Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔιάγνωση του καρκίνου του εγκεφάλου
Array

Διάγνωση του καρκίνου του εγκεφάλου

Οι διαγνωστικές εξετάσεις για τη διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των εγκεφαλικών όγκων

Οι γιατροί χρησιμοποιούν πολλές εξετάσεις για τη διάγνωση ενός όγκου του εγκεφάλου, και τη διαφοροδιάγνωση των πρωτοπαθών και δευτεροπαθών εγκεφαλικών όγκων από μεταστάσεις. Επίσης, μετά την χειρουργική εξέταση του όγκου απαιτούνται ειδικές εξετάσεις, όπως το μοριακό προφίλ του όγκου για να γίνει εξατομικευμένη θεραπεία.

Διάγνωση και διαφοροδιάγνωση των εγκεφαλικών όγκων

 • Ιατρικό και κληρονομικό ιστορικό 
 • Φυσική εξέταση
 • Σημεία και συμπτώματα
 • Αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων

Οι περισσότεροι όγκοι του εγκεφάλου δε διαγιγνώσκονται μέχρι μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Συχνά ενός όγκος στον εγκέφαλο διαγιγνώσκεται από έναν παθολόγο ή έναν νευρολόγο. 

Εκτός από το λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και την φυσική εξέταση, ο γιατρός θα ζητήσει διάφορες εξετάσεις. Με βάση τα  αποτελέσματα των διαφόρων εξετάσεων, ο γιατρός θα συστήσει τις κατάλληλες επιλογές θεραπείας.

 • Οι εξετάσεις απεικόνισης

Η πιο αποτελεσματική εξέταση για τη διάγνωση ενός όγκου του εγκεφάλου είναι η χρήση του μαγνητικού συντονισμού (MRI), αν και η υπολογιστική τομογραφία (CT ή CAT) χρησιμοποιείται, επίσης.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) χρησιμοποιείται, συνήθως, αρχικά όταν υπάρχει αμφιβολία για την φύση μίας μάζας ή όταν ένας ασθενής βρίσκεται υπό θεραπεία για την εκτίμηση του αποτελέσματος ή για να ελεγχθεί αν ένας όγκος υποτροπιάζει μετά τη θεραπεία (καλύτερα να μη γίνεται).

Κάθε δοκιμή απεικόνισης μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, τη φυσική εξέταση και τη νευρολογική και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

 • Μαγνητική τομογραφία (MRI): χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία, και όχι ακτινογραφίες, για να παράγει λεπτομερείς εικόνες του σώματος. Η MRI μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του μεγέθους του όγκου. Οι μαγνητικές τομογραφίες δίνουν πιο λεπτομερείς εικόνες από την αξονική τομογραφία  και είναι ο προτιμώμενος τρόπος για τη διάγνωση ενός όγκου στον εγκέφαλο. Η MRI μπορεί να γίνει στον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, ή και τα στα δύο, ανάλογα με τον τύπο του όγκου  και την πιθανότητα εξάπλωσης στο ΚΝΣ. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μαγνητικής τομογραφίας,  και τα αποτελέσματα της νευρολογικής εξέτασης, που γίνεται από τον παθολόγο ή το νευρολόγο, βοηθούν να προσδιοριστεί ο  τύπος της μαγνητικής τομογραφίας που θα εκτελεστεί.

Η ενδοφλέβια (IV) ενισχυόμενη με γαδολίνιο MRI, συνήθως, χρησιμοποιείται για μια σαφέστερη εικόνα ενός όγκου στον εγκέφαλο. Γίνεται κανονικά η μαγνητική τομογραφία, και στη συνέχεια δίνεται ένα ειδικό σκιαγραφικό που ονομάζεται γαδολίνιο μέσω φλέβας και μια δεύτερη μαγνητική τομογραφία γίνεται κατόπιν μετά την χορήγηση της χρωστικής (καλύτερα να μη γίνεται).

Η MRI του νωτιαίου μυελού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ενός όγκου πάνω ή κοντά στην σπονδυλική στήλη.

Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση των συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την κίνηση των μυών και την ομιλία. Κατά την εξέταση fMRI, ο ασθενής καλείται να κάνει ορισμένες ασκήσεις που προκαλούν αλλαγές στον εγκέφαλο και μπορεί να δει κανείς στην εικόνα fMRI. Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για να βοηθήσει το σχέδιο για το χειρουργείο, έτσι ώστε ο χειρουργός να αποφύγει την καταστροφή των λειτουργικών τμημάτων του εγκεφάλου, κατά την αφαίρεση του όγκου.

Η φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) είναι μία εξέταση με τη χρήση MRI που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση του εγκεφάλου. Μπορεί να βοηθήσει να στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των νεκρών ιστών που προκαλούνται από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή από  προηγούμενες θεραπείες ακτινοβολίας και καρκινικών ιστών.

 • Η αξονική τομογραφία δημιουργεί μια τρισδιάστατη εικόνα του εσωτερικού του σώματος με  ακτίνες Χ. Ένας υπολογιστής στη συνέχεια συνδυάζει αυτές τις εικόνες σε μια λεπτομερή, εγκάρσια τομή που δείχνει τυχόν ανωμαλίες ή όγκους. Η αξονική τομογραφία βοηθάει στην διάγνωση αιμορραγίας και της διόγκωσης του υγρού μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αλλαγές στα οστά στο κρανίο φαίνονται, επίσης,σε μια αξονική τομογραφία, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του μεγέθους ενός όγκου. Η αξονική τομογραφία μπορεί, επίση,ς να χρησιμοποιηθεί εάν ο ασθενής δεν μπορεί να κάνει μία μαγνητική τομογραφία, όπως όταν ο ασθενής έχει βηματοδότη για την καρδιά του/της. 
 • Η σάρωση με ΡΕΤ scan, χορηγώντας μια μικρή ποσότητα από μια ραδιενεργή ουσία σεσημασμένη με ζάχαρη εγχέεται μέσα στο σώμα του ασθενούς ενδοφλεβίως. Αυτή η ουσία προσλαμβάνεται από τα κύτταρα που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Επειδή ο καρκίνος έχει την τάση να χρησιμοποιεί πολύ ενέργεια, και τα καρκινικά κύτταρα είναι υπερμεταβολικά, απορροφά περισσότερη ραδιενεργή ουσία. Ένας σαρωτής ανιχνεύει τότε την ουσία αυτή και παράγει εικόνες από το εσωτερικό του σώματος (καλύτερα να μη γίνεται).
 • Η εγκεφαλική αγγειογραφία των αρτηριών, που ονομάζεται εγκεφαλική αγγειογραφία είναι μια ακτινογραφία, ή μια σειρά από ακτινογραφίες, του κεφαλιού που δείχνουν τις αρτηρίες του εγκεφάλου. Οι ακτίνες Χ λαμβάνονται αφού εγχυθεί σκιαγραφικό στις κύριες αρτηρίες της κεφαλής του ασθενούς.
 • Η οσφυονωτιαία παρακέντηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας γιατρός χρησιμοποιεί μια βελόνα για να λάβει ένα δείγμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για να ανιχνεύσει καρκινικά κύτταρα, άλλες βιοχημικές εξετάσεις, ή καρκινικούς δείκτες. Δείκτες όγκου ή βιοδείκτες είναι ουσίες που βρίσκονται σε υψηλότερες από τις κανονικές ποσότητες στο αίμα, στα ούρα, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, στο πλάσμα ή σε άλλα σωματικά υγρά ασθενών με ορισμένους τύπους καρκίνου. Συνήθως ένα τοπικό αναισθητικό γίνεται πριν από τη διαδικασία.
 • Μυελόγραμμα. Επειδή ορισμένοι τύποι όγκων του εγκεφάλου μπορεί να εξαπλωθούν στο νωτιαίο υγρό, άλλα μέρη του εγκεφάλου, ή του νωτιαίου μυελού, ο γιατρός μπορεί να συστήσει μια μυελογραφία. Στη μυελογραφία μία χρωστική εγχέεται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό που περιβάλλει το νωτιαίο μυελό. Η χρωστική ουσία εμφανίζεται σε μια ακτινογραφία και σκιαγραφεί το νωτιαίο μυελό και ανιχνεύει έναν όγκο (καλύτερα να μη γίνεται)
 • Χειρουργική αφαίρεση ενός όγκου. Το δείγμα του ιστού του όγκου απαιτείται για την τελική διάγνωση. Ο παθολογοανατόμος κάνει αξιολόγηση των κυττάρων, των ιστών και οργάνων για τη διάγνωση της νόσου. 
 • Μοριακός έλεγχος του όγκου. Μετά την παθολογοανοτομική εξέταση απαιτείται το μοριακό προφίλ του όγκου για να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα γονίδια, οι πρωτεΐνες, καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως δείκτες του όγκου. Οι ερευνητές εξετάζουν τους βιοδείκτες για τη διάγνωση ενός όγκου στον εγκέφαλο, για την πρόγνωση και για την εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπείας. 
 • Νευρολογική εξέταση, έλεγχος οπτικού νεύρου και εξέταση ακοής. Αυτές οι εξετάσεις θα δείξουν αν ένας όγκος επηρεάζει τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Η εξέταση των ματιών μπορεί να ανιχνεύσει  αλλαγές στο οπτικό νεύρο, καθώς και αλλαγές στο πεδίο της όρασης ενός ατόμου.
 • Ψυχομετρική αξιολόγηση. Αυτή αποτελεί λεπτομερή αξιολόγηση όλων των σημαντικών λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως η αποθήκευση και η ανάκτηση της μνήμης, οι δείκτες έκφρασης, οι γλωσσικές ικανότητες, η ικανότητα υπολογισμού, η  επιδεξιότητα κ.ά. Αυτές οι δοκιμές γίνονται από  νευροψυχολόγο, ο οποίος καταγράφει μία έκθεση που θα χρησιμοποιηθεί για  σύγκριση με μελλοντικές εκτιμήσεις για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Ένα EEG είναι μια μη επεμβατική εξέταση στην οποία τα ηλεκτρόδια συνδέονται με το εξωτερικό του κεφαλιού ενός ατόμου και μετράει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση σε τυχόν επιληπτικές κρίσεις.
 • Προκλητά δυναμικά. Τα προκλητά δυναμικά περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτροδίων για τη μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας των νεύρων και μπορεί να ανιχνεύσουν και το ακουστικό σβάννωμα, που είναι ένας μη καρκινωματώδης όγκος στον εγκέφαλο. Αυτή η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά την αφαίρεση ενός όγκου που αναπτύσσεται γύρω από σημαντικά νεύρα.

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο του εγκεφάλου, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Τα αντισυλληπτικά υπεύθυνα και για καρκίνο του εγκεφάλου

Εγκεφαλικές μεταστάσεις

Οι συχνότεροι ενδοκρανιακοί όγκοι

Η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα

Τα νεώτερα για το γλοιοβλάστωμα

Οσφυϊκή παρακέντηση

Ψευδοόγκος εγκεφάλου

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες

Στοχευμένη θεραπεία για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις

Τo καρκινικό μονοπάτι

Ανοσοϊστοχημεία στον καρκίνο

Η ανάγκη για βελτίωση της ακτινοθεραπείας στους όγκους του εγκεφάλου

Τι είναι η νανοϊατρική

Μοριακή ανάλυση σε γλοιοβλάστωμα

Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νανοσωματίδια

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Στοχευμένες τοπικές θεραπείες στον καρκίνο

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Θαλασσοθεραπεία πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση

Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για την ψωρίαση. Η ψωρίαση θεραπεύεται με φυσικούς τρόπους που είναι πιο αποτελεσματικοί Θαλασσοθεραπεία, πηλοθεραπεία και ηλιοθεραπεία για τη θεραπεία της...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ