Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΤο ελληνικό DNA
Array

Το ελληνικό DNA

Γενετική ανάλυση για τον ελληνικό πληθυσμό

 
 

 

 
 
«Η Ιστορία και η Γεωγραφία των ανθρώπινων γονιδίων»

Οι Έλληνες είναι σύμπλεγμα με άλλους λαούς της Βόρειας Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης (όπως οι Ιταλοί) και βρίσκονται κοντά στους Βάσκους.

Τα γονίδια που περιέχονται στο χρωμόσωμα Υ και το μιτοχονδριακό DNA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίζουν τις ρίζες των γενεαλογικών σειρών.

Ο συνδυασμός των γονιδίων κατατάσσονται σε ομάδες.

Το χρωμόσωμα Υ μεταδίδεται από τον πατέρα στους γιους και μία πατρογονική γενεαλογία υπάρχει.

Τα μιτοχόνδρια είναι μικρές δομές που παρέχουν ενέργεια σε όλα τα κύτταρα και περιέχουν το δικό τους DNA. Μεταδίδονται με ένα μητρογραμμικό τρόπο και ως εκ τούτου μητρογραμμική ανίχνευση γίνεται χρησιμοποιώντας το DNA.

Οι χρωμοσωμικές Υ και μιτοχονδριακές απλοομάδες χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την ανίχνευση της εθνοτικής καταγωγή ενός ατόμου.

α) Υ χρωμοσωμικά γονίδια:
 
Οι γενετικές μελέτες πληθυσμού των απλοομάδων Υ DNA δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι σύμπλεγμα με άλλους Ευρωπαίους.

Y-απλοομάδα Ε: προέρχεται από την Αφρική.

Υ- απλοομάδες E3b, J2 και G: προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Y-απλοομάδα Ι: προέρχεται από τους αγρότες.

Y-απλοομάδα R: προέρχεται από μεταναστεύσεις πληθυσμών στην Ευρώπη. Η συχνότητα της απλοομάδας R1b είναι παρόμοια μεταξύ των βαλκανικών πληθυσμών (Κροάτες, Γιουγκοσλάβοι, Σλάβοι και Έλληνες), αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι στους Δυτικούς ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Ο τύπος απλοομάδας R1a πιο συχνά παρατηρείται μεταξύ των ανατολικών ευρωπαϊκών λαών (σύγχρονο Ιράκ και το Ιράν) και μπορεί να φανεί σε χαμηλές συχνότητες σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, οι Σλάβοι φέρουν, συνήθως, αυτού του τύπου τον απλότυπο σε συχνότητες πολύ υψηλότερες (35%) από αυτή που παρατηρείται σε Έλληνες (5 – 25%), Αλβανούς (10%), Ιταλούς (0 -10%), και άλλους Δυτικοευρωπαίους. Έτσι οι Σλάβοι είναι παρόμοια με τους Κροάτες, Σλοβένους, Τσέχους, Σλοβάκους, Ουκρανούς και Πολωνούς. 

Y-απλοομάδα J:  παρατηρείται σε υψηλές συχνότητες σε Αλβανούς (28%), Έλληνες (21,3%) Σλάβους (20%), Βούλγαρους (12%) και Τούρκους (38%).

Οι υποομάδες Ι, E3b, G και J: είναι μερικά από τα παλαιότερα γονίδια Υ DNA στην Ευρώπη.

Η απλοομάδα Ι έχει εξαπλωθεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς με μεταβλητή συχνότητα  αν και σε χαμηλότερες συχνότητες στη νότια Ευρώπη (Ιταλοί και Έλληνες).

Οι Έλληνες μεταφέρουν απλοομάδες με υπογραφή (G, J) σε ορισμένες περιοχές στην Ελλάδα: για παράδειγμα, ο τύπος J2 της απλοομάδας J στην Κρήτη. Ο τύπος J2 υπάρχει περισσότερο στην Νότια Ελλάδα (σχεδόν 45% στην Κρήτη και 15% στη Βόρεια Ελλάδα).

Οι Έλληνες (κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα), καθώς και οι νότιοι Ιταλοί και Αλβανοί φέρουν τον απλότυπο Ε σε υψηλές συγκεντρώσεις (20-25%). Οι Έλληνες με υπογραφή E υπάρχουν και στη Νότια Ιταλία.

Η συχνότητα της απλοομάδας Ε είναι χαμηλότερη σε Σλάβους (15%) από ό, τι σε Έλληνες (24%).

β) Γονίδια μιτοχονδριακού DNA:
 
Όπως το Υ χρωμοσωμικό DNA, το οποίο επίσης ταξινομείται σε απλοομάδες με διάφορους λαούς να έχουν ορισμένες απλοομάδων, έτσι ταξινομείται και το μιτοχονδριακό. 

Οι Έλληνες ταξινομούνται στη Μεσογειακή Ευρώπη. Με βάση το mtDNA, οι Έλληνες συνδέονται πολύ στενά με τους νότιους Ιταλούς, και τους Βούλγαρους.

Η απλοομάδα Η παρατηρείται σε μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ η υποσαχάρια L απλοομάδα παρατηρείται στο 0,4% των μελετημένων Ελλήνων (μέση Ευρωπαϊκή συχνότητα L είναι γενικά <1%).


Στο D.N.A των Ελλήνων υπάρχουν κάποια χρωματοσώματα που μας καθιστούν διαφορετικούς; 

Το D.N.A των Ελλήνων καταδεικνύει πως σε ποσοστό 99,5% πρόκειται για καθαρή φυλή που δεν έχει επηρεαστεί από Σλάβους, Τούρκους ή οποιουσδήποτε άλλους. Το D.N.A. των Ελλήνων είναι ιδιαιτέρως ξεχωριστό. Υπάρχει μία ομάδα στο χρωμόσωμα Υ. Στο χρωμόσωμα αυτό υπάρχουν γνωρίσματα που μεταβιβάζονται μόνο από τον άνδρα. 

Το γονίδιο Έψιλον…

Το γονίδιο Έψιλον βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και η συγκεκριμένη τοποθεσία του ονομάζεται Ε 1Β 1Β. Εκτός από την Ελλάδα, αυτό το γονίδιο Ε υπάρχει στη βόρεια Αλβανία και στην Κάτω Ιταλία, Κάτω Γαλλία, και στη Σουηδία και τη Νορβηγία και Βόρειες χώρες γενικότερα. Στην Τουρκία το 47% του πληθυσμού φέρει το γονίδιο Έψιλον. Αυτό υπονοεί ότι το 47% του Τουρκικού λαού είναι Ελληνικής καταγωγής.

Όλοι οι γενετιστές λένε ότι το γονίδιο Ε προέρχεται από την ελληνική φυλή.

Το γονίδιο Έψιλον βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και η συγκεκριμένη τοποθεσία του ονομάζεται Ε 1Β 1Β. Υπάρχουν τρείς υπομονάδες αυτού του γονιδίου του γονιδίου Έψιλον το οποίο βρίσκεται κατα κόρον στην περιοχή της Κρήτης, Πελοπονήσσου, Ηπηρωτικής Ελλάδος, ως βόρεια στην Αλβανία αλλά και την Κάτω Ιταλία, Κάτω Γαλλία, και στη Σουηδία και τη Νορβηγία και Βόρειες χώρες γενικότερα.

To DNA (γενετική σύσταση) των Ελλήνων καταδεικνύει πως σε ποσοστό 99,5% πρόκειται για καθαρά καυκάσια φυλή (λευκή φυλή). To DNA των Ελλήνων, όπως έδειξε πρόσφατη διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα, δεν έχει επηρεασθεί από τους Σλάβους, ούτε από τους Τούρκους.

Είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η προέλευση, διασπορά και διαφοροποίηση των απλοομάδων Ε και J, του χρωμοσώματος Υ

Στην εργασία, χρησιμοποιήθηκαν 44 δείκτες DNA του χρωμοσώματος Υ και προσδιορίστηκε η γενεοτυπική σύσταση στο χρωμόσωμα Υ σε 2.400 άνδρες από 29 διαφορετικούς πληθυσμούς (από την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Μικρά Ασία, την Αφρική και την Κίνα). Από την Ελλάδα αναλύθηκε η γενετική σύσταση 143 ανδρών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη διερεύνηση των απλοομάδων Ε και J του χρωμοσώματος Υ.

Μεταδώσαμε το γενετικό μας κώδικα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην έρευνα δεν αποκαλύφθηκε μογγολική προέλευση στο DNA των Ελλήνων. Κι έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την Ελλάδα για 400 χρόνια και όλοι θα περίμεναν πως θα υπήρχε κάποια σχέση στο DNA των δύο λαών.

Συγκεκριμένα, σε 925 δείγματα Ελλήνων ανδρών, δείχνουν ότι μόνον κατά 0,4% οι Έλληνες δεν είναι Καυκάσιοι. Οι Έλληνες είναι καυκάσια φυλή. Το ίδιο, όμως, δεν ισχύει για τους Ισπανούς. Η κατάληψη της Ισπανίας από τους Άραβες τεκμηριώνεται στην έρευνα, εφόσον οι Άραβες άφησαν την «υπογραφή» τους και το DNA τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι σε σημαντικό ποσοστό οι σημερινοί κάτοικοι της Ισπανίας έχουν αραβική προέλευση. 

Σε μεγάλο ποσοστό, οι Έλληνες μεταδώσαμε το DNA και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το DNA των Ελλήνων, μοιάζει πιο πολύ με αυτό των Ιταλών πρώτα, μετά με των Γάλλων, στη συνέχεια με των Ισπανών και τελευταία με των Τούρκων.

Τα στοιχεία της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως: Τεστ πατρότητας, εγκληματικές υποθέσεις και, κυρίως, χρησιμοποιούνται για να βρεθεί η προδιάθεση των ατόμων για διάφορες ασθένειες.

Η υπογραφή των Ελλήνων αποκαλύπτεται στη Νότια Ιταλία.

Από τη Νότια Βαλκανική, δηλαδή, από τις πεδιάδες της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας ξεκίνησε η μετακίνηση των εποίκων, ακολουθώντας την κοιλάδα του Αξιού και κατόπιν του Δούναβη και έφτασαν στις βόρειες περιοχές. Οι Έλληνες δηλαδή, ξεκίνησαν και πήγαν στην Ευρώπη από τη Μακεδονία και άλλες περιοχές και μετέφεραν με τον πολιτισμό τους και το DNA τους στη Δυτική Ευρώπη.

To DNA των Ελλήνων δεν έχει ουδεμία σχέση με αυτό των Σλάβων.

Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η ομάδα, που χαρακτηρίζει τους Σλάβους, έχει μία συχνότητα 50% σε αυτούς και μια συχνότητα 10% στους Έλληνες, όση είναι και στην Εγγύς Ανατολή. Γεγονός που σημαίνει ότι οι επιμειξίες ανάμεσα στους Σλάβους και τους Έλληνες πρέπει να έγιναν σε τόσο μικρή συχνότητα, ούτως ώστε να μη διαπιστώνονται σήμερα με τις μεθοδολογίες DNA.

Σημαντικό στοιχείο με μεγάλη σημασία είναι το εξής: Η σύγκριση του DNA των κατοίκων της Ελλάδας και ειδικότερα της Πελοποννήσου, με εκείνο των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας δείχνει ότι οι κάτοικοι της Ιταλίας, από Απουλία, Καλαβρία, σε ποσοστό περίπου 20%, έχουν το ίδιο DNA με τους Έλληνες. Είναι γνωστό ότι οι περιοχές αυτές αποικίστηκαν σε ιστορικούς χρόνους από Έλληνες Πελοποννήσιους. Στην εργασία ελέγχθηκε η γενετική συνεισφορά των Ελλήνων αποίκων σε σχέση με τους πιθανούς νεολιθικούς κατοίκους της εποχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το χρωμόσωμα Υ, σε ποσοστό τουλάχιστον 7% των ανδρών της Καλαβρίας και 22% της Απουλίας, προέρχεται από Έλληνες. Για άλλη μία φορά τεκμηριώνεται ότι η Μεγάλη Ελλάδα αποτελείτο κυρίως, από ελληνικούς πληθυσμούς και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αποτύπωμα, η υπογραφή αυτών των Ελλήνων, εξακολουθεί να αποκαλύπτεται ύστερα από 2.500 χρόνια μετά, πάλι, στους κατοίκους της Νότιας Ιταλίας.

Τελευταία βρέθηκαν 27 σκελετοί όχι γύρω από την Κνωσσό ή την Φαιστό ή τις γνωστές πόλεις των Μινωϊτών αλλά στό οροπέδιο Λασιθίου. Οι 27 λοιπόν αυτοί σκελετοί χρονολογήθηκαν στην εποχή του Χαλκού μετά τη Νεολιθική εποχή στην Πρωτομινωϊκή ή Μεσομινωϊκή περίοδο. Tο μιτοχονδριακό D.N.A. από τα δόντια των σκελετών αυτών έδειξε ό,τι ο πολιτισμός της Κρήτης και του Ελληνικού χώρου άρχισε στην Κρήτη και στον Ελληνικό χώρο. Δηλαδή δεν ήταν μεταφύτευση από κάποιον άλλο χώρο.

Διαβάστε, επίσης,

Εθνική ισχύς

Εσείς πόσο Έλληνες είστε;

Παρατσούκλια αναλόγως κατοικίας

Ελληνικές οικογένειες

Όλοι οι Έλληνες έχουν ψυχικές διαταραχές

100 λόγοι να είμαστε Έλληνες

Επικοινωνία και πολιτική ψυχολογία

Η δύναμη του ΟΧΙ

Εθνική πολιτική

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Δυστονία

Η δυστονία είναι μια διαταραχή της κίνησης που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογικές παρατεταμένες ή διακοπτόμενες μυϊκές συσπάσεις. Η δυστονία είναι μια κινητική διαταραχή που προκαλεί...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ