Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠαράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση στην ογκολογία
Array

Παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση στην ογκολογία

Παράγοντες που θα πρέπει να εκτιμηθούν πριν την έναρξη της θεραπείας στον καρκίνο

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Πολλοί παράγοντες πρέπει να εκτιμηθούν πριν γίνει η επιλογή και η έναρξη της αντικαρκινικής θεραπείας.

Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη νόσο, με τον ασθενή και με τo αντίκτυπο της θεραπείας, αλλά μπορεί, ακόμη, να σχετίζονται με την κοινωνία.

Όταν λαμβάνεται η θεραπευτική απόφαση για μια συγκεκριμένη θεραπεία, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τον όγκο (ιστολογική εξέταση, χαρακτηριστικά του όγκου, όπως οι οιστρογονικοί υποδοχείς, οι μεταλλάξεις κ.ά) και οι εξετάσεις που έγιναν για τη σταδιοποίηση θα πρέπει να εξετασθούν με λεπτομέρεια. 

Η θεραπεία του καρκίνου γίνεται πια εξατομικευμένα.


Παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπευτική απόφαση στην ογκολογία

 • Παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσο

Ο τύπος του όγκου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το είδος της θεραπείας. Βάσει του τύπου του όγκου ο καρκίνος διακρίνεται σε νωχελικό και επιθετικό.

Ενώ το χειρουργείο και η ακτινοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματικά στους περισσότερους τύπους καρκίνου, εκτός από τους ακτινοανθεκτικούς όγκους, όπως το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να δίνεται ανάλογα με την ιστολογία του όγκου, το μοριακό προφίλ του όγκου και ορισμένους βιοδείκτες, όπως οι οιστρογονικοί υποδοχείς και οι μεταλλάξεις και το πρωτοπαθές σημείο του όγκου.

Μερικοί όγκοι είναι εκ φύσεως ανθεκτικοί στην χημειοθεραπεία, όπως ο νεφροκυτταρικός καρκίνος, οι γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι και οι όγκοι των σιελογόνων αδένων. Η έλευση των νέων θεραπειών βελτίωσε πια τη θεραπεία όλων των τύπων καρκίνου.

 • Παράγοντες που σχετίζονται με το στάδιο της νόσου

Ο σκοπός της αντικαρκινικής θεραπείας κατά ένα μέρος προσδιορίζεται από το στάδιο της νόσου.

Οι περισσότεροι ασθενείς με περιορισμένη νόσο είναι υποψήφιοι για θεραπεία με σκοπό την ίαση με τοπική θεραπεία με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία. Οι τοπικές θεραπείες μπορεί να συνδυάζονται με προεγχειρητική ή μετεγχειρητική θεραπεία σε περίπτωση τοπικοπεριοχικής εξάπλωσης της νόσου.

Σε ασθενείς με απομακρυσμένες μεταστάσεις γίνεται παρηγορητική θεραπεία με φάρμακα σε συνδυασμό με ακτινοθερπεία και/ή χειρουργείο. Ο σκοπός σε αυτούς τους ασθενείς είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και σε μερικούς ασθενείς να παραταθεί η ζωή, αλλά σε μερικές περιπτώσεις η μεταστατική νόσος μπορεί να είναι και ιάσιμη (όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων, λεμφώματα).

 • Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή

Πριν αποφασισθεί η αντικαρκινική θεραπεία θα πρέπει να μελετηθούν πολλοί  παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή:

 • Η θεραπεία θα επηρεάσει την εξέλιξη της νόσου;
 • Ο ασθενής θα ωφεληθεί απ΄τη θεραπεία;
 • Η ποιότητα ζωής του ασθενούς θα επηρεασθεί θετικά από τη θεραπεία;
 • Ο ασθενής θα έχει προβλέψιμη τοξικότητα από τη θεραπεία;
 • Ο ασθενής θα έχει μη προβλέψιμη τοξικότητα από τη θεραπεία;

Το όφελος από την αντικαρκινική θεραπεία εξαρτάται από το προσδόκιμο επιβίωσης και τις μαρτυρίες από τον ασθενή

-Ηλικία

Το προσδόκιμο επιβίωσης εξαρτάται από την ηλικία και τη συνοσηρότητα και αν η θεραπεία δεν θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και δεν θα παρατείνει τη ζωή, δεν πρέπει να ξεκινάει ποτέ!

-Συνοσηρότητα

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα συνοδά νοσήματα πριν την έναρξη της αντικαρκινικής θεραπείας, γιατί η σοβαρότητα των συνοδών νοσημάτων σχετίζεται με τη συμπεριφορά του όγκου, τη συμμόρφωση και ανοχή της θεραπείας και την επιβίωση του ασθενούς. Όταν υπάρχουν πολλά συνοδά νοσήματα είναι δύσκολο να προβλεφθεί η τοξικότητα από τη θεραπεία του καρκίνου ή η απώλεια της λειτουργικότητας του αρρώστου.

Επίδραση της συνοσηρότητας στη συμπεριφορά της νόσου

-Ο σακχαρώδης διαβήτης για παράδειγμα ελαττώνει την 8ετή επιβίωση ελεύθερη νόσου του καρκίνου του εντέρου σταδίου ΙΙΙ.

-Η υπερινσουλιναιμία συνδέεται με χειρότερη επιβίωση ελεύθερης νόσου και ολική επιβίωση σε καρκίνο προστάτη, μαστού και εντέρου.

-Η παχυσαρκία συνδέεται με χειρότερη επιβίωση χωρίς υποτροπή και ολική επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών.

-Η απώλεια βάρους είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο και ακόμη και μια μικρή απώλεια βάρους (0-5% του βάρους σώματος) μπορεί να είναι κλινικά σημαντικό για τους ασθενείς με καρκίνο.

-Η κατάθλιψη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στον καρκίνο και οι μη θεραπευόμενες καταθλιπτικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε γρηγορότερη εξέλιξη του καρκίνου. Η ψυχολογική κατάσταση φαίνεται να δείχνει τη διάρκεια της επιβίωσης. Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι πολύ συχνές στους ασθενείς με καρκίνο (20-50%) και το 8-24% αυτών έχουν μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

Η επίδραση της συνοσηρότητας στη θεραπεία του καρκίνου

-Η κακή λειτουργία του οργανισμού, όπως η νεφρική, η ηπατική και μυελική ανεπάρκεια αλλάζουν τη φαρμακοκινηική και φαρμακοδυναμική της αντικαρκινικής θεραπείας. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτά.

Η γενική κατάσταση (PS-Performance Status) είναι ο καλύτερος δείκτης για να προβλεφθεί αν ο ασθενής μπορεί να πετύχει τους στόχους του και να τα βγάλει πέρα με τις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης, για το αν η θεραπεία θα είναι καλά ανεκτή, αλλά και για το τι είδους φάρμακα μπορεί να λάβει ο ασθενής. Ασθενείς με κακή γενική κατάσταση έχουν χειρότερη πρόγνωση στον καρκίνο.

-Η γνωστική δυσλειτουργία επηρεάζει, επίσης, την ικανότητα του ασθενούς να καταλάβει το είδος της θεραπείας που θα κάνει, ελαττώνει τη συμμόρφωση στη θεραπεία και επηρεάζει τον ασθενή στο να αναγνωρίσει τα πρώιμα συμπτώματα τοξικότητας από τη θεραπεία, οπότε ο ασθενής είναι συνεχώς σε κίνδυνο.

-Η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενείς για άλλα χρόνια νοσήματα επιδρά στην φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική των φαρμάκων της θεραπείας για τον καρκίνο και πριν ξεκινήσει η θεραπεία απαιτείται μελέτη της αλληλεπίδρασής της με τα φάρμακα που παίρνει ήδη ο ασθενής. Μπορεί να χρειαστεί διακοπή πολλών φαρμάκων που δεν είναι απαραίτητα. Επίσης, πρέπει να γίνει εκτίμηση των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, των ανεπιθύμητων ενεργειών και να τονιστεί η ανάγκη για συμμόρφωση του ασθενούς.

 • Παράγοντες που σχετίζονται με τη θεραπεία

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το σκοπό της, από προηγούμενες θεραπείες και από την επίδραση της θεραπείας στη νόσο και τον ασθενή.

Η θεραπεία μπορεί να είναι θεραπευτική ή παρηγορητική με σεβασμό στη ποιότητα και διάρκεια ζωής.  Οι θεραπείες μπορεί να είναι τοξικές, με οξείες και μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν πρέπει να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την διάρκεια.

 • Κοινωνικοί παράγοντες

Η κοινωνία στην οποία ζει ένας ασθενής καθορίζει, επίσης, το είδος της θεραπείας. Υπάρχουν κοινωνίες στις οποίες εφαρμόζονται μόνο στάνταρτ πρωτόκολλα με χημειοθεραπευτικά φάρμακα και κοινωνίες στις οποίες το σύστημα υγείας προσφέρει εξατομικευμένες θεραπείες. Οι εξατομικευμένες θεραπείες μειώνουν πολύ το κόστος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Επίσης, θεραπεία δεν πρέπει να αρχίζει ένας ασθενής αν δεν έχει οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη.

 • Οικονομικοί παράγοντες

Πατήστε εδώ για να διαβάστε για τους οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν τη θεραπεία του καρκίνου

Απαιτούνται νέες θεραπευτικές επεμβάσεις για τον καρκίνο με σεβασμό στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Το PET-CT SCAN είναι σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο 

Βιοδείκτες στην ογκολογία 

Οι τεχνικές εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου

Πνευμονική τοξικότητα από την αντικαρκινική θεραπεία 

Η παθολογία του καρκίνου 

Τα πικρά θεραπεύουν τον καρκίνο 

Αφιέρωμα για την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου 

Ηπατική τοξικότητα στον καρκίνο

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τη θεραπεία του καρκίνου

Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Τι κοινό μπορεί να έχουν οι ογκολόγοι με τους αστρονόμους;

Βιβλία για όσους έχουν καρκίνο

Επανένταξη ενός καρκινοπαθούς στην κοινωνία

Αντιμετώπιση του άγχους στον ογκολογικό ασθενή

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Ογκολογία

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα 

Χειρουργική καρκίνου και ποιότητα ζωής

Οικονομική ανάλυση της θεραπείας του καρκίνου

Οι θυμωμένοι επιζήσαντες από καρκίνο

Η Εξέλιξη της Ογκολογίας

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

H θεραπεία του καρκίνου με αντινεοπλαστόνια

Οι ασθενείς που έχουν καρκίνο δεν έχουν όλοι καρκίνο

Bιοψία για τον καρκίνο μέσω του αίματος

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου 

Ποιότητα ζωής και καρκίνος

Αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία για τον καρκίνο

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι. Κρέμα βρώμης με γάλα αμυγδάλου, καραμελωμένο αχλάδι, αμύγδαλο φιλέ, κανέλα και σιρόπι σφενδάμου Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 1...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ