Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα. Είναι ένα είδος καρκίνου που χρειάζεται ριζική αλλαγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση, καθώς και στον τρόπο πρόληψής του.

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Το χολαγγειοκαρκίνωμα, ICD-10 C22.1, ενδοηπατικό περιφερικά του ήπατος κι εξωηπατικό ή όγκος Klatskin (πυλαίος) και οπουδήποτε στα μείζονα ηπατικά, στην περιοχή του διχασμού δεξιών κι αριστερών ηπατικών και στα χοληφόρα, αλλά κι ενδοπαγκρεατικά. Τα πιο συνήθη είναι τα εξωηπατικά (60-70%).

Η συχνότητα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι η ίδια.

Αποτελεί την 5η αιτία καρκίνου στους άνδρες και την 8η αιτία καρκίνου στις γυναίκες. Είναι 4-8 φορές πιο συχνό στους άνδρες. Είναι αυξημένη η συχνότητά του, στην Κίνα και την Κορέα και στην Αφρική. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης είναι τα 50-60 έτη.

Αποτελεί το 10% των όγκων ήπατος και χοληφόρων.

Αυξημένη συχνότητα υπάρχει στο Ισραήλ και την Ιαπωνία.

Παράγοντες κινδύνου είναι η ηπατολιθίαση, με ή χωρίς μόλυνση ή στάση, η ελκώδης κολίτιδα, η σκληρυντική χολαγγειίτιδα, οι κύστεις χοληδόχου, τα χημικά καρκινογόνα, όπως οι νιτροζαμίνες και οι μολύνσεις του ήπατος, συγγενείς δυσπλασίες του ήπατος, η μόλυνση με παράσιτα ήπατος (Opisthorchis viverrini ή Clonorchis sinensi) και η έκθεση σε Thorotrast (διοξείδιο του θορίου), μια χημική ουσία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε ιατρικές απεικονίσεις.


Διάγνωση του χολαγγειοκαρκινώματος

Ίκτερος, συχνότερα, απώλεια βάρους, ανορεξία, κοιλιακός πόνος, πυρετός.

Εξετάσεις

Ιστορικό, φυσική εξέταση, ηπατικός έλεγχος, CT-computed tomography-αξονική τομογραφία, MRI-Magnetic Resonance Imaging-Μαγνητική τομογραφία, ενδοηπατική ενδοσκόπηση, εξωηπατικό CT scan, ERCP-Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography-Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία, διαδερμική χολαγγειογραφία ή MRI χολαγγειογραφία ή MRCP-Magnetic resonance cholangiopancreatography-Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Σε αγγειακή διήθηση, γίνεται αγγειογραφία κι ενδοσκοπικός υπέρηχος. Χειρουργείο μπορεί να γίνει και σε ενδοηπατική και σε εξωηπατική νόσο. Σημαντικές πληροφορίες μας δίνουν το CEA, που είναι περισσότερο αυξημένο από ότι στον καρκίνο του ήπατος, το CA19-9 και η χολερυθρίνη.


Σταδιοποίηση χολαγγειοκαρκινώματος

(Ο καρκίνος των χοληφόρων μπορεί να είναι εξωηπατικός ή ενδοηπατικός)

Τis Καρκίνωμα in situ.

Τ Περιορισμένο στα χοληφόρα.

Τ2 Πέρα από τα τοιχώματα χοληφόρων.

Τ3 Ήπαρ, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας ή ομόπλευρα πυλαία δεξιά ή αριστερά ή την ηπατική αρτηρία δεξιά ή αριστερά.

Τ4 Διήθηση πυλαίας φλέβας κύριας ή άμφω, ηπατικής αρτηρίας κύριας ή εξωηπατικών ιστών (κόλο, στομάχι 12/λο, κοιλιακό τοίχωμα).

Ν0 Δεν υπάρχουν περιοχικοί λεμφαδένες.

Ν1 Περιοχικοί λεμφαδένες.

Μ0 Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Ν1 Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2.png

Στάδια χολαγγειοκαρκινώματος

ΣΤΑΔΙΟ Ι: Διήθηση βλενογόνου.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Διήθηση μυ.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Διήθηση ορογόνου.

ΣΤΑΔΙΟ IV: Διήθηση γειτονικών οργάνων.

ΣΤΑΔΙΟ V: Διήθηση ήπατος κι απομακρυσμένων οργάνων.

ΣΤΑΔΙΟ 0: Τis Ν0 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ ΙA: Τ1 Ν0 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ ΙB: Τ2 Ν0 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙA: Τ2 Ν0 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙB: Τ1 Ν1 Μ02 Ν1 Μ03 Ν1 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ:Τ4 Ν0-1 Μ0

ΣΤΑΔΙΟ IV: Τ1-4ΝX0-1Μ1

Gx,G1,G2,G3,G4 Βαθμός διαφοροποίησης

Εκτός από το ΤΝΜ σύστημα ταξινόμησης υπάρχει η ταξινόμηση Bismuth-Corlette.

Η ταξινόμηση Bismuth-Corlette βασίζεται στην έκταση της εμπλοκής της χοληφόρων και χρησιμοποιείται, τόσο για το χολαγγειοκαρκίνωμα, όσο και για καλοήθεις στενώσεις.

Τύπου Ι

  • περιορίζεται στη χοληδόχο πόρο
  • περισσότερο από 2 cm από την εκβολή του δεξιού και του αριστερού ηπατικού αγωγού

Τύπος ΙΙ

  • λιγότερο από 2 εκατοστά από την εκβολή
  • περιλαμβάνει τη συμβολή

Τύπου ΙΙΙα

  • τύπου II + συμμετοχή του δεξιού ηπατικού αγωγού

Τύπος ΙΙΙβ

  • τύπου II + συμμετοχή του αριστερού ηπατικού αγωγού

Τύπος IV

  • την επέκταση τόσο στον δεξιό όσο και στον αριστερό ηπατικό αγωγό ή
  • πολυεστιακή συμμετοχή

Τύπος V

  • στένωση στη διασταύρωση του χοληδόχου πόρου και του κυστικού αγωγού

Θεραπεία χολαγγειοκαρκινώματος

Τα περισσότερα χολαγγειοκαρκινώματα είναι αδενοκαρκινώματα θηλώδη, οζώδη και σκληρυντικά. Τα θηλώδη έχουν καλή πρόγνωση.

Διαφέρει η αντιμετώπιση του ενδοηπατικού από του εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 5-1.png

-Ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Σε πλήρη χειρουργική εξαίρεση R0 με ή χωρίς RF Radiofrequency Ablation, δεν υπάρχει συμπληρωματική θεραπεία, που να βοηθάει παρά μόνο κλινικές δοκιμές.

Σε χειρουργείο με θετικά μικροσκοπικά όρια R1/R2 (η ταξινόμηση R υποδηλώνει την απουσία ή την παρουσία υπολειπόμενου όγκου μετά τη θεραπεία-residual tumor. Ο υπολειπόμενος όγκος μπορεί να εντοπιστεί στην περιοχή του πρωτοπαθούς όγκου και/ή ως απομακρυσμένες μεταστάσεις. Το R0 αντιστοιχεί σε εκτομή με θεραπεία ή πλήρη ύφεση. R1 σε μικροσκοπικό υπολειπόμενο όγκο, R2 σε μακροσκοπικό υπολειπόμενο όγκο. Η ταξινόμηση R λαμβάνει υπόψη κλινικά και παθολογικά ευρήματα), γίνεται συμπληρωματικό χειρουργείο ή συμπληρωματικό Radiofrequency Ablation ή ακτινοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία 5FU ή Gemzar.

Σε μη χειρουργήσιμη νόσο, γίνεται υποστηρικτική θεραπεία ή Radiofrequency Ablation ή κρυοθεραπεία με ραδιοσυχνότητες και μικροκύματα ή ακτινοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar ή χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar.

Σε μεταστατική νόσο, γίνεται υποστηρικτική θεραπεία ή ο ασθενής μπαίνει σε κλινικές δοκιμές ή γίνεται χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar.

-Εξωηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα

Αφαίρεση των πυλαίων και λεμφαδενεκτομή με ή χωρίς αφαίρεση του ήπατος.

Σε μη δυνατή εγχείρηση του ήπατος, λόγω χρόνιας νόσου ή εκτεταμένης νόσου γίνεται μεταμόσχευση ήπατος.

Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με λεμφαδενεκτομή, όταν ο καρκίνος είναι στο απομακρυσμένο τρίτο των χοληφόρων.

Στο μέσο τρίτο των χοληφόρων όταν υπάρχει καρκίνος, αφαιρείται η χοληδόχος με λεμφαδενεκτομή και χειρουργείται και ο καρκίνος των χοληφόρων.

Σε θετικά όρια, γίνεται συνδυασμένη ακτινοθεραπεία με ή χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar. Το ίδιο γίνεται και σε in situ καρκίνο με θετικά όρια.

Σε αρνητικά χειρουργικά όρια ή σε αρνητικούς λεμφαδένες, γίνεται παρακολούθηση ή και πάλι χορηγείται ακτινοθεραπεία με ή χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar.

Σε μη δυνατότητα για χειρουργείο, τοποθετείται stent ή γίνεται by pass. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόγνωση είναι πολύ φτωχή και ο ασθενής μπορεί να μπει σε κλινική δοκιμή ή να κάνει συνδυασμένη ακτινοθεραπεία με ή χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar ή μόνο χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar ή και τίποτε.

Σε μεταστατική νόσο, τοποθετείται stent, μπαίνει ο ασθενής σε κλινικές δοκιμές ή κάνει απλή υποστηρικτική αγωγή ή κάνει χημειοθεραπεία με 5FU ή Gemzar αναλόγως της γενικής του κατάστασης PS (performance status) και εξατομικευμένη θεραπεία, ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου.

Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του χολαγγειοκαρκινώματος, περιλαμβάνουν τη 5-φθοριοουρακίλη με λευκοβορίνη, τη γεμσιταμπίνη ως μονοθεραπεία, τη γεμσιταμπίνη και σισπλατίνη, την ιρινοτεκάνη, την καπεσιταμπίνη και το erlotinib που είναι αναστολέας της τυροσινικής κινάσης.

Φωτοδυναμική θεραπεία, με την οποία εγχέεται ειδικός ευαισθητοποιητικός παράγοντας και φως, που εφαρμόζεται ενδοσκοπικά άμεσα στον όγκο, έχει δείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα, σε σύγκριση με την υποστηρικτική φροντίδα σε δύο μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Η φωτοδυναμική θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση και την ποιότητα ζωής.

Απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη θεραπεα του χολαγγειοκαρκινώματος!!!

Να προτιμάτε τις φυσικές θεαπείε για το χολαγγειοκαρκίνωμα, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία του χολαγγειοκαρκινώματος, πατώντας εδώ.

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης, παρόμοια άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Καρκίνος παγκρέατος

Ο καρκινικός δείκτης CA 19-9

Καρκίνος ήπατος

Αγνωστική Ογκολογία

Πυογόνο ηπατικό απόστημα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Smoothie με ποικιλία μούρων

Smoothie με ποικιλία μούρων. Αυτό το smoothie με μούρα είναι μια τέλεια καλοκαιρινή απόλαυση. Είναι δροσιστικό, υγιεινό και γευστικό Smoothie με ποικιλία μούρων ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 φλιτζάνια βιολογικά...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ