Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΦάρμακαΠοσακοναζόλη

Ποσακοναζόλη

Είναι καλό φάρμακο για τις μυκητιάσεις

Η ποσακοναζόλη είναι μια τριαζόλη, ένας αντιμυκητιασικός παράγοντας ευρέος φάσματος για τη θεραπεία των μυκητιάσεων και την προφύλαξη από διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεις.

H ποζακοναζόλη λειτουργεί διασπώντας τις ακυλ-αλυσίδες φωσφολιπιδίων, αλλοιώνοντας τις λειτουργίες ορισμένων ενζύμων συνδεδεμένων με τη μεμβράνη, όπως ΑΤΡάσης και ένζυμα του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρονίων, αναστέλλοντας ΄ρτσι την ανάπτυξη των μυκήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρεμπόδιση της σύνθεσης της εργοστερόλης με αναστολή του ενζύμου λανοστερόλη 14α-απομεθυλάση και τη συσσώρευση των προδρόμων μεθυλιωμένων στερολών. Η ποζακοναζόλη είναι σημαντικά πιο ισχυρή στην αναστολή της 14-αλφα διμεθυλάσης από ότι η ιτρακοναζόλη. 

Η ποζακοναζόλη είναι ενεργή έναντι των ακόλουθων μικροοργανισμών: 

Candida spp.
Aspergillus spp.
Zygomycetes spp.

Η ποζακοναζόλη απορροφάται εντός τριών έως πέντε ωρών. Κατά κύριο λόγο αποβάλλεται μέσω του ήπατος, και έχει ένα χρόνο ημιζωής περίπου 35 ώρες. Από του στόματος η χορήγηση της ποζακοναζόλης όταν λαμβάνεται με γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά φθάνει 90% βιοδιαθεσιμότητα και αυξάνει η συγκέντρωση κατά τέσσερις φορές σε σύγκριση με όταν λαμβάνεται όταν το άτομο είναι νηστικό.


Ενδείξεις ποσακοναζόλης

Σοβαρές μυκητιασικές λοιμώξεις σε ενήλικες ασθενείς

Ανθεκτικούς στις συνήθεις θεραπείες (λ.χ. με αμφοτερικίνη Β, ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη) ή που εμφανίζουν δυσανεξία σε αυτές: Διηθητική ασπεργίλλωση, φουζαρίωση, χρωμοβλαστομυκητίαση και μυκήτωμα, κοκκιδιοειδομυκητίαση.

Καντιντίαση στοματοφάρυγγα ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρή νόσο ή είναι ανοσοκατασταλμένοι και στους οποίους η ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία αναμένεται να είναι πτωχή.

Προφύλαξη από διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία εφόδου για την αντιμετώπιση κακοήθων αιματοπαθειών ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή εξαιτίας μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Υπάρχουν, επίσης, κάποιες ενδείξεις ότι η ποζακοναζόλη μπορεί να είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για δύο χρόνια και στην οξεία νόσο του Chagas, που δείχνει πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα από την βενζιδαζόλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ασυμπτωματική, χρόνια νόσο  Chagas. 


Αντενδείξεις ποσακοναζόλης

Γαλουχία.

Συγχορήγηση με τα φάρμακα τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, σισαπρίδη, πιμοζίδη, αλοφαντρίνη, κινιδίνη που είναι υποστρώματα του CYP3A4, με αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας ή με τους αναστολείς της HMG-CoA ρεδουκτάσης σιμβαστατίνη, λοβαστατίνη, ατορβαστατίνη.


Ανεπιθύμητες ενέργειες ποσακοναζόλης

Ναυτία, έμετοι, διάρροια, κοιλιακά άλγη, ξηροστομία, παραισθησίες, κεφαλαλγία, υπνηλία, περιφερική νευροπάθεια, τρόμος, αλλεργικές αντιδράσεις, αρρυθμίες, παράταση του QT, υπέρταση ή υπόταση, πυρετός, εξασθένηση, λευκοπενία, θρομβοπενία, αναιμία, αύξηση ηπατικών ενζύμων, υπεργλυκαιμία, παγκρεατίτιδα, ηπατοκυτταρική βλάβη, εξελκώσεις στόματος, αλωπεκία, σπανίως εγκεφαλικό επεισόδιο, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο Stevens-Johnson, ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο, διαταραχές πηκτικότητας, διπλωπία, έκπτωση ακουστικής οξύτητας, έμφραγμα μυοκαρδίου, λεμφαδενοπάθεια.


Αλληλεπιδράσεις ποσακοναζόλης

Οι αναστολείς της οδού κάθαρσης της UPD γλυκουρονιδάσης (λ.χ. βεραπαμίλη, κυκλοσπορίνη, ερυθρομυκίνη κλπ) αυξάνουν τη στάθμη της, ενώ οι επαγωγείς (ριφαμπικίνη, ριφαμπουτίνη, φαινυτοΐνη κλπ) την ελαττώνουν. Η ίδια η ποσακοναζόλη μεταβολίζεται μέσω αυτής της οδού και είναι αναστολέας του ενζύμου CYP3A4.

Οι ανταγωνιστές του υποδοχέα Η2 και οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (σιμετιδίνη, ομεπραζόλη) ελαττώνουν τη στάθμη της.

Η συγχορήγηση με φάρμακα που είναι υποστρώματα του CYP3A4 έχει ως πιθανό αποτέλεσμα αύξηση του διαστήματος QT και πιθανώς κοιλιακή ταχυκαρδία.

Αυξάνει τη στάθμη των αναστολέων της HMG-CoA αναγωγάσης με κίνδυνο ραβδομυόλυσης, των αλκαλοειδών της ερυσιβώδους όλυρας με κίνδυνο εργοτισμού και των αλκαλοειδών της Vinca με κίνδυνο νευροτοξικότητας.

Επίσης αυξάνει τη στάθμη του τακρόλιμους, σιρόλιμους, βενζοδιαζεπινών που μεταβολίζονται από το CYP3A4 (λ.χ. μιδαζολάμη, τριαζολάμη), της διγοξίνης και των σουλφονυλουριών.


Προσοχή στη χορήγηση ποσακοναζόλης

 Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.

Σε συγγενούς ή επίκτητης αιτιολογίας περιπτώσεις παράτασης του QT ή άλλες προαρρυθμικές καταστάσεις (μυοκαρδιοπάθεια, άλλες αρρυθμίες κλπ.).

Σε ασθενείς με προβλήματα δυσανεξίας ή δυσαπορρόφησης δισακχαριτών.

Σε σακχαρώδη διαβήτη.


Δοσολογία ποσακοναζόλης:

Σε διηθητικές μυκητιάσεις 400 mg δύο φορές την ημέρα.

Καντιντίαση στοματοφάρυγγα 200mg ημερησίως την πρώτη ημέρα και μετά 100mg ημερησίως για 13 ημέρες.

Προφύλαξη από διηθητικές μυκητιασικές λοιμώξεις 200mg τρεις φορές την ημέρα.

Η ποσακοναζόλη ή Noxafil χορηγείται σε δισκία και πόσιμο εναιώρημα και δεν είναι εναλλάξιμα. Γι΄αυτό πρέπει να προσδιορίζεται η μορφή δοσολογίας σε κάθς συνταγή. Η ποσακοναζόλη είναι διαθέσιμη σε πόσιμο εναιώρημα (40mg/ml), δισκία (100mg) και πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (300mg).

H εγκεκριμένη δόση από του στόματος μετά από τη δόση εφόδου 600 mg/ημέρα την 1η ημέρα είναι 600 mg/ημέρα.

Το πόσιμο εναιώρημα είναι 600-800 mg/ημέρα.

Υπάρχει και σε ενέσιμη μορφή 18 mg/ml.

Δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια σε άτομα < 18 ετών.

Διαβάστε, επίσης,

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε τοξικότητα από τη μούχλα

Χρήσιμες πληροφορίες για το υπεροξείδιο του υδρογόνου

Χρήσιμες πληροφορίες για τις κολπικές μυκητιάσεις

Κρυπτοκοκκίαση

Ποικιλόχρους πιτυρίαση

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε μυκητίαση στα νύχια

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε μυκητίαση στα πόδια

Χρωμοβλαστομύκωση

Καντιτίαση

Θεραπεία για τις μυκητιάσεις νυχιών

Κοκκιδιοειδομύκωση

Ακτινoμυκητίαση

Ονυχομυκητίαση

Μυοκαρδίτιδα

Κίνδυνος από το VFED

Ασπεργίλλωση

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο

Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο. Εύκολη και ελαφριά συνταγή και πάνω από όλα πολύ γευστική Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: Το κοτόπουλο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ