Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Πυριτίαση

Print Friendly, PDF & Email

Χρήσιμες πληροφορίες για την πυριτίαση

Πυριτίαση είναι η πνευμοκονίωση ή πνευμονοκονίαση ή πνευμονοκονίωση (ινογόνος) που προκαλείται από την εισπνοή σκόνης πυριτίου (υπό τη μορφή χαλαζία quartz, χρυσοβαλίτη ή τριδυμίτη)

 • Η χρόνια πυριτίαση είναι μπορεί να είναι απλή ή με επιπλοκές
 • Η χρόνια απλή πυριτίαση είναι ασυμπτωματική, μη προοδευτικού τύπου όταν η έκθεση σταματά και χαρακτηρίζεται μόνο από μικρές οζώδεις πνευμονικές σκιερότητες ακτινολογικά
 • Η χρόνια πυριτίαση με επιπλοκές χαρακτηρίζεται από προοδευτικά επιδεινούμενα συμπτώματα και διογκούμενα πνευμονικά οζίδια και μετά το πέρας της έκθεσης στον εκλυτικό παράγοντα
 • Υποξεία πυριτίαση αναπτύσσεται 3-6 χρόνια μετά από βαριά έκθεση και προσομοιάζει με τη χρόνια πυριτίαση με επιπλοκές
 • Οξεία πυριτίαση αναπτύσσεται δύο χρόνια μετά από μαζική έκθεση και κλινικά ξεχωρίζει από τις άλλες μορφές

Επηρεαζόμενα συστήματα: Αναπνευστικό

Επικρατέστερη ηλικία: 40-75

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες > Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΑΣΗΣ

Χρόνια απλή πυριτίαση:

 • Ασυμπτωματικός
 • Βήχας και ήπια δύσπνοια τυπικά συνοδεύουν και οφείλονται στο κάπνισμα ή σε επαγγελματικού τύπου βρογχίτιδα

Χρόνια πυριτίαση – Υποξεία πυριτίαση:

 • Σφίξιμο στο στήθος
 • Βήχας
 • Δύσπνοια
 • Απόχρεμψη
 • Σημεία και συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας καθώς αναπτύσσεται πνευμονική καρδία

Οξεία πυριτίαση:

 • Ξηρός βήχας
 • Πυρετός
 • Βαριά δύσπνοια

ΑΙΤΙΑ ΠΥΡΙΤΙΑΣΗΣ

 • Χρόνια απλή πυριτίαση – 10-12 χρόνια έκθεσης σε σκόνη πυριτίου
 • Χρόνια πυριτίαση – > 20 χρόνια έκθεσης
 • Υποξεία πυριτίαση – 3-6 χρόνια βαριάς έκθεσης
 • Οξεία πυριτίαση – < 2 χρόνια μαζικής έκθεσης

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΑΣΗΣ

Βιομηχανικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την κοπή, τεμαχισμό και στίλβωση βράχων ή τη χορήγηση άμμου σε:

 • Ορυχεία μετάλλου (χαλκού, αργύρου, χρυσού, μολύβδου, άνθρακα)
 • Σιδηρουργία
 • Εργαστήρια πηλού
 • Τεμαχισμός χαλαζία
 • Τεμαχισμός γρανίτη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΥΡΙΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Χρόνια απλή πυριτίαση:

 • Σαρκοείδωση
 • Ακτινογραφικές αποτιτανώσεις δίκην κελύφους ωού παρατηρούνται στη σαρκοείδωση και νόσο του Hodgkin

Χρόνια πυριτίαση:

 • Πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων
 • Όταν οι πνευμονικές πυκνώσεις αυξάνουν με ταχύ ρυθμό, είναι μονόπλευρες και παρουσιάζουν κεντρική τήξη τότε είναι πιθανή η φυματίωση, ο καρκίνος πνεύμονα και η μυκητιασική πνευμονία

Οξεία πυριτίαση:

 • Κυψελιδική πρωτεΐνωση

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πνεύμονες:

 • Υπεζωκοτικές συμφύσεις
 • Πάχυνση υπεζωκότα
 • Γκρίζα υποϋπεζωκοτικά οζίδια
 • Πνεύμονες με μελανίζουσα χρώση
 • Σκληρός πνεύμονας
 • Συγκεντρικές στιβάδες πυκνού συνδετικού ιστού
 • Κυτταρικές διηθήσεις
 • Ισχαιμική εκφύλιση κεντρικού οζιδίου
 • Μεταχρωματικά σωματίδια πυριτίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Υποξαιμία
 • Υπερκαπνία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • Η σπιρομέτρηση είναι φυσιολογική στην απλή πυριτίαση. Οι άλλες μορφές δείχνουν ελαττωμένη πνευμονική compliance ή ενδοτικότητα, μειωμένους όγκους, μειωμένη ικανότητα διάχυσης
 • Σύστημα ταξινόμησης για ποσοτικοποίηση των ανωμαλιών στις ακτινογραφίες θώρακα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ακτινογραφία θώρακος

Χρόνια απλή πυριτίαση:

 • Αποτιτανώσεις δίκην κελύφους ωού σε πυλαίους λεμφαδένες και λεμφαδένες μεσοθωρακίου
 • Μικρές στρογγυλές σκιερότητες, αρχικά στους άνω λοβούς

Χρόνια πυριτίαση – Υποξεία πυριτίαση:

 • Πνευμονικές σκιερότητες > 1 cm
 • Οι πυκνώσεις συρρέουν και σχηματίζουν αμφοτερόπλευρες εκτεταμένες σκιάσεις (προοδευτική μαζική ίνωση)
 • Πυκνώσεις αρχικά περιφερικές που μεταναστεύουν αργότερα προς τις πύλες
 • Πυκνώσεις που παρουσιάζουν κεντρική τήξη (να αποκλειστεί η φυματίωση)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Βρογχοσκόπηση
 • Λεπτομερές ιστορικό επαγγελματικής έκθεσης
 • Ανοικτή βιοψία πνεύμονος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΥΡΙΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόληψη – προστατευτικές συσκευές του αναπνευστικού συστήματος σε επιπτώσεις βραχυχρόνιας έκθεσης

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Καμία γνωστή αποτελεσματική θεραπεία
 • Παροχέτευση εκκριμάτων
 • Εισπνοή υδρατμών
 • Φυσιοθεραπεία αναπνευστικού
 • Αναπνευστικές ασκήσεις
 • Μεταμόσχευση πνευμόνων
 • Κατά τμήματα έκπλυση ολόκληρου του πνεύμονα σε περίπτωση οξείας πυριτίασης

ΔΙΑΙΤΑ

 • Αυξημένη λήψη υγρών

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Κανένα ειδικό φάρμακο για την πυριτίαση
 • Ισονιαζίδη 300 mg/ημέρα για ένα έτος, εάν η αντίδραση φυματίνης είναι θετική
 • Ο συνδυασμός πυριτίασης με φυματίωση απαιτεί αρχική αγωγή με 3 τουλάχιστον αντιφυματικά φάρμακα, περιλαμβανομένης της ριφαμπικίνης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Παρακολούθηση για συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και υποξαιμία
 • Αντιμετώπιση παρεμπίπτουσας λοίμωξης, επιθετικά

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΑΠΟΦΥΓΗ

Αποφυγή έκθεσης στη σκόνη, υποκατάσταση άλλων υλικών για πυρίτιο

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 • Προοδευτική μαζική πνευμονική ίνωση
 • Αναπνευστική λοίμωξη
 • Πνευμοθώρακας
 • Εμφύσημα
 • Πνευμονική καρδία
 • Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
 • Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια
 • Μυκητιασικές λοιμώξεις

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Χρόνια απλή πυριτίαση – παραμένει ασυμπτωματική και δεν επιδεινώνεται όταν σταματήσει η έκθεση στο νοσογόνο παράγοντα
 • Χρόνια πυριτίαση – Υποξεία πυριτίαση – προοδευτική πνευμονική ίνωση με πνευμονική καρδία και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και όταν σταματήσει η έκθεση στο νοσογόνο παράγοντα

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Φυματίωση
 • Σύνδρομο Caplan

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Ασυνήθη

Γηριατρικό: Τα συμπτώματα και οι επιπλοκές είναι βαρύτερης μορφής

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διοξείδιο πυριτίου – τύπος για τον υπολογισμό της οριακής τιμής (TLV) για εισπνεόμενη σκόνη: = 10 mg ανά κυβικό μέτρο/% SiO2) + 2

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους πνεύμονες

Silicosis

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Ρευματοειδής πνευμονοκονίαση

Πνευμονικό απόστημα

Χρήσιμες πληροφορίες για την αμιάντωση

Μάθετε να αξιολογείτε την ακτινογραφία θώρακος

Η αμιάντωση

Όγκοι μεσοθωρακίου

www.emedi.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρίνωμα Morton

Το νευρίνωμα Morton είναι μια πάχυνση του ιστού που περιβάλλει το μικρό νεύρο που οδηγεί στα δάχτυλα των ποδιών. Το νευρίνωμα Morton είναι μια...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ