Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΦυματίωση του δέρματος

Φυματίωση του δέρματος

Η φυματίωση δέρματος προκαλείται από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης

Η φυματίωση του δέρματος, ICD-10 A18.4, είναι η λοίμωξη του δέρματος είτε από άμεσο ενοφθαλμισμό του μυκοβακτηριδίου στο δέρμα ή αποτελεί αντίδραση του δέρματος στην παρουσία του μυκοβακτηριδίου το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε άλλη περιοχή του δέρματος.


Αιτιολογία του φυματιώδους κομμιώματος

Το φυματιώδες κομμίωμα είναι υποδόριο φυματιώδες οζίδιο, το οποίο κλυδάζει και παροχετεύεται, αφήνοντας υποκείμενη εξέλκωση και σχηματισμό κόλπου.

Η πορεία είναι οξεία.

Η φυματίωση του δέρματος οφείλεται σε έναν όξινο βάκιλλο, το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Η φυματίωση του δέρματος είναι σπανιότερη στις Δυτικές κοινωνίες σαν αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της εμφάνισης φαρμάκων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη νόσο και περιορίζουν τις μολυσματικές εστίες. Ο τύπος της δερματικής βλάβης εξαρτάται από το αν ο ασθενής έχει ανοσία προς τη νόσο, την οποία απέκτησε στο παρελθόν και η οποία ονομάζεται πρωτοπαθής ή μεταπρωτοπαθής φυματίωση του δέρματος. Ακόμη, παρατηρούνται δερματικές αντιδράσεις έναντι της παρουσίας φυματιώδους εστίας σε άλλη περιοχή του σώματος, που είναι γνωστές σαν φυματίδες.

Πρωτοπαθής φυματίωση του δέρματος

-Πρωτοπαθής φυματίωση του δέρματος

Τα πιο ευπαθή άτομα είναι εκείνα που δεν παρουσίασαν τη λοίμωξη στο παρελθόν με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και που έχουν αρνητική αντίδραση Mantoux ή Quantiferon. Άμεσος ενοφθαλμισμός του βακίλλου στο δέρμα συνοδεύεται από λεμφαδενίτιδα. Το έλκος αρχίζει σαν μια καφέ χρώματος βλατίδα, η οποία συχνά εξελκώνεται και παραμένει σαν ελκώδης βλάβη που καλύπτεται από μία καλά προσκολλημένη στην επιφάνειά του εφελκίδα. Η πρωτοπαθής φυματίωση μπορεί να εμφανισθεί σε κάθε σημείο του σώματος, αλλά, επειδή οι βάκιλλοι πιστεύεται ότι εισέρχονται μέσω τραυματισθέντος δέρματος, παρατηρείται συχνότερα στα εκτεθειμένα μέρη, όπως το πρόσωπο ή τα άκρα, ειδικά στα παιδιά.

Κοκκίωμα μετά BCG

-Κοκκίωμα μετά BCG

Η πρωτοπαθής φυματίωση μπορεί να παρουσιασθεί μετά εμβολιασμό με BCG σε άτομα που δεν είχαν προηγούμενη έκθεση στη νόσο. Κλινικά μοιάζει με την εικόνα της πρωτοπαθούς δερματικής φυματίωσης. Η βιοψία της βλάβης αποκαλύπτει μια κοκκιωματώδους τύπου ιστολογική εικόνα και οι όξινοι βάκιλλοι αποκαλύπτονται με χρώση Ziehl – Nielsen της τομής. Ένα ισχυρό τοπικό στερεοειδές σε συνδυασμό με αντιβιοτικό μπορεί, επίσης, να είναι αποτελεσματικό θεραπευτικά. Μερικές φορές, απαιτείται έντονη θεραπευτική αγωγή με λήψη αντιφυματικής αγωγής για ένα εξάμηνο.

Μεταπρωτοπαθής φυματίωση ή κοινός λύκος (Lupus Vulgaris)

-Μεταπρωτοπαθής φυματίωση ή κοινός λύκος (Lupus Vulgaris)

Η προσβολή του δέρματος από τη φυματίωση είναι αποτέλεσμα αιματογενούς ή λεμφογενούς εξάπλωσης από μια φυματιώδη εστία που εντοπίζεται στα οστά ή στις αρθρώσεις ή στους λεμφαδένες. Υπάρχεθ, συνήθως, μια μονήρης εστία στο πρόσωπο, στο λαιμό ή σε κάποιο άκρο. Πρόκειται για μια ερυθρόφαιου χρώματος, ελαφρά επηρμένη και σαφώς περιγεγραμμένη πλάκα. Πιέζοντας τη βλάβη  με ένα γυάλινο πλακάκι μπορεί να διακρίνει την ύπαρξη μικρών οζιδίων μέσα στην πλάκα που έχουν το χρώμα ζελέ μήλων. Στη συνέχεια, η επιδερμίδα που υπερκαλύπτει το χοριακό φυματιώδες κοκκίωμα γίνεται λεπιδώδης και ατροφική, ενώ μπορεί να παρουσιασθεί επιφανειακή εξέλκωση και ουλοποίηση. Παρόμοιες βλάβες μπορούν να εμφανισθούν και στα άκρα. Παρατηρείται μια κοκκιωματώδης διήθηση που περιέχει γιγαντοκύτταρα στο χόριο. Η χρώση Ziehl-Nielsen για βακίλλους φυματίωσης, είναι, συνήθως, αρνητική. Η κατάσταση μπορεί να υποχωρήσει με αντιφυματική αγωγή αν και μερικές φορές, το νόσημα γίνεται χρόνιο. Παραμένει ο κίνδυνος της ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού επιθηλιώματος πάνω στη βλάβη, μετά από χρόνια.

Μυρμηκιώδης φυματίωση του δέρματος

-Μυρμηκιώδης φυματίωση του δέρματος

Πρόκειται για μια σπάνια οντότητα που παρουσιάζεται δευτερογενώς, μετά από άμεσο ενοφθαλμισμό του βακίλλου στο δέρμα, συνήθως, μετά από άμεση επαφή, όπως, χειραψία με άτομο, λόγω επαγγέλματος. Έτσι οι κρεοπώλες μπορεί να μολυνθούν από ζώα και οι παθολογοανατόμοι από μολυσμένους ιστούς. Η βλάβη, συνήθως, είναι μονήρης, υπερκερατωσική πλάκα με μυρμηκιώδη επιφάνεια που εντοπίζεται στα χέρια ή τα άκρα. Το ερυθρόφαιο χρώμα της βλάβης είναι βοηθητικό στοιχείο για τη διάγνωση.

Χοιράδωση

-Χοιράδωση

Είναι η απευθείας επέκταση των βακίλλων της φυματίωσης από μολυσμένο λεμφαδένα ή οστό. Η πλάγια επιφάνεια του λαιμού, η υπερκλειδική χώρα και η μασχάλη είναι οι συχνότερες εντοπίσεις. Παρατηρείται διόγκωση που κλυδάζει, διαπύηση και εξέλκωση. Η κατάσταση μετά από θεραπεία επουλώνεται αν και σχηματίζεται στην περιοχή μια ουλή.

Φυματίδες 

-Φυματίδες

Είναι δερματικές ανοσολογικές αντιδράσεις προς τη νόσο που εντοπίζεται σε άλλο όργανο του ατόμου και στις δερματικές βλάβες δεν ανευρίσκονται βάκιλλοι.

-Σκληρό ερύθημα ή νόσος του Bazin

Οι δερματικές βλάβες είναι, όπως, του οζώδους ερυθήματος, αλλά ελκώνονται και προσβάλλουν την οπίσθια επιφάνεια κνημών. Οφείλεται στη δράση κυκλοφορούντων άνοσων συμπλεγμάτων. Στην κλινική εικόνα παρατηρούνται ερυθρού χρώματος, επώδυνα, θερμά, οζίδια που εντοπίζονται, όχι μόνο στις κνήμες, αλά και στα γόνατα, στους άκρους πόδες και μερικές φορές και στα άνω άκρα. Μπορεί να συνυπάρχει πυρετός και αρθραλγίες. Το οζώδες ερύθημα και το σκληρό ερύθημα αποτελούν κλινικές ενδείξεις και απαιτούν έλεγχο για ύπαρξη φυματιώδους εστίας σε άλλη περιοχή του σώματος. Η βιοψία του δέρματος και η αντίδραση Mantoux βοηθούν. Το εξάνθημα απαντά στην αντιφυματική θεραπεία. Μερικές φορές δεν ανευρίσκεται επίσημη εστία φυματίωσης, έστω και αν η αντίδραση Mantoux είναι έντονα θετική. Και αυτή η ειδική παραλλαγή της νόσου απαντά θετικά στην αντιφυματική αγωγή.

Βλατιδονεκρωτική φυματίδη

-Βλατιδονεκρωτική φυματίδη

Πρόκειται για σπάνια κατάσταση που εμφανίζεται, κυρίως, σε νεαρά άτομα, που παρουσιάζουν ενεργό φυματίωση σε άλλη περιοχή του σώματος. υπάρχει ένα εξάνθημα που αποτελείται από νεκρωτικές, φλεγμονώδεις, ανώδυνες βλατίδες, που εμφανίζονται κατά ομάδες στα άκρα. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για ανοσολογική αντίδραση. Η ιστοπαθολογική εικόνα συμβιβάζεται με την ύπαρξη κοκκιώματος, αλλά, δεν ανευρίσκονται βάκιλλοι στην βλάβη. Η κατάσταση απαντά θετικά στην αντιφυματική αγωγή που δίνεται για την θεραπεία της, κυρίως, φυματιώδους εστίας.

Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από άλλες λοιμώξεις που προκαλούν κομμιώματα. 

Θεραπεία

  • Χειρουργική
  • Τομή
  • Παροχέτευση
  • Ριφαμπικίνη
  • Ισονιαζίδη

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τις λοιμώξεις

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Φυματιώδης μηνιγγίτιδα

Κεγχροειδής φυματίωση

Υδροκέφαλος

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Φυματιώδης περικαρδίτιδα

Φυματιώδης περιτονίτιδα

Φυματιώδης πλευρίτιδα

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με παπαρούνες

Κεγχροειδής φυματίωση

Το καλύτερο διαγνωστικό τεστ για τη φυματίωση

Φυματίωση του νεφρού

Διαγνωστική προσέγγιση της φυματίωσης

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με πεύκο

Εναλλακτικές θεραπείες για τη φυματίωση 

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Ιατρικές συνταγές με γαϊδουράγκαθο

Προσοχή όταν υπάρχει μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή

Διαφορική διάγνωση πλευρίτιδας

Τεστ αναπνοής για τις λοιμώξεις του πνεύμονα

Παρακέντηση υπεζωκότα

Πλευρίτιδα 

Ζαμπούκος ο μαύρος

Το ελληνικό φαρμακείο της φύσης σας προσφέρει μια υπερτροφή

Η λεβάντα

Ιατρικές συνταγές με το γκι

Ιατρικές συνταγές με θυμάρι 

Ο ζαμπούκος είναι πολύτιμος για τις λοιμώξεις 

Το αγριόσκορδο

Σκόρδο με μέλι για τις λοιμώξεις

Τα πικρά θεραπεύουν τον καρκίνο

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με ευκάλυπτο

Η βελανιδιά

Απήγανος

Eμβόλιο BCG 

Όταν κάποιος φτύνει αίμα

Αγριμόνιο

Διαφορική διάγνωση πλευρίτιδας

Τριγωνέλλα η ελληνική 

Μάθετε όλα τα μυστικά του σκόρδου

Σύγχρονη διάγνωση της φυματίωσης

Οι αιτίες απώλειας βάρους

Αντιφυματικά φάρμακα 

Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών

Μέτρα σε μεταδοτικά νοσήματα

Κλασσική αντιφυματική αγωγή διάρκειας 6 μηνών

Παρακέντηση υπεζωκότα

Οι ενδοκρινολογικές αιτίες πυρετού

Echinacea Compositum

Αιμόπτυση

Marsdenia cundurangο 

Νοσήματα ενδεικτικά πιθανού AIDS στα παιδιά

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΒιοτίνη
Επόμενο άρθροΤροφή για το αίμα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Pancakes με πεκάν, μπανάνα και maple syrup

Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup. Με αλεύρι ολικής, νιφάδες βρώμης και μέλι. Νόστιμο και υγιεινό Pancake με πεκάν, μπανάνα και maple syrup ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ: Το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ