Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Νόσος του Crohn

Η νόσος του Crohn είναι φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

Η νόσος Crohn είναι η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του λεπτού και του παχέος εντέρου, προσβάλλουσα όλες τις στιβάδες του τοιχώματος του εντέρου.

Είναι βραδέως εξελισσόμενη και υποτροπιάζουσα νόσος με τάση απόφραξης του εντέρου λόγω στενώσεων, συριγγοποίησης και προσβολής παρακείμενων προς τη φλεγμονώδη βλάβη δομών. Σπάνια, μπορεί να εμφανισθεί σε όλες τις άλλες περιοχές του γαστρεντερικού σωλήνα.

Επηρεαζόμενα συστήματα: Γαστρεντερικό

Γενετική:

 • 15% των ασθενών έχουν πρώτου βαθμού συγγενή με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
 • Όλοι οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι αναπτύσσουν τη νόσο με παρόμοιο τρόπο

Επικρατέστερη ηλικία: 

 • Οι περισσότερες περιπτώσεις αρχίζουν στα 15-25 χρόνια
 • Δεύτερη σε συχνότητα πρώτης προσβολής η ηλικιακή ομάδα 55-65 ετών

Επικρατέστερο φύλο: Γυναίκες > Άνδρες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Όλοι οι τύποι της νόσου Crohn:

 • Διάρροια αναπτύσσεται κάποια στιγμή στους περισσότερους ασθενείς
 • Κοιλιακός πόνος αναπτύσσεται στα 2/3 περίπου
 • Απώλεια βάρους, γαγγραινώδες πυόδερμα
 • Σπονδυλίτιδα
 • Συμμετρική αρθρίτιδα
 • Ιρίτιδα
 • Κοιλιακή ευαισθησία, συνήθως περισσότερο απ’ ότι αναμένεται με βάση τα συμπτώματα
 • Κοιλιακή μάζα (σπανίως)

Προσβολή μόνο του λεπτού εντέρου:

 • Επιμένουσα διάρροια σε κάθε στιγμή, ακόμη και τη νύχτα
 • Ακαθόριστος κοιλιακός πόνος συχνός. Μόνο οι μισοί ασθενείς με κοιλιακό πόνο έχουν και ευαισθησία που δεν υφίεται με τις κενώσεις και συχνά επιδεινώνεται με τη λήψη τροφής
 • Εντερική απόφραξη στο 1/3 – Κοιλιακός πόνος τύπου κράμπας προηγείται για μήνες
 • Αιμορραγία εμφανίζεται στο 20%, συνήθως, μεγάλη
 • Περιπρωκτική νόσος συμπεριλαμβάνουσα συρίγγια
 • Εσωτερικά συρίγγια
 • Αρθρίτιδα 5%

Προσβολή μόνο του παχέος:

 • Διάρροια επιμένουσα, σε κάθε στιγμή ακόμη και τη νύχτα
 • Αιματοχεσία
 • Κοιλιακός πόνος στους μισούς ασθενείς, που συχνά υφίεται με την κένωση
 • Περιπρωκτική νόσος στο 40%, συρίγγια
 • Σημαντική απώλεια βάρους
 • Τοξικό μεγάκολο στο 10% περίπου
 • Αρθρίτιδα στο 20%
 • Εντερική απόφραξη, μερικές φορές

Προσβολή παχέος και λεπτού εντέρου:

 • Εντερική απόφραξη πολύ περισσότερο συχνή
 • Αρθρίτιδα 5%

ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Ιδιοπαθής
 • Επιδεινώνεται από βακτηριακή λοίμωξη
 • Επιδεινώνεται από φλεγμονώδη αντίδραση
 • Επιδεινώνεται από τη διακοπή του καπνίσματος

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Περισσότεροι καπνιστές απ’ ότι αναμένεται από δεδομένα του γενικού πληθυσμού

ΔΙΑΓΝΩΣΗ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Νόσος του παχέος εντέρου:

 • Ελκώδης κολίτιδα
 • Ισχαιμική κολίτιδα (γηραιότεροι ασθενείς)
 • Εντερικά παθογόνα: αμοιβάδωση, φυματίωση, γερσίνια, καμπυλοβακτηρίδιο, γονόρροια, τοξίνη του κλωστηριδίου του διαθλαστικού, σιγκέλλα, σαλμονέλλα, χλαμύδια του ΑΛΚ ή όχι-ΑΛΚ, μύκητες (π.χ. ακτινομύκωση)
 • Κακοήθεια: λέμφωμα, αδενοκαρκίνωμα
 • Καυστικά υλικά σε υποκλυσμούς (π.χ. Η2Ο2)

Νόσος του λεπτού εντέρου:

 • Εντερικά παθογόνα: φυματίωση, γερσίνια, καμπυλοβακτηρίδιο, χλαμύδια του ΑΛΚ ή όχι – ΑΛΚ, μύκητες (π.χ. ακτινομύκωση), φλεγμονώδης νόσος της μικρής πυέλου από χλαμύδια στις γυναίκες
 • Λέμφωμα
 • Φάρμακα (π.χ. ΜΣΑΦ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Αυξημένη ΤΚΕ
 • Συχνή η αναιμία
 • Σε σοβαρές περιπτώσεις, ελάττωση της αλβουμίνης
 • Διαταραχές ηλεκτρολυτών ορού
 • Ανεπάρκεια ειδικών συστατικών της τροφής: Β12, λιποδιαλυτές βιταμίνες, φυλλικό οξύ

Φάρμακα που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα:

Φάρμακα του τύπου της σουλφασαλαζίνης μετά από μακροχρόνια χρήση μπορεί να ελαττώσουν το φυλλικό

Διαταραχές που μπορεί να μεταβάλλουν τα ευρήματα:

Όλες οι δοκιμασίες είναι μη ειδικές, παρόμοιοι βαθμοί βαρύτητας της εντερικής νόσου που προέρχεται από άλλες αιτίες, δίνουν παρόμοια συμπτώματα και μεταβολές εργαστηριακών παραμέτρων

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Προσβολή όλων των στιβάδων του εντερικού τοιχώματος με φλεγμονή σε > 95% των περιπτώσεων τουλάχιστον σε τοπικές περιοχές
 • Περιοχές υγιούς εμβόλιμες στις φλεγμονώδεις βλάβες (περιοχές υπερπηδήσεως) στο 80%
 • Κοκκίωμα στο 15%
 • Υπερτροφία λιπώδους ιστού που ακολουθεί τα μεσεντέρια αγγεία στο 50% των περιπτώσεων νόσου του λεπτού εντέρου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Κολονοσκόπηση με ενδοσκόπηση και του ειλεού και βιοψία
 • Εξελκώσεις βλεννογόνου, απώλεια βλεννογόνου υποδηλώνουσα έλκος και διάβρωση με περιοχές παρεμβαλλόμενου υγιούς βλεννογόνου

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΟΣΟΥ CROHN 

Ακτινογραφίες με βάριο:

 • Απώλεια βλεννογόνου, έλκη
 • Στένωση εντερικού αυλού στα περισσότερα προσβεβλημένα τμήματα του λεπτού
 • Συρίγγια από τα προσβεβλημένα τμήματα σε άλλες αγκύλες του λεπτού, κύστη, κόλπο ή εξωτερικά
 • Περιοχές παρεμβαλλόμενες υγιούς βλεννογόνου, πολλαπλές τμηματικές βλάβες συχνές
 • Αδυναμία του βαρίου να εισέλθει στον ειλεό κατά το βαριούχο υποκλυσμό
 • Υποβλεννογόνια έλκη

Απλές ακτινογραφίες:

 • Εικόνα εντερικής απόφραξης σε επώδυνη, ευαίσθητη διατεταμένη κοιλιά
 • Τοξικό μεγάκολο σε τοξικό ασθενή με νόσο του παχέος εντέρου
 • Εκτίμηση αρθρίτιδας
 • Σαρκοειλίτιδα

Αξονικές τομογραφίες:

 • Δείχνουν πάχυνση του εντερικού τοιχώματους όταν ο αυλός δεν είναι στενωμένος
 • Δείχνουν αποστηματικές κοιλότητες που σχετίζονται με συρίγγια
 • Χρήσιμες στην αναγνώριση σημαντικής περιορθικής νόσου

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Ειλεοσκόπηση και εντεροσκόπηση
 • Η κατανομή των βλαβών που αναδεικνύεται με το βαριούχο υποκλυσμό, τα ενδοσκοπικά ευρήματα και οι βιοψίες, συνήθως, θέτουν τη διάγνωση
 • Οι βιοψίες βλεννογόνου προσβεβλημένων περιοχών είναι συμβατές με τη διάγνωση, αλλά δεν είναι διαγνωστικές, γι΄αυτό καλύτερα να αποφεύγονται. Βοηθά στη διάγνωση και ο αποκλεισμός άλλων αιτίων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Συνήθης η εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση. Εισαγωγή στο νοσοκομείο για επιπλοκές ή ειδικές θεραπείες
 • Η νόσος είναι προϊούσα με περίπου 1 ασθενή να απαιτεί χειρουργική θεραπεία κάθε 4 έως 7 χρόνια

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Προσοχή στη διατήρηση του βάρους και του θερμιδικού ισοζυγίου
 • Παρακολούθηση σοβαρών περιπτώσεων για δυσαπορρόφηση
 • Περιπρωκτική νόσος – καθιστό λουτρό, σαπούνι και νερό μετά κένωση, χειρουργική παροχέτευση περιορθικών αποστημάτων, χειρουργική θεραπεία υποτροπιαζόντων συριγγίων αν η φαρμακευτική θεραπεία αποτύχει
 • Εξωεντερική νόσος (ραγοειδίτιδα, αρθρίτιδα, δερματίτιδα, σκληρυντική χολαγγειΐτιδα) αντιμετωπίζεται όπως, τα άλλα νοσήματα που δημιουργούν πολλά προβλήματα

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας:

 • Σοβαρή, υποτροπιάζουσα αιμορραγία
 • Αδυναμία ανάπτυξης
 • Αποστήμτα
 • Πλήρης ή καθ’ υποτροπή εντερική απόφραξη
 • Τοξικό μεγάκολο ή εκτεταμένη νόσος
 • Συμπτωματικά συρίγγια, αλλά εκτός των ορθικών
 • Ανεπάρκεια στη λειτουργία καλοστομίας μετά 1 ή περισσότερα χρόνια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

Πλήρης όσο, είναι ανεκτή

ΔΙΑΙΤΑ

 • Συνήθως, χωρίς, περιορισμούς
 • Αν υπάρχει δυσαπορρόφηση λίπους μειώστε το λίπος της τροφής
 • Αν υπάρχουν συμφύσεις ή ιστορικό αποφράξεως αποφυγή συστατικών πολύ πλούσιων σε ίνες
 • Αν η διάρροια προεξάρχει, αυξήστε τη συμμετοχή φυτικών ινών στην τροφή (μερικές φορές ενδείκνυται), ελαττώστε το λίπος

ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN 

Έλεγχος εξάρσεων ή επιπλοκών:

 • Πρεδνιζολόνη 20 με 40 mg/ημέρα. Απόκριση σε 1-3 εβδομάδες. Σταδιακή ελάττωση μετά 4-6 εβδομάδες
 • Σουλφασαλαζίνη. Αυξήστε τη δόση κάθε 4 ημέρες από 0,5 gm δύο φορές την ημέρα σε 1 gm 4 φορές την ημέρα εφ’ όσον είναι ανεκτό. Απόκριση σε 4-6 εβδομάδες

Νόσος του ορθού και του αριστερού ημίσεως του παχέος:

 • 5 – αμινοσαλικυλικό οξύ (5-ASA) σε υποκλυσμούς 2-3 την ημέρα
 • Υποκλυσμοί υδροκορτιζόνης 2-3 φορές την ημέρα ή υπόθετα για πρωκτίτιδα

Καθ’ υποτροπή περιπρωκτική νόσος με συρίγγια:

 • Μετρονιδαζόλη 250 mg 3 φορές την ημέρα για μέγιστο διάστημα 8 εβδομάδων

Νόσος του παχέος σε ανθεκτικούς στη σουλφασαλαζίνη ασθενείς:

 • Εντεροδιαλυτά δισκία μεσαλαμίνης (5-ASA): Azacol, 800 mg 3 φορές την ημέρα
 • Ολσαλαζίνη (Dipentum) 1 gm/ημέρα διαιρεμένο σε δύο δόσεις, με δυνατότητα αύξησης στα 2 gm/ημέρα

Νόσος του ειλεού:

 • Από του στόματος ή ΕΦ στεροειδή
 • Azacol, Claversal

Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι συχνά το πρώτο βήμα στη θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.

Περιλαμβάνουν:

 • Κορτικοστεροειδή. Τα κορτικοστεροειδή όπως η πρεδνιζόνη και η βουδεσονίδη (Entocort EC) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα σας, αλλά δεν λειτουργούν για όλους με νόσο του Crohn. Οι γιατροί τα χρησιμοποιούν γενικά μόνο εάν δεν ανταποκρίνεστε σε άλλες θεραπείες. Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμη (τρεις έως τέσσερις μήνες) βελτίωση των συμπτωμάτων και για την πρόκληση ύφεσης. Τα κορτικοστεροειδή μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κατασταλτικό του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • 5-αμινοσαλικυλικά από του στόματος. Αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνουν σουλφασαλαζίνη (Azulfidine), η οποία περιέχει σουλφα και μεσαλαμίνη (Asacol HD, Delzicol, άλλα). Τα 5-αμινοσαλικυλικά από του στόματος έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στο παρελθόν, αλλά τώρα θεωρούνται γενικά πολύ περιορισμένου οφέλους.

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

Αυτά τα φάρμακα μειώνουν, επίσης, τη φλεγμονή, αλλά στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο παράγει τις ουσίες που προκαλούν φλεγμονή. Για μερικούς ανθρώπους, ένας συνδυασμός αυτών των φαρμάκων λειτουργεί καλύτερα από ένα μόνο φάρμακο.

Τα κατασταλτικά του ανοσοποιητικού συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Αζαθειοπρίνη  και μερκαπτοπουρίνη. Αυτά είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ανοσοκατασταλτικά για τη θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Η λήψη τους απαιτεί να παρακολουθείστε στενά από το γιατρό σας και να ελέγχετε τακτικά το αίμα για παρενέργειες, όπως μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις και φλεγμονή του ήπατος. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσουν ναυτία και έμετο.
 • Μεθοτρεξάτη. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται, μερικές φορές, για άτομα με νόσο του Crohn που δεν ανταποκρίνονται καλά σε άλλα φάρμακα. Θα πρέπει να παρακολουθείστε στενά για παρενέργειες.

Bιολογικοί παράγοντες

Αυτή η κατηγορία θεραπειών στοχεύει πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι τύποι βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου του Crohn περιλαμβάνουν:

 • Natalizumab (Tysabri) και vedolizumab (Entyvio). Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν σταματώντας ορισμένα μόρια ανοσοκυττάρων – τις ιντεγκρίνες – από τη σύνδεση με άλλα κύτταρα στην εντερική επένδυση. Επειδή το natalizumab σχετίζεται με έναν σοβαρό κίνδυνο για προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια – μιας εγκεφαλικής νόσου που συνήθως οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρή αναπηρία – πρέπει να αποφεύγεται. Το Vedolizumab εγκρίθηκε πρόσφατα για τη νόσο του Crohn. Λειτουργεί όπως το natalizumab, αλλά φαίνεται ότι δεν ενέχει κίνδυνο εγκεφαλικής νόσου.
 • Infliximab (Remicade), adalimumab (Humira) και certolizumab pegol (Cimzia). Είναι γνωστοί, ως αναστολείς TNF και αυτά τα φάρμακα λειτουργούν εξουδετερώνοντας μια πρωτεΐνη του ανοσοποιητικού συστήματος γνωστή ως παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF). Το Ustekinumab (Stelara) εγκρίθηκε πρόσφατα για τη θεραπεία της νόσου του Crohn παρεμβαίνοντας στη δράση μιας ιντερλευκίνης, η οποία είναι μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στη φλεγμονή.

Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά μπορούν να μειώσουν την ποσότητα αποστράγγισης από συρίγγια και αποστήματα και μερικές φορές να τα θεραπεύσουν σε άτομα με νόσο του Crohn. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν, επίσης, ότι τα αντιβιοτικά βοηθούν στη μείωση των επιβλαβών εντερικών βακτηρίων που μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στην ενεργοποίηση του εντερικού ανοσοποιητικού συστήματος, οδηγώντας σε φλεγμονή. Συχνά συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά είναι η σιπροφλοξασίνη και η μετρονιδαζόλη.

Άλλα φάρμακα

Εκτός από τον έλεγχο της φλεγμονής, ορισμένα φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση των σημείων και των συμπτωμάτων.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου του Crohn, ο γιατρός μπορεί να συστήσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • Αντιδιαρροϊκά. Η σκόνη psyllium ή η μεθυλοκυτταρίνη, μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση της ήπιας έως μέτριας διάρροιας. Για πιο σοβαρή διάρροια, η λοπεραμίδη  μπορεί να είναι αποτελεσματική.
 • Παυσίπονα. Για ήπιο πόνο, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει ακεταμινοφαίνη – αλλά όχι άλλα κοινά αναλγητικά, όπως η ιβουπροφαίνη ή νατριούχο ναπροξένη. Αυτά τα φάρμακα είναι πιθανό να επιδεινώσουν τα συμπτώματά σας και να επιδεινώσουν τη νόσο σας.
 • Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Εάν δεν απορροφάτε αρκετά θρεπτικά συστατικά, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

Διατροφή για τη νόσο Crohn

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει μια ειδική δίαιτα που χορηγείται από το στόμα ή από έναν σωλήνα σίτισης (εντερική διατροφή) ή θρεπτικά συστατικά που εγχέονται σε μια φλέβα (παρεντερική διατροφή) για τη θεραπεία της νόσου του Crohn. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τη συνολική διατροφή και να επιτρέψει στο έντερο να ξεκουραστεί. Η ανάπαυση του εντέρου μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή βραχυπρόθεσμα. Ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διατροφική θεραπεία βραχυπρόθεσμα και να τη συνδυάσει με φάρμακα, όπως κατασταλτικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Η εντερική και η παρεντερική διατροφή χρησιμοποιούνται, συνήθως, για να κάνουν τους ανθρώπους πιο υγιείς πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή όταν άλλα φάρμακα δεν ελέγχουν τα συμπτώματα. Ο γιατρός μπορεί, επίσης, να συστήσει δίαιτα με χαμηλό υπόλειμμα ή χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για να μειώσει τον κίνδυνο εντερικής απόφραξης εάν έχετε στενότερο έντερο Μια δίαιτα χαμηλού υπολείμματος έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το μέγεθος και τον αριθμό των κοπράνων.

Χειρουργική επέμβαση

Εάν η διατροφή και ο τρόπος ζωής αλλάξουν, η φαρμακευτική θεραπεία ή άλλες θεραπείες δεν ανακουφίσουν τα σημεία και τα συμπτώματά, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει χειρουργική επέμβαση. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς με νόσο του Crohn θα χρειαστούν τουλάχιστον μία χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση δεν θεραπεύει τη νόσο του Crohn. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός αφαιρεί ένα κατεστραμμένο τμήμα του πεπτικού σας σωλήνα και στη συνέχεια επανασυνδέει τα υγιή τμήματα. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο συριγγίων και την αποστράγγιση των αποστημάτων. Τα οφέλη της χειρουργικής επέμβασης για τη νόσο του Crohn είναι, συνήθως, προσωρινά. Η ασθένεια επαναλαμβάνεται συχνά, συχνά κοντά στον επανασυνδεδεμένο ιστό. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ακολουθήσετε χειρουργική επέμβαση με φάρμακα για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο επανεμφάνισης.

Προφυλάξεις:

 • Η σουλφασαλαζίνη μπορεί να μην είναι ανεκτή από το στομάχι στις επιθυμητές δόσεις, επειδή συχνά προκαλεί ναυτία, εμετό, και γαστρεντερική δυσφορία
 • Αλλεργίες συχνές
 • Πρόβλημα ανδρικής στειρότητας με χρόνια χρήση
 • Θρομβοπενία, πανκυτταροπενία

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΟΥ CROHN 

 • Η σουλφασαλαζίνη είναι η πιο φθηνή και καλά ανεκτή στο 90% των ασθενών. Παρόμοια αποτελεσματικότητα και καλύτερη ανοχή υπάρχει με το 5-ASA
 • Σημαντική περιφερική νευρίτιδα μετά θεραπεία επί μήνες με μετρονιδαζόλη. Άλλα αντιβιοτικά με παρόμοια δράση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
 • Αντιβιοτικά
 • Αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ CROHN 

 • Συχνές (κάθε 3-6 μήνες αν ο άρρωστος είναι σταθερός) εκτιμήσεις του βάρους, πόνου, διάρροιας, αιμοσφαιρίνης και ΤΚΕ
 • Συχνός υπολογισμός ενός δείκτη ενεργότητας που βασίζεται σε:
 1. Μαλακές κενώσεις/ημέρα
 2. Πόνο
 3. Γενική κατάσταση υγείας
 4. Συστηματικές εκδηλώσεις
 5. Χρηση αντιδιαρροϊκών
 6. Παρουσία ενδοκοιλιακής μάζας
 7. Αιματοκρίτης
 8. Αλλαγή σωματικού βάρους. Εξαιρετικά χρήσιμος για παρακολούθηση ασθενών και λήψη αποφάσεων για αυξομειώσεις φαρμάκων ή για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία
 • Ενδοσκόπηση και άλλες απεικονιστικές τεχνικές αν τα συμπτώματα και σημεία αλλάζουν
 • Κάθε χρόνο έλεγχο ηπατικής λειτουργίας
 • Επίπεδα Β12 σ’ αυτούς με νόσο ή εκτομή του ειλεού

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

 • Συνεχής φροντίδα με βοήθεια γιατρού
 • Χρήση συμβουλευτικά, της γνώμης ειδικού για ανασκόπηση του ασθενούς και ανάληψη μακροχρονίων μέτρων

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

 • Η πρόοδος της νόσου είναι σχεδόν βέβαιη, είτε ως επέκταση παλαιών βλαβών είτε ως εμφάνιση καινούργιων
 • Υποτροπή μετά χειρουργική επέμβαση – σίγουρη και συνήθως εμφανίζεται στα εγγύς των αναστομώσεων εντερικά τμήματα
 • Συρίγγια
 • Εξωεντερική νόσος μπορεί να εμφανισθεί οποτεδήποτε
 • Περιορισμός της χειρουργικής πράξης στα απολύτως απαραίτητα
 • Σύνδρομο βραχέος εντέρου μετά εκτεταμένη χειρουργική αντιμετώπιση
 • Καρκίνος παχέος
 • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα
 • Ραγοειδίτιδα
 • Αρθρίτιδα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ CROHN ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

 • Κάθε ασθενής υφίσταται χειρουργική αντιμετώπιση 1 φορά στα 7 χρόνια. Μετά 4 χειρουργικές πράξεις πρέπει να αναμένεται σύνδρομο βραχέος εντέρου
 • Η νόσος αναμένεται να υποτροπιάζει
 • Η πλειάδα των ασθενών έχουν φυσιολογική ζωή με πλήρεις δραστηριότητες, δουλειά, παιδιά, οικογένεια αλλά το συνολικό προσδόκιμο επιβίωσης μικραίνει

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ιογενής γαστρεντερίτιδα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή σ’ αυτούς τους ασθενείς
 • Αρθρίτιδα δύο τύπων – όπως η ρευματοειδής και ως σπονδυλίτιδα
 • Πλειάδα σχετιζόμενων δερματικών βλαβών, οζώδες ερύθημα, μη ειδικά εξανθήματα, γαγγραινώδες πυόδερμα
 • Ιριδοκυκλίτιδα, σπάνια, αλλά σαφώς σχετίζεται με τη νόσο
 • Σκληρυντική χολαγγειΐτιδα στο 10% εκφραζόμενη από ήπιες διαταραχές ηπατικών ενζύμων, περιχολαγγειΐτιδα στη βιοψία, μέχρι το πλήρες σύνδρομο

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Σπάνια

Άλλα: Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία

ΚΥΗΣΗ

 • Σουλφασαλαζίνη – αντιστρεπτή στειρότητα στους άρρενες
 • Ασθενείς με Crohn μπορεί να μείνουν έγκυοι

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τη νόσο του Crohn

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τη νόσο του Crohn

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό

Διαβάστε, επίσης,

Σύνδρομο Dumping

Εντερική απόφραξη

Αντιμετώπιση οξείας διάρροιας

Εναλλακτικές θεραπείες για την νόσο Crohn

Ακτινολογικές εξετάσεις για έλεγχο του λεπτού εντέρου

Ορθομοριακά συμπληρώματα διατροφής για όλες τις ασθένειες

Η δυσανεξία στη λακτόζη

Carnivora για τον καρκίνο

Τι είναι τα αντιουδετεροφιλικά αντισώματα;

Εκκολπωματική νόσος

Συμπληρώματα διατροφής για τις παθήσεις του πεπτικού

Καλπροτεκτίνη κοπράνων

Βιταμίνες για τη νόσο του Crohn

Ορθοπρωκτικό απόστημα

Ραγάδα δακτυλίου

Σύνδρομο διαρροής εντέρου

Φωτοθεραπεία για τις φλεγμονές του εντέρου

Αντιπυρηνικά αντισώματα

Υγεία του πεπτικού συστήματος

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου

Οδηγίες για την πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Νόσος του Crohn

Ιπποφαές

Βρωμελίνη

Μεταμόσχευση κοπράνων

Που κάνει καλό ο χυμός αλόης

Που κάνει καλό το χαμομήλι

Μέντα

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΖυμαρικά με γαρίδες και κάπαρη
Επόμενο άρθροΧούμους
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ