Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΙατρικά ΝέαΤα μεταλλαγμένα προϊόντα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα μεταλλαγμένα προϊόντα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελεύθερα στην αγορά 19 μεταλλαγμένα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την εισαγωγή και την κυκλοφορία στην αγορά 19 γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Έντεκα προϊόντα της αμερικανικής πολυεθνικής Monsanto (σόγια, αραβόσιτος, ελαιοκράμβη, βαμβάκι κ.α.). Τα υπόλοιπα 8 είναι προϊόντα της αμερικανικής εταιρίας Dupont και των γερμανικών ομίλων Bayer και BASF.

Tα 17 γενετικά τροποποιημένα προϊόντα προορίζονται για την ανθρώπινη και ζωϊκή διατριφή, ενώ τα δύο είναι δρεπτά άνθη.

Η έγκρισή τους ισχύει άμεσα και για δέκα χρόνια.

Όπως, ισχυρίζονται οι μεγάλοι όμιλοι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.. 


Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Τρόφιμα και ζωοτροφές που προέρχονται γενικά από τα φυτά και τα ζώα και καλλιεργούνται και εκτρέφονται από τον άνθρωπο για αρκετές χιλιάδες χρόνια και με την πάροδο του χρόνου, επιλέγονται τα φυτά και τα ζώα με τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά για αναπαραγωγή τις επόμενες γενιές των τροφίμων και των ζωοτροφών. Παράδειγμα είναι τα φυτά με αυξημένη αντοχή σε περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως ασθένειες.
Αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά δημιουργούνται μέσω μεταβολών στο γενετικό υλικό αυτών των φυτών και των ζώων. Τον τελευταίο καιρό, έχει καταστεί δυνατό να τροποποιηθεί το γενετικό υλικό των ζωντανών κυττάρων και οργανισμών με τη χρήση τεχνικών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας που ονομάζεται γονιδιακή τεχνολογία. Το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τεχνητό τρόπο για να δώσει μια νέα ιδιότητα (π.χ. αντίσταση του φυτού σε μια ασθένεια, στα έντομα ή στην ξηρασία, ανοχή του φυτού σε ένα ζιζανιοκτόνο, βελτίωση της ποιότητας της τροφής ή της θρεπτικής του αξίας και αυξημένη απόδοση καλλιεργειών).
Οι εν λόγω οργανισμοί ονομάζονται «γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» (ΓΤΟ). Τρόφιμα και ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ  ή παράγονται από ΓΤΟ, καλούνται “γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές”.

Η Επιτροπή δίνει την ελευθερία στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση των Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων ή Ζωοτροφών.


Τι ισχύει στην Ελλάδα για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Ο Γενετικός Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ) είναι κάθε οργανισμός, εξαιρούμενων των ανθρώπων, του οποίου το γενετικό υλικό έχει τροποιποιηθεί κατά τρόπο που δεν συμβαίνει φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασμό. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει σε επιλεγμένα μεμονωμένα γονίδια να μεταφερθούν από έναν οργανισμό σε έναν άλλο, ακόμα και μεταξύ ειδών που δεν συγγενεύουν μεταξύ τους.

Το θέμα των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) είναι ιδιαίτερα σημαντικό κι έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1990. Στόχος των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από ΓΤΟ, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για ερευνητική δράση στο νέο επιστημονικό τομέα της βιοτεχνολογίας ή και για χρήση στην αγορά, αν τα προϊόντα αποδειχθούν χρήσιμα και αβλαβή.

Η γενετική τροποποίηση ή γενετική μηχανική ή τεχνολογία ανασυνδυαζόμενου DNA αποτελεί μια από τις νεώτερες μεθόδους εισαγωγής νέων χαρακτηριστικών σε μικρο-οργανισμούς, φυτά και ζώα. Αντίθετα από άλλες μεθόδους γενετικής βελτίωσης, η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Πριν οποιοσδήποτε γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ) ή προϊόν εισαχθεί στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περάσει από ειδική διαδικασία έγκρισης όπου εξετάζεται η ασφάλεια σε σχέση με τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ΓΤΟ είναι τα γενετικά τροποποιημένα είδη φυτών καλλιέργειας και περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, σόγια, πολτό ελαιόσπορου και ποικιλίες βαμβακιού. Τέτοιες ποικιλίες έχουν, κυρίως,τροποποιηθεί γενετικά με σκοπό να γίνουν ανθεκτικά σε ορισμένα ζιζάνια και ζιζανιοκτόνα. Από τη μια πλευρά, η ανάπτυξη ανθεκτικών στα ζιζάνια φυτών μειώνει τη χρήση των ζιζανιοκτόνων που χρειάζονται για να περιορίσουν την ανάπτυξη ορισμένων παρασίτων στις καλλιέργειες. Από την άλλη, η χρήση φυτών που αντέχουν σε ένα συγκεκριμένο φάσμα ζιζανιοκτόνων επιτρέπει τη χρήση των τελευταίων για την καταστροφή παρασίτων χωρίς να καταστρέφονται και τα χρήσιμα, ΓΤ, φυτά. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η χρήση πολλαπλών παρασιτοκτόνων.


Ασφάλεια τροφίμων

Το Νομοθετικό πλαίσιο κάτω από το οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι των ΓΤΟ από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας:

-Κανονισμός  για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ρυθμίζει την τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν ΓΤΟ και προβλέπει για την επισήμανση των προϊόντων αυτών προς τον καταναλωτή. Ορίζει ότι τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον, δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή και δεν πρέπει να διαφέρουν από το τρόφιμο/ ζωοτροφή που αντικαθιστούν σε βαθμό τέτοιο ώστε να προκαλέσουν αρνητικές διατροφικές επιπτώσεις σε ανθρώπους/ζώα.

Τα εγκεκριμένα τρόφιμα/ζωοτροφές που περιέχουν ΓΤΟ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://europa.eu.int/comm/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

-Κανονισμός  για την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση των ΓΤΟ και την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από ή περιέχουν ΓΤΟ.

Ο Κανονισμός προβλέπει την ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ και των τροφίμων/ ζωοτροφών που προέρχονται από/ περιέχουν ΓΤΟ. Η ιχνηλασιμότητα είναι η δυνατότητα να εντοπίζονται τα προϊόντα σε κάθε στάδιο της πορείας παραγωγής και διάθεσης. Για παράδειγμα, όταν η παραγωγή ξεκινάει με τη χρήση ενός ΓΤ σπόρου, η εταιρεία που εμπορεύεται το σπόρο θα πρέπει να πληροφορήσει κάθε αγοραστή ότι πρόκειται για ΓΤ σπόρο και ακόμα να παρέχει και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες που θα επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό του ΓΤΟ. Η εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να διατηρεί αρχείο όλων των επιχειρήσεων που έχουν αγοράσει το σπόρο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο αγρότης πρέπει να πληροφορεί τον αγοραστή ότι η σοδειά του προέρχεται από ΓΤ σπόρο και να διατηρεί αρχείο όσων αγοράζουν τη σοδειά του. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατηρούνται για 5 χρόνια και να διατίθενται στις αρμόδιες αρχές σε κάθε περίπτωση σχετικού αιτήματος.

Ο Κανονισμός προβλέπει, επίσης, την πληροφόρηση μέσω της κατάλληλης επισήμανσης (ετικέτας) όλων των τροφίμων/ζωοτροφών που περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ, έτσι ώστε οι καταναλωτές/ αγρότες να γνωρίζουν την ακριβή φύση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων/ ζωοτροφών και επομένως να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένες επιλογές. Ελάχιστα ίχνη ΓΤΟ στα συμβατικά τρόφιμα/ ζωοτροφές μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, συγκομιδής, μεταφοράς και επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, στην παραγωγή τροφίμων/ ζωοτροφών/ σπόρων είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθούν 100% αγνά προϊόντα. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική βεβαιότητα, έχουν καθοριστεί όρια (0,9%) πάνω από τα οποία, τα συμβατικά τρόφιμα/ ζωοτροφές πρέπει να επισημαίνονται ως προϊόντα που περιέχουν ή έχουν παραχθεί από ΓΤΟ. Η επισήμανση: «το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» ή «προϊόν γενετικά τροποποιημένου (+ το όνομα του οργανισμού)», θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτά τα τρόφιμα. Εδώ σημειώνεται πως ο Κανονισμός δεν απαιτεί να επισημαίνονται ως ΓΤ, τρόφιμα όπως το γάλα, το κρέας ή τα αυγά που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ΓΤ τροφές ή τους έχει χορηγηθεί θεραπεία με ΓΤ φαρμακευτικά προϊόντα!

-Οδηγία  για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.

Η Οδηγία αναφέρεται σε δύο θεματικές ενότητες: την απελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον για δοκιμές σε περιορισμένους αγρούς και την απελευθέρωση ΓΤΟ, που ήδη έχουν δοκιμαστεί, για εμπορία. Βασικός της στόχος, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η πιο πάνω νομοθεσία θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ελέγχου για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της συνύπαρξης των ΓΤΟ με άλλους οργανισμούς στο περιβάλλον, την επισήμανση και την ενημέρωση των καταναλωτών και δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωκοινοβούλιο να απορρίψει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίνει κάποιο ΓΤΟ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, κάθε εταιρεία που προτίθεται να διαθέσει στην αγορά ένα ΓΤΟ θα πρέπει να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πλήρη εκτίμηση επικινδυνότητας, θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά όλα τα άλλα κράτη μέλη και σε περίπτωση αντιρρήσεων από κάποιο κράτος μέλος, η τελική απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες της ΕΕ ενημερώνονται ανάλογα.

Η ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού που έχει εισαχθεί, τον τελικό οργανισμό που έχει προκύψει, το περιβάλλον στο οποίο απελευθερώνεται και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ΓΤΟ και του περιβάλλοντος αυτού. Στόχος της εκτίμησης επικινδυνότητας είναι να αξιολογηθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από την εσκεμμένη απελευθέρωση ή τοποθέτηση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Επίσης, η επικινδυνότητα για το περιβάλλον αξιολογείται σε σχέση με το πώς αναπτύχθηκε ένας ΓΤΟ και τα νέα γονίδια που δημιουργήθηκαν καθώς ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, τοξικές ή αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των Κανονισμών, καθώς και των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων. Σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους εφαρμόζεται Εθνικό Πρόγραμμα Δειγματοληψίας Τροφίμων για έλεγχο ΓΤΟ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι Υγειονομικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε δειγματοληψίες τροφίμων, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ΓΤΟ ή αναγράφουν στην ετικέτα ότι δεν περιέχουν ΓΤΟ (“GMO free”). Το ΓΚΧ κάνει τις αναλύσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά συνάδουν με τη νομοθεσία. Τυχόν παρέκκλιση από τη νομοθεσία αντιμετωπίζεται  είτε με απόσυρση του προϊόντος μέχρι συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών, είτε με καταστροφή του προϊόντος και λήψη δικαστικών μέτρων έναντι των εμπλεκομένων. Πέραν του πιο πάνω προγράμματος, οι λειτουργοί των Υπηρεσιών διενεργούν ελέγχους στην αγορά για να διαπιστώσουν συμμόρφωση με τους Κανονισμούς που διέπουν την επισήμανση ΓΤΟ.


Τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα δεν είναι η πανάκεια, ούτε είναι μια απειλή.

Αυτό είναι  ένα  εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται με έξυπνο τρόπο. Ακριβώς όπως η πυρηνική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύναμη ή καταστροφή, έτσι και η γενετική τροποποίηση μπορεί να είναι ανεκτίμητης αξίας ή να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία, ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Για όσους δεν θέλουν να καταναλώνουν αυτά τα τρόφιμα, πρέπει να διαβάζουν καλά τις ετικέτες των τροφίμων και να επιλέγουν βιολογικά προϊόντα (ΜΗ ΓΕΝΕΤΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ).

 

Διαβάστε, επίσης,

Γιατί πρέπει να προτιμούμε τις φυσικές ιατρικές θεραπείες

Ποιοι θα τρώνε τα μεταλλαγμένα μήλα

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καλαμπόκι

Οι κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα

Γενετικά τροποποιημένο ρύζι

Συσκευές που ανιχνεύουν επικίνδυνες ουσίες στα τρόφιμα

Ζωοτροφές

Γιατί πρέπει να απαγορευτούν τα μεταλλαγμένα

Θα αρέσει στους καταναλωτές το μπιφτέκι εργαστηρίου;

Οργανικά τρόφιμα ως φάρμακα για πρόληψη ασθενειών

Μόλυνση του περιβάλλοντος και διατροφή

Παγκοσμιοποίηση και καρκίνος

Τροφές που οι ειδικοί δεν θα έτρωγαν ποτέ

Αντικαταστήστε τα ανθυγιεινά τρόφιμα με υγιεινά

Μήπως θέλετε να ασχοληθείτε με τις βιολογικές καλλιέργειες;

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε βιολογικά καλλυντικά

Τεστ DNA στα τρόφιμα

www.emedi.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα

Σπιτικές κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα Νόστιμες κροκέτες μπακαλιάρου με σαλάτα ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ: Ο μπακαλιάρος είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες (Α, D, K,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ