Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΑνοσοποίηση με καρκινικά αντιγόνα στον καρκίνο

Ανοσοποίηση με καρκινικά αντιγόνα στον καρκίνο

Εμβόλια για τον καρκίνο

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Ο εμβολιασμός με πρωτεϊνες των μικροβίων για τις μολυσματικές ασθένειες οδήγησε στην υπόθεση ότι και οι ασθενείς με καρκίνο θα μπορούσαν να αποκτήσουν με αυτό τον τρόπο ανοσία στον καρκίνο που αναπτύσσουν.

Τα εμβόλια για τον καρκίνο περιέχουν σχετικά αντιγόνα που οδηγούν και διατηρούν την έναρξη μιας κακοήθους διαδικασίας και προσφέρουν μια ουσιώδη μεσοπρόθεσμη υπόσχεση για εφαρμογή σε ασθενείς με ελάχιστη επιβάρυνση από τον όγκο και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για την προχωρημένη νόσο.

Δυστυχώς, η χρήση αυτών των εμβολίων σε υψηλού κινδύνου πληθυσμούς δεν έχει εφαρμοστεί, πιθανώς, λόγω της μεγάλης περιόδου που απαιτείται για παρακολούθηση και για λόγους ασφαλείας που προκύπτουν από τη χρήση των διαφόρων αυτο-πρωτείνών.

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν γίνει για τον ρόλο των εμβολίων στην πρόληψη, την καθυστέρηση του καρκίνου και την επίδρασή τους στην διαδικασία της μεταστατικής νόσου.

Για κλινική χρήση, τα εμβόλια μπορεί να έχουν την μορφή κυττάρων, κεκαθαρμένων πρωτεϊνών ή γονιδίων.

Τα εμβόλια από κύτταρα είναι είτε αυτόλογα είτε αλλογενή στην προέλευση. Παρά το ότι οι αυτόλογοι όγκοι έχουν ερευνηθεί σαν πηγή αντιγόνων για ανοσοποίηση, η χρήση τους περιορίστηκε από την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δενδριτικών κυττάρων που είναι ένα συχνό μονοπάτι για την διέγερση των T κυττάρων. Η κλινική χρησιμότητα των εμβολίων από δενδριτικά κύτταρα αρχικά ήταν περιορισμένη λόγω του αριθμού των κυττάρων, αλλά αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε δημιουργώντας κύτταρα ex vivo με τη χρήση κυτοκινών. Τα μονοκύτταρα στο περιφερικό αίμα είτε προσκολλημένα στο πλαστικό ή διαλεγμένα για τα CD14 επωάζονται σε μέσο καλλιέργειας που περιέχει αυξητικούς παράγοντες λευκών GM-CSF και IL-4 ή GM-CSF και IL-3 και δημιουργούνται δενδριτικά κύτταρα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ενός εμβολίου. Ενδοδερμική, υποδόρια και σε μερικές περιπτώσεις ενδολεμφική χορήγηση του εμβολίου γίνεται και όλες οι μέθοδοι είναι αποτελεσματικές και έχουν ως στόχο τα δενδριτικά κύτταρα να συναντήσουν τα Τ κύτταρα. Η ανοσοποίηση με δενδριτικά κύτταρα είναι ασφαλής και εύκολη και χωρίς παρενέργειες. Συνήθως, οι ανταποκρίσεις του ανοσοποιητικού είναι σε χαμηλά επίπεδα αν και πλήρεις ανταποκρίσεις μπορεί να επιτευχθούν.

Τα αλλογενή εμβόλια με νεκρά καρκινικά κύτταρα προσφέρουν την ευκολία χορήγησης ενός προϊόντος που μπορεί να περιέχει διαφορετικά καρκινικά αντιγόνα. Αυτά τα εμβόλια έχουν μελετηθεί για το μελάνωμα και ακτινοβολημένα κύτταρα που λαμβάνονται από τρεις διαφορετικές σειρές κυττάρων του μελανώματος μπορεί να βοηθήσουν στην επίτευξη της ανταπόκρισης των Τ κυττάρων, έχοντας το πλεονέκτημα ότι περιέχουν πολλά αντιγόνα. Παρόλα αυτά κανένα αντιγόνο δεν είναι παρόν στη συγκέντρωση με μια κεκαθαρμένη πρωτεΪνη. Για να αυξηθεί η ανταπόκριση βοηθητικοί ανοσολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται και η τεχνική αυτή βασίζεται στις ίδιας αρχές, όπως και τα εμβόλια για τις λοιμώξεις. Το όφελος, όπως φαίνεται από τις μελέτες, από εμβόλια αλλογενή στο μελάνωμα είναι μεγάλο σε ασθενείς με μικρό μέγεθος όγκου.

Όσον αφορά τα βασιζόμενα σε πρωτεϊνες και πεπτίδια εμβόλια, η χρήση τους στηρίζεται στο ότι τα άδεια από MHC μόρια στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα μπορούν να φορτιστούν χορηγώντας υψηλές συγκεντρώσεις από ένα επιθυμητό καρκινικό αντιγόνο. Και τα τάξεως MHC I και τα MHC II αντιγόνα ιστοσυμβατότητας που συνδέονται με τα πεπτίδια έχουν αναλυθεί στην αλληλουχία τους και καθαριστεί για χρήση στις κλινικές μελέτες. Επιπρόσθετα της χορήγησης αντιγόνων για την έναρξη της απόκρισης των Τ κυττάρων η ενεργοποίηση των CD4+ T κυττάρων είναι ένας τρόπος προσέλκυσης άλλων στοιχείων που αυξάνουν την ανοσολογική απόκριση μέσο παραγωγής χημειοκινών και κυτοκινών. Η προσέλκυση και ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων για έναρξη και διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης των Τ κυττάρων είναι σημαντική, όπως φαίνεται από το ELISPOT τεστ από αντιγόνα καρκίνου του μαστού, όπως το HER2/neu ή το MUC-1 σε ένα μεγάλο αριθμό θεραπευμένων ασθενών. Ακόμη, απόδειξη για μεγάλη ανταπόκριση στα επίτοπα των καρκινικών αντιγόνων υπήρξε με διάφορα αντιγόνα που δεν ήταν η πρωτεϊνη ανοσοποίησης αλλά κάποια επίτοπα των αντιγόνων.

Η χρήση των πεπτιδίων που σχετίζονται με τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας MHC-1 δείχνουν ότι οι προστατευτικές κυτταροτοξικές ανταποκρίσεις των Τ κυττάρων μπορούν να γενικευθούν. Π.χ. ένα πεπτίδιο σε μελάνωμα που δεσμεύει το HLA-A2, όταν χορηγηθεί με IL-2  διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων και θεραπεύει την μεταστατική νόσο και μάλιστα με αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα που δεν είναι ειδικά και δεν μπορούν να αναγνωριστούν.

Η θεραπεία του καρκίνου με τα πεπτίδια είναι πολύ υποσχόμενη.

Τα φυσικά πεπτίδια είναι τα καλύτερα για τη θεραπεία του καρκίνου

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης, 

Αυξητικοί παράγοντες λευκών

Ιντερφερόνες

Ιντερλευκίνες

Οι κυτοκίνες και οι χημειοκίνες στη θεραπεία του καρκίνου

Κυτταρική ανοσία στον καρκίνο

Φαρμακοδυναμική στην ογκολογία

Η αγγειογένεση στον καρκίνο

Μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα εναντίον του καρκίνου

Kαταστροφή των καρκινικών κυττάρων με κυτταροτοξικούς μηχανισμούς

Ενεργοποιημένα από τη λεμφοκίνη κύτταρα φονείς

Τα κύτταρα που φυσικά φονεύουν τον καρκίνο

Καρκινικά αντιγόνα

Ανοσοθεραπεία στον καρκίνο

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Θρομβοποιητίνη

Ερυθροποιητίνη

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιούνται τα πεπτίδια

Υγρά πεπτίδια

Τα πεπτίδια στη θεραπεία του καρκίνου

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Μοριακό προφίλ του όγκου

Θεραπεία με εκχύλισμα θύμου αδένα

Γονιδιακή θεραπεία και εμβόλια για τις αιματολογικές κακοήθειες

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ