Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΑντιπυρηνικά αντισώματα

Αντιπυρηνικά αντισώματα

Print Friendly, PDF & Email

Πότε απαιτείται εξέταση αίματος για αντιπυρηνικά αντισώματα

Τα αντιπυρηνικά αντισώματα είναι αντισώματα που δημιουργεί ο οργανισμός του ανθρώπου έναντι κάποιων στοιχείων του πυρήνος διαφόρων κυττάρων.

Η αναζήτησή τους γίνεται στον ορό του αίματος με δύο μεθόδους, τον έμμεσο ανοσοφθορισμό και την ELISA.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΑΝΑ, οι οποίοι αρκετές φορές μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεχωρίσουμε κάποιες ανοσολογικές παθήσεις με κοινά κλινικά χαρακτηριστικά όπως τα SSA, SSB, SM, RNP,Scl 70, Jo, ANCA, anti DNA κα.

Νόσοι με παρουσία ΑΝΑ σε διάφορους τίτλους είναι:

 • Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Το σύνδρομο Sjogren
 • Η  ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Η αυτοάνοσος ηπατίτιδα
 • Η σκληροδερμία
 • Η πολυμυοσίτιδα ή δερματομυοσίτιδα
 • Η νόσος του Addison
 • Η ιδιοπαθής θρομβοκυττοπενική πορφύρα
 • Η θυροειδίτιδα του Hashimoto
 • Η αυτοάνοσος αιμολυτική αναιμία
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ
 • Ιογενείς ή χρόνιες βακτηριδιακές λοιμώξεις
 • Πνευμονικές παθήσεις (πνευμονική υπέρταση)
 • Γαστρεντερικές νόσοι, όπως ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn
 • Κάποιοι καρκίνοι
 • Δερματικές παθήσεις ιδιαίτερα όταν είναι εκτεταμένες, όπως η ψωρίαση
 • Κάποια φάρμακα, όπως η προκαϊναμίδη, η υδραλαζίνη και η dilantin.

Σε ανοσοκαταστολή και λήψη στερεοειδών τα αντιπυρηνικά αντισώματα είναι ψευδώς αρνητικά

Ψευδώς θετικά ΑΝΑ ανευρίσκονται κυρίως σε γυναίκες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ΑΝΑ είναι θετικά αλλά σε χαμηλούς τίτλους. Επίσης, σε λήψη φαρμάκων, όπως ακεταζολαμίδη, καρβιντόπα, χλωροθειαζίδη, χλωροπρομαζίνη, κλοφιβράτη, αιθοσουξιμίδη άλατα χρυσού, γκριζεοφουλβίνη, υδραλαζίνη, ισονιαζίδη, λίθιο, μεθυλντόπα, από του στόματος αντισυλληπτικά, πενικιλίνη, φαινυλβουταζόνη, φαινυτοΐνη, πριμιδόνη, προκαϊναμίδη, προπυλθειουρακίλη, κινιδίνη, ρεζερπίνη, στρεπτομυκίνη, σουλφοναμίδες, τετρακυκλίνες, θειαζιδικά διουρητικά.

Αντιπυρηνικά αντισώματα-Χαρακτηριστική συνύπαρξη ευρημάτων

ΑΝΑ-πρότυπο φθορισμού

Περαιτέρω διαφοροποίηση

Κολλαγονώσεις

Ομογενές ή κυκλικό

Anti-ds-DNA

Όχι φαρμακογενής ΣΕΛ (50-80%)

Ομογενές ή κυκλικό

Anti-Histon-ΑΣ

Φαρμακογενής ΣΕΛ (70-90%)

Κεντρομερίδιο

Κανένα

Ειδικό για σύνδρομο CREST

Πυρηνικό

Κανένα

Σκληροδερμία (40%) και άλλες κολλαγονώσεις

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

ΕΝΑ

Σκληροδερμία (40%) και άλλες κολλαγονώσεις

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

Anti-U1-RNP

Μεικτή νόσος συνδετικού ιστού

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

Anti-Sm

Πολύ ειδικό για ΣΕΛ (25%)

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

Anti-Ro (SSA)

Σύνδρομο Sjogren, ΣΕΛ

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

Anti-La (SSB)

Σύνδρομο Sjogren (με SSA), ΣΕΛ (μικρός κίνδυνος νεφρίτιδος)

Διασπαρμένο/κηλιδώδες

Anti-SCL 70

Ειδικά για σκληροδερμία (25%)

Διασπασμένο/κηλιδώδες (ειδική κυτταρική καλλιέργεια)

Anti-PM 1

Ειδικά για δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα

Διασπασμένο/κηλιδώδες (ειδική κυτταρική καλλιέργεια)

Anti-Jo 1

Ειδικά για δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα

     
     
     
     

Τα ΑΝΑ ανευρίσκονται σε ποσοστό περίπου 5% σε χαμηλούς τίτλους 1:40 ή καλύτερα κάτω από 1:160 (ανάλογα τη μέθοδο) και σε φυσιολογικά άτομα ιδιαίτερα εάν είναι ηλικίας περισσότερο από 60 ετών ή είναι συγγενείς ατόμων με σοβαρές αυτοάνοσες νόσους.

Οι γυναίκες παρουσιάζουν ΑΝΑ σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες (17,8% έναντι 9,6%, p<0.001) και τα ΑΝΑ είναι λιγότερο συχνά σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Δεν υπάρχει συσχέτιση  των ΑΝΑ με την CRP, τη χρήση οινοπνεύματος, το κάπνισμα, το επίπεδο μόρφωσης και το οικογενειακό οικονομικό επίπεδο.

Από πρακτικής πλευράς τα ΑΝΑ αναζητώνται συνήθως σε παθήσεις που προκαλούν αρθρίτιδες ή χρόνιες πολυαρθραλγίες.

Εάν βρεθούν θετικά σε τίτλο πάνω από 1:160 τότε η πρώτη νόσος που θα πρέπει να αναζητηθεί είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος διότι είναι και η πάθηση που τα ΑΝΑ απαντώνται σε ποσοστό πάνω από 95%.

Η ανεύρεση ΑΝΑ σε τίτλους κάτω του 1:160 δεν αποτελεί στοιχείο ειδικό και παρακολουθούνται οι τίτλοι ανά 4μηνο.

Εάν ο τίτλος τους είναι πάνω από 1:160 γίνονται και άλλες εξετάσεις για να αποκλειστούν διάφορες νόσοι.

Τα αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) αυξάνονται σε πολλές ασθένειες και η διάγνωση μπαίνει σε συνδυασμό με την εξέλιξη των συμπτωμάτων και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα.

Τα ΑΝΑ αυξάνονται κυρίως σε αυτοάνοσες συστηματικές ασθένειες.

Τα ποσοστά όπου ανευρίσκονται αυξημένα στις αντίστοιχες ασθένειες φαίνονται παρακάτω:

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (93%)

Σκληρόδερμα (85%)

Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού (93%)

Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα (61%)

Ρευματοειδής αρθρίτιδα (33%)

Σύνδρομο Sjogren (48%)

Φαρμακευτικός λύκος (100%)

Δισκοειδής λύκος (15%)

Χρόνια αρθρίτιδα (71%)

Επίσης αυξημένα ανευρίσκονται και σε ασθένειες συγκεκριμένων οργάνων που οφείλονται σε αυτοάνοση δραστηριότητα όπως:

Θυροειδίτιδα Hashimoto (46%)

Νόσος του Graves (50%)

Αυτοάνοση ηπατίτιδα (63-91%)

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (10-40%)

Πρωτοπαθής αυτοάνοση  χολαγγειίτιδα (100%)

Ιδιοπαθής πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (40%)

Άλλες καταστάσεις που συνδέονται με αυξημένους τίτλους αντιπυρηνικών αντισωμάτων είναι οι χρόνιες λοιμώδεις νόσοι όπως η μονοκυττάρωση, η ηπατίτιδα C, η υποξία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, η φυματίωση, το AIDS, κ.α. Σπάνια τα αντιπυρηνικά αντισώματα αυξάνονται σε περιπτώσεις καρκίνου. Ακόμα και άσθενείς που παίρνουν φάρμακα μπορεί να έχουν αυξημένα ΑΝΑ, χωρίς να αναπτύσσουν την εικόνα του φαρμακευτικού λύκου.

Τιμές Αναφοράς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου

Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου είναι μια διαταραχή των μυών και των μαλακών ιστών που σχετίζονται με αυτό. Το σύνδρομο μυοπεριτονιακού πόνου είναι μια διαταραχή του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ