Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΜεταστατικός καρκίνος μαστού

Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Στάδιο IV – Καρκίνος Μαστού

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα του σώματος – πιο συχνά στα οστά, τους πνεύμονες, το ήπαρ ή τον εγκέφαλο

Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ακτινοβολία, ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, βιολογική θεραπεία και άλλες εναλλακτικές θεραπείες…

Η διόγκωση των λεμφαδένων πρέπει να αντιμετωπιστεί αν υπάρχουν μόνο ειδικά σημεία και δυσάρεστα συμπτώματα

Η ακτινοβολία  χρησιμοποιείται πιο συχνά για την ανακούφιση ειδικών σημείων ή δυσάρεστων συμπτωμάτων

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να έχει ένα ρόλο στην αντιμετώπιση ειδικών σημείων ή συμπτωμάτων

Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια στην κλινική έκβαση της νόσου τους. Άλλες γυναίκες εμφανίζουν μεταστατική νόσο σε πολλαπλά ζωτικά όργανα, αντίσταση στη θεραπεία και θάνατο σε λίγους μήνες από την εμφάνιση της πρώτης μετάστασης, ενώ άλλες έχουν βραδεία εξέλιξη στη νόσο τους και εμφανίζουν μεγάλες περιόδους σταθερής νόσου σε μαλακούς ιστούς, σε σπλάχνα και στα οστά.

Υπάρχουν πολλές υποομάδες στον μεταστατικό καρκίνο μαστού και το μοριακό προφίλ του όγκου θα αναδείξει αυτές τις ομάδες, ώστε η κάθε γυναίκα να λάβει εξατομικευμένη θεραπεία για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ο μεταστατικός καρκίνος μαστού μπορεί να θεραπευθεί…

Ο μεταστατικός καρκίνος μαστού πρέπει πια να θεωρείται χρόνια νόσος.

Οι στόχοι της θεραπείας είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η παράταση της ζωής και η εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής.

Μετά τη διάγνωση των μεταστάσεων η έκταση και η τοποθεσία της μεταστατικής νόσου πρέπει να προσδιοριστούν και να συσχετισθεί με τα κλινικά συμπτώματα. Επιπλέον το μοριακό προφίλ του όγκου θα προσδιορίσει την χρησιμότητα της ορμονοθεραπείας και των στοχευμένων θεραπειών.

Ο ογκολόγος πρέπει να συνυπολογίζει και τα άλλα συνοδά νοσήματα που υπάρχουν, ώστε η θεραπεία που θα προτείνει να σέβεται την ποιότητα της ζωής των ασθενών.

-Οι ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο 

Οι ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο είναι οι ασθενείς που έχουν μικρή μεταστατική νόσο σε μαλακούς ιστούς και στα οστά, αλλά και σε σπλαχνικά όργανα. Συνήθως, αυτές οι γυναίκες είναι μεταεμμηνοπαυσιακές και οι όγκοι τους έχουν θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς. Αυτοί οι ασθενείς είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι για ορμονοθεραπεία. Οι ασθενείς με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς, μπορούν, αν επιθυμούν, να λάβουν εξατομικευμένη βιολογική θεραπεία ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου

-Οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο

Οι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο έχουν αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, μεγάλη σπλαχνική νόσο και πρέπει να λάβουν θεραπεία ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου. Αν έχουν θετικούς ορμονικούς υποδοχείς πρέπει να πάρουν ορμονοθεραπεία. Αν έχουν HER2 θετικό ή αρνητικό λαμβάνουν την κατάλληλη βιολογική θεραπεία.

Οι μοντέρνες ενδοκρινικές παρεμβάσεις: Η υποφυσεκτομή και η επινεφριδιεκτομή έχουν αντικατασταθεί από τους αναστολείς της αρωματάσης (αναστραζόλη, εξεμεστάνη και λετροζόλη) σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Αν και πολλές γυναίκες επιλέγουν να κάνουν ωοθηκεκτομή, ακόμη και σήμερα, άλλες επιλέγουν να πάρουν ανάλογα LH-RH (γοσερελίνη, λευπρολίδη), που εξασφαλίζουν την ωοθηκική καταστολή ή αντιοιστρογόνα (SERMs, ταμοξιφένη, τοραμιφένη) που δεσμεύουν τους υποδοχείς και δε σηματοδοτείται το καρκινικό μονοπάτι. Οι προγεστίνες, όπως, η megestrol acetate και η medroxyprogesterone acetate είναι, επίσης, αποτελεσματικές και καλά ανεκτές κι έχουν αντικαταστήσει τις υψηλές δόσεις οιστρογόνων, ανδρογόνων και κορτικοστερεοειδών.

Η ύπαρξη οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων είναι ισχυρή ένδειξη για ορμονοθεραπεία (ανταπόκριση 40%). Οι αναστολείς αρωματάσης είναι πρώτης γραμμής θεραπεία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες Σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι SERMs είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας. 

Και άλλοι ενδοκρινικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γραμμής θεραπεία, όπως fulvestrant, αναστολείς στερεοειδικών υποδοχέων, προγεστίνες και ανδρογόνα (fluoxymesterone). Τα κορτικοστερεοειδή δεν έχουν ρόλο στην πρωταρχική ενδοκρινική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού, αλλά χρησιμοποιούνται στην υποστηρικτική θεραπεία σε μεταστάσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, σε πίεση του Νωτιαίου Μυελού και σε υπερασβεστιαιμία του καρκίνου. Η διαδοχική μονοθεραπεία προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από ότι η συνδυασμένη ενδοκρινική θεραπεία. Κάποιοι χρησιμοποιούν καταστολή των ωοθηκών και τους SERMS μαζί.

Η χημειοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού χρησιμοποιείται από το 1970. Η μονοθεραπεία προτιμάται αντί της συνδυασμένης θεραπείας ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου (50% μείωση σε δύο διαμέτρους του όγκου σε 20-60% των ασθενών σε μη θεραπευόμενο πριν μεταστατικό καρκίνο μαστού). 

Οι ταξάνες (docetaxel & paclitaxel) και οι ανθρακυκλίνες (doxorubicin & epirubicin) θεωρούνται τα πιο αποτελεματικά χημειοθεραπευτικά στον καρκίνο του μαστού, με παράγοντες πλατίνας, αλκυλιωτικούς παράγοντες, αλκαλοειδή της βίνκα, αντιμεταβολίτες και μεσεγχυματικούς παράγοντες. Επειδή, όμως η ανταπόκριση σε αυτούς τους παράγοντες ως μονοθεραπεία είναι μικρή κι έχει διάρκεια μόνο 6 μήνες πολλοί κάνουν συνδυασμένη χημειοθεραπεία (CMF, CMF με βινκριστίνη και πρενδιζόνη ή FAC ή παρόμοιοι άλλοι παράγοντες, αλλά με ανταπόκριση 50% από 12 μήνες έως 2 χρόνια το μέγιστο).

 

Δε βοηθούν οι χημειοθεραπείες στο να παραμείνει ο μεταστατικός καρκίνος μαστού χρόνια νόσος…

Οι ανθρακυλίνες φαίνονται πιο αποτελεσματικές από τα CMF & CMFVP. Αμφίβολο αν οι συνδυασμοί των ανθρακυκλινών με άλλα φάρμακα βοηθούν. Οι ταξάνες και βινολερμπίνη φαίνεται να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με τις ανθρακυκλίνες ή και ίσως καλύτερη σε ανθεκτική νόσο στις ανθρακυκλίνες (30-50%) Πολλοί χρησιμοποιούν συνδυασμούς ανθρακυκλινών και ταξανών χωρίς, όμως όφελος επιβίωσης.

Για την αναιμία και την ουδετεροπενία λόγω της χημειοθεραπείας χρησιμοποιούνται αυξητικοί παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται από πολλούς βιολόγους ότι αυξάνουν την καρκινογένεση.

Μόνο οι ασθενείς με καλή γενική κατάσταση τα καταφέρνουν μετά την χημειοθεραπεία. Μόνο 15-20% των ασθενών έχουν πλήρη ανταπόκριση με συνδυασμένη θεραπεία και το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο στην μονοθεραπεία, αλλά και όταν υπάρχει πλήρης ανταπόκριση, σε 5 χρόνια όλες οι γυναίκες σχεδόν θα έχουν υποτροπή. Μόνο 17% από τις γυναίκες με πλήρη ανταπόκριση (2-3% των ασθενών που κάνουν θεραπεία) με τις ανθρακυκλίνες θα έχουν ύφεση της νόσου για 10 χρόνια και το 20% από το 2-3% για 20 χρόνια. Πολύ μικρά ποσοστά επιτυχίας…

Οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν χημειοθεραπεία σε μεταστατική νόσο. και αν αποφασίσουν να κάνουν θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το μοριακό προφίλ του όγκου και μόνο ως μονοθεραπεία, ιδίως όταν δεν απειλείται η ζωή τους και δεν έχουν συμπτώματα.

Πάντα θα πρέπει να συνυπολογίζεται το όφελος ενάντια στην τοξικότητα.

Καλύτερα ανάλογα με την μοριακή ανάλυση του όγκου να χρησιμοποιείται capecitabine (σχετική έκφραση του γονιδίου TYMS και του γονιδίου DPYD). Χορηγείται από το στόμα, όταν γίνεται εξατομικευμένα δεν έχει παρενέργειες και χαρίζει ποιότητα ζωής. 

Δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Υπάρχει μεγάλη τοξικότητα.

-Η μεταστατική οστική νόσος παρατηρείται σε 80% των ασθενών. Η ακτινοβολία γίνεται μόνο παρηγορητικά σε οστά που κινδυνεύουν από κατάγματα. Μην κάνετε χημειοθεραπεία σε οστική νόσο. Η ορμονοθεραπεία μαζί με διφωσφονικά ή denosumab είναι η καλύτερη προσέγγιση για την πρόληψη καταγμάτων.  Το strodium-89 ή το samarium-159 ανακουφίζει από τον πόνο αλλά κάνουν καταστολή μυελού. 

-Η μεταστατική νόσος στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα συμβαίνει σε επιθετικούς όγκους με αρνητικούς οιστρογονικούς υποδοχείς και σε όγκους HER2 θετικούς. Η μονήρης μεταστατική νόσος αντιμετωπίζεται με cyberknife ενώ αν είναι πάνω από 12 απαιτείται ολοκρανιακή ακτινοβολία. Αναπτύσσεται λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση, συνήθως (επιβίωση 4-6 μήνες).

Οι εναλλακτικές θεραπείες για τον καρκίνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο μαστού, οι οποίες θεωρούνται πολύ καλύτερες τόσο στην επιβίωση, όσο και στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής, αλλά και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Οι εναλλακτικές θεραπείες μαζί με την κατάλληλη διατροφή, την άσκηση και την ψυχολογική υποστήριξη και την εξατομικευμένη βιολογική θεραπεία θεωρούνται το μυστικό για να εξασφαλιστεί το ότι ο καρκίνος του μαστού θα γίνει χρόνια νόσος.

Τολμήστε να κάνετε εξατομικευμένη θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο μαστού και μη φοβάστε.

Ο μεταστατικός καρκίνος μαστού μπορεί να αυτοθεραπευθεί… φτάνει να το θέλετε και να το πιστέψετε.

Η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού είναι μονόδρομος!

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Διαβάστε, επίσης,

Ο καλύτερος διαγνωστικός έλεγχος για τους μαστούς σας

 Παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του μαστού

Κλινική εξέταση μαστών 

Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται

Πρόληψη καρκίνου μαστού

Η σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού

Τα σουτιέν προκαλούν καρκίνο στο μαστό

Στάδιο ΙΙΙ καρκίνος μαστού

Στάδιο I καρκίνος μαστού

Στάδιο II καρκίνος μαστού

Πορογενές καρκίνωμα in situ μαστού

Προγνωστικοί δείκτες στον καρκίνο μαστού

Προβλεπτικοί καρκινικοί δείκτες στην ογκολογία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Βιοδείκτες στην ογκολογία

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού 

Οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για το καρκίνο μαστού

Μαγνητική τομογραφία ή μαστογραφία για πρόληψη καρκίνου μαστού

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Ποιότητα ζωής και καρκίνος

Η σωστή εκτίμηση των καρκινικών δεικτών

Λέιζερ για τη διάγνωση του καρκίνου μαστού

Λέιζερ για τη θεραπεία του καρκίνου μαστού

Υπέρηχος μαστών

Ελαστογραφία μαστού

Τρισδιάστατη Μαστογραφία 

Μη επεμβατική κυτταρολογική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται

Καρκίνος μαστού

Στηθόδεσμος που ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού

Οι τεχνικές εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

Τα νεώτερα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου

Η λήψη νουκλεϊνικών οξέων από δείγματα ιστών

Η πικρή αλήθεια για τις χημειοθεραπείες 

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Προγνωστικός παράγοντας για τον καρκίνο μαστού

Γιατί τα χημειοθεραπευτικά δεν λειτουργούν 

Bιοψία για τον καρκίνο μέσω του αίματος

Το καρκινικό μονοπάτι στον καρκίνο του μαστού

Οι ασθενείς που έχουν καρκίνο δεν έχουν όλοι καρκίνο

Δεύτερη γνώμη στον καρκίνο

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Οι θυμωμένοι επιζήσαντες από καρκίνο

Μοριακό προφίλ του όγκου

Εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο μαστού

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα στην Ογκολογία

Γιατί οι χημειοθεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές

Μοριακές αλλαγές στον Her2-θετικό καρκίνο μαστού

Να αγαπάτε τον εαυτό σας

Η Εξέλιξη της Ογκολογίας

Μαγνητική τομογραφία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Αλλάζει η θεραπεία στον καρκίνο του μαστού

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

TomoTherapy

H θεραπεία του καρκίνου με αντινεοπλαστόνια

Γονίδιο υπεύθυνο για τον καρκίνο μαστού

Οι μοριακές αλλαγές σε ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού

Απεικονιστικά ευρήματα στους μαστούς

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

Μοριακό προφίλ του όγκου

Η κλασική θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Εξειδικευμένα κέντρα καρκίνου

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη του καρκίνου μαστού

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

Λάδι για μασάζ στο στήθος

Τα νεώτερα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού

Τα νέα για τον καρκίνο του μαστού

Για όσες έχουν κίνδυνο για καρκίνο μαστού

Μη επεμβατική κυτταρολογική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού

Mοριακός χάρτης του καρκίνου του μαστού

Καρκινικοί δείκτες

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο βενζόη

Αιθέριο έλαιο βενζόη. Τα οφέλη από το αιθέριο έλαιο βενζόης ή μοσχολίβανου στην υγεία και οι εφαρμογές της στην ιατρική Αιθέριο έλαιο βενζόη ή μοσχολίβανο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ