Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΟλιγοδενδρογλοιώματα και ολιγοαστροκυττώματα

Ολιγοδενδρογλοιώματα και ολιγοαστροκυττώματα

Είναι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Οι όγκοι που περιέχουν ολιγιδενδρoγλοιακά στοιχεία δεν είναι συχνοί και αποτελούν το 10% μόνο των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου. 

Όμως, αξίζουν συζήτησης λόγω της μοναδικής φυσικής ιστορίας τους.

Ταξινομούνται σαν χαμηλής κακοήθειας και σαν αναπλαστικοί.


Χαμηλής κακοήθειας ολιγοδενδρογλοιώματα και ολιγοαστροκυττώματα

Η μέση επιβίωση των ασθενών με αμιγή χαμηλής κακοήθειας ολιγοδενδρογλοιώματα είναι περίπου 10 χρόνια και για τους ασθενείς με μεικτό ολιγοαστροκύττωμα, περίπου 8 χρόνια, ανάμεσα, δηλαδή, στα αμιγή ολιγογενδρογλοιώματα και τα αμιγή αστροκυττώματα.

Η μέση ηλικία τη στιγμή της διάγνωσης είναι τα 35 έτη. Οι ασθενείς τυπικά έχουν επιληψία κατά τη στιγμή της διάγνωσης, αλλά μπορεί να συνυπάρχουν εστιακά νευρολογικά σημεία, αλλαγές στην προσωπικότητα και αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση.

Η μαγνητική τομογραφία είναι μόνο διαγνωστική, γιατί αυτοί οι όγκοι δεν απεικονίζονται με την αξονική τομογραφία. Ο όγκος είναι περισσότερο ορατός σαν αυξημένης πυκνότητας σήμα στις Τ2 ακολουθίες. Μπορεί να υπάρχει ελαττωμένο σήμα στις Τ1 ακολουθίες. Ασβεστώσεις μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν.

Όπως και στα χαμηλής κακοήθειας αστροκυττώματα υπάρχει διαφωνία ως προς την θεραπεία.

Επειδή αυτοί οι όγκοι είναι ακόμη πιο νωχελικοί από το αστροκύττωμα, ο έλεγχος των συμπτωμάτων με αντιεπιληπτικά φάρμακα, χωρίς επιπρόσθετη θεραπεία, είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετή.

Μερικοί κάνουν και χειρουργική εξαίρεση, αλλά αμφισβητείται η αξία της, λόγω επιλογής και περιστατικών με μικρούς όγκους, όπου το χειρουργείο είναι περισσότερο επιζήμιο.

Η πρόωρη ακτινοθεραπεία δε συνιστάται, επίσης, ούτε και η ακτινοβολία με υψηλές δόσεις.

Η χημειοθεραπεία με PCV ( (procarbazine, lomustine και vincristine) φαίνεται να συρρικνώνει κάπως τον όγκο σε 28-50 % των ασθενών είτε έχουν ολιγοδενδρογλοίωμα είτε ολιγοαστροκύττωμα. Δε φαίνεται, βέβαια, όφελος στην επιβίωση. Καλύτερα να μη γίνεται!

Προτιμάται η θεραπεία να ξεκινάει με αντιεπιληπτικά μόνο και στην πορεία αν απαιτηθεί να γίνεται ακτινοθεραπεία μόνο, χημειοθεραπεία μόνο και σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμός χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.

Για υποτροπιάζοντες ολιγοδενδρογλοιακούς όγκους, γίνεται χειρουργείο, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Η αφαίρεση του όγκου σε ένα πρώτο και ένα δεύτερο χειρουργείο μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα. Αν δεν είχε γίνει ακτινοθεραπεία αρχικά μπορεί να δείξει κάποια αποτελεσματικότητα στην υποτρπιάζουσα νόσο.  Απλή ανταπόκριση στο PCV παρατηρείται στο 50-90% των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στην ακτινοθεραπεία. 50% ανταπόκριση δείχνει και η τεμοζολαμίδη, μετά την αποτυχία της ακτινοθεραπείας, αλλά δεν υπάρχει όφελος στην επιβίωση.


Αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα και αστροκυττώματα

Πιεστικά φαινόμενα από τη μάζα και επιληπτικές κρίσεις είναι τα κυριότερα αρχικά συμπτώματα σε ασθενείς με αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα. Παρά του ότι αυτοί οι όγκοι είναι χημειοευαίσθητοι η μέση επιβίωση είναι μόνο 3-5 έτη.

Η θεραπεία γίνεται με χειρουργική εξαίρεση ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία.

Η ακτινοθεραπεία όταν συγκρίνεται με την χημειοθεραπεία με PCV δεν υπάρχει διαφορά στην ανταπόκριση στο αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα. Μάλιστα, η χημειοθεραπεία έχει τοξικότητα με μια ολική ανταπόκριση της τάξης του 70%.

Η χαρακτηριστική γενετική μετάλλλαξη στα αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα είναι η απώλεια του κοντού σκέλους του χρωμοσώματος 1 (1p), με ή χωρίς απώλεια του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 19 (19q). Οι απώλειες των χρωμοσωμάτων 1p & 19q συνδέονται με μεγαλύτερη επιβίωση και μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στο σχήμα PCV. Στους υπόλοιπους ασθενείς με ανέπαφο 1p & 19q η ολική ανταπόκριση είναι 33%. Συνεπώς, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο προσδιορισμός της ύπαρξης των χρωμοσωμικών ανωμαλιών μπορεί να επηρεάσει την απόφαση να δοθεί ή όχι χημειοθεραπεία. Η τεμοζολαμίδη προσωρινά φαίνεται να ελέγχει, επίσης, τη νόσο σε αναπλαστικά ολιγοδενδρογλοιώματα.

Να χρησιμοποιείτε, μόνο, φυσικές θεραπείες.

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Υποφυσιακός νανισμός

ΟγκοΥπερθερμία

Υδροκεφαλία σε ενήλικες

Υποφυσιακός υποθυρεοειδισμός

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όγκους εκ γεννητικών κυττάρων

Κρανιοφαρυγγίωμα

Άποιος διαβήτης

Γλουταμινικό οξύ

Συριγγομυελία

Η κάνναβη σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα

Διάγνωση του καρκίνου του εγκεφάλου

Τα αντισυλληπτικά υπεύθυνα και για καρκίνο του εγκεφάλου

Εγκεφαλικές μεταστάσεις

Οι συχνότεροι ενδοκρανιακοί όγκοι

Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα

Τα νεώτερα για το γλοιοβλάστωμα

Οσφυϊκή παρακέντηση

Ψευδοόγκος εγκεφάλου

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες

Στοχευμένη θεραπεία για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις

Τo καρκινικό μονοπάτι

Ανοσοϊστοχημεία στον καρκίνο

Η ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Τι είναι η νανοϊατρική

Μοριακή ανάλυση σε γλοιοβλάστωμα

Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νανοσωματίδια

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Στοχευμένες τοπικές θεραπείες στον καρκίνο

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Αστροκυττώματα

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ