Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022

Χρωμογρανίνη Α

Print Friendly, PDF & Email

Η Χρωμογρανίνη Α στη διάγνωση ασθενειών

 

Η χρωμογρανίνη Α ή πρωτεΐνη εκκριτική του παραθυρεοειδούς 1 (όνομα γονιδίου CHGA) είναι μέλος της οικογένειας των πρωτεϊνών έκκρισης των νευροενδοκρινών αδένων, δηλ. εντοπίζεται σε εκκριτικά κυστίδια νευρώνων και ενδοκρινών κυττάρων, όπως και στα εκκριτικά κοκκία των βήτα κυττάρων των νησιδίων στο πάγκρεας.

Στους ανθρώπους, η πρωτεΐνη χρωμογρανίνη Α κωδικοποιείται από το γονίδιο CHGA 

Παραδείγματα κυττάρων που παράγουν χρωμογρανίνη Α (ChgA) είναι χρωμόφιλα κύτταρα των επινεφριδίων, τα παραγαγγλιακά κύτταρα, τα κύτταρα που μοιάζουν με την εντεροχρωμαφίνη ή τα καρκινοειδή και τα βήτα κύτταρα του παγκρέατος. 

Λειτουργία της χρωμογρανίνης Α

Η χρωμογρανίνη Α είναι ο πρόδρομος σε διάφορα λειτουργικά πεπτίδια: αγγειοστατίνη-1, αγγειοστατίνη-2, παγκρεαστατίνη, κατεστατίνη και παραστατίνη. Αυτά τα πεπτίδια ρυθμίζουν αρνητικά τη νευροενδοκρινική λειτουργία των απελευθερωτικών κυττάρων (αυτοκρινή) ή τα κοντινά κύτταρα (παρακρινή).

Η χρωμογρανίνη Α επάγει και προάγει τη δημιουργία εκκριτικών κοκκίων, όπως αυτά που περιέχουν ινσουλίνη στα κύτταρα βήτα των παγκρεατικών νησιδίων.

Κλινική σημασία της χρωμογρανίνης Α

Η χρωμογρανίνη Α αυξάνεται στα φαιοχρωμοκυττώματα. Έχει ταυτοποιηθεί ως αυτοαντιγόνο στον διαβήτη τύπου 1.  Ένα πεπτιδικό θραύσμα της ChgA που εντοπίζεται στην Vasostatin-1, συγκεκριμένα ChgA29-42 έχει αναγνωριστεί ως αντιγονικός επίτοπος σε διαβήτη τύπου 1.

Χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον καρκίνο του παγκρέατος και τον καρκίνο του προστάτη και στο καρκινοειδές σύνδρομο. Μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην πρόωρη νεοπλασματική εξέλιξη. Η χρωμογρανίνη Α διασπάται από μια ενδογενή προορμόνη κονβερτάση σε αρκετά πεπτιδικά θραύσματα. Στην ανοσοϊστοχημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σειράς νευροενδοκρινικών όγκων και είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη τόσο για τα καλοήθη όσο και για τα κακοήθη κύτταρα αυτού του τύπου. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη σύνθεση αμινοξέων μεταξύ χρωμογρανίνης Α διαφορετικών ειδών. 

Χρωμογρανίνη Α(CgA)-Chromogranin A

Κλινική χρησιμότητα

Ως καρκινικός δείκτης εκλογής για τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ όγκων νευροενδοκρινούς και μη νευροενδοκρινούς προέλευσης.

Ως δείκτης που συμβάλλει στη διάγνωση της δευτεροπαθούς υπέρτασης που συνδέεται με το φαιοχρωμοκύττωμα.

Προετοιμασία εξεταζομένου 

Δεν υπάρχει καμία ειδική διαιτητική απαίτηση πριν από τη συλλογή δείγματος

Δείγμα 

Ορός που συλλέγεται σε συνήθη σωληνάρια δειγματοληψίας ή σε σωληνάρια που περιέχουν γέλη διαχωρισμού. Αποχωρίζεται τον ορό από το θρόμβο ή τα κύτταρα εντός 45 λεπτών και συντηρείται σε πλαστικό σωληνάριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών κύκλων κατάψυξης-απόψυξης του δείγματος.

Σταθερότητα δείγματος 

Για 8 ώρες στους 20-25°C ή για 4 εβδομάδες στους 2-8°C ή για 6 μήνες στους – 20°C.

Μη αποδεκτό δείγμα

Θερμοαδρανοποιημένα δείγματα, ή δείγματα με έντονη αιμόλυση και λιπαιμικότητα.

Μεταφορά δείγματος

0,4 mL ως ελάχιστος όγκος σε θερμοκρασία 2-8°C.

Μέθοδος ELISA

Τιμές αναφοράς

Εκφράζονται σε ng/mL

Δείγμα

Άνδρες-Γυναίκες

Ορός <120

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συγκέντρωση της CgA σε ένα δείγμα γνωστής συγκέντρωσης, η οποία προσδιορίζεται με εξετάσεις διαφορετικών κατασκευαστών, ενδέχεται να ποικίλει λόγω διαφορών στις μεθόδους εξέτασης και την ειδικότητα των αντιδραστηρίων. Στα αποτελέσματα που δίδονται από το εργαστήριο στον ιατρό, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητα της εξέτασης του CgA που χρησιμοποιήθηκε. Οι τιμές που προκύπτουν από διαφορετικές μεθόδους εξέτασης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής.

Παρατηρήσεις

Το ενδιαφέρον της δοκιμής CgA στον ορό παρουσιάστηκε αρχικά για το φαιοχρωμοκύττωμα, και κατόπιν επεκτάθηκε γρήγορα σε άλλους ενδοκρινείς καρκίνους με τα ιδιαίτερα σημαντικά υψηλά ποσοστά στα εντερικά καρκινοειδή και στους νευροενδοκρινείς όγκους του παγκρέατος. Το ποσοστό κυκλοφορίας CgA συνδέεται με μια νευροενδοκρινή διαφοροποίηση και συνδέεται με τη μάζα του όγκου. Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι η παρουσία της CgA στους προστατικούς καρκίνους υποδεικνύει μια δυσμενή εξέλιξη. Αυτά τα παθολογικά ποσοστά μπορούν να συνδεθούν με μια μειωμένη επιβίωση, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου.

Η CgA εκφράζεται αποκλειστικά στα νευροενδοκρινή κύτταρα και χαρακτηρίζεται από παράλληλη έκφραση ορμονών ή νευροδιαβιβαστών. Η μέτρηση της CgA βοηθά στην εκτίμηση της πολλαπλής ενδοκρινής νεοπλασίας τύπου Ι (MEN – 1). Αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τον μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα, τους νευροενδοκρινείς όγκους του γαστρεντεροπαγκρεατικού συστήματος, το φαιοχρωμοκύττωμα, το νευροβλάστωμα, το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς και το αδενοκαρκίνωμα προστάτη με εστιακή νευροενδοκρινή διαφοροποίηση.

Η CgA αυξάνεται στην πλειονότητα (80-100%) των νευροενδοκρινών όγκων, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται μη ειδική. Τα επίπεδά της αντανακλούν το καρκινικό φορτίο και συσχετίζονται με κακή πρόγνωση όταν ανευρίσκονται πολύ αυξημένα. Συνεχώς αυξανόμενες τιμές CgA είναι ενδεικτικές υποτροπής.

Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, τα επίπεδα της CgA μπορούν να είναι ασυνήθιστα υψηλά χωρίς την παρουσία μιας νευροενδοκρινικής κακοήθειας. Για την αποφυγή τυχόν παρερμηνείας συνιστάται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να γίνεται ταυτόχρονα με τον υπολογισμό του eGFR μέσω της μέτρησης στον ορό της κρεατινίνης ή της κυστατίνης C στον ορό.

Η μέτρηση της CgA παρέχει την υψηλότερη ειδικότητα και ευαισθησία σε ότι αφορά τη διάγνωση μεταστατικής νόσου. Στον καρκίνο του προστάτη η CgA έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ θετικότητας και κινδύνου θανάτου.

Ψευδώς αυξημένα επίπεδα CgA ανευρίσκονται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, χρόνια ατροφική γαστρίτιδα, ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και στο 30% των ασθενών υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή, αλλά και σε πολλούς ασθενείς που παίρνουν αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Διαβάστε, επίσης,

Παγκρεατικοί ενδοκρινικοί όγκοι και καρκινοειδείς παγκρεατικοί όγκοι

Παθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Φαιοχρωμοκύττωμα

Καρκινικοί δείκτες

Καρκινοειδείς όγκοι

Σύνδρομο Zollinger-Ellison

www.emedi.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωινή ναυτία

Εάν έχετε πρωινή ναυτία αποφύγετε τις έντονες οσμές, την υπερβολική κούραση, τα πικάντικα τρόφιμα και τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η πρωινή ναυτία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ