Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΤα καρκινικά μονοπάτια στόχευσης σε τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού

Τα καρκινικά μονοπάτια στόχευσης σε τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού

Στοχευμένες Θεραπείες για τον τριπλά αρνητικό καρκίνου του μαστού

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού αποτελεί έναν ετερογενή υπότυπο του καρκίνου του μαστού που έχει κακή κλινική έκβαση. 

Στοχευμένες επιλογές θεραπείας για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού TNBC-Triple Negative Breast Cancer.

O καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά 20% η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και η θνησιμότητα κατά 14%.

Τρεις πρωτεΐνες (δείκτες) υποδηλώνουν τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού: ο υποδοχέας οιστρογόνων (ER), ο υποδοχέας προγεστερόνης (PR) και ο υποδοχέας 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) (HER2).

Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμεύουν ως στόχοι.

Οι όγκοι που δεν εκφράζουν κανένα από αυτούς τους τρεις δείκτες είναι συλλογικά TNBCs (ER-, PR-, HER2-) και αντιμετωπίζονται με συμβατική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία που έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα.

Ο καρκίνος του μαστού είναι περισσότερο ετερογενής νόσος.

Οι πέντε κύριοι «μεταγραφικοί υπότυποι» του καρκίνου του μαστού

 

Ο φυσιολογικός υπότυπος, γενικά, δεν θεωρείται ότι προέρχεται από τα κύτταρα του μαστού.

Κάθε ένας από αυτούς τους υπότυπους συνδέεται με σαφώς διακριτά ιστολογικά χαρακτηριστικά. 

Τα επίπεδα Ki67, είναι δείκτης πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Υψηλά επίπεδα σημαίνουν γρήγορη ανάπτυξη των κυττάρων του όγκου και αυτό υποδηλώνει κακή πρόγνωση.

Οι TNBCs μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά (έως και 70%) με τους βασικούς όγκους, αλλά θεωρούνται ιστοπαθολογικά και κλινικά διαφορετικοί όγκοι. 

Η πλειοψηφία των ασθενών με TNBC, θεωρείται ότι έχουν κακή πρόγνωση. Μόνο το 30-45% των ασθενών επιτυγχάνουν πλήρη παθολογική ανταπόκριση (pCR) και ποσοστά επιβίωσης παρόμοια με τους άλλους υποτύπους καρκίνου του μαστού.

Οι TNBCs αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% έως 20% όλων των διαγνωσμένων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και είναι πιο συχνοί στις νεότερες γυναίκες (<40 ετών) και στις γυναίκες της Αφρικής, Αμερικής ή Ισπανικής καταγωγής. Οι TNBCs εμφανίζονται, κυρίως, ως διηθητικά καρκινώματα του μαστού, με φτωχή διαφοροποίηση, υψηλή ικανότητα πολλαπλασιασμού και μεγάλο μέγεθος όγκου.

Αυτά οι όγκοι, συχνά, κάνουν μεταστάσεις στους πνεύμονες και τον εγκέφαλο, σε αντίθεση με άλλους καρκίνους του μαστού.

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού, πατώντας εδώ.

 

Μοριακό Προφίλ του τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού-TNBC

Η γονιδιακή έκφραση δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός βασικών όγκων εκφράζουν, ER, PR, HER2, κυτοκερατίνες 5 και 6 (CK5 / 6), CK14, CK17, caveolin 1/2 και υποδοχέα EGF (EGFR).

Οι TNBCs χαρακτηρίζονται, κυρίως, από μεταλλάξεις ή απώλεια της πρωτεΐνης όγκου 53 (ΤΡ53) (85%), ενίσχυση της πρωτεϊνης μυελοειδούς κυτταρικής λευχαιμίας 1 (MCL1) (54%), ενίσχυση του ομόλογου ογκογονικού ομόλογου v-Myc avian myelocytomatosis (c-MYC) (35%) και μετάλλαξη / απώλεια του αμφιβληστροειδοβλαστώματος 1 (RB1) (20%). Επιπλέον, οι όγκοι TNBCs εμφανίζουν μεταλλάξεις στο PIK3CA (7%), μετάλλαξη ή απώλεια ομόλογης φωσφατάσης και τενσίνης (PTEN) (35%) και απώλεια της πολυφωσφορικής-4-φωσφατάσης ινοσιτόλης τύπου II (INPP4B) (30%).

Οι όγκοι TNBC χαρακτηρίζονται, επίσης, από εκτεταμένη χρωμοσωμική αστάθεια, με συχνές αυξήσεις των χρωματοσωμικών περιοχών 1q, 3q, 8q και 12q και απώλεια 4q, 5q και 8p. Επιπλέον, οι TNBCs έχουν δυσλειτουργία των γονιδίων του καρκίνου του μαστού (BRCA1 και BRCA2) ανεξαρτήτως κληρονομικού ιστορικού και ένα μικρό ποσοστό των ασθενών έχουν ομόλογους ανασυνδυασμούς PALB2, BARD1 και BRIP1. 

Οι αναστολείς πολυμεράσης ριβόζης (PARPi) χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των όγκων με μετάλλαξη BRCA1 από την ταυτόχρονη απώλεια δύο γονιδίων, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι, καθόλου, ικανοποιητικά.

Οι στόχοι στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού που είναι τριπλά αρνητικός

-Receptor tyrosine kinases-Υποδοχείς τυροσινικής κινάσης-RTKs and Non-RTK Signaling Targets

-Αναστολή του EGFR

-Αναστολή PDGFR και VEGFR

-Η αναστολή άλλων RTKs (c-MET, AXL-associated tumor inflammation και FGFR-Fibroblast growth factors receptors)

-Αναστολή του MAPK καρκινικού μονοπατιού-‎Mitogen-activated protein kinase

-Αναστολή του PI3K καρκινικού μονοπατιού-Phosphoinositide 3-kinase

-Αναστολή του JAK / STATs καρκινικού μονοπατιού-Janus kinase / Signal Transducer and Activator of Transcription

-Αναστολή CHK1 / 2-Checkpoint1/2

-Αναστολή των CDKs-cyclin-dependent kinases in cancer

-Ανοσοθεραπεία (Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs)-Έκφραση PD-L1-Cluster of Differentiation 73 (CD73))

Αν και οι TNBCs αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά μικρό ποσοστό των διαγνωσμένων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού, προκαλούν δυσανάλογο αριθμό θανάτων στους ασθενείς. 

Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν μεταστατική ασθένεια (στάδιο IV)  η χειρουργική επέμβαση είναι μια επιλογή (σε περίπτωση δερματικού έλκους, αιμορραγίας, μυκητίασης).

Υπάρχουν πολλά φυτοθρεπτικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μην κάνετε χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, ορμονοθεραπείες, ανοσοθεραπείες και χημικές στοχευμένες και βιολογικές θεραπείες.

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού, πατώντας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

 

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο του μαστού

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τον καρκίνο του μαστού

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, θα επιλεγούν για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Φυτοθρεπτικά για τον καρκίνο

Χρήσιμες πληροφορίες για τη φυτοθεραπεία

Διατροφικές συμβουλές για την πρόληψη του καρκίνου

Μεταβολομική

Φυτοθρεπτικά συστατικά που θεραπεύουν τον καρκίνο

Πολύ καλός φαρμακευτικός συνδυασμός για τον καρκίνο του μαστού

Ανθεκτικός καρκίνος μαστού στην τραστουζουμάμπη

Στηθόδεσμοι και καρκίνος μαστού

Ιατρεία μαστού

Μην κάνετε βιοψία για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Ψηφιακή τομοσύνθεση μαστών

Εξαφανίστε τα ογκίδια και τις κύστεις των μαστών

Οι παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου του μαστού

Καρκίνος μαστού σε ηλικιωμένες γυναίκες

Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Ο καλύτερος διαγνωστικός έλεγχος για τους μαστούς σας

Παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του μαστού

Κλινική εξέταση μαστών

Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο μαστού

Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται

Πρόληψη καρκίνου μαστού

Η σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού

Καρκίνος μαστού σε ηλικιωμένες γυναίκες

Μεταστατικός καρκίνος μαστού

Ο καλύτερος διαγνωστικός έλεγχος για τους μαστούς σας

Παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του μαστού

Κλινική εξέταση μαστών 

Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται

Πρόληψη καρκίνου μαστού

Η σημασία της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού

Τα σουτιέν προκαλούν καρκίνο στο μαστό

Στάδιο ΙΙΙ καρκίνος μαστού

Στάδιο I καρκίνος μαστού

Στάδιο II καρκίνος μαστού

Πορογενές καρκίνωμα in situ μαστού

Προγνωστικοί δείκτες στον καρκίνο μαστού

Προβλεπτικοί καρκινικοί δείκτες στην ογκολογία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Βιοδείκτες στην ογκολογία

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού 

Οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για το καρκίνο μαστού

Μαγνητική τομογραφία ή μαστογραφία για πρόληψη καρκίνου μαστού

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Ποιότητα ζωής και καρκίνος

Η σωστή εκτίμηση των καρκινικών δεικτών

Λέιζερ για τη διάγνωση του καρκίνου μαστού

Λέιζερ για τη θεραπεία του καρκίνου μαστού

Υπέρηχος μαστών

Ελαστογραφία μαστού

Τρισδιάστατη Μαστογραφία 

Μη επεμβατική κυτταρολογική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται

Καρκίνος μαστού

Στηθόδεσμος που ανιχνεύει τον καρκίνο του μαστού

Οι τεχνικές εξατομικευμένης θεραπείας του καρκίνου

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

Τα νεώτερα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου

Η λήψη νουκλεϊνικών οξέων από δείγματα ιστών

Η πικρή αλήθεια για τις χημειοθεραπείες 

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Προγνωστικός παράγοντας για τον καρκίνο μαστού

Γιατί τα χημειοθεραπευτικά δεν λειτουργούν 

Bιοψία για τον καρκίνο μέσω του αίματος

Το καρκινικό μονοπάτι στον καρκίνο του μαστού

Οι ασθενείς που έχουν καρκίνο δεν έχουν όλοι καρκίνο

Δεύτερη γνώμη στον καρκίνο

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Οι θυμωμένοι επιζήσαντες από καρκίνο

Μοριακό προφίλ του όγκου

Εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο μαστού

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα στην Ογκολογία

Γιατί οι χημειοθεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές

Μοριακές αλλαγές στον Her2-θετικό καρκίνο μαστού

Να αγαπάτε τον εαυτό σας

Η Εξέλιξη της Ογκολογίας

Μαγνητική τομογραφία σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Αλλάζει η θεραπεία στον καρκίνο του μαστού

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

TomoTherapy

H θεραπεία του καρκίνου με αντινεοπλαστόνια

Γονίδιο υπεύθυνο για τον καρκίνο μαστού

Οι μοριακές αλλαγές σε ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού

Απεικονιστικά ευρήματα στους μαστούς

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

Μοριακό προφίλ του όγκου

Η κλασική θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Εξειδικευμένα κέντρα καρκίνου

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη του καρκίνου μαστού

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

Λάδι για μασάζ στο στήθος

Τα νεώτερα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού

Τα νέα για τον καρκίνο του μαστού

Για όσες έχουν κίνδυνο για καρκίνο μαστού

Μη επεμβατική κυτταρολογική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού

Mοριακός χάρτης του καρκίνου του μαστού

Καρκινικοί δείκτες

Eξειδικευμένα κέντρα μαστού

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ