Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Δυσφαγία

Δυσφαγία είναι η αίσθηση ότι ο βλωμός της τροφής σκαλώνει στον οισοφάγο

Δυσφαγία είναι η αίσθηση ότι ο βλωμός της τροφής σκαλώνει στον οισοφάγο. Είναι μία νόσος της μεταφοράς τροφής διαμέσου του οισοφάγου και ένα σύμπτωμα που δείχνει υποκείμενη νόσο.

Το πρόβλημα διακρίνεται στους τύπους: στοματοφαρυγγική και οισοφαγική δυσφαγία

Επηρεαζόμενα συστήματα: Γαστρεντερικό

Επικρατέστερη ηλικία: Όλες οι ηλικίες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Η τροφή σκαλώνει στο στόμαχο – ο ασθενής μπορεί να εντοπίζει μία ειδική περιοχή (αν αυτή τοποθετείται πίσω από το στέρνο υπάρχει καλή συσχέτιση με την ανατομική θέση), ή στην πάνω από το στέρνο περιοχή
 • Αίσθημα εσφηνώσεως της τροφής
 • Αν υπάρχει πλήρης απόφραξη: σιελόρροια, εμετός, αίσθημα πληρώσεως
 • Τα συμπτώματα πρέπει να διακρίνονται ως προς το αν η δυσφαγία είναι στα στερεά ή στα υγρά ή και τα δύο
 • Πνευμονία
 • Απώλεια βάρους
 • Συμπτώματα από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Απαίτηση μακρύτερου χρόνου για το φαγητό, γιατί ασυναίσθητα ο ασθενής καταναλίσκει περισσότερο χρόνο μασώντας σχολαστικά την τροφή του

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

Στα παιδιά:

 • Δυσμορφίες – συγγενείς (οισοφαγική ατρησία)
 • Δυσμορφίες – επίκτητες (διαβρωτική ή ερπητική οισοφαγίτιδα)
 • Νευρομυϊκές/νευρολογικές – επιβράδυνση ωριμάνσεως, εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Στους ενήλικες:

 • Δομικές – όγκοι (καρκίνος ή καλοήθεις όγκοι), ουλές (πεπτικό, χημικό τραύμα, ακτινοβολία), δακτύλιοι, μεμβράνες και εξωγενής πίεση (βρογχοκήλη)
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Νευρομυϊκά – αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, σκληρόδεμα, βαριά μυασθένεια

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Παιδιά – συγγενείς και/ή επίκτητες δυσμορφίες
 • Ενήλικες – ηλικία > 50 ετών, όπου ο καρκίνος του οισοφάγου είναι πιο πιθανός
 • Κάπνισμα
 • Μακρό ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
 • Φάρμακα (κινίνο, χλωριούχο κάλιο, βιταμίνη C, τετρακυκλίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, άλλα)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Καρδιακός πόνος στο θώρακα
 • Υστερικός κόμπος

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα:

Οισοφαγική μανομετρία:

 • Αντιχολινεργικά (προπανθελίνη)
 • Ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη)
 • Νιτρώδη (Νιτρογλυκερίνη)
 • Προκινητικά (Μετοκλοπραμίδη)
 • Ηρεμιστικά (Διαζεπάμη)

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Επιδερμοειδές καρκίνωμα ή αδενοκαρκίνωμα
 • Μεταπλασία του Barrett
 • Ινώδης δακτύλιος, μεμβράνη ή ουλή
 • Οξεία ή χρόνια φλεγμονώδης πάθηση
 • Ετεροτοπικός γαστρικός βλεννογόνος

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

Σε βρέφη/παιδιά:

 • Παρακολούθηση θηλασμού/τροφής
 • Προσπάθεια για είσοδο ρινογαστρικού σωλήνα προς εκτίμηση της βατότητας του οισοφάγου
 • Ακτινογραφία αυχένος/θώρακος
 • Ακτινογραφία αντιθέσεως
 • Ενδοσκόπηση
 • Οισοφαγική μανομετρία

Σε ενήλικες:

 • Ακτινογραφία αυχένος/θωρακος
 • Ενδοσκόπηση
 • Οισοφαγική μανομετρία
 • Οισοφαγογράφημα με βαριούχο γεύμα
 • 24ωρη καταγραφή οισοφαγικού pH σε περιπατητικό ασθενή

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Ακτινογραφία θώρακος, αυχένος, κοιλίας
 • Ακτινογραφία αντιθέσεως – οισοφαγογράφημα – κινηματο-οισοφαγογράφημα, τροποποιημένο κινηματο-οισοφαγογράφημα (κατάποση κουλουριού)
 • Αξονική τομογραφία θώρακος

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Ενδοσκόπηση και βιοψία
 • Οισοφαγική μανομετρία
 • Παρακολούθηση οισοφαγικού pH

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Εξωνοσοκομειακή φροντίδα για τις καταστάσεις όπου ο ασθενής μπορεί να λάβει τροφή και όπου υπάρχει μικρός κίνδυνος επιπλοκών
 • Ενδονοσοκομειακή νοσηλεία μπορεί να απαιτείται για βρέφη ή ενήλικες των οποίων η δυσφαγία σχετίζεται με πλήρη ή σχεδόν πλήρη απόφραξη του οισοφαγικού σωλήνα
 • Ενδοσκόπηση και οισοφαγική διάταση μπορεί να απαιτείται στις οισοφαγικές στενώσεις
 • Χειρουργική αποκατάσταση μπορεί να απαιτείται σε καλοήθεις ή κακοήθεις καταστάσεις

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Προσδιορίστε την οισοφαγική βατότητα
 • Εξασφαλίστε λειτουργία αεραγωγών και πνεύμονος
 • Αποκλείστε καρδιακή νόσο
 • Εκτιμήστε κατάσταση θρέψης
 • Οισοφαγική διαστολή (με αέρα ή κηρία)
 • Χειρουργική – οισοφαγικός διαστολέας
 • Laser για προχωρημένο καρκίνο

ΔΙΑΙΤΑ

Ποικίλλει από το τίποτα από του στόματος μέχρι το περίπου φυσιολογικό, εξαρτώμενη από τον βαθμό αποφράξεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΦΑΓΙΑ

 • Συστήστε αποφυγή ερεθιστικών φαρμάκων
 • Συστήστε σχολαστική μάσηση του φαγητού
 • Στα βρέφη και παιδιά συζητείστε υποκείμενο πρόβλημα και θεραπεία για υποτροπιάζουσα πνευμονία εξ εισροφήσεως
 • Στους ενήλικες – συζητείστε αιτιολογία και θεραπεία (ανάγκη για επανειλημμένες διαστολές).
 • Λογοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη στη διδασκαλία τεχνικών καταπόσεως

ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

Η θεραπεία της δυσφαγίας γίνεται σε διαταραχές κατάποσης

Στοματική έναντι μη στοματικής σίτισης

Κατάλληλη διατροφή και ενυδάτωση πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με δυσφαγία. Ο γενικός στόχος της θεραπείας με δυσφαγία είναι η διατήρηση ή η επιστροφή του ασθενούς σε στοματική σίτιση. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με ταυτόχρονη εξασφάλιση επαρκούς διατροφής και ενυδάτωσης και ασφαλή κατάποση (χωρίς αναρρόφηση τροφής στους πνεύμονες). Εάν η από του στόματος σίτιση οδηγεί σε αυξημένα γεύματα και αυξημένη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της κατάποσης, με αποτέλεσμα να μην καταναλώνεται αρκετή τροφή για τη διατήρηση του βάρους, μπορεί να χρειαστεί μια συμπληρωματική μέθοδο διατροφής. Επιπλέον, εάν ο ασθενής αναρροφά τροφή ή υγρό στους πνεύμονες παρά τη χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών, και επομένως δεν είναι ασφαλής η στοματική σίτιση, μπορεί να χρειαστεί μη στοματική σίτιση. Η μη στοματική σίτιση περιλαμβάνει τη λήψη τροφής μέσω μιας μεθόδου που παρακάμπτει τον στοματοφαρυγγικό μηχανισμό κατάποσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ρινογαστρικού σωλήνα, γαστροστομίας ή νηστιδοστομίας.

Διαδικασίες θεραπείας

Οι διαδικασίες αντισταθμιστικής θεραπείας έχουν σχεδιαστεί για να αλλάξουν τη ροή των τροφίμων/υγρών και να εξαλείψουν τα συμπτώματα, αλλά δεν αλλάζουν άμεσα τη φυσιολογία της περιοχής.

 • Τεχνικές στάσης
 • Αλλαγές στη διατροφή
 • Τροποποίηση όγκου και ταχύτητας κατανάλωσης φαγητού
 • Τεχνική για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης από το στόμα
 • Διαδικασίες Θεραπείας – σχεδιασμένες για να αλλάζουν και/ή να βελτιώνουν την κατάποση: τεχνικές κατάποσης
 • Ασκήσεις στόματος και φάρυγγα
 • Ασκήσεις αντίστασης
 • Ασκήσεις ελέγχου

Οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται ένα συνδυασμό θεραπευτικών διαδικασιών για να διατηρήσουν μια ασφαλή και επαρκή διατροφή. Για παράδειγμα, οι στάσεις του σώματος μπορούν να συνδυαστούν με ελιγμούς κατάποσης για να επιτρέψουν στον ασθενή να καταπιεί με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Οι πιο συνηθισμένες παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για άτομα με στοματοφαρυγγική δυσφαγία είναι η τροποποίηση της υφής των τροφίμων, τα πυκνωτικά υγρά και οι αλλαγές θέσης κατά την κατάποση. Η αποτελεσματικότητα της τροποποίησης των τροφίμων και των υγρών στην πρόληψη της πνευμονίας από εισρόφηση, θεωρείται μεγάλη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Ο τύπος της επανεκτίμησης και η συχνότητα των επισκέψεων σχετίζεται με την ειδική αιτιολογία της δυσφαγίας

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Πολύ ζεστά ή κρύα φαγητά μπορεί να επιδεινώσουν το σύμπτωμα
 • Παρακολουθείστε το θηλασμό του βρέφους στενά, για εισροφήσεις – έχετε διαθέσιμη αναρρόφηση
 • Συστήστε διόρθωση αδοντοστοιχιών που δεν εφαρμόζουν καλά σε ενήλικους και ηλικιωμένους

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

 • Εισρόφηση
 • Οισοφαγικό άσθμα
 • Πνευμονία
 • Οισοφάγος Barrett
 • Θάνατος

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

Η πορεία και η πρόγνωση ποικίλλει με την ειδική διάγνωση (καρκίνος – φτωχή, οισοφαγική πεπτική ουλή – καλή)

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Οισοφαγικό καρκίνωμα
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Δυσφαγία
 • Αχαλασία
 • Συμπτωματικός διάχυτος οισοφαγικός σπασμός
 • Σκληρόδερμα
 • Βαριά μυασθένεια

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Συγγενείς δυσμορφίες

Γηριατρικό:

 • Φτωχή κατάσταση οδόντων και/ή οδοντοστοιχίες
 • Κατάχρηση φαρμάκων

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για το πεπτικό σας σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία του πεπτικού σας συστήματος

dysphagia

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Λειτουργική δυσπεψία

Πνευμονία από εισρόφηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την επιγλωττίτιδα

Απλός έρπητας

Ο καρκίνος θυρεοειδούς θεραπεύεται

Η νευροτοξικότητα από τις χημειοθεραπείες

Προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και κάνναβη

Ο καρκίνος του στομάχου θεραπεύεται

Η τοξικότητα της ακτινοθεραπείας

Χρήσιμες πληροφορίες για την οξεία δυσφαγία

Αχαλασία Οισοφάγου

Υπάρχουν κίνδυνοι από την Ακτινοθεραπεία;

Διαφραγματοκήλη

Επιγλωττίτιδα

Νόσος Huntington

Οξεία δυσφαγία

Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου

Αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση

Θυρεοειδικές παθήσεις

Θυρεοειδίτιδες

Kροταφική αρτηρίτιδα

Καρκίνος Στομάχου

Οι αιτίες απώλειας βάρους

Όζοι του θυρεοειδούς

Ανορεξία και καχεξία στον καρκίνο

Καρκίνος οισοφάγου

Αρχές της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Αρχές της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Χρήσιμες πληροφορίες για τα θυμώματα

Όταν έχετε λειτουργική δυσπεψία

Η θεραπεία για όλες τις κυτταρίτιδες

Ισοθερμιδική βασική δίαιτα υψηλή σε φυτικές ίνες

Ισοθερμιδική βασική δίαιτα

Ισοθερμιδική βασική δίαιτα

Λαρυγγίτιδα

Πλήρης εντερική διατροφή για παιδιά

Νόσος Niemann-Pick

Το σύνδρομο Rett

Σκληρόδερμα

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

Γέφυρα εγκεφάλου

Πολυμυοσίτιδα και δερματομυοσίτιδα

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Διατροφή για παιδιά

Διατροφή για παιδιά. Κάντε τη διατροφή των παιδιών υγιεινή μέσω της ψυχαγωγίας κι εξασφαλίστε τους μια καλή υγεία Fun Food για τα παιδιά με υγιεινές...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ