Σάββατο, 20 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΑφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο

 

Γράφει η

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Ειδ. Παθολόγος-Ογκολόγος, PhD, M

250.000 παιδιά παγκοσμίως καλούνται κάθε χρόνο να δώσουν μάχη για τον καρκίνο…

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (International Confederation Of Childhood Cancer Parent Organizations – ICCCPO), με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις παιδικές νεοπλασίες (καρκίνους) και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Τα κακοήθη νεοπλάσματα της παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύουν μια ομάδα δώδεκα περίπου συχνών κακοήθων νεοπλασιών.

Τα κακοήθη νεοπλάσματα αποτελούν τα συχνότερα θανατηφόρα νοσήματα των παιδιών ηλικίας 1-16 ετών.

Για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας απαιτείται η συντονισμένη δράση ομάδας ιατρών πολλών ειδικοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται σε ειδικευμένα παιδιατρικά ογκολογικά κέντρα με τη συνεργασία ογκολόγων, χειρουργών, ακτινοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, επιδημιολόγων και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Μεταξύ των παιδιών επικρατούν η λευχαιμία και τα κακοήθη νεοπλάσματα του εγκεφάλου.

Η ετήσια συχνότητα όλων των κακοήθων νεοπλασιών μεταξύ των παιδιών της λευκής φυλής είναι περίπου 12/100.000, ενώ μεταξύ των παιδιών της μαύρης φυλής είναι 9/100.000.

Η συχνότητα του καρκίνου είναι μεγαλύτερη λίγο στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια και η σχέση μεταξύ των 2 φύλων είναι 1,2:1, αλλά στο λέμφωμα είναι 2:1.

Η λευχαιμία, το νευροβλάστωμα, το νεφροβλάστωμα, το ρετινοβλάστωμα και οι όγκοι του ήπατος παρατηρούνται συχνότερα κατά την βρεφική ηλικία και την πρώτη παιδικά, ενώ η νόσος του Hodgkin, τα κακοήθη νεοπλάσματα των οστών και των γεννητικών αδένων παρατηρούνται αργότερα κατά την εφηβεία. Τα νεογνά εμφανίζουν νευροβλάστωμα, συγγενή λευχαιμία, νεφροβλάστωμα, ιεροκοκκυγικό, μεσοθωρακίου και γεννητικών αδένων τεράτωμα και μεγάλο καλόηθες λεμφαγγείωμα ή αιμαγγείωμα δερματικό ή ηπατικό.

Σε περίπτωση κακόηθους μελανώματος της μητέρας παρατηρείται μετάσταση στο έμβρυο.

Οι περισσότερες περιπτώσεις των συνήθων καρκίνων της παιδικής ηλικίας παρατηρούνται σποραδικά και άλλες φορές σχετίζονται με προδιαθεσικούς παράγοντες του περιβάλλοντος ή γενετικούς παράγοντες

Γι΄αυτό οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, τα μονογονιδιακά ή σημαντικά χρωμοσωμικά ελαττώματα, τα σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας και οι οικογενείς ή κληρονομικές καταστάσεις που συνδυάζονται με κακοήθεις νεοπλασίες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, η παρουσία των οποίων στους παιδιατρικούς ασθενείς πρέπει να διερευνάται.


Περιβαλλοντικά αίτια κακοήθων νεοπλασιών

-Φυσικοί παράγοντες

 • Ιονίζουσα ακτινοβολία: λευχαιμία, θυρεοειδούς, μαστού
 • Υπεριώδης ακτινοβολία: μελάνωμα, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό σε έδαφος μελαγχρωματικής ξηροδερμίας

-Χημικοί παράγοντες

 • Κάπνισμα: πνεύμονα, στοματοφάρυγγα, λάρυγγα
 • Διαιθυλοστιλβοιστρόλη: καρκίνωμα κόλπου
 • Αμίαντος: μεσοθηλίωμα
 • Ανδρογόνα: ηπάτωμα
 • Αλκυλιούντες παράγοντες: λευχαιμία
 • Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα: λέμφωμα
 • Κυκλοφωσφαμίδη: καρκίνος ουροδόχου κύστεως
 • Αφλατοξίνη: καρκίνωμα ήπατος
 • Χλωριούχο βινύλιο: αγγειοσάρκωμα ήπατος
 • Διφαινυλθδαντοϊνη: λέμφωμα
 • Οινόπνευμα (αλκοολικό σύνδρομο του εμβρύου): νευροβλάστωμα
 • Βενζόλιο: λευχαιμία

-Μικροβιακοί παράγοντες

 • Ιός της ηπατίτιδας B & C: καρκίνωμα ήπατος
 • Ιός της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV): Σάρκωμα Kaposi, λέμφωμα
 • Σχιστόσωμα το αιματόβιο: καρκίνος ουροδόχου κύστεως
 • Ιός Epstein-Barr: αφρικανικό λέμφωμα του Burkitt, λέμφωμα στα πλαίσια του συνδρόμου της φυλοσύνδετης ανοσοανεπάρκειας, καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα
 • Ιός των κονδυλωμάτων: καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
 • T-λεμφοτρόπος ιός του ανθρώπου Ι: Τ μη-Hodgkin λέμφωμα
 • Ιός SV40: Επενδύμωμα, όγκος του χοριοειδούς πλέγματος

Οικογενής ή γενετική προδιάθεση προς κακοήθεις νεοπλασίες

-Χρωμοσωματικά σύνδρομα

 • Χρωμόσωμα 11p (έλλειψη) με σποραδική ανιριδία: Νεφροβλάστωμα που συνδυάζεται με ανωμαλίες ουρογενετικού και διανοητική καθυστέρηση
 • Χρωμόσωμα 13q (έλλειψη): Ρετινοβλάστωμα που συνδυάζεται με σκελετικές δυσπλασίες, αυτόσωμο επικρατές που είναι αμφοτερόπλευρο ή σποραδικό με νέα μετάλλαξη
 • Τρισωμία 21: Λεμφοκυτταρική ή μη λεμφοκυτταρική λευχαιμία με δεκαπλάσιο κίνδυνο από τον υγιή πληθυσμό
 • Σύνδρομο Klinefelter (47 ΧΧΥ): Καρκίνος μαστού
 • Γοναδική δυσγενεσία (ΧΟ/ΧΥ): Γοναδοβλάστωμα, όπου οι γενετικοί αδένες πρέπει να αφαιρούνται γιατί υπάρχει 25% πιθανότητα για κακόηθες νεόπλασμα.

-Ευθραστότητα του DNA:

 • Μελαγχρωματική ξηροδερμία: Βασικοκυτταρικό και ακανθωκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος. Είναι αυτόσωμο υπολειπόμενο νόσημα. Αδυναμία επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA από το ηλιακό φως.
 • Αναιμία Fanconi: Λευχαιμία. Είναι αυτόσωμο υπολειπόμενο νόσημα. 10% κίνδυνος οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Ευθραστότητα των χρωμοσωμάτων. Θετική εξέταση με διεποοξυβουτάνιο.
 • Σύνδρομο Brown: Λευχαιμία και λέμφωμα. Αυτόσωμο υπολειπόμενο νόσημα. Ευθραστότητα των χρωμοσωμάτων. Μεγάλος κίνδυνος κακοήθους νεοπλασίας.
 • Αταξία-τηλαγγειεκτασία: Λέμφωμα, λευχαιμία. Αυτόσωμο, υπολειπόμενο νόσημα. Ευαισθησία στην ακτινοβολία Χ και στα ραδιομιμητικά φάρμακα. Ευθραστότητα των χρωμοσωμάτων.
 • Σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου: Μελάνωμα. Αυτόσωμο επικρατούν νόσημα.

Σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας

 • Σύνδρομο Wiskott-Adrich: Λέμφωμα από ανοσοανεπάρκεια και είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο νόσημα.
 • Φυλοσύνδετη ανοσοανεπάρκεια (σύνδρομο Duncan): Λέμφωμα και ερεθιστικός παράγοντας είναι ο ιός  Epstein-Barr
 • Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια: Λευχαιμία, λέμφωμα, με ανοσοανεπάρκεια και είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο νόσημα.

-Άλλες:

 • Νευροϊνωμάτωση: Νευρίνωμα, γλοίωμα οπτικού νεύρου, ακουστικό νευρίνωμα, αστροκύττωμα, μηνιγγίωμα, φαιοχρωματοκύττωμα και είναι αυτόσωμα επικρατούν νόσημα
 • Οζώδης σκλήρυνση: Ιναγγειωματώδεις σπίλοι, ραβδομύωμα του μυοκαρδίου και είναι αυτόσωμο επικρατούν νόσημα
 • Ρετινοβλάστωμα: Σάρκωμα και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νεοπλασίας 10-20 χρόνια αργότερα
 • Οικογενής πολυποδίαση: Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου και είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα
 • Σύνδρομο Gardner: Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου με νεοπλάσματα του κρανίου και των μαλακών μορίων και είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα.
 • Σύνδρομο Peutz-Jeghers: Καρκίνωμα του γατρεντερικού σωλήνα, και είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα
 • Ημιυπερτροφία με ή χωρίς σύνδρομο Beckwith: Σε νεφροβλάστωμα, ηπατοβλάστωμα, καρκίνωμα των επινεφριδίων. 25% αναπτύσσουν νεόπλασμα, το πλείστον κατά τα 5 πρώτα χρόνια ζω με οζώδη κίρρωση
 • Τυροσιναιμία και γαλακτοζαιμία: Ηπατικό καρκίνωμα που είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα.
 • Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου Ι (σύνδρομο Wermer): Αδένωμα παραθυρεοειδών, νεόπλασμα των παγκρεατικών νησιδίων, καρκινοειδές αδένωμα της υπόφυσης: Αυτόσωμο επικρατές νόσημα και σύνδρομο Zollinger-Ellison
 • Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου ΙΙ (σύνδρομο Sipple): Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωματοκύτωμα. Είναι αυτόσωμο επικρατές και απαιτείται παρακολούθηση των συγκεντρώσεων καλσιτονίνης και ασβεστίου
 • Σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου ΙΙΙ (σύνδρομο πολλαπλού βλεννογόνιου νευρώματος): Βλεννογόνιο νεύρωμα, φαιοχρωματοκύττωμα, μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς, φαινότυπος συνδρόμου Marfan, νευροπάθεια και είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα
 • Νόσος von Hippel-Lindau: Αιμαγγειοβλάστωμα της παρεγκεφαλίδας και του αμφιβληστροειδούς, φαιοχρωματοκύττωμα που είναι αυτόσωμο επικρατές και υπάρχει μετάλλαξη του γονιδίου που καταστέλλει την ογκογένεση
 • Σύνδρομο του οικογενειακού καρκίνου: Καρκίνωμα του παχέος εντέρου, της μήτρας και είναι αυτόσωμο επικρατές νόσημα
 • Σύνδρομο Li-Fraumeni: Σάρκωμα οστών και μαλακών μορίων, καρκίνος μαστού, με μετάλλαξη του p53 κατασταλτικού της ογκογένεσης γονιδίου

Η εξατομικευμένη θεραπεία είναι η λύση με σεβασμό στην ποιότητα ζωής των παιδιών…

Διαβάστε, επίσης,

Όγκος του Wilms

Η πραγματική αιτία της παιδικής λευχαιμίας

Εξατομικευμένη θεραπεία στον παιδικό καρκίνο

Επαγγελματικοί καρκίνοι

Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Οστεοσάρκωμα

Οι τεχνικές εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου

Η παθολογία του καρκίνου

Γιατί η γονιδιακή θεραπεία είναι η απόλυτη θεραπεία του καρκίνου

 

www.emedi.gr
Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη ΜάλλιουΚριαρά

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τα οφέλη της βιταμίνης D

Τα οφέλη της βιταμίνης D. Μπορείτε να αυξήσετε τη βιταμίνη D από την ηλιοθεραπεία και από την κατανάλωση αυγών, λιπαρών ψαριών και εμπλουτισμένων τροφών,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ