Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΟδηγός Συσχέτισης Κανναβινοειδών και Ασθενειών

Οδηγός Συσχέτισης Κανναβινοειδών και Ασθενειών

Πώς τα φυτικά κανναβινοειδή θεραπεύουν τις ασθένειες

Όλα τα φυτικά κανναβινοειδή και οι επιδράσεις τους στην υγεία:

THC-Tetrahydrocannabinol: 

Τετραϋδροκανναβινόλη

Δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη

Η τετραϋδροκανναβινόλη THC, είναι ένα από τα τουλάχιστον 113 κανναβινοειδή που εντοπίζονται στην κάνναβη. Η THC είναι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης. Με χημική ονομασία, (-) – trans-Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, ο όρος THC αναφέρεται, επίσης, στα ισομερή κανναβινοειδών. 

H THC είναι ένα λιπίδιο που απαντάται στην κάνναβη και βοηθά στην αυτοάμυνα του φυτού, κατά της θήρευσης των εντόμων, του υπεριώδους φωτός και του περιβαλλοντικού στρες. Η THC, μαζί με τα ισομερή διπλού δεσμού και τα στερεοϊσομερή τους, είναι Ψυχοτροπικές Ουσίες.

Η THC είναι δραστικό συστατικό στις ναβιξιμοόλες, ένα συγκεκριμένο εκχύλισμα της κάνναβης το οποίο χρησιμοποιείται ως σπρέι στο στόμα για άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, για την ελάφρυνση του νευροπαθητικού πόνου, της σπαστικότητας, της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης και άλλων συμπτωμάτων.

Οι δράσεις της THC είναι αποτέλεσμα της μερικής αγωνιστικής δραστηριότητάς της στον κανναβινοειδή υποδοχέα CB1, που βρίσκεται κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον υποδοχέα CB2 που βρίσκεται στο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC προκαλούνται, κυρίως, από την ενεργοποίηση των υποδοχέων των κανναβινοειδών.

Η παρουσία αυτών των εξειδικευμένων υποδοχέων κανναβινοειδών στον εγκέφαλο οδήγησε στην ανακάλυψη των ενδοκανναβινοειδών, όπως το ανανταμίδιο και το 2-αραχιδονυλο γλυκερίδιο (2-AG). Η THC στοχεύει τους υποδοχείς με τρόπο πολύ λιγότερο επιλεκτικό από τα μόρια των ενδοκαννοβινοειδών που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της ανάδρομης σηματοδότησης, καθώς έχει σχετικά χαμηλή αποτελεσματικότητα και συγγένεια με τους υποδοχείς των κανναβινοειδών. Σε πληθυσμούς χαμηλής πυκνότητας υποδοχέων κανναβινοειδούς, η THC μπορεί να δράσει για να ανταγωνιστεί ενδογενείς αγωνιστές που έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα υποδοχέα. Η THC είναι ένα λιπόφιλο μόριο  και μπορεί να δεσμεύεται μη ειδικά σε μια ποικιλία οντοτήτων στον εγκέφαλο και στο σώμα, όπως ο λιπώδης ιστός (λίπος). 

Η THC, παρομοίως με την κανναΒιδιόλη, αν και λιγότερο ισχυρή, είναι ένας θετικός αλλοστερικός διαμορφωτής των μ-και δ-οπιοειδών υποδοχέων.

Λόγω της μερικής αγωνιστικής δραστηριότητάς της, η THC φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μείωση της ρύθμισης των υποδοχέων κανναβινοειδών από ότι τα ενδοκανναβινοειδή, περιορίζοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της έναντι άλλων κανναβινοειδών. Ενώ, η ανοχή μπορεί να περιορίσει τις μέγιστες επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων, τα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ανοχή αναπτύσσεται ακανόνιστα για διαφορετικά αποτελέσματα με μεγαλύτερη αντοχή στις πρωταρχικές παρενέργειες και μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμεύσει για την ενίσχυση του θεραπευτικού παραθύρου μιας ουσίας. Ωστόσο, αυτή η μορφή ανοχής φαίνεται να είναι ακανόνιστη σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου. Η THC, καθώς και άλλα κανναβινοειδή που περιέχουν μια ομάδα φαινόλης, έχουν αντιοξειδωτική δραστικότητα επαρκή για την προστασία των νευρώνων από το οξειδωτικό στρες, όπως αυτό που παράγεται από τη γλουταμική διεγερτοτοξικότητα.

Η THC μεταβολίζεται, κυρίως, σε 11-OH-THC από το σώμα. Αυτός ο μεταβολίτης είναι ακόμα ψυχοδραστικός και περαιτέρω οξειδώνεται σε 11-νορ-9-καρβοξυ-ΤΗΟ (ΤΗΟ-ΟΟΟΗ). Ο μεταβολισμός συμβαίνει, κυρίως, στο ήπαρ από τα ένζυμα CYP2C9, CYP2C19 και CYP3A4 του κυτοχρώματος P450. Περισσότερο από 55% της THC εκκρίνεται στα κόπρανα και ~ 20% στα ούρα. Ο κύριος μεταβολίτης στα ούρα είναι ο εστέρας του γλυκουρονικού οξέος και του THC-COOH και της ελεύθερης THC-COOH. Στα κόπρανα, εντοπίζεται, κυρίως, η 11-ΟΗ-ΤΗC. 

Η THC έχει πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, αλλά καλή διαλυτότητα στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, συγκεκριμένα σε λιπίδια και αλκοόλες.

Στο φυτό κάνναβη, η THC εμφανίζεται, κυρίως, ως τετραϋδροκανναβινικό οξύ (THCA, 2-COOH-THC, THC-COOH). Το πυροφωσφορικό και το ολιβετολικό οξύ αντιδρούν καταλυτικά με ένα ένζυμο για την παραγωγή κανναβιγολικού οξέος το οποίο κυκλοποιείται από το ένζυμο συνθετάση οξέος THC για να δώσει THCA. Με την πάροδο του χρόνου, ή όταν θερμαίνεται, το THCA αποκαρβοξυλιώνεται σε THC. Η οδός για τη βιοσύνθεση της THCA είναι παρόμοια με αυτή που παράγει το πικρό οξύ χουμουλόνη στον λυκίσκο.

Η THC και οι μεταβολίτες της 11-OH-THC και THC-COOH μπορούν να ανιχνευθούν και να ποσοτικοποιηθούν σε αίμα, ούρα, μαλλιά, στοματικά υγρά ή ιδρώτα χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ανοσοπροσδιορισμού και χρωματογραφικών τεχνικών.

Τα φυτά κάνναβης περιέχουν τουλάχιστον 113 κανναβινοειδή, συμπεριλαμβανομένης της κανναβιδιόλης (CBD), που θεωρείται ότι είναι το σημαντικότερο αντισπασμωδικό που βοηθά τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και το cannabichromene (CBC), ένα αντιφλεγμονώδες που μπορεί βοηθάει στον πόνο.

2 ώρες έως 45 λεπτά πριν τη λήψη της THC πρέπει να λαμβάνεται CBD, για  να ελαχιστοποιούνται τα ψυχοδραστικά αποτελέσματα της THC και να αυξάνεται η δράση της.

Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό του φυτού κάνναβης. Η Δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC, THC) και η δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ8-THC) μέσω ενδοκυτταρικής ενεργοποίησης CB1 προκαλούν σύνθεση ανανταμιδίου και 2-αραχιδονυλογλυκερόλης που παράγονται φυσικά στο σώμα και τον εγκέφαλο. Αυτά τα κανναβινοειδή παράγουν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την κάνναβη συνδεόμενα με τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 στον εγκέφαλο.

-Ανακουφίζει από τον πόνο και είναι αναλγητικό

-Μειώνει τον έμετο και το αίσθημα ναυτίας και είναι ανιεμετικό

-Καταστέλλει τους μυϊκούς σπασμούς και είναι αντισπασμωδικό

-Διεγείρει την όρεξη και είναι διεγερτικό της όρεξης

CBD-Cannabidiol

Cannabidiol

Κανναβιδιόλη

Η Cannabidiol CBD) είναι ένα από τα τουλάχιστον 113 κανναβινοειδή που εντοπίζονται στην κάνναβη. Πρόκειται για ένα σημαντικό φυτοαναβινοειδές, που αντιπροσωπεύει έως και το 40% του εκχυλίσματος του φυτού. Η CBD δεν έχει ψυχοδραστικές επιδράσεις, όπως αυτές που προκαλούνται από την τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Η κανναβιδιόλη μπορεί να μειώσει την κάθαρση της THC, αυξάνοντας μερικώς τις συγκεντρώσεις πλάσματος της THC, αυξάνοντας την ποσότητα THC που είναι διαθέσιμη στους υποδοχείς, αυξάνοντας την επίδραση της THC με τρόπο εξαρτώμενο από τη δόση.

Η κανναβιδιόλη έχει πολύ μικρή συγγένεια για τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 και CB2, αλλά δρα ως ένας έμμεσος ανταγωνιστής αυτών των υποδοχέων. Μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα της THC αυξάνοντας την πυκνότητα του CB1 υποδοχέα ή μέσω άλλου μηχανισμού που σχετίζεται με τον υποδοχέα CB1. Η κανναβιδιόλη μπορεί, επίσης, να αυξάνει τη διάρκεια των επιδράσεων της THC μέσω της αναστολής των ενζύμων του κυτοχρώματος P450, CYP3A και CYP2C.

Η κανναβιδιόλη έχει βρεθεί ότι δρα ως ανταγωνιστής του GPR55, ενός υποδοχέα που συζευγνύεται με την πρωτεΐνη G και του υποδοχέα κανναβινοειδών που εκφράζεται στον εγκέφαλο. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι δρα ως μερικός αγωνιστής του υποδοχέα 5-ΗΤ1Α και γι΄αυτό έχει αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά και νευροπροστατευτικά αποτελέσματα. Είναι ένας αλλοστερικός διαμορφωτής των μ-και δ-οπιοειδών υποδοχέων, επίσης. Τα φαρμακολογικά αποτελέσματα της Cannabidiol έχουν επιπλέον αποδοθεί στον αγωνισμό PPARγ και την απελευθέρωση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου. Η CBD μπορεί να ασκήσει κάποια από τη φαρμακολογική της δράση μέσω της αναστολής της υδρολάσης αμιδίου λιπαρού οξέος (FAAH), η οποία μπορεί με τη σειρά της να αυξήσει τα επίπεδα των ενδοκανναβινοειδών, όπως το ανανταμίδιο, που παράγεται από το σώμα. Ορισμένοι από τους μεταβολίτες της CBD έχουν φαρμακολογικές επιδράσεις που συμβάλλουν στη βιολογική δραστηριότητα της CBD. H κανναβιδιόλη είναι αντίστροφος αγωνιστής του GPR12.

Η κανναβιδιόλη είναι αδιάλυτη στο νερό, αλλά διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες όπως το πεντάνιο. Σε θερμοκρασία δωματίου, είναι ένα άχρωμο κρυσταλλικό στερεό. Σε έντονα βασικά μέσα και με την παρουσία αέρα, οξειδώνεται σε μια κινόνη. Η κάνναβη παράγει CBD-καρβοξυλικό οξύ μέσω της ίδιας μεταβολικής οδού με την THC, μέχρι το επόμενο βήμα, όπου η συνθετάση CBDA πραγματοποιεί κατάλυση αντί της συνθάσης της THCA. 

Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μη ψυχοτροπική. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ένωση εξουδετερώνει τη γνωστική εξασθένηση που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης. Η κανναβιδιόλη έχει μικρή συγγένεια για τους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά ενεργεί ως έμμεσος ανταγωνιστής των αγωνιστών κανναβινοειδών. Ανακαλύφθηκε ότι είναι ένας ανταγωνιστής στον υποτιθέμενο νέο υποδοχέα κανναβινοειδών, GPR55. Η κανναβιδιόλη έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι δρα ως αγωνιστής υποδοχέα 5-ΗΤ1Α.  Η CBD μπορεί να παρεμβαίνει στην πρόσληψη αδενοσίνης, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στις βιοχημικές διεργασίες, όπως η μεταφορά ενέργειας. Μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην προαγωγή του ύπνου και στην καταστολή της διέγερσης.

Ανακουφίζει από τον πόνο και είναι αναλγητικό TRPV1 (+)

-Έχει αντικαταθληπτική δράση

-Σκοτώνει τα βακτηρίδια ή επιβραδύνει την ανάπτυξή τους και είναι αντιβακτηριακό

-Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και είναι αντιδιαβητικό

-Μειώνει τον έμετο και το αίσθημα της ναυτίας και είναι ανιεμετικό

-Μειώνει τις κρίσεις και τους σπασμούς και είναι αντιεπιληπτικό ελάττωση Ca2+

-Μειώνει τη φλεγμονή ελάττωση TNF-α, ελάττωση Adenosine upetake

-Βοηθάει στην αϋπνία κι ενισχύει τον ύπνο

-Μειωμένη τον κίνδυνο του αποκλεισμού των αρτηριών και είναι αντιισχαιμικό 5-HT1A (+)

-Καθυστερεί την ανάπτυξη των κυττάρων σε όγκους των καρκινικών κυττάρων κι έχει αντιπολλαπλασσιαστικές ιδιότητες αύξηση Ca2+, αύξηση ROS, CB2 (+), ελάττωση Id-1

-Αντιμετωπίζει την ψωρίαση και είναι αντιψωριασικό

-Είναι ηρεμιστικό και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ψύχωσης και είναι αντιψυχωσικό

-Καταστέλλει τους μυϊκούς σπασμούς και είναι αντισπασμωδικό

-Ανακουφίζει από το άγχος και είναι αγχολυτικό-cb1 (+), 5-HT1A (+)

-Προωθεί την ανάπτυξη των οστών και είναι διεγερτικό των οστών

-Διαμορφώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι ανοσοκατασταλτικό, ελάττωση T-cells

-Μειώνει τις συσπάσεις στο λεπτό έντερο και είναι εντερικό αντιπροκινητικό ελάττωση FAAH, CB1 (-)

-Είναι νευροπροστατευτικό και προστατεύει από νευρικό εκφυλισμό ελάττωση ROS, ελάττωση Ca2+

-Είναι αντιψυχωσικό TRPV1 (+)

-Είναι αγγειοχαλαρωτικό PPAR (+)

CBG-Cannabigerol

Cannabigerol

Κανναβιγερόλη

Η Cannabigerol είναι ένα από τα περίπου 113 κανναβινοειδή. Η κανναβιγερόλη είναι ένα μικρό συστατικό της κάνναβης  Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, το μεγαλύτερο μέρος της  μετατρέπεται σε άλλα κανναβινοειδή, κυρίως, τετραϋδροκανναβινόλη ή κανναβιδιόλη, συνήθως αφήνοντας κάπου κάτω από το 1% στο φυτό.

Η Cannabigerol (CBG) είναι μη ψυχοδραστική, αλλά εξακολουθεί να συμβάλλει στις συνολικές επιδράσεις της κάνναβης. Η CBG έχει δειχθεί ότι προάγει την απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα και αναστέλλει την ανάπτυξη όγκου σε ποντικούς. Λειτουργεί ως αγωνιστής α2-αδρενεργικού υποδοχέα, ανταγωνιστής υποδοχέα 5-ΗΤ1Α και ανταγωνιστής υποδοχέα CB1. Επίσης, δεσμεύεται στον υποδοχέα CB2. 

-Σκοτώνει τα βακτηρίδια ή επιβραδύνει την ανάπτυξή τους και είναι αντιβακτηριακό

-Μειώνει τη φλεγμονή

-Βοηθάει στην αϋπνία κι ενισχύει τον ύπνο

-Καθυστερεί την ανάπτυξη των κυττάρων σε όγκους των καρκινικών κυττάρων κι έχει αντιπολλαπλασσιαστικές ιδιότητες

-Προωθεί την ανάπτυξη των οστών και είναι διεγερτικό των οστών

CBN-Cannabinol 

Cannabinol

Κανναβινόλη

Η κανναβινόλη (CBN) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που βρίσκεται μόνο σε μικρή ποσότητα στην κάνναβη και κυρίως, στην ώριμη. Φαρμακολογικώς σχετικές ποσότητες σχηματίζονται ως μεταβολίτες της τετραϋδροκανναβινόλης (THC). Η CBN δρα ως μερικός αγωνιστής στους υποδοχείς CB1, αλλά έχει υψηλότερη συγγένεια με τους υποδοχείς CB2. ωστόσο, έχει χαμηλότερες συγγένειες σε σχέση με την THC.  Σε αντίθεση με άλλα κανναβινοειδή, η CBN δεν προέρχεται από την κανναβιγερόλη (CBG). Η CBN σχηματίζεται με την αποκαρβοξυλίωση του κανναβινολικού οξέος. Τόσο η THC όσο και η CBN ενεργοποιούν τους υποδοχείς CB1 και CB2. Χημικά, η CBN είναι στενά συνδεδεμένη με την κανναβιδιόλη (CBD).

Η κανναβινόλη (CBN) είναι το κύριο προϊόν της υποβάθμισης της THC και συνήθως, υπάρχει λίγο από αυτό σε ένα φρέσκο ​​φυτό. Το περιεχόμενο CBN αυξάνεται καθώς η THC υποβαθμίζεται στην αποθήκευση και με έκθεση στο φως και τον αέρα. Δεν είναι ψυχοδραστική. Η συγγένειά της με τον υποδοχέα CB2 είναι υψηλότερη από ότι για τον υποδοχέα CB1. 

Ανακουφίζει από τον πόνο και είναι αναλγητικό

-Βοηθάει στην αϋπνία κι ενισχύει τον ύπνο

-Μειωμένη τον κίνδυνο του αποκλεισμού των αρτηριών και είναι αντιισχαιμικό

-Καταστέλλει τους μυϊκούς σπασμούς και είναι αντισπασμωδικό

CBC-Cannabichromene 

Cannabichromene

Κανναβιχρωμίνη

Η Cannabichromene (CBC) είναι ένα από τα 113 κανναβινοειδή που βρίσκονται στο φυτό κάνναβης. Έχει δομική ομοιότητα με τα άλλα φυσικά κανναβινοειδή, μεταξύ των οποίων η τετραϋδροκανναβινόλη, η τετραϋδροκανναβιβαρίνη, η κανναβιδιόλη και η κανναβινόλη.  Η CBC είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά με πολλούς υποδοχείς στον εγκέφαλο. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα κανναβινοειδή αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά αλληλεπιδρούν και με άλλους. Ειδικότερα, η CBC είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς TRPV1 και TRPA1. Η αντιφλεγμονώδης δράση της φαίνεται να διαμορφώνεται με τη χορήγηση της THC και είναι ανεξάρτητη από τον υποδοχέα CB2. Η CBC έχει δύο στερεοϊσομερή και είναι μη ψυχοτροπική. Μέσα στο φυτό κάνναβης, η CBC εμφανίζεται, κυρίως, ως κανναβικρομενικό οξύ (CBCA, 2-COOH-CBC, CBC-COOH). Το πυροφωσφορικό γεράνιλο και το ολιβελικό οξύ συνδυάζονται για να παράγουν κανναβιγολικό οξύ (ένα ενδιάμεσο κλειδί για πολλαπλά κανναβινοειδή), το οποίο κυκλοποιείται από το ένζυμο CBCA συνθετάση για να δώσει CBCA. Με την πάροδο του χρόνου, ή όταν θερμαίνεται, το CBCA αποκαρβοξυλιώνεται, παράγοντας CBC.

Η Cannabichromene (CBC) είναι μη ψυχοδραστική και δεν επηρεάζει την ψυχοδραστικότητα της THC. Η CBC αντικαρκινικές ιδιότητες.

Ανακουφίζει από τον πόνο και είναι αναλγητικό

-Δρα κατά της ακμής

-Σκοτώνει τα βακτηρίδια ή επιβραδύνει την ανάπτυξή τους και είναι αντιβακτηριακό και αντιμυκητιασικό  και αντιικό.

-Μειώνει τη φλεγμονή

-Βοηθάει στην αϋπνία κι ενισχύει τον ύπνο

-Είναι αντικαταθλιπτικό

-Καθυστερεί την ανάπτυξη των κυττάρων σε όγκους των καρκινικών κυττάρων κι έχει αντιπολλαπλασσιαστικές ιδιότητες

-Προωθεί την ανάπτυξη των οστών και είναι διεγερτικό των οστών

THCV-Tetrahydrocannabivarin

Tetrahydrocannabivarin

Τετραϋδροκανναβιβαρίνη

Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη είναι ένα ομόλογο τετραϋδροκανναβινόλης (THC) που έχει πλευρική αλυσίδα προπυλίου (3-άνθρακα), αντί για ομάδα πεντυλίου (5-άνθρακα) στο μόριο. Σε χαμηλότερες δόσεις, το THCV μπορεί να δράσει ως ανταγωνιστής CB1. Σε υψηλότερες δόσεις, ωστόσο, μπορεί να αλλάξει, συμπεριφέροντας ως αγωνιστής CB1, παρόμοια με την THC. Η THCV είναι ένας ανταγωνιστής του τύπου 1 κανναβινοειδούς υποδοχέα και μερικός αγωνιστής του τύπου 2 υποδοχέα κανναβινοειδούς. Η Δ8-THCV έχει, επίσης, δειχθεί ότι είναι ένας ανταγωνιστής CB1. Σε αντίθεση με την THC, την CBD και τη CBC, η THCV δεν ξεκινάει ως κανναβιγερικό οξύ (CBGA). Αντί να συνδυαστεί με ολιβετολικό οξύ για να δημιουργήσει CBGA, το πυροφωσφορικό γερανύλιο ενώνεται με το θεβαρινικό οξύ, το οποίο έχει δύο λιγότερα άτομα άνθρακα. Το αποτέλεσμα είναι το οξύ καναβιβεριβαβαρίνης (CBGVA). Μόλις δημιουργηθεί το CBGVA, η διαδικασία συνεχίζεται ακριβώς όπως και για την THC. Το CBGVA διασπάται σε καρβοξυλικό οξύ τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCVA) από το ένζυμο συνθάση THCV. Σε αυτό το σημείο, η THCVA μπορεί να αποκαρβοξυλιωθεί με θερμότητα ή υπεριώδη ακτινοβολία για να δημιουργήσει THCV.

Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV) επικρατεί σε ορισμένα στελέχη της κάνναβης της Κεντρικής Ασίας και της Νότιας Αφρικής.Είναι ένας ανταγωνιστής της THC στους υποδοχείς CB1 και εξασθενίζει τις ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC.

-Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και είναι αντιδιαβητικό

-Καταστέλλει την όρεξη και βοηθά στην απώλεια βάρους και είναι ανορεκτικό CB1 (-)

-Μειώνει τις κρίσεις και τους σπασμούς και είναι αντιεπιληπτικό CB1 (-), ελάττωση GABA

-Προωθεί την ανάπτυξη των οστών και είναι διεγερτικό των οστών CB2 (+)

THCA-Tetrahydrocannabinolic acid

Tetrahydrocannabinolic acid

Τετραϋδροκανναβινικό οξύ

Το τετραϋδροκανναβινικό οξύ (THCA, 2-COOH-THC, τετραϋδροκανναβινικό άλας συζευγμένης βάσης) είναι ένας πρόδρομος της τετραϋδροκανναβινόλης (THC), του δραστικού συστατικού της κάνναβης. Βρίσκεται σε μεταβλητές ποσότητες στη φρέσκια, μη αποξηραμένη κάνναβη, αλλά σταδιακά αποκαρβοξυλιώνεται σε THC με ξήρανση και ιδιαίτερα υπό έντονη θέρμανση, όπως όταν η κάνναβη καπνίζεται ή μαγειρεύεται. Το THCA είναι συχνά το πλειοψηφικό συστατικό σε συμπυκνώματα ρητίνης κάνναβης. Είναι ένας αναστολέας των PC-PLC, COX-1, COX-2, TRPM8, TRPV1, FAAH, ΝΑΑΑ, MGL, και DGLα, και ένας αναστολέας της ανανδαμιδίου, καθώς και ένας αγωνιστής TRPA1 και TRPV2. Έχει ανοσορρυθμιστική επίδραση, η οποία δεν προκαλείται με τη σύζευξη με τους CB1 και CB2 υποδοχείς, όπως η THC. Αναστέλλει τον παράγοντα νέκρωσης όγκου (TNF-alpha) σε μακροφάγα. 

-Καταστέλλει τους μυϊκούς σπασμούς και είναι αντισπασμωδικό

-Καθυστερεί την ανάπτυξη των κυττάρων σε όγκους των καρκινικών κυττάρων κι έχει αντιπολλαπλασσιαστικές ιδιότητες

-Διαμορφώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι ανοσοκατασταλτικό

CBL-Cannabicyclol

Cannabicyclol

Κανναβικυκλόλη

Η Cannabicyclol (CBL) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που βρίσκεται στο φυτό Cannabis. Η CBL είναι ένα προϊόν αποικοδόμησης, όπως η κανναβινόλη. Ο φωτισμός μετατρέπει τη cannabichromene σε CBL. Δεν είναι ψυχοτρόπος ουσία.

CBV-Cannabivarin

Cannabivarin

Κανναβιβαρίνη

Η κανναβιβαρίνη (CBV) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στο φυτό κάνναβης Cannabis sativa. Είναι ένα ανάλογο της κανναβινόλης (CBN) με την πλευρική αλυσίδα συντομευμένη από δύο γέφυρες μεθυλενίου (-CH2-). Το CBV είναι προϊόν οξείδωσης της τετραϋδροκανναβιβαρίνης (THCV, THV).

CBDV-Cannabidivarin

Cannabidivarin

Κανναβιδιβαρίνη

Η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) είναι ένα μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές που βρίσκεται στο φυτό Cannabis. Είναι ένα ομόλογο της κανναβιδιόλης (CBD), με την πλευρική αλυσίδα συντομευμένη από δύο γέφυρες μεθυλενίου (μονάδες CH2). Τα φυτά με σχετικά υψηλά επίπεδα CBDV είναι τα C. india. Το CBDV έχει αντισπασμωδικά αποτελέσματα.

-Καταστέλλει τους μυϊκούς σπασμούς και είναι αντισπασμωδικό

-Προωθεί την ανάπτυξη των οστών και είναι διεγερτικό των οστών

‘Αλλα φυτικά κανναβινοεοδή

CBCV (Cannabichromevarin)
CBGV (Cannabigerovarin)
CBGM (Cannabigerol Monomethyl Ether)
CBE (Cannabielsoin)
CBT (Cannabicitran)
CBDA (Cannabidiolic Acid)

Η καλύτερη πιστοποιημένη κάνναβη για να έχετε την υγεία σας

Πατήστε, πατώντας εδώ, για να παραγγείλετε την βιολογική φυτική κάνναβη για να έχετε την υγεία σας

Διαβάστε, επίσης,

Διαγνωστικές εξετάσεις και Θεραπείες που βλάπτουν την Υγεία

Σαλάτα Marijuana με σάλτσα ροδιού

Κάνναβη και ακράτεια ούρων

Χρήσιμες πληροφορίες για τον ορθοκολικό καρκίνο

Κάνναβη και Διαβήτης

Σύνδρομο αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφίας

Κάνναβη και αθλητισμός

Το έλαιο κάνναβης στις δερματικές παθήσεις

Είναι κατάλληλη η ψυχεδελική θεραπεία για εσάς;

Σύνδρομο αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφίας

Κάνναβη και αθλητισμός

Το έλαιο κάνναβης στις δερματικές παθήσεις

Είναι κατάλληλη η ψυχεδελική θεραπεία για εσάς;

Το έλαιο κάνναβης στις δερματικές παθήσεις

Να χρησιμοποιείτε κρέμες κάνναβης

Θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας με ιατρική κάνναβη

Οι κρέμες με κάνναβη έχουν πολλά οφέλη για το δέρμα σας

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto και κάνναβη

Πνευμονική ίνωση και ιατρική κάνναβη

Πότε πρέπει να χορηγείται ιατρική κάνναβη στα κατοικίδια

Η νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης θα προάγει την υγεία

Ψυχεδελικά φάρμακα χαρισμένα από τη φύση

Η κάνναβη είναι το καλύτερο παυσίπονο

Αν διαγνωσθείτε με καρκίνο ανακτήσετε την υγεία σας με τη φαρμακευτική κάνναβη

Ποιοι πρέπει να παίρνουν φαρμακευτική κάνναβη

Η κάνναβη μειώνει τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Λιποσωμιακή κάνναβη

Γιατί οι καρκινοπαθείς πρέπει να παίρνουν κάνναβη

Συντονιστείτε με την συχνότητα της κάνναβης

Η κάνναβη είναι καλύτερη από τα αντικαταθλιπτικά

Οι κρέμες με κάνναβη έχουν πολλά οφέλη για το δέρμα σας

Η κάνναβη φάρμακο για το εγκεφαλικό και την καρδιακή προσβολή

Ένα πρωτόκολλο με κάνναβη για τη θεραπεία του καρκίνου

Συμβουλευτείτε την EMEDI για να μην πονάτε

Πώς η κάνναβη θεραπεύει τον καρκίνο

Τα κρητικά βότανα είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως

Λάδι κάνναβης και καρκίνος

Ο κόσμος στον οποίο θέλουμε να ζούμε

Η κάνναβη θεραπεύει τον καρκίνο

Εξαιρετικές φυτικές πηγές πρωτεϊνών

Ποιοι πρέπει να πίνουν φρέσκο χυμό μαριχουάνας

Αντιφλεγμονώδης διατροφή

Η κανναβιδιόλη βοηθάει στην ανακούφιση του πόνου

Μυστικά για την καλύτερη θεραπεία στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως με φυσικά μέσα

Θεραπεύστε τον καρκίνο σας με φυσικά μέσα

Η κάνναβη σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με κάνναβη

Κάνναβη και Κανναβινοειδή

Το χασίς φάρμακο για τον καρκίνο μαστού

Θεραπεία με ψυχοτρόπα φάρμακα

Η κάνναβη είναι πολύτιμο φυτό

Λιποσωμιακή κάνναβη

Η κάνναβη προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση

Γιατί οι καρκινοπαθείς πρέπει να παίρνουν κάνναβη

Διατροφικές συμβουλές για όσους παίρνουν κάνναβη για τη θεραπεία του καρκίνου τους

Η κάνναβη θεραπεύει τον πονοκέφαλο

Ποιοι πρέπει να πίνουν φρέσκο χυμό μαριχουάνας

Η κανναβιδιόλη βοηθάει στην ανακούφιση του πόνου

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο βενζόη

Αιθέριο έλαιο βενζόη. Τα οφέλη από το αιθέριο έλαιο βενζόης ή μοσχολίβανου στην υγεία και οι εφαρμογές της στην ιατρική Αιθέριο έλαιο βενζόη ή μοσχολίβανο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ