Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΠαθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Παθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Οι τύποι του καρκίνου του πνεύμονα

Γράφει ο 

Περισσότερο από 95% των καρκίνων του πνεύμονα ανήκουν σε έναν από τους τέσσερις κύριους ιστολογικούς τύπους: πλακώδες ή επιδερμοειδές καρκίνωμα, αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα εκ μεγάλων κυττάρων και καρκίνωμα από μικρά κύτταρα.

Άλλοι υπότυποι, οι οποίοι είναι σπάνιοι και λιγότερο μελετημένοι είναι είναι το καρκινοειδές, το καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα με νευροενδοκρινικά χαρακτηριστικά και το νευροενδοκρινές καρκίνωμα του πνεύμονα εκ μεγάλων κυττάρων.

Οι εξαιρετικά σπάνιοι πρωτοπαθείς καρκίνοι του πνεύμονα, οι σαρκωματώδεις ή με σαρκωματώδη στοιχεία (γιγαντοκυτταρικός, καρκινοσάρκωμα, πνευμονικό βλάστωμα) και καρκίνοι τύπου σιελογόνων αδένων, όπως ο βλεννοεπιδερμοειδής καρκίνος και ο αδενοειδής κυστικός καρκίνος.

Το αδενοκαρκίνωμα, ο καρκίνος από μεγάλα κύτταρα και το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων είναι γνωστά ως μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα γιατί διαφέρουν στην ευαισθησία στη θεραπεία συγκριτικά με τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Άλλες διαφορές μεταξύ μικροκυτταρικού και μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι η ταχεία κλινική εξέλιξη του μικροκυτταρικού καρκίνου που πιο συχνά συνδυάζεται με τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα και τα νευροενδοκρινικά χαρακτηριστικά στην παθολογοανατομική εξέταση.


Προκαρκινικές βλάβες στον καρκίνο του πνεύμονα

  • Πλακώδης δυσπλασία

Η πλακώδης δυσπλασία μπορεί να είναι ελαφρά, μέτρια ή σοβαρή και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ατυπίας και την πάχυνση της ανωμαλίας μέσα στο βρογχικό επιθήλιο. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση της πλακώδους δυσπλασίας σαν ένα δείκτη υψηλού κινδύνου που απαιτεί χημειοπροφύλαξη.

  • Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία

Η άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία είναι πρόδρομη αλλοίωση του αδενοκαρκινώματος και συνήθως αναγνωρίζεται τυχαία όταν γίνεται χειρουργική αφαίρεση. Οι βλάβες, συνήθως, είναι μικρές, λίγα mm και διακριτές, αλλά υπάρχει ανώμαλη κυτταρική αύξηση κατά την οποία οι κυψελίδες χαρακτηρίζονται από μονότονα, ελαφρά άτυπα κυβοειδή και χαμηλών στηλών επιθηλιακά κύτταρα. 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Ακόμη και αν η φυσική ιστορία των υπότυπων του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα διαφέρει στην πραγματικότητα δεν είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντας ο υπότυπος, αλλά πολύ περισσότερο είναι το στάδιο.

-Αδενοκαρίνωμα πνεύμονα

Το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο συχνός ιστολογικός υπότυπος και αυξάνεται, συνεχώς, η επίπτωσή του. Ευθύνεται για το 40-50% όλων των καρκίνων του πνεύμονα, σχετίζεται με ουλές, είναι πιο πιθανό να είναι πιο περιφερικός σε σχέση με τον πλακώδη και τον μικροκυτταρικό και τείνει να κάνει μεταστάσεις. 

Το αδενοκαρκίνωμα αποτελείται από 4 υπότυπους: τον κυψελοειδή, τον θηλώδη, τον βρογχοκυψελιδικό και τον συμπαγή με βλεννώδη κύτταρα.

Ο βρογχοκυψελιδικός καρκίνος του πνεύμονα, είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ορίζεται σαν ένα αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα που μεγαλώνει με λιπιδικό στυλ κατά μήκος των κυψελιδικών διαφραγμάτων. Αυτός ο καρκίνος αν δεν παρουσιάζει στοιχεία διηθητικής ανάπτυξης, με την χειρουργική εξαίρεση θεραπεύεται. Περισσότεροι από 50% αυτών των όγκων σχετίζεται με εστιακές ουλές και ο όγκος συχνά μεγαλώνει γύρω από την άκρη της ουλής. Ιστολογικά, ο αμιγής βρογχοκυψελιδικός καρκίνος είναι σπάνιος, πιο συχνό είναι το αδενοκαρκίνωμα με βρογχοκυψελιδικά χαρακτηριστικά. Ο όγκος τυπικά εμφανίζεται σαν βλεννώδης και μη βλεννώδης. Οι όγκοι που παράγουν βλέννα είναι πιο συχνοί και τείνουν να είναι πολυκεντρικοί, ενώ αυτοί που δεν είναι βλεννώδεις τείνουν να είναι μονοεστιακοί. Μια παρόμοια νόσος που προκαλείται από έναν ρετροϊό πιθανολογείται… Και ενώ οι άλλοι ιστολογικοί τύποι είναι συχνότεροι στους άνδρες, ο βρογχοκυψελιδικός καρκίνος παρατηρείται και στους άνδρες και στις γυναίκες σε αναλογία 1:1. Επιπρόσθετα αυτός ο τύπος καρκίνου του πνεύμονα παρατηρείται σε μη καπνιστές περισσότερο από τους άλλους υπότυπους. Αν και η πρόγνωση είναι εξαιρετική για ασθενείς με μικρούς μη βλεννώδεις όγκους, η πρόγνωση για ασθενείς με προχωρημένο βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα είναι ίδια, όπως και στα άλλα αδενοκαρκινώματα πνεύμονα.

-Καρκίνωμα πνεύμονος εκ πλακωδών κυττάρων

Το πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί το 30% περίπου των περιπτώσεων του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Οι βλάβες τείνουν να εμφανίζονται πιο κεντρικά και συχνά σπηλαιοποιούνται, συχνότερα, από άλλους τύπους. Τα πλακώδη καρκινώματα, που συχνά προέρχονται από τους τμηματικούς βρόγχους και εμπλέκουν τους λοβιακούς και κύριους βρόγχους αναγνωρίζονται από τα ιστολογικά χαρακτηριστικά με τις ενδοκυττάριες γεφυρώσεις, τον πλακώδη σχηματισμό και την κερατινοποίηση των κυττάρων.

-Καρκίνος από μεγάλα κύτταρα

Ο καρκίνος από μεγάλα κύτταρα αποτελεί το 10% των καρκίνων του πνεύμονα και η επίπτωση μειώνεται. Αυτοί οι όγκοι, συνήθως, είναι φτωχά διαφοροποιημένοι και αποτελούνται από μεγάλα κύτταρα με άφθονο κυτταρόπλασμα και μεγάλους πυρήνες.

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα διαιρείται σε δύο υπότυπους το αμιγές μικροκυτταρικό καρκίνωμα και σε αυτό με μεικτή ιστολογία με στοιχεία με μη μικροκυτταρικό και μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ιστολογικά ο όγκος χαρακτηρίζεται από μικρά κύτταρα με ανεπαρκές κυτταρόπλασμα, λεπτόκοκκη πυρηνική χρωματίνη και απώντες ή μη σημαίνοντες πυρηνίσκους. H πυρηνική χρώση της πυρηνικής χρωματίνης μπορεί να οφείλεται σε τεχνητή συντριβή της. Οι μιτώσεις είναι συχνές και η νέκρωση εκτεταμένη. Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τα κύτταρα φαίνεται να έχουν νευροενδοκρινικά κοκκία. Κλινικά οι όγκοι αυτοί τείνουν να είναι κεντρικοί, βρίσκονται υποβλεννογόνια και συνδέονται με παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Λόγω της ταχείας αύξησης και πολλαπλασιασμού η εξέλιξη της νόσου είναι πολύ γρήγορη. Αν και ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα αρχικά φαίνεται να ανταποκρίνεται στην χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία πολύ γρήγορα αναπτύσσει αντίσταση σε αυτές. Απαιτούνται νέες θεραπείες για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

  • Πνευμονικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι

Ο φυσιολογικός πνεύμονας περιέχει νευροενδοκρινικά κύτταρα αν και η σημασία τους δεν είναι ξεκάθαρη. Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι πνεύμονα αναπαριστούν ένα φάσμα παθολογικών οντοτήτων, όπως το τυπικό καρκινοειδές, το άτυπο καρκινοειδές και το νευροενδοκρινές καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα και το νευροενδοκρινές καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα είναι υψηλού grade νευροενδοκρινείς όγκοι, ενώ το τυπικό καρκινοειδές και το άτυπο καρκινοειδές είναι χαμηλού και ενδιάμεσου grade. Τα νευροεκκριτικά κοκκία, ιδίως η χρωμογρανίνη Α και η συναποτοφυσίνη, φαίνονται με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Περίπου 20-40% των ασθενών με τυπικά και άτυπα καρκινοειδή είναι μη καπνιστές ενώ αυτοί με τα καρκινοειδή από μικρά κύτταρα και τα μεγάλα κύτταρα είναι καπνιστές.

-Καρκινοειδείς όγκοι

Οι καρκινοειδείς όγκοι είναι χαμηλής κακοήθειας νεοπλάσματα των νευροενδοκρινικών κυττάρων και είναι είτε τυπικοί είτε άτυποι, με τους άτυπους να εμφανίζουν πιο κακοήθη ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, με τα συνήθη πνευμονικά συμπτώματα που υπάρχουν σε όλους τους καρκίνους του πνεύμονα, οι ασθενείς με καρκινοειδείς όγκους έχουν παρανεοπλασματικά σύνδρομα, όπως το καρκινοειδές σύνδρομο το σύνδρομο Cushing και η ακρομεγαλία. Το χειρουργείο είναι η κατάλληλη θεραπεία για τα τυπικά καρκινοειδή και η πρόγνωση είναι άριστη. Τα άτυπα καρκινοειδή είναι μεγαλύτερα, έχουν μεγαλύτερο αριθμό μιτώσεων και νεκρώσεις. Οι ασθενείς είναι πιθανό να έχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις και η επιβίωση είναι μικρότερη. 

-Νευροενδοκρινικοί όγκοι από μεγάλα κύτταρα

Οι νευροενδικρινικοί όγκοι από μεγάλα κύτταρα είναι υψηλού grade μη μικροκυτταρικοί νευροενδοκρινικοί καρκίνοι. Αυτοί οι όγκοι χαρακτηρίζονται από ιστολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, αλλά σχηματίζονται από μεγαλύτερα κύτταρα. Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι από μεγάλα κύτταρα χαρακτηρίζονται σαν όγκοι με νευροενδοκρινικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως το δοκιδωτό μοτίβο και οι σχηματισμοί σε ροζέτες με 11 ή περισσότερες μιτώσεις ανά 2cc. Οι διαφορές με τους μικροκυτταρικούς όγκους είναι ότι τα κύτταρα είναι μεγαλύτερα, έχουν άφθονο κυτταρόπλασμα, εμφανείς πυρηνίσκους, φυσαλιδώδη ή χονδροειδή χρωματίνη, πολυγωνικό παρά ατρακτοειδές σχήμα, λιγότερο εμφανή σχηματισμένο πυρήνα και λιγότερο εμφανές DNA στα τοιχώματα των αγγείων. Τα μεγάλα κύτταρα με νευροενδοκρινική μορφολογία είναι όγκοι που μοιάζουν με νευροενδοκρινικούς όγκους από μεγάλα κύτταρα με την απλή μικροσκοπία, αλλά δεν υπάρχει νευροενδοκρινική διαφοροποίηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ή την ανοσοϊστοχημεία. Η πρόγνωση των ασθενών με νευροενδοκρινικούς όγκους από μεγάλα κύτταρα είναι εξαιρετικά χειρότερη από αυτήν σε ασθενείς με άτυπα καρκινοειδή και κλασσικό καρκίνο πνευμόνων από μεγάλα κύτταρα. Η πενταετής επιβίωση είναι 21% ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους από μεγάλα κύτταρα, 65% για τους ασθενείς με άτυπα καρκινοειδή και 90% για τους ασθενείς με τυπικά καρκινοειδή.

Σαφώς, απαιτούνται πολλές αλλαγές στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Να γίνεται πάντα μοριακό προφίλ του όγκου και να μη θυσιάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς…

Απαιτείται νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον καρκίνο πνεύμονα. 

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο πνεύμονα, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τι περιέχει ένα τσιγάρο

Σε ποιους ασθενείς πρέπει να γίνεται έλεγχος για φυματίωση

Οι βιταμίνες για τους βλεννογόνους

Εθισμός στη νικοτίνη 

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σας όταν καπνίζετε

Πρόσληψη βάρους κατά τη διακοπή καπνίσματος

To Zyban για τη διακοπή καπνίσματος

Βότανα για να κόψετε το κάπνισμα 

Οι απαραίτητες βιταμίνες για όσους καπνίζουν

Σύγκριση των μεθόδων διακοπής καπνίσματος

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο από το κάπνισμα

Γιατί όσοι έχουν διαβήτη δεν πρέπει να καπνίζουν

Κόψτε το κάπνισμα τρώγοντας φρούτα

Δίαιτα και διακοπή καπνίσματος

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την διακοπή του καπνίσματος

Οι διαταραχές ύπνου στους καπνιστές

Συμπλήρωμα για τις έγκυες καπνίστριες

Είναι τελικά ασφαλή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Οι ευεργετικές ιδιότητες της μπανάνας

Πρόληψη καρκίνου του πνεύμονα με διακοπή καπνίσματος

Τα ελαφριά τσιγάρα βλάπτουν

Εμβόλιο για την διακοπή καπνίσματος

Πρόληψη καρκίνου πνεύμονος

Μυστικά για να σταματήσετε το κάπνισμα

Οι βλαπτικές ουσίες του τσιγάρου 

Ο καπνός και η ιστορία του

Νέα μέθοδος διακοπής καπνίσματος

Μύθοι για το κάπνισμα

Όσοι καπνίζουν πρέπει να τρώνε πολλά φρούτα 

Με κομμένη την ανάσα

Είναι τελικά ασφαλή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα; 

Οι βλαπτικές ουσίες του τσιγάρου

Ο καπνός και η ιστορία τουμ,

Προπυλενογλυκόλη

Το τεστ για την εξάρτηση από την νικοτίνη

Το μπρόκολο είναι φάρμακο για τους πνεύμονες

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καλάμι

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;

Διατροφή για τον καρκίνο του πνεύμονα

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο

Πώς μπορείτε να μολυνθείτε από ραδόνιο

Γενετική του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα

Χημειοπροφύλαξη στον καρκίνο του πνεύμονα

Διαφοροδιάγνωση πλευριτικών συλλογών με PET/CT scan

Υψηλές δόσεις βιταμινών για τη θεραπεία καρκίνου

Οι πνεύμονες μπορεί να αναγεννηθούν

Διάγνωση του καρκίνου με σκύλους

Ποτό για τον καρκίνο πνεύμονα

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα

Η αμιάντωση

Ρομποτική ακτινοχειρουργική

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Το ραδόνιο

Επαγγελματικοί καρκίνοι 

Όταν κάποιος φτύνει αίμα

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

Νανοσωματίδια για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση οργάνων

Έκφραση του κολλαγόνου σε καρκίνο του πνεύμονα 

Διάγνωση ασθενειών από τα χέρια

Το εμβόλιο Vaxira για τον καρκίνο

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων

Γιατί σας αρέσει να καπνίζετε

Οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Καρκινοειδείς όγκοι

Ειδική Νευρωνική Ενολάση

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ