Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Σύνδρομο Guillain – Barre

Χρήσιμες πληροφορίες για το σύνδρομο Guillain – Barre

Σύνδρομο Guillain – Barre είναι η οξεία εγκατάσταση προϊούσας έκπτωσης της κινητικότητας που αρχίζει, συνήθως, περιφερικά. Είναι συμμετρική και συνοδεύεται, συχνά, από απώλεια της αισθητικότητας. Εκδηλώνεται μετά από προηγούμενη λοίμωξη σε 6 το πολύ εβδομάδες, στο 65% των περιπτώσεων

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό, Ενδοκρινείς/Μεταβολισμός

Γενετική: Υποτροπιάζουσα μορφή – η χρόνια υποτροπιάζουσα, πολυνευροπάθεια έχει συσχετιστεί με τα HLA-Aw30 και HLA-Aw31

Επικρατέστερη ηλικία: Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες 

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες = Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Συμμετρική, περιφερική μυϊκή αδυναμία που αρχίζει από τα πόδια και ανεβαίνει γρήγορα (μέσα σε λίγες ημέρες) προς τα χέρια (συνοδεύεται από παραισθησίες που μπορεί να είναι διαλείπουσες)
 • Απώλεια του μυϊκού τόνου
 • Μειωμένα αντανακλαστικά, στη συνέχεια απώλεια των εν τω βάθει τενόντων αντανακλαστικών – 100%
 • Απώλεια αισθητικότητας με κατανομή τύπου “κάλτσας” (ποικίλλει)
 • Συμμετοχή του προμήκη – αμφοτερόπλευρη προσωπική και στοματοφαρυγγική πάρεση
 • Δυσκαταποσία
 • Επίσχεση ούρων
 • Παράλυση των αναπνευστικών μυών
 • Διακύμανση της αρτηριακής πίεσης
 • Απρόσφορη έκκριση ADH (αντιδιουρητικής ορμόνης)

ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Θεωρούνταν αυτοάνοσης αιτιολογίας. Εκδηλώνεται μετά από προηγούμενη λοίμωξη. Έχει περιγραφεί μετά από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, λοιμώδη μονοπυρήνωση, λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό, έρπη ζωστήρα, ινφλουέντζα Α, μυκόπλασμα, παρωτίτιδα, AIDS, νόσο του Lyme, λέμφωμα (ειδικά Hodgkin), ορονοσία και μετεγχειρητικά

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Προηγηθείσα λοίμωξη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Νευροπάθεια από διάφορα άλλα αίτια – βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, αρσενικό), βιομηχανικά προϊόντα, ακρολαμίδη, διθειούχος άνθρακας, τριχλωροαιθυλένιο, σπορέλαιο από γογγύλι, βενζένιο, οργανοφωσφορικοί εστέρες
 • Δευτεροπαθής από άλλα οργανικά αίτια – διαβήτης, ουραιμία, πορφυρία, αμυλοείδωση, λύκος, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, καρκίνωμα, λέμφωμα, πολλαπλό μυέλωμα, πολυομυελίτιδα
 • Δευτεροπαθής από καταστάσεις ανεπάρκειας – αλκοολισμός, Β12, φυλλικό οξύ
 • Φάρμακα – χρυσός, σουλινδάκη, υδραλαζίνη, νιτρικό οξύ, δισουλφιράμη, γλουτεθιμίδη, φαινυτοΐνη, νιτροφουραντοΐνη, δαψόνη, μετρονιδαζόλη, ισονιαζίδη, πυριδοξίνη σε δόση μεγαλύτερη από 2 gr/ημέρα
 • Κληρονομικά αίτια πολυνευροπάθειας – Charcot-Marie-Tooth, Roussy-Levy, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος Anderson-Fabry, πολυνευροπάθεια σε έδαφος πορφυρίας, νόσος του Krabbe, Dejerine-Sottas, νόσος του Refsum, αβηταλιποπρωτεϊναιμία, νόσος του Andrade

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • ΕΝΥ – αύξηση του λευκώματος στο ΕΝΥ χωρίς συνοδό αύξηση των κυττάρων. Η αύξηση παρατηρείται μέσα σε μία εβδομάδα μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και φτάνει τη μεγαλύτερη τιμή σε 4-6 εβδομάδες. Η αύξηση του λευκώματος μπορεί να είναι πολύ μεγάλη (> 1.000 mg/dl)
 • Γενική αίματος – μπορεί να παρατηρηθεί πρώιμη λευκοκυττάρωση με αριστερή στροφή, η οποία υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νόσου

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Τμηματική απομυελίνωση των περιφερικών νεύρων, εκφύλιση του νευράξονα
 • Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις – διήθηση από λεμφοκύτταρα και μακροφάγα του μυελώδους ελύτρου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Ηλεκτρομυογράφημα – η παρουσία οξύαιχμων ή ινιδικών δυναμικών υποδηλώνουν εκφύλιση του άξονα. Η ταχύτητα αγωγής των νεύρων είναι μειωμένη λόγω της απομυελίνωσης. Συνήθως δεν είναι απαραίτητο για τη διάγνωση

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Οσφυονωτιαία παρακέντηση – Πίεση του ΕΝΥ φυσιολογική, κύτταρα συνήθως φυσιολογικά, σάκχαρο φυσιολογικό, λεύκωμα αυξημένο, μερικές φορές, κατά πολύ (> 1.000 mg/dl). Αν είναι πολύ υψηλό, η αύξηση της ωσμωτικής πίεσης μπορεί να προκαλέσει αύξηση του όγκου του ΕΝΥ και συνεπώς αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ και οίδημα θηλών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Εισαγωγή σε νοσοκομείο που να διαθέτει ΜΕΘ για το ενδεχόμενο αναπνευστικής υποστήριξης με μηχανικό αερισμό. Μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα αναπνευστική υποστήριξη. Μπορεί να χρειαστεί τραχειοστομία
 • Νοσοκομείο που να παρέχει τη δυνατότητα πλασμασφαίρεσης

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Μέτρηση ζωτικής χωρητικότητας και αερίων αρτηριακού αίματος. Ζωτική χωρητικότητα < 1.000 ml και PaO2 < 70 υποδηλώνουν την ανάγκη υποστήριξης της αναπνοής
 • Έλεγχος αρτηριακής πίεσης
 • Πλασμασφαίρεση σε βαριές περιπτώσεις (ασθενείς που απαιτούν μηχανικό αερισμό ή δεν μπορούν να περπατήσουν). Μειώνει τη διάρκεια της νόσου και της μηχανικής υποστήριξης
 • Πρόσληψη υγρών για διατήρηση του όγκου των ούρων σε 1 με 1,5 lt/ημέρα
 • Παρακολούθηση των ηλεκτρολυτών ορού για την πρόληψη δηλητηρίασης από νερό
 • Χρήση δικτυωτών στα κλινοσκεπάσματα για την προστασία του ασθενούς από πίεση και τραύματα
 • Τα υγρά και θερμά επιθέματα βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου και επιτρέπουν τη γρήγορη έναρξη της φυσιοθεραπείας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Χωρίς περιορισμούς. Φυσιοθεραπεία για την πρόληψη αγκυλώσεων

ΔΙΑΙΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Ελεύθερη

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Δεν συνιστάται η χρήση φαρμάκων. Τα στερεοειδή δε φαίνεται να έχουν αποτελέσματα
 • Η πρεδνιζόνη χρησιμοποιείται στην χρόνια μορφή της νόσου “χρόνια υποτροπιάζουσα πολυνευρίτιδα”
 • Υπερτασικά όπως η ντοπαμίνη για την υποστήριξη της αρτηριακής πίεσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN – BARRE

Ο ασθενής θα χρειαστεί φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση για να ανακτήσει τις δυνάμεις του

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

Κατά τη διάρκεια της νόσου:

 • Άποιος διαβήτης
 • Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης
 • Προσβολή του αυτόνομου νευρικού συστήματος
 • Επανεμφάνιση των συμπτωμάτων μετά τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης αν αυτή άρχισε πολύ νωρίς στην πορεία της νόσου

Ανάπτυξη χρόνιας πορείας:

 • Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια. Εγκαθίσταται ύπουλα μετά από σύνδρομο Guillain – Barre και διαρκεί για χρόνια. Η πλασφασφαίρεση έχει αποτελέσματα στο 1/3 των ασθενών

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN – BARRE

 • Σε περιπτώσεις όπου η απομυελίνωση είναι αμιγής ή επικρατούσα – η αδυναμία και η παράλυση εξελίσσονται σε διάστημα δύο εβδομάδων, σταθεροποιούνται και στη συνέχεια, βαθμιαία, υποχωρούν
 • 10-23% απαιτούν αναπνευστική υποστήριξη
 • 7-22% εμφανίζουν μία υπολειμματική ήπια αναπηρία: ήπια αδυναμία ή απώλεια αντανακλαστικών
 • Περίπου 10% εμφανίζουν σοβαρές υπολειμματικές βλάβες. Είναι οι ασθενείς που έχουν πιο παρατεταμένη πορεία, μεγαλύτερο διάστημα στον αναπνευστήρα ή σοβαρή εκφύλιση των νευραξόνων. Η αναγέννηση των νευραξόνων απαιτεί 6-18 μήνες
 • Θνητότητα περίπου 3%

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Νευροϊνωμάτωση
 • Εξέλιξη σε χρόνια υποτροπιάζουσα πολυνευροπάθεια

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Χρήσιμες πληροφορίες για τη γρίπη

Απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης

HIV λοίμωξη και AIDS

Άποιος διαβήτης

Ψευδοόγκος εγκεφάλου

Λέμφωμα Hodgkin

Σύνδρομο Guillain Barre

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Δυστονία

Η δυστονία είναι μια διαταραχή της κίνησης που χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογικές παρατεταμένες ή διακοπτόμενες μυϊκές συσπάσεις. Η δυστονία είναι μια κινητική διαταραχή που προκαλεί...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ