Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Νόσος Alzheimer

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο Alzheimer

Νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική, οργανική, νοητική νόσος που χαρακτηρίζεται από προοδευτική εγκεφαλική επιδείνωση και άνοια, συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλικία των 65 ετών. Η διάγνωση γίνεται σε κλινική βάση μετά τον αποκλεισμό των θεραπεύσιμων διαταραχών με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Συνήθης πορεία – προοδευτική, χρόνια

Γενετική: Θετικό οικογενειακό ιστορικό σε 50% των περιπτώσεων. Δείκτης στο χρωμόσωμα 21

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό

Επικρατέστερη ηλικία: Ηλικίες 40-75 ετών

Επικρατέστερο φύλο: Άνδρες < Γυναίκες

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

 • Μη φυσιολογική αντίληψη του χώρου
 • Αναριθμησία (απώλεια ικανότητας για αριθμητικούς υπολογισμούς)
 • Αμνησία
 • Ανηδονία
 • Άγχος
 • Αφασία
 • Απραξία
 • Άνοια
 • Κατάθλιψη
 • Εξωπυραμιδικά σημεία
 • Διανοητική έκπτωση
 • Απώλεια ενδιαφέροντος
 • Μυόκλονος
 • Μυθοπλασία
 • Απώλεια πρόσφατης μνήμης
 • Ανησυχία
 • Σπασμοί
 • Διαταραχές του ύπνου
 • Δυσκαμψία
 • Αδιαφορία
 • Προοδευτική γνωστική έκπτωση

ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

 • Άγνωστα φαίνεται πως είναι οικογενής πιθανότητα
 • Αναπόδεικτες πιθανότητες – βραδέως δρώντες ιοί, μέταλλα (αλουμίνιο), επίσπευση φυσιολογική ηλικίας

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

Είσοδος στη γεροντική ηλικία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Πολυεμφρακτική άνοια
 • Αγγειακή άνοια
 • Άνοια σχετιζόμενη με τη νόσο του Parkinson
 • Νόσος του Creutzfeldt – Jacob
 • Τελικά στάδια πολλαπλής σκλήρυνσης
 • Όγκος εγκεφάλου
 • Υποσκληρίδιο αιμάτωμα
 • Προοδευτική, πολλαπλής εντόπισης λευκοεγκεφαλοπάθεια
 • Ενδοκρινικής αιτιολογίας άνοια (υποθυρεοειδισμού)
 • Αντιδράσεις φαρμάκων
 • Αλκοολισμός και άλλες εξαρτήσεις
 • Άνοια των μπόξερ (χρόνιο τραύμα εγκεφάλου)
 • Άλλες άνοιες (αποδιοργανωμένη σκέψη, ασυνάρτητος λόγος, ανικανότητα διατήρησης της προσοχής, αισθητικές εσφαλμένες αντιλήψεις, κυκλικές αλλαγές ύπνου – αφύπνισης, αποπροσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο, έκπτωση μνήμης)
 • Κατάθλιψη (εμμένουσα μείωση ενδιαφέροντος και απόλαυσης, αϋπνία ή λίγος ύπνος, ψυχοκινητική καθυστέρηση, αισθήματα απελπισίας και αβοήθητου, σκέψεις θανάτου, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης)
 • Τοξικότητα από ηπατική ή νεφρική έκπτωση
 • Έλλειψη βιταμινών ή άλλων θρεπτικών συστατικών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Για να βοηθηθείτε αποκλείστε τις άλλες αιτίες άνοιας:

 • Γενική αίματος
 • Ηλεκτρολύτες
 • Δοκιμασίες λειτουργίας θυρεοειδούς
 • Επίπεδο φυλλικού οξέος και Β12
 • VDRL
 • Γενική ούρων
 • ΗΚΓ (κολπική μαρμαρυγή)

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Μακροσκοπικά – διάχυτη φλοιϊκή ατροφία στις σχετιζόμενες περιοχές, στον ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, σε μερικούς υποφλοιώδεις πυρήνες
 • Μικροσκοπικά – απώλεια πυραμιδικών κυττάρων
 • Μικροσκοπικά – μειωμένη χολινεργική νεύρωση
 • Μικροσκοπικά – εκφύλιση του υπομέλανα τόπο (μέλαινα ουσία)
 • Εκφύλιση των μετωπιαίων πυρήνων του Meynert
 • Νευροϊνιδιακές αλλοιώσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 • ΗΚΓ – διάχυτη μέτρια επιβράδυνση (βραδυκαρδία)
 • Εγκεφαλονωτίαιο υγρό (εξαρτάται από τις συνθήκες και την κλινική πληροφόρηση)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Αξονική τομογραφία κεφαλής ή καλύτερα μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου – μέτρια φλοιϊκή ατροφία, διεύρυνση κοιλιών – για αποκλεισμό εμφράκτων υποσκληριδίου αιματώματος, υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης
 • ΡΕΤ (τομογραφία με εκπομπή ηλεκτρονίων) για ανίχνευση της χρησιμοποίησης γλυκόζης από το φλοιό και/ή απώλειας κυττάρων της μέλαινας ουσίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αυτή είναι μια κλινική διάγνωση, ιστορικό, φυσική εξέταση, δοκιμασίες (νευρολογική και μνήμης)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Εξωνοσοκομειακός ασθενής, κέντρο εφημερίας (όταν χρειάζεται)

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Υποστηρικτικά
 • Ασκήσεις για να ελαττωθεί η ανησυχία
 • Εργασιοθεραπεία
 • Μουσικοθεραπεία
 • Ανάλυση του περιβάλλοντος για ασφάλεια και σιγουριά
 • Λάβετε υπ’ όψη τα κέντρα εφημερίας

Αναφερθείτε σε:

 • Επισκέπτρια αδερφή
 • Κοινωνική λειτουργό
 • Φυσιοθεραπευτή
 • Εργασιοθεραπευτή
 • Λογοθεραπευτή
 • Δικηγόρο
 • Ομάδες υποστήριξης
 • Ειδικές ομάδες φροντίδας για τους νοσούντες από Alzheimer

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε οποιαδήποτε έκταση είναι δυνατή

ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Χρησιμοποιείστε φάρμακα όσο λιγότερο δυνατόν. Οι ασθενείς με Alzheimer τα ανέχονται ελάχιστα
 • Για την ανησυχία – βενζοδιαζεπίνες βραχείας δράσης
 • Για σοβαρή εμμένουσα ανησυχία – βουτυροφαινόνες ή φαινοθειαζίνες

Προφυλάξεις: 

 • Τακρίνη: χρησιμοποιείστε με προφύλαξη σε άτομα με ιστορικό νευρομυϊκής νόσου
 • Αύξηση ηπατικών δοκιμασιών
 • Χρήση με προσοχή σε άτομα με ιστορικό σπασμών ή άσθματος

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τακρίνη 10-40 mg 4 φορές την ημέρα. Χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει άνοια τύπου Alzheimer (δόσεις > 100 mg/ημέρα φαίνεται να σχετίζονται με κίνδυνο ηπατοτοξικότητας)

Τα τρέχοντα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ μπορούν να βοηθήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα με συμπτώματα μνήμης και άλλες γνωστικές αλλαγές.

Δύο τύποι φαρμάκων χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη θεραπεία των γνωστικών συμπτωμάτων:

-Αναστολείς της χολινεστεράσης.

Αυτά τα φάρμακα λειτουργούν ενισχύοντας τα επίπεδα επικοινωνίας από κύτταρο σε κύτταρο διατηρώντας έναν χημικό αγγελιοφόρο που εξαντλείται στον εγκέφαλο από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Αυτά είναι συνήθως τα πρώτα φάρμακα που δοκιμάστηκαν και οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν μέτριες βελτιώσεις στα συμπτώματα.

Οι αναστολείς της χολινεστεράσης μπορεί επίσης να βελτιώσουν τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα, όπως τη διέγερση ή την κατάθλιψη. Οι συνήθως συνταγογραφούμενοι αναστολείς της χολινεστεράσης περιλαμβάνουν τη ντονεπεζίλη (Aricept), τη γαλανταμίνη (Razadyne) και τη ριβαστιγμίνη (Exelon).

Οι κύριες παρενέργειες αυτών των φαρμάκων περιλαμβάνουν διάρροια, ναυτία, απώλεια όρεξης και διαταραχές ύπνου. Σε άτομα με ορισμένες καρδιακές διαταραχές, μπορεί να συμβούν καρδιακές αρρυθμίες.

-Memantine.

Αυτό το φάρμακο λειτουργεί σε άλλο δίκτυο επικοινωνίας εγκεφαλικών κυττάρων και επιβραδύνει την εξέλιξη των συμπτωμάτων με μέτρια έως σοβαρή νόσο Αλτσχάιμερ. Μερικές φορές χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αναστολέα χολινεστεράσης. Σχετικά σπάνιες παρενέργειες περιλαμβάνουν ζάλη και σύγχυση.

-Aducanumab

Τον Ιούνιο του 2021, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το aducanumab (Aduhelm) για τη θεραπεία ορισμένων περιπτώσεων νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτό είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θεραπεία της υποκείμενης αιτίας του Αλτσχάιμερ στοχεύοντας και αφαιρώντας τις πλάκες αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Ο FDA ενέκρινε το φάρμακο υπό τον όρο ότι θα διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί το όφελος του φαρμάκου. Οι ειδικοί πρέπει επίσης να εντοπίσουν ποιοι ασθενείς μπορεί να επωφεληθούν από το φάρμακο.

Μερικές φορές άλλα φάρμακα όπως αντικαταθλιπτικά μπορεί να συνταγογραφηθούν για να βοηθήσουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Όσο συχνά χρειάζεται, θεραπεία της φτωχής θρέψης, των ιατρικών επιπλοκών, παρακολούθηση της δόσης φαρμάκου, παροχή υποστήριξης στην οικογένεια

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Συμπεριφοριστικές – επιθετικότητα, ανησυχία, πορειομανία, μη συνεργασία
 • Μεταβολικές – λοίμωξη, αφυδάτωση, τοξικότητα φαρμάκων
 • Άλλα – πτώσεις

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Φτωχή, 2-20 χρόνια επιβίωσης, μέσος όρος επιβίωσης 7 χρόνια

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Σύνδρομο Down
 • Κατάθλιψη
 • Αϋπνία

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γηριατρικό: Συχνό και σοβαρό πρόβλημα αυτής της ηλικιακής ομάδας

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

file 20210708 23 co65ma

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Όλοι πρέπει να έχετε σπίτι σας βιολογικό έλαιο καρύδας

Σταματήστε να παίρνετε χημικά φάρμακα για την υγεία του εγκεφάλου σας

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο του Parkinson

Χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο Huntington

Χρήσιμες πληροφορίες για την άνοια

Σημαντικές πληροφορίες για την αμυλοείδωση

Χρήσιμες πληροφορίες για το λάδι καρύδας

Κάνναβη και νόσος Alzheimer

Γιατί η κάνναβη θεραπεύει κάθε ασθένεια

Αποκτήστε καλύτερη μνήμη κι ενισχύστε τη μάθηση

Ο τρόπος που σκέφτεστε αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου σας

Πώς να διατηρήσετε τη μνήμη σας

Μήπως ξεχνάτε περισσότερο όσο μεγαλώνετε;

Βότανα που βελτιώνουν τη γνωστική ικανότητα

Η νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης θα προάγει την υγεία

Ποιοι πρέπει να παίρνουν φαρμακευτική κάνναβη

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για την μνήμη

Αλλάξτε μόνο έναν βιοδείκτη και αναστρέψτε την γήρανση

Η άσκηση ως φάρμακο για πολλές ασθένειες

Διατροφή για όσους έχουν Αλτσχάιμερ

Πρόληψη Alzheimer

Ομοιοπαθητική για όσους ξεχνάνε

Υδροκεφαλία σε ενήλικες

Χρήσιμες πληροφορίες για τα αντιοξειδωτικά

Θέλετε να ανακτήσετε τις αναμνήσεις σας;

Μπείτε σε πρόγραμμα αντιγήρανσης τώρα

Η υψηλή χοληστερίνη μπορεί να καταπολεμηθεί με συμπληρώματα διατροφής

Πρωτόγαλα

Ψηφιακή αμνησία έχουμε πια όλοι

Οι στατίνες σας κόβουν χρόνια ζωής

Βελτιώστε τις λειτουργίες του εγκεφάλου σας με λάδι καρύδας

Μουσικοθεραπεία

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εγκεφαλικές διαταραχές

Ασθένειες που προκαλει η αϋπνία

Ποιοι πρέπει να παίρνουν ωμέγα 3 λιπαρά οξέα

Μήπως ξεχνάτε εύκολα;

Οι απαραίτητες βιταμίνες για τη γήρανση

Η υπνική άπνοια είναι επικίνδυνη

Τα πεπτίδια για την απώλεια μνήμης

Αν ζείτε κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια κινδυνεύετε

Τα προβιοτικά θεραπεύουν τις νευροψυχιατρικές διαταραχές

Τροφή για το μυαλό

Τα δύσκολα επαγγέλματα κάνουν πρόληψη άνοιας

Η έλλειψη αργινίνης υπεύθυνη για το Alzheimer

Πώς τα αντιυπερτασικά προστατεύουν από την άνοια

Κρατήστε το μυαλό σας σε φόρμα

Κάντε γυμναστική για τον εγκέφαλο

Η λεπτίνη προστατεύει από το Αλτσχάιμερ

Παπούτσια με GPS

Gingko biloba

Καρνοσίνη

Νόσος Huntington

Λάδι καρύδας και ελληνική φέτα για το Αlzheimer

Πώς η οικονομική κρίση προκαλεί άνοια

Βελτιώστε τις λειτουργίες του εγκεφάλου σας με λάδι καρύδας

Νόσος Alzheimer

Η νόσος Alzheimer και η στεφανιαία νόσος έχουν την ίδια αιτία

Η οικογενής αμυλοειδική νευροπάθεια

Νόσος Alzheimer

Nόσος Prion

Bexarotene για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Το νέο διαγνωστικό τεστ για τη νόσο Alzheimer

Οι απαραίτητες βιταμίνες για το Αλτσχάιμερ

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΝόσος του Addison
Επόμενο άρθροΑτροφία οπτικού νεύρου
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ