Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟυρική νεφροπάθεια

Ουρική νεφροπάθεια

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νεφροπάθεια από αυξημένο ουρικό οξύ

Ουρική νεφροπάθεια είναι η νεφρική παρεγχυματική καταστροφή και δυσλειτουργία σχετιζόμενη με διαταραγμένο μεταβολισμό του ουρικού οξέος. Αρκετά σύνδρομα μπορεί να παρουσιαστούν

 • Ουρική αρθρίτιδα: οξεία αρθρίτιδα, προκαλούμενη από κρυστάλλους ουρικού, σχετιζόμενη με χρόνια υπερουριχαιμία, λόγω μειωμένης νεφρικής απέκκρισης ουρικού οξέος στο 80-90% και αυξημένης παραγωγής ουρικού οξέος στο 10-20%
 • Οξεία ουραιμική νεφροπάθεια: επισπεύδεται από κατακρήμνιση και απόφραξη του άπω σωληναρίου (αθροιστικό) που είναι αποτέλεσμα οξείας μαζικής υπερπαραγωγής ουρικού οξέος λόγω κυτταρόλυσης. Το ουρικό οξύ του ορού συνήθως είναι άνω του 15-20 mg/dl
 • Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ: πιο συχνά βρίσκεται σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα, που υπερπαράγουν ουρικό οξύ και έχουν υπερουρικοζουρία. Η συχνότητα του σχηματισμού λίθων αυξάνει με την αύξηση των επιπέδων ουρικού οξέος. Περίπου 22% των ασθενών με ουρική αρθρίτιδα θα σχηματίσουν λίθους ουρικού οξέος
 • Υπερουριχαιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας: εμφανίζεται όταν η κάθαρση κρεατινίνης είναι λιγότερη από 15. Το ουρικό οξύ του ορού είναι συνήθως μεγαλύτερο των 10 mg/dl. Δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα είναι σπάνια. Οξεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να επισπευσθεί  από μια απότομη αύξηση του ουρικού οξέος του ορού
 • Χρόνια ουρική νεφροπάθεια: νεφρική ανεπάρκεια αποδιδόμενη σε παρεγχυματική καταστροφή δευτεροπαθή σε μυελώδη εναπόθεση αλάτων ουρικού. Πολλές αποδείξεις υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι η τυπική ουρική αρθρίτιδα ή ασυμπτωματική υπερουριχαιμία είναι σπάνιο να οδηγήσουν σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα, η νεφρική ανεπάρκεια μπορεί συνήθως να αποδοθεί σε επιπλεγμένη νόσο, συνήθως υπέρταση, διαβήτη, νεφρική αγγειοπάθεια, αποφρακτική ουροπάθεια, λοίμωξη ουροποιητικού σωλήνα ή δηλητηρίαση από μόλυβδο

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νεφρικό/Ουροποιητικό

Επικρατέστερη ηλικία: Ενήλικες

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια:

 • Επισπεύδεται από χημειοθεραπεία για λευχαιμία ή λέμφωμα
 • Επισπεύδεται από το θερμικό στρες και την άσκηση
 • Ολιγουρία
 • Ανουρία
 • Ανορεξία, ναυτία, έμετος, εγκεφαλοπάθεια και άλλες εκδηλώσεις ουραιμίας
 • Υπέρταση
 • Αναιμία
 • Αφυδάτωση

Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ:

 • Λαγόνιο άλγος
 • Άλγος στη βουβωνική χώρα
 • Μικρο-ή μακροαιματουρία
 • Ανορεξία
 • Ναυτία
 • Έμετος
 • Αφυδάτωση

Υπερουριχαιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας:

 • Εγκατεστημένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με GFR μικρότερο από 15-20
 • Ουρικό οξύ μεγαλύτερο από 10 mg/dl χρονίως
 • Παρεπίμπτουσα αιτία απότομης αύξησης του ουρικού οξέος του ορού
 • Οξεία ελάττωση του GFR
 • Οξεία έναρξη ουραιμικών συμπτωμάτων

ΑΙΤΙΑ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Πρωτοπαθή:

 • Συγγενής ουρική αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία
 • Συγγενής έλλειψη υποξανθινμο-γουανινο-φωσφοριβοζιδοτρανφεράσης (ΥΓΦΤ)
 • Συγγενής υπέρμετρη δραστηριότητα της 5 – φώσφορο-ριβοζιδοπυροφωσφορικής συνθετάσης (ΦΡΠΦΣ) (φυλετικό υπολειπόμενο)
 • Νόσος συγγενούς εναπόθεσης γλυκογόνου (τύπος Ι) (γλυκογονίαση τύπου Ι)

Δευτεροπαθή:

 • Δηλητηρίαση με μόλυβδο
 • Διουρητικά
 • Κυτταροτοξική χημειοθεραπεία σε λευχαιμία ή λέμφωμα
 • Θερμικό στρες και άσκηση
 • Διαβητική κετοξείδωση
 • Κέτωση απίσχνανσης (νηστείας)
 • Χρόνιες μυελοϋπερπλαστικές νόσοι
 • Ψωρίαση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 • Ξαφνική αύξηση του φορτίου ουρικού οξέος
 • Αφυδάτωση
 • pH ούρων μικρότερο του 5
 • Υπέρταση
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Νεφρική αγγειοπάθεια

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Άλλα αίτια οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, άλλα αίτια νεφρολιθίασης, άλλα αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ουρική αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία:

 • Υπερουριχαιμία
 • Υπερουρικοζουρία σε 10-20%
 • Ελαττωμένη παραγωγή αμμωνίας ούρων

Οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια:

 • Ουρικό οξύ μεγαλύτερο από 15-20 mg/dl
 • Αυξημένα άζωτο ουρίας αίματος και κρεατινίνη
 • Λόγος ουρικού οξέος προς κρεατινίνη > 1
 • Κρύσταλλοι ουρικού οξέος στα ούρα

Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ:

 • Κρύσταλλοι ουρικού οξέος στα ούρα
 • Ουρικό οξύ ούρων μεγαλύτερο από 600-700 mg το 24ωρο (υπερουρικοζουρία) σε δίαιτα ελεύθερη πουρινών
 • Υπερουριχαιμία
 • Μικροαιματουρία
 • Πυουρία
 • Θετική καλλιέργεια ούρων
 • Λίθοι που περιέχουν ουρικό οξύ ή μικτοί ουρικού οξέος και ουρικού ασβεστίου

Υπερουριχαιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας:

 • Οξεία επιδείνωση υπερουριχαιμίας με ουρικό οξύ ορού μεγαλύτερο από 10 mg/dl
 • Οξεία σε χρόνια αύξηση αζώτου ουρίας αίματος και κρεατινίνης

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Νεφρικοί τόφοι – μυελώδεις εναποθέσεις ουρικού μονονατρίου με φλεγμονώδη αντίδραση και διάμεση ίνωση
 • Μικρή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της νεφροπάθειας και της σοβαρότητας της ουρικής αρθρίτριδας
 • Σωληναροδιάμεση νεφρίτιδα με απόφραξη, υποτροπιάζουσα λοίμωξη ή δηλητηρίαση από μόλυβδο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ανάλυση λίθων

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Ενδοφλέβια πυελογραφία (ΕΦΠ)
 • Υπέρηχοι νεφρών

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Κυστεοσκόπηση και παλίνδρομη πυελογραφία
 • Βιοψία νεφρού

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής για επιπλεγμένες νεφρολιθιάσεις και οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Ενυδάτωση για αύξηση της αποβολής ούρων
 • Ρύθμιση στο φυσιολογικό του ουρικού οξέος του ορού
 • Ρύθμιση στο φυσιολογικό της νεφρικής έκκρισης ουρικού οξέος
 • Μειωμένη παραγωγή ουρικού οξέος
 • Διατήρηση του pH ούρων > 6
 • Θεραπεία με αντιβιοτικά σε λοίμωξη ουροποιητικού σωλήνα

Οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια:

 • Ενδοφλέβια ενυδάτωση
 • Αιμοδιάλυση (νεφροκάθαρση)

Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ:

 • Κυστεοσκόπηση ή χειρουργική αφαίρεση του λίθου σε επίμονη αρτηριακή απόφραξη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Περιορισμένη κατά τη διάρκεια των προσβολών οξείας ουρικής αρθρίτιδας

ΔΙΑΙΤΑ

 • Περιορισμός πουρινών
 • Περιορισμός πρωτεϊνών
 • Σε νεφρολιθίαση, πρόσληψη υγρών αρκετή για να παραχθούν ούρα τουλάχιστον 2 lt την ημέρα εκτός και αν η αποβολή ούρων περιορίζεται από οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια περιορίστε το νάτριο για την υπέρταση και το κάλιο για την υπερκαλιαιμία

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ουρική αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία:

 • Ουρικοαπεκκριτικοί παράγοντες – προβενεσίδη ξεκινώντας από 250 mg 2 φορές την ημέρα και διπλασιάζοντας στη συνέχεια με παρεμβολές 7-10 ημερών έως 500-1000 mg 2 φορές την ημέρα (μέγιστο 3 gm/ημέρα)
 • Αναστολείς της οξειδάσης της ξανθίνης προτιμούνται για την υπερουρικοζουρία 200-300 mg/ημέρα
 • Θεραπεία της συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας με φάρμακα που ελαττώνουν το ουρικό οξύ – δεν είναι εμφανής ευνοϊκή ή αντίθετη δράση με προσοχή στην ανάπτυξη νεφρικής ανεπάρκειας

Οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια:

 • Προλαμβάνεται με προληπτική θεραπεία με αλλοπουρινόλη και ενυδάτωση του ασθενούς πριν τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων για λευχαιμία ή λέμφωμα
 • Διουρητικά αγκύλης
 • Αλκαλοποιητικά διαλύματα ΕΦ

Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ:

 • Αλλοπουρινόλη 200-300 mg/ημέρα
 • Αλκάλεα για διατήρηση του pH των ούρων από 6,0-6,5 – δικαρβονικό νάτριο ή κιτρικό κάλιο/κιτρικό οξύ 0,5-1,5 mEq/Kg σε 5 ή 6 διαιρεμένες δόσεις

Υπερουριχαιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας:

 • Αλλοπουρινόλη σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό ουρικής αρθρίτιδας

Αντενδείξεις: αποφύγετε ουρικοαπεκκριτικούς παράγοντες σε ασθενείς με υπερουρικοζουρία, νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Προφυλάξεις: 

 • Αποφύγετε τις απότομες αυξήσεις ή ελαττώσεις του ουρικού οξέος του ορού, οι οποίες μπορεί να επισπεύσουν την οξεία ουρική αρθρίτιδα
 • Χορηγείστε κολχικίνη 0,5-0,65 mg/ημέρα, 1-4 φορές την εβδομάδα ταυτόχρονα με αλλοπουρινόλη τους πρώτους 2-3 μήνες, για να προλάβετε την εγκατάσταση της οξείας ουρικής αρθρίτιδας

Σημαντικές πιθανές αλληλεπιδράσεις: φαινυλοβουταζόνη, diflunisal,  ασπιρίνη (1-2 gm/ημέρα) – ακτινοσκιεροί παράγοντες glyceryl qualacolate, πυραζιναμίδη, αιθαμβουτόλη, αιθανόλη, διουρητικά, ασκορβικό οξύ (μεγάλες δόσεις), νικοτινικό οξύ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Σουλφινπυραζόνη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Ουρικό οξύ ορού, απέκκριση ουρικού οξέος από το ουροποιητικό, άζωτο ουρίας αίματος και/ή κρεατινίνη ορού, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο
 • Δοκιμασίες ελέγχου πληθυσμού για αρτηριακή πίεση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

 • Κατάλληλη προληπτική θεραπεία πριν τη χημειοθεραπεία λευχαιμίας ή λεμφώματος
 • Αποφύγετε παράγοντες που μπορεί να προκαλέσει απότομη ή εμμένουσα αύξηση του ουρικού οξέος του ορού ή της απέκκρισης ουρικού οξέος από το ουροποιητικό
 • Άμεση θεραπεία της απόφραξης του ουροποιητικού ή της λοίμωξης
 • Ελέγξτε την αρτηριακή πίεση εάν είναι υπερτασικός

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Ουρική αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία:

 • Μη εμφανείς επιπλοκές από το νεφρό

Οξεία υπερουριχαιμική νεφροπάθεια:

 • Μη αντιστρεπτή νεφρική ανεπάρκεια (νεφροπάθεια τελικού σταδίου)
 • Υπολειπόμενη νεφρική ανεπάρκεια
 • Εμμένουσα δυσλειτουργία νεφρικού σωληναρίου

Νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ:

 • Απόφραξη ουροποιητικού
 • Λοίμωξη ουροποιητικού
 • Νεφρική ανεπάρκεια

Υπερουριχαιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας:

 • Προοδευτικά σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Με αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία  και γενικό χειρισμό, η πρόγνωση είναι εξαιρετική σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα, υπερουριχαιμία ή νεφρολιθίαση
 • Ανάπτυξη ή εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας δεν πρέπει να εμφανιστεί, εκτός και αν οφείλεται σε υποκείμενη νεφροπάθεια ή σχετιζόμενες νόσους με δυσμενείς δράσεις στα νεφρά

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Υπέρταση
 • Σακχαρώδης διαβήτης

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Η ουρική αρθρίτιδα και η νεφρολιθίαση από ουρικό οξύ μπορούν να έχουν έναρξη στη νηπιακή ή τη σχολική ηλικία με έλλειψη ΥΓΦΤ. Υπέρμετρη δραστηριότητα της ΦΡΠΦΣ ή νόσος εναποθήκευσης γλυκογόνου τύπου Ι

Γηριατρικό: Νεφρική ανεπάρκεια πιο πιθανή λόγω ηλικίας και σχετιζόμενων νόσων

ΚΥΗΣΗ

Οι γυναίκες με νεφρολιθίαση έχουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη επίπτωση στη λοίμωξη του ουροποιητικού σωλήνα, αλλά όχι αύξηση στο ρυθμό σχηματισμού λίθων

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα νεφρά

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τα νεφρά

Διαβάστε, επίσης,

Ουρολιθίαση

Θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας με φυσικά μέσα

Διατροφή για τις ουρολοιμώξεις

Τι είναι η πυουρία

Μάθετε να αξιολογείτε την γενική ούρων

Νεφρολιθίαση

Αυξημένος κίνδυνος νεφρολιθίασης σε γαστρικό bypass

Οι ιατρικές χρήσεις της κολχικίνης

Σύνδρομο Lesch-Nyhan

Ποιοι πρέπει να καταναλώνουν τσουκνίδα

Τα επιθετικά λεμφώματα

Τα πεπτίδια για την ουρική αρθρίτιδα

Τα πεπτίδια για τον αλκοολισμό

Τα πεπτίδια για την απώλεια μνήμης

Τα τριπεπτίδια είναι το μέλλον

Μοριακή διατροφή

Τα πεπτίδια για την αθηροσκλήρωση

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιούνται τα πεπτίδια

Υγρά πεπτίδια

Τα πεπτίδια στη θεραπεία του καρκίνου

Τα πεπτίδια για την κατάθλιψη

Τα πεπτίδια για το σύνδρομο Raynaud

Η θεραπεία του καρκίνου με πεπτίδια

Θεραπεία ασθενειών με ζωικής προέλευσης προϊόντα

Πεπτίδια για ανάρρωση από καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό

Αμινοξέα ως συμπληρώματα διατροφής

Ρίξτε το ουρικό οξύ

Διατροφή για όσους έχουν αυξημένο ουρικό οξύ

Μήπως έχετε νεφροπάθεια;

Τι να κάνετε σε κρίση ουρικής αρθρίτιδας

Τι να κάνετε αν σας πονάει μια άρθρωση

Ουρικό οξύ αίματος

Αν έχετε αυξημένο ουρικό οξύ

Ουρική αρθρίτιδα

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα

Η οστεοαρθρίτιδα είναι συχνό νόσημα. Είναι μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων και οι ιστοί καταστρέφοντσι με την πάροδο του χρόνο Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ