ηλεκτροπληξία.
 • Ασθενείς, με αδιάκοπες κοιλιακές ταχυαρρυθμίες.

Επιπλοκές εμφυτεύσιμου απινιδωτή

 • Μόλυνση που εκδηλώνεται με οίδημα, ερυθρότητα, πυρετό ή έκκριση από τις τομές.
 • Απορρύθμιση από δυνατούς μαγνήτες που μπορούν να επιφέρουν παρεμβολές στην συσκευή.
 • Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI-Magnetic resonance imaging) δε συνιστάται για οποιοδήποτε άτομο με εμφυτευμένο απινιδωτή.
 • Πάντα, αναφέρεται σε ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό, ότι υπάρχει εμφυτευμένος απινιδωτή.
 • Επίσης, απαιτείται αντιβιοτική αγωγή, πριν και μετά από κάποια οδοντιατρική εργασία ή χειρουργική επέμβαση.

Τμήματα της συσκευής απινιδωτή

-Η γεννήτρια παλμών (βηματοδότης)

Η γεννήτρια παλμών αποτελείται από ένα σφραγισμένο μεταλλικό δοχείο από τιτάνιο, που περιέχει:

 • μία μπαταρία, που δίνει ρεύμα στην συσκευή,
 • πυκνωτές (που αποθηκεύουν το ηλεκτρικό φορτίο απαραίτητο για την παροχή σοκ στην καρδιά),
 • έναν μικροεπεξεργαστής (ένας μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής) και
 • ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Η συσκευή ελέγχει, συνεχώς, τα φυσικά ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς. Αν διαπιστώσει κάποιο μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, παρέχει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό, επαναφέρει την καρδιά σας σε φυσιολογικό ρυθμό.

Η ηλεκτρονική μνήμη της συσκευής αποθηκεύει:

 • Θεραπευτικές ρυθμίσεις προγραμματισμένες.
 • Τον αριθμό και τα είδη θεραπείας, που έχουν παρασχεθεί στην καρδιά στο ενδιάμεσο κάθε επίσκεψης στον ιατρό.
 • Πόση επιτυχία είχε η κάθε θεραπεία.
 • ΗΚΓ-Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
 • Την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής, δηλαδή πόση ενέργεια περιέχει ακόμα.

-Ηλεκτρόδια απινιδωτή

Η συσκευή συνδέεται με την καρδιά, μέσω ενός ή δύο ηλεκτροδίων (μονωμένα σύρματα).

Τα ηλεκτρόδια αυτά επιτρέπουν στον απινιδωτή να:

 • ελέγξει τον καρδιακό ρυθμό,
 • ενεργήσει σαν βηματοδότης αν ο καρδιακός ρυθμός είναι πολύ βραδύς,
 • να δώσει ηλεκτρικό σοκ, αν απαιτηθεί.

Τα ηλεκτρόδια εισέρχονται στην καρδιά ενδοφλεβίως, κάνοντας την εμφύτευσή τους μία απλή διαδικασία.

Προγραμματιστής απινιδωτή

Ο προγραμματιστής είναι ένα είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος παραμένει στον χώρο του νοσοκομείου ή του ιατρείου. Επικοινωνεί με τη συσκευή, μέσω μιας ηλεκτρονικής κεφαλής (μοιάζει με τηλεκοντρόλ τηλεόρασης), η οποία κρατείται πάνω από το δέρμα που καλύπτει τον απινιδωτή.

Χρησιμοποιείται για να:

 • ελέγξει τον απινιδωτή αμέσως μετά την εμφύτευση,
 • προγραμματίσει τις θεραπείες που θέλει ο ιατρός να χρησιμοποιήσει ο απινιδωτής και
 • “διαβάσει” πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής, μεταξύ επισκέψεων στον ιατρό.

Λειτουργίες απινιδωτή

Ο απινιδωτής ελέγχει, συνεχώς, την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Αναγνωρίζει πότε ο καρδιακός ρυθμός είναι φυσιολογικός, πολύ βραδύς ή πολύ ταχύς. Αν ο ρυθμός είναι μη φυσιολογικός, παρέχεται αυτόματα, στην καρδιά θεραπεία με ηλεκτρισμό. Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις, που έχει επιλέξει ο ιατρός.

Η πιο σημαντική λειτουργία του απινιδωτή είναι η παροχή σοκ, για επαναφορά σε φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, σε περίπτωση κοιλιακής μαρμαρυγής. Αυτό ονομάζεται απινίδωση.

‘Ομως, ο απινιδωτής μπορεί, επίσης, να παράσχει άλλου είδους θεραπείες: αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση, καρδιοανάταξη (cardioversion) και αντιβραδυκαρδιακή βηματοδότηση.

 • Αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση

Όταν ανιχνευτεί κοιλιακή ταχυκαρδία, ο απινιδωτής ελέγχει, αν ο ρυθμός πρέπει να θεραπευθεί. Αυτοί οι ηλεκτρικοί παλμοί δεν είναι αισθητοί από τον ασθενή.

 • Καρδιοανάταξη (Cardioversion)

Ο απινιδωτής μπορεί να προγραμματιστεί να παρέχει ελαφρές και μεσαίες θεραπείες με σοκ, αν ο καρδιακός ρυθμός είναι πολύ ταχύς. Η θεραπεία αυτή ονομάζεται καρδιοανάταξη και μπορεί να προκαλέσει ελαφρά δυσφορία.

Οι περισσότεροι απινιδωτές μπορεί να προγραμματιστούν να θεραπεύουν την κοιλιακή ταχυκαρδία με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση και/ή καρδιοανάταξη. Αν οι θεραπείες αποτύχουν, τότε παρέχεται σοκ απινίδωσης πλήρους ισχύος.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 5-4-1024x767.jpg

 • Απινίδωση

Αν ο απινιδωτής ανιχνεύσει κοιλιακή μαρμαρυγή παρέχει σοκ υψηλής ισχύος. Αυτό ονομάζεται απινίδωση. Επειδή το σοκ παρέχεται απευθείας στην καρδιά, η ενέργεια που απαιτείται είναι μόνο το 1/10 από αυτό που παρέχεται από τους ιατρούς ή το προσωπικό άμεσης επέμβασης, όταν τοποθετούν τα paddles στο στήθος. Ο χρόνος που διανύεται από την έναρξη της κοιλιακής μαρμαρυγής, μέχρι και την παροχή του σοκ, είναι συνήθως 10 δευτερόλεπτα. Τόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει ο απινιδωτής τους πυκνωτές της συσκευής, ώστε να παράσχουν μεγάλης ισχύος σοκ. Κατά την διάρκεια της φόρτισης, δεν είναι σπάνια η λιποθυμία του ασθενή, λόγω της κοιλιακής μαρμαρυγής…

 • Αντιβραδυκαρδιακή βηματοδότηση

Ο απινιδωτής μπορεί, επίσης, να ενεργήσει σα βηματοδότης, για να δράσει προληπτικά σε βραδεία λειτουργία της καρδιάς. Οι απινιδωτές μπορούν να ανιχνεύσουν και να βηματοδοτήσουν τον κόλπο και/ή την κοιλία. Αυτό, ονομάζεται μονοεστιακή ή διπλοεστιακή βηματοδότηση.

Διαδικασία εμφύτευσης απινιδωτή

Η εγχείρηση εμφύτευσης ενός απινιδωτή πραγματοποιείται, συνήθως, χωρίς ολική αναισθησία, αν και πολλές φορές αρκεί ένα ισχυρό ηρεμιστικό.

Η συσκευή μπορεί να εμφυτευθεί στο στήθος ή στην κοιλιά, ανάλογα με τον τύπο, που θα επιλεχθεί

Η επιλογή γίνεται βάση

 • Της ηλικία και του μεγέθους της καρδιάς.
 • Προηγούμενης επέμβασης στο στήθος.
 • Των δραστηριοτήτων και του τρόπου ζωής.
 • Ποια μέθοδος είναι ασφαλέστερη για το συγκεκριμένο ασθενή.

Όπου και αν τοποθετηθεί, ο ιατρός θα πραγματοποιήσει πρώτα μία τομή στο δέρμα. Μερικοί ιατροί προτιμούν να τοποθετήσουν την συσκευή αμέσως κάτω από το δέρμα. Άλλοι προτιμούν να πραγματοποιήσουν τομή και στο μυ. Ο ιατρός θα σχηματίσει τότε μία “τσέπη”, είτε κάτω από το δέρμα ή το μυ, στον οποίο θα τοποθετήσει τον απινιδωτή.

Το ένα ή τα δύο ηλεκτρόδια τότε περνάνε μέσω μιας φλέβας κάτω από το οστό της κλείδας και τοποθετούνται στους θαλάμους της καρδιάς. Η θέση ελέγχεται με ακτινογραφία και τα ηλεκτρόδια δοκιμάζονται, για να εξασφαλισθεί, ότι έχουν καλή επαφή με την καρδιά. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με τον απινιδωτή, ο οποίος τότε τοποθετείται στην “τσέπη”. Πριν κλείσει η τομή, ο ιατρός θα κάνει έναν έλεγχο απινίδωσης. Ο σημαντικός αυτός έλεγχος περιλαμβάνει εσκεμμένη δημιουργία κοιλιακής μαρμαρυγής και επιβεβαίωση σωστής λειτουργίας του απινιδωτή κλείνονται η “τσέπη” και η τομή κλείνουν με ράμματα.

Μετά την εμφύτευση απινιδωτή

Απαγορεύονται τα στενά ρούχα, που, ίσως, ερεθίσουν το δέρμα πάνω από τον απινιδωτή.

Αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια ή αθλητική δραστηριότητα, στην οποία ενδέχεται να δεχθεί χτύπημα στην συσκευή.

Θα υπάρχει κάποιος σχετικός πόνος στην πληγή και στην τσέπη κάτω από το δέρμα, για λίγες μέρες. Η πληγή πρέπει να παραμένει στεγνή.

Ο γιατρός θα ελέγξει:

 • αν τα ηλεκτρόδια δουλεύουν σωστά,
 • την μπαταρία για πόση ενέργεια έχει ακόμα και
 • αν έχει παρασχεθεί θεραπεία, για αρρυθμία από τον απινιδωτή,
 • θα ελεχθούν τα φάρμακα, που παίρνει ο ασθενής και αν υπάρχει επίδραση στον απινιδωτή.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 6-3.jpg

Αντικατάσταση απινιδωτή

Οι μπαταρίες στον απινιδωτή θα διαρκέσουν αρκετά χρόνια. Αδειάζουν πολύ αργά και προβλεπόμενα. Αλλάζουν με μία επέμβαση, που θα ανοιχτεί η τομή και όλη η παλιά συσκευή θα αντικατασταθεί. Τα ηλεκτρόδια θα ελεγχθούν, επίσης. Συνδέονται, τότε με ένα νέο απινιδωτή και η τομή κλείνει. Καμιά φορά απαιτείται αλλαγή και των ηλεκτροδίων.

Ο ασθενής μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύσιμου απινιδωτή

Πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητα του απινιδωτή.

Ο εργασιακός χώρος ελέγχεται για ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης, δυνατούς μαγνήτες, όπως αυτούς, που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες χάλυβος ή αυτοκινητοβιομηχανίες, ραντάρ ή άλλες πηγές δυνατής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής.

Ο απινιδωτής δε θα επηρεάσει τις σεξουαλικές σχέσεις του ασθενή.

Τα ταξίδια, αν τηρούνται, οι οδηγίες δεν απαγορεύονται

Η άσκηση κάνει καλό στην καρδιά.

Μερικά σπορ πρέπει να αποφεύγονται:

 • Καράτε ή ποδόσφαιρο, που, ίσως, επιφέρουν χτύπημα στο δέρμα πάνω από τον απινιδωτή.
 • Κυνήγι, γιατί το κοντάκι τουφεκιού δεν πρέπει να κρατείται στην πλευρά του στήθους, στην οποία έχει γίνει η εμφύτευση.
 • Πρέπει να αποφεύγονται οι θαλάσσιες καταδύσεις.

Τι κάνει ένας ασθενής όταν λειτουργήσει ο απινιδωτής:  

Μένει ήρεμος.

Ασφαλείς οικιακές συσκευές, εργαλεία και άλλος εξοπλισμός

Ο απινιδωτής έχει σχεδιαστεί να προστατεύεται από παρεμβολές των περισσοτέρων ηλεκτρικών συσκευών.

Μπορείτε να χειριστείτε τις παρακάτω συσκευές με ασφάλεια, εφ’ όσον είναι σε καλή κατάσταση και είναι γειωμένες (όπου απαιτείται):

 • Φούρνοι μικροκυμάτων.
 • Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα AM/FM, βιντεοκάμερες, βίντεο και τα τηλεχειριστήριά τους.
 • Τηλεχειριστήρια θυρών γκαράζ.
 • Μικρές συσκευές, όπως τοστιέρες, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικά ανοιχτήρια, κ.λ.π.
 • Συσκευές χειρός, όπως σεσουάρ, ξυριστικές μηχανές, σίδερο για μπούκλες, κ.λ.π.
 • Κύριες συσκευές, όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, κ.λ.π.
 • Ηλεκτρικές κουβέρτες και θερμαινόμενα μαξιλαράκια.
 • Τηλεχειριστήρια παιχνιδιών.

Τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές αν είναι πολύ κοντά (15 με 30 εκατοστά) σε απινιδωτή. Η επίδραση είναι προσωρινή.

Για να αποφεύγεται η παρεμβολή των ψηφιακών κινητών τηλεφώνων στους απινιδωτές:

 • Δεν πρέπει να τοποθετείται κινητό τηλέφωνο σε τσεπάκι στο στήθος στην ίδια πλευρά με τον απινιδωτή, αν έχει εμφυτευτεί στο στήθος και στη ζώνη αν ο βηματοδότης έχει εμφυτευτεί στο χώρο της κοιλιάς.
 • Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται στο αυτί από την αντίθετη πλευρά του βηματοδότη.

Επίσης, οι ανιχνευτές ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή παρεμβολή στον απινιδωτή. Οι ανιχνευτές ασφαλείας σε καταστήματα, σε αεροδρόμια και δημόσια κτίρια, ίσως, προκαλέσουν προσωρινή παρεμβολή στον απινιδωτή και γι’ αυτό γίνεται επίδειξη ταυτότητας κι έλεγχος δια χειρός. Το μεταλλικό περίβλημα του απινιδωτή, επίσης, ίσως προκαλέσει συναγερμό. Επιδείξτε την ταυτότητα απινιδωτή, που έχετε στο προσωπικό ασφαλείας και ζητήστε έλεγχο δια χειρός. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ο έλεγχος με τη ράβδο χειρός.

Μερικές διαδικασίες μπορεί να εκτελεστούν με τις σωστές προφυλάξεις (ο εξοπλισμός να μην τοποθετείται απ’ ευθείας επάνω στον απινιδωτή):

 • Διαδερμική ηλεκτρική διέγερση νεύρων (TENS-Transcutaneous electrical nerve stimulation).
 • Λιθοτριψία (τη χρήση κυμάτων σοκ για το θρυμματισμό λίθων στα νεφρά και στη χολή μέσα στο σώμα).
 • Ηλεκτροκαυτηριασμός (μία ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για να σταματήσει η αιμορραγία κατά την χειρουργική επέμβαση).
 • Διαθερμία (ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό πεδίο για να επιδώσει θερμότητα σε ιστούς, όπως σε μυς).
 • Ραδιοθεραπεία.
 • Θεραπεία με υπερήχους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαγνητική τομογραφία (MRI) δε συνιστάται για κανέναν ασθενή με απινιδωτή. Επειδή, ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί ισχυρούς μαγνήτες, να μην εισέρχεστε ποτέ σε χώρους, όπου υπάρχει τέτοιος εξοπλισμός και για κανέναν λόγο.

Βιβλιογραφία

incardiology.gr

Υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Extra Resogrape Emedi® 60 caps

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 7-1-1024x683.jpg

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Ποιοι πρέπει να βάλουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή

Βαγοτονία

Ο Νίκος Πρωτονοτάριος προσέφερε πολλά στην καρδιολογία

Ανοικτό ωοειδές τρήμα

Πρόωρες κοιλιακές συσπάσεις

Σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς

Μυοκαρδιοπάθεια τελικού σταδίου

Κοιλιακή μαρμαρυγή

Τιτάνιο

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΘρομβοπενία
Επόμενο άρθροΧρήσιμες συμβουλές για τη ζωή
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κυστίτιδα

Κυστίτιδα. Πρόληψη και θεραπεία κυστίτιδας, που είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστεως, με φυσικούς τρόπους Η κυστίτιδα είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστης ή του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ