Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΤα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα

Print Friendly, PDF & Email

Τι μας δείχνουν τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα

Κλινική Χρησιμότητα των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων

  • Ηπατικές νόσοι
  • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση

Μεταβολές των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων

Ο λύκος με άλλες αυτοάνοσες νόσους συχνά εμφανίζουν τίτλους μεταξύ 1:20 και 1:80.

Η γ-GT και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πορείας της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης.

Τα επίπεδα χολερυθρίνης του ορού αποτελούν τον πιο σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την επιβίωση ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.


Φυσιολογικές Τιμές των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων

Αρνητικά ≤ 20.


Παθοφυσιολογία των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση είναι χρόνια προϊούσα αυτοάνοση χολoστατική νόσος στην οποία οι ενδοηπατικοί χοληφόροι πόροι υφίστανται συνεχή καταστροφή που οδηγεί τελικά σε κίρρωση και ηπατική ανεπάρκεια.

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα ανιχνεύονται στο 95% των ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση, ενώ σπανίως ανιχνεύονται σε άτομα με εξωηπατικό ίκτερο, φαρμακευτική ηπατίτιδα, ιογενή ηπατίτιδα, αλκοολική κίρρωση και κακοήθη νοσήματα του ήπατος.

Οι υψηλοί τίτλοι αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (ΑΜΑ) εμφανίζουν υψηλή ειδικότητα για την πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Οι τίτλοι των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων δεν συσχετίζονται με τη σοβαρότητα της νόσου.

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα ανιχνεύονται σε κρυπτογενή κίρρωση, σε συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και στο 25- 30 % των περιπτώσεων αυτοάνοσης ηπατίτιδας.

Θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα ανιχνεύονται στο 1% περίπου των νοσοκομειακών ασθενών, συνηθέστερα σε άτομα με αυτοάνοσες νόσους.

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα παρατηρούνται και σε σύφιλη σταδίου ΙΙ και σε φαρμακευτικό λύκο και σε άλλες χρόνιες ηπατοπάθειες.


Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση

Είναι χρόνια ενδοηπατική χολοστατική νόσος που εμφανίζεται πιο συχνά σε γυναίκες ηλικίας 35-60 ετών.

Η διάγνωση της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης βασίζεται στην κλινική εκτίμηση, στη δυσαπορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών, στα ιστοπαθολογικά ευρήματα βιοψίας ήπατος, στα πολύ υψηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης και χοληστερόλης, στα αυξημένα επίπεδα IgM και στη παρουσία θετικών αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων. Παρατηρείται ακόμα, αύξηση των τρανσαμινασών (2- 4 φορές), καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη δραστικότητα της 5-νουκλεοτιδάσης και γ-GT.

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή χολική κίρρωση και αρνητικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) εμφανίζουν υψηλούς τίτλους αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ).

Οι κλινικές εκδηλώσεις και οι υψηλές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης που παρατηρούνται σε αυτοάνοση χολαγγειοπάθεια είναι παρόμοιες προς αυτές που παρατηρούνται σε πρωτοπαθή χολική κίρρωση και πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειΐτιδα, με τη μόνη διαφορά ότι τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα είναι αρνητικά στην αυτοάνοση χολαγγειοπάθεια.

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα διακρίνεται από την πρωτοπαθή χολική κίρρωση από το γεγονός ότι εμφανίζει σπανίως θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα σε χαμηλούς τίτλους καθώς και φυσιολογικές τιμές IgM.

Ασθενείς με πρωτοπαθή χολική κίρρωση συνήθως εμφανίζουν τίτλους ΑΜΑ >1:160

Ο λύκος και οι άλλες αυτοάνοσες νόσους συχνά εμφανίζουν τίτλους μεταξύ 1:20 και 1:80.

Η γ-GT και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της πορείας της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης.

Τα επίπεδα χολερυθρίνης του ορού αποτελούν τον πιο σημαντικό προγνωστικό δείκτη για την επιβίωση ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Διαβάστε, επίσης,

Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

Πρωτοπαθής χολική κίρρωση

Εργαστηριακή διαφορική διάγνωση των ικτέρων

Η γ-γλουταμυλική τρανσφεράση

Τι είναι τα ξανθελάσματα

Χολερυθρίνη αίματος

Ηπατικός έλεγχος

Ηπατίτιδα

Ηπατίτιδα από φάρμακα

Δίαιτα ηπατοπαθούς

Σύνδρομο Sjögren

Η ανάλυση του ασκιτικού υγρού

www.emedi.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πονοκέφαλος στα παιδιά

Ο πονοκέφαλος στα παιδιά μπορεί να είναι σύμπτωμα μιας ποικιλίας καταστάσεων υγείας. Η πιο συχνή αιτία είναι συνήθως η ημικρανία, ο πονοκέφαλος τάσης, το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ