Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΚαρδιολογίαΜη αποφρακτική νόσος των στεφανιαίων αρτηριών

Μη αποφρακτική νόσος των στεφανιαίων αρτηριών

Προσοχή στις αθηρωματικές πλάκες των στεφανιαίων αρτηριών που δεν προκαλούν απόφραξη 

 

Η μη αποφρακτική νόσος της στεφανιαίας αρτηρίας είναι μια κατάσταση κατά την οποία η αθηρωματική πλάκα συσσωρεύεται στις στεφανιαίες αρτηρίες σε μία ποσότητα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή για να εμποδίσει τη ροή του αίματος ή να προκαλέσει πόνο στο στήθος. Αυτές οι “μικρές” πλάκες ανιχνεύονται σε 10-20% των ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία και συχνά θεωρούνται «ασήμαντες», αν και μέχρι σήμερα ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με τις επιπτώσεις τους και τους κινδύνους.

Μια μελέτη σε πάνω από 37.000 ασθενείς

Μια μεγάλη μελέτη έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μη αποφρακτικής και αποφρακτικής νόσου των στεφανιαίων αρτηριών με την σημαντική αρτηριακή στένωση, και ότι η πρώτη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Έγινε διαχρονική παρακολούθηση με στεφανιογραφίες σε 79 εργαστήρια καθετηριασμού σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου (πόνος στο στήθος, σταθερή στηθάγχη, ισχαιμική στεφανιαία νόσος ή θετικό τεστ στρες) από τον Οκτώβριο 2007 έως και τον Σεπτέμβριο 2012. Ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή έμφραγμα με επαναγγείωση αποκλείστηκαν. Η αγγειογραφική έκταση της αποφρακτικής νόσου ορίστηκε από τον βαθμό (όχι στένωση ή στένωση <20% ως μη αποφρακτική νόσος, στένωση μεταξύ 20 και 70% ως αποφρακτική νόσος, αποφρακτική στένωση ≥ 70% ή αριστερά κύρια στένωση ≥ 50%) και με κατάταξη (1, 2 ή 3 νόσο αγγείων). Ο στόχος της μελέτης ήταν η σύγκριση εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου και της θνησιμότητας 1 έτος μετά τη στεφανιογραφία σε ασθενείς, χωρίς εμφανή αποφρακτική νόσο, μη αποφρακτική νόσο και αποφρακτική νόσο των στεφανιαίων αρτηριών.

Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η 1 έτους από κάθε αιτία θνησιμότητα και η σε συνδυασμό 1-έτους εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου και της θνησιμότητας. Τα αγγειογραφικό χαρακτηριστικά των αρτηριακών βλαβών προσαρμόστηκαν ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα κύρια συνοδά νοσήματα, την ένδειξη για τη στεφανιογραφία και τις θεραπείες.

Μεταξύ των 37.674 ασθενών που υποβλήθηκαν σε εκλεκτική στεφανιογραφία κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η μελέτη, 8.391 (22,3%) δεν είχε καμία εμφανή αποφρακτική νόσο στεφανιαίων αρτηριών, 8384 (22,3%) είχαν μη αποφρακτική νόσο, και 20.899. (55,4%) είχαν αποφρακτική νόσο με σημαντική απόφραξη. Στην υποομάδα με την μη αποφρακτική νόσο, νόσο του ενός αγγείου υπήρχε σε 12.3% των ασθενών, νόσος 2 αγγείων σε 6,9% και νόσος 3 αγγείων σε 3,0%. Στην υποομάδα με την αποφρακτική νόσο τα ποσοστά αυτά ήταν 25%, 14,5% και 16%, αντίστοιχα. Ο πόνος στο στήθος ήταν η κύρια ένδειξη για τη στεφανιαία αγγειογραφία. 

Πάνω από τέσσερις φορές ήταν η συχνότητα εμφράγματος του μυοκαρδίου σε μη αποφρακτική νόσο 3 αγγείων.

Στον 1 χρόνο, η επίπτωση εμφράγματος του μυοκαρδίου σχετίζεται στενά με το βαθμό της αποφρακτικής νόσου, που κυμαίνεται από 0,11% σε ασθενείς, χωρίς εμφανή αποφρακτική νόσο, 0,24% σε εκείνους με μη αποφρακτική νόσο 1 αγγείου, 0,56% σε μη αποφρακτική νόσο 2 αγγείων, 0,59% σε μη αποφρακτική νόσο 3 αγγείων. Σε ασθενείς με στένωση μεγαλύτερη από 50% ή 70%, το ποσοστό ήταν 1,18%, 2,18%  και 2,47%, αντίστοιχα. Μετά τη θεραπεία, σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς εμφανή αποφρακτική νόσο, η αναλογία κινδύνου για έμφραγμα μυοκαρδίου ήταν 2,0 για μη αποφρακτική νόσο 1 αγγείου, 4,6 για μη αποφρακτική νόσο 2 αγγείων και 4,5  για μη αποφρακτική νόσο 3 αγγείων. Στην υποομάδα με αποφρακτική νόσο, η αναλογία κινδύνου ήταν 9,0, 16,5  και 19,5, αντίστοιχα. Παρόμοιες συσχετίσεις βρέθηκαν για τις δευτερεύουσες εκβάσεις, στα 1-έτους ποσοστά θνησιμότητας από όλα τα αίτια που κυμαίνονται από 1,38% έως 4,30% και στα συνδυασμένα αποτέλεσμα εμφράγματος του μυοκαρδίου και θνησιμότητας που κυμαίνονται από 1,48% έως 6,19% σε μεγάλου βαθμού αποφρακτική νόσο. Μετά την προσαρμογή του κινδύνου, δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση  μεταξύ αποφρακτικής νόσου 1 ή 2 αγγείων και θνησιμότητας, αλλά ο κίνδυνος για  θνησιμότητα ήταν 1,6 σε μη αποφρακτική νόσο 3 αγγείων και ήταν σημαντικά αυξημένη σε αποφρακτική νόσο,  3,4 σε αποφρακτική νόσο 3 αγγείων. Πολλές δευτερεύουσες αναλύσεις έγιναν. Μεταξύ των 37.674 ασθενών, 15.699 (41,7%) ήταν διαβητικοί, και δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για συσχέτιση με το διαβήτη, ούτε  με το αν ο ασθενής ήταν συμπτωματικός ή όχι στη στεφανιογραφία.

Οι βλάβες που κακώς θεωρούνται ασήμαντες

Επομένως, η παρούσα μελέτη συνέκρινε τον κίνδυνο εμφράγματος και θανάτου σε ασθενείς με μη αποφρακτική νόσο των στεφανιαίων αρτηριών σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς εμφανή νόσο ή με αποφρακτική στεφανιαία νόσο. Σε 1 χρόνο, οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται προοδευτικά με την αύξηση της έκτασης της αποφρακτικής νόσου. Ασθενείς με μη αποφρακτική νόσο έχουν 2- έως 4.5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για έμφραγμα μυοκαρδίου σε 1 έτος σε σχέση με εκείνους με μη εμφανή αποφρακτική νόσο. Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ σημαντικών και ασήμαντων αποφρακτικών νόσων των στεφανιαίων αρτηριών. Σημαντικός παράγοντας είναι η ρήξη της πλάκας, σε σχέση με την αρτηριακή απόφραξη, στην εμφάνιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου. 

Έτσι, φαίνεται τώρα ότι η μη αποφρακτική νόσος της στεφανιαίας αρτηρίας δεν είναι ασήμαντη νόσος και έχει κλινικά σημαντική προγνωστική αξία για τον κίνδυνο της συνολικής και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

Εν κατακλείδι, σε μια ομάδα ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία, η παρουσία της μη αποφρακτικής νόσου της στεφανιαίας αρτηρίας, σε σχέση με τις άλλες στεφανιαίες βλάβες, συσχετίστηκε με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο 1-έτους εμφράγματος του μυοκαρδίου και όλων των άλλων αιτίων θανάτου. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η μη αποφρακτική νόσος στεφανιαίων αγγείων θα πρέπει να θεωρείται κλινικά σημαντική και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών με ελάχιστη αποφρακτική νόσο των στεφανιαίων αρτηριών.

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα καρδιοαγγειακά νοσήματα

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας για την καρδιά σας

Τροφές εναντίον θρόμβων

Στηθάγχη Prinzmetal

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Θεραπεία σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση ST

Το ΤΙΜΙ τεστ για την πρόγνωση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων

Το TIPI τεστ για το έμφραγμα του μυοκαρδίου

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Πρόληψη εμφράγματος

Προειδοποιητικά σημάδια του εμφράγματος

Αξονική τομογραφία καρδιάς

Μεταβολικό σύνδρομο

Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την χοληστερίνη

Bypass

Το τεστ της μέσης

Επικίνδυνοι πόνοι

Σε υποψία εμφράγματος πάρτε ασπιρίνη

Ο πόνος που μοιάζει με αυτόν του εμφράγματος

Αθηροσκλήρωση

Οι απαραίτητες βιταμίνες για την θρόμβωση

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ