Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Νευροβλάστωμα

Χρήσιμες πληροφορίες για το νευροβλάστωμα

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Το νευροβλάστωμα είναι νεόπλασμα νευρογενούς αρχής που μπορεί να εξορμάται από οπουδήποτε στην αλυσίδα των συμπαθητικών γαγγλίων ή από τον μυελό των επινεφριδίων.

Ο πιο συχνός όγκος σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους

Επηρεαζόμενα συστήματα: Νευρικό, Ενδοκρινικό

Γενετική:

 • Έχουν αναφερθεί οικογενείς περιπτώσεις
 • Γενετικές ανωμαλίες στο 80%
 • Απαλείψεις του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 1
 • Ενίσχυση του γονιδίου n-myc στο χρωμόσωμα 2 (φτωχό προγνωστικό σημείο)

Επικρατέστερη ηλικία:

 • 90% εμφανίζεται στα πρώτα 8 χρόνια ζωής
 • Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις είναι κάτω των 2 ετών
 • Η πιο συχνή ενδοκοιλιακή κακοήθεια στα νεογέννητα

Επικρατέστερο φύλο: Ελάχιστα πιο συχνό στα αγόρια

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

 • 50% παρουσιάζονται με μεταστάσεις
 • Κοιλιακή μάζα (50-75%)
 • Απώλεια βάρους
 • Αναιμία
 • Ανεπάρκεια αύξησης
 • Κοιλιακός πόνος και διάταση
 • Οστικός πόνος
 • Πυρετός
 • Διάρροια
 • Υπέρταση (25%)
 • Σύνδρομο Horner (βλεφαρόπτωση, μύση, ενόφθαλμος, ετεροχρωμία της ίριδας)
 • Εκχύμωση οφθαλμού (μάτια panda)
 • Αναπνευστική δυσχέρεια
 • Δυσφαγία
 • Παραπληγία
 • Σύνδρομο ιππουρίδας
 • Εξάψεις, εφιδρώσεις, ευερεθιστότητα
 • Παρεγκεφαλιδική αταξία (χαστικός νυσταγμός): σύνδρομο του χορεύοντος ματιού

ΑΙΤΙΑ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

Γενετικές ανωμαλίες στο 80% των περιπτώσεων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

 • Σύνδρομο Beckwith-Weidemann (To σύνδρομο Beckwith-Wiedemann (BWS) είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερανάπτυξη, προδιάθεση σε όγκους και συγγενείς δυσπλασίες)
 • Δυσπλασία παγκρεατικών νησιδιακών κυττάρων
 • Θεραπεία της μητέρας με φαινυτοΐνη
 • Σύνδρομο “εμβρυϊκού αλκοολισμού”
 • Νόσος του Hirschsprung

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 • Ραβδομυοσάρκωμα
 • Όγκος του Wilms
 • Άλλοι όγκοι του αυχένα, θώρακος, κοιλίας και πυέλου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Γενική αίματος, αιμοπετάλια
 • Μελέτη ηπατικής λειτουργίας
 • Μελέτη νεφρικής λειτουργίας
 • Κατεχολαμίνες ούρων
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Mg++, Ca++ ορού
 • LDH
 • Ηλεκτρολύτες
 • Χολερυθρίνη, SGOT, SGPT
 • Επίπεδα Gd2 αντισώματος
 • Ειδική Νευρωνική Ενολάση
 • Φερριτίνη ορού
 • Αναρρόφηση μυελού
 • Έλεγχος για αγγειοδραστικό πεπτίδιο (VIP)

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

 • Μικρά, σκοτεινά, κυκλικά κύτταρα
 • Ανώριμοι όγκοι τείνουν να είναι μεγάλοι, ερυθροί, λοβώδεις, μαλακοί, εύθραυστοι
 • Ώριμοι όγκοι είναι ινώδεις, περιέχουν ασβεστοποίηση, αιμορραγία, νέκρωση, κύστεις, ρόδακες, νεκρικές ίνες
 • Μπορεί να είναι νευροβλάστωμα, γαγγλιονευροβλάστωμα ή καλόηθες νευροβλάστωμα (εξαρτάται από την κυτταρική ωριμότητα)
 • Ευνοϊκός για τον ασθενή ιστολογικός τύπος (Shimada): πλούσιος σε στρώμα, καλά διαφοροποιημένοι και μεικτοί όγκοι
 • Φτωχής προγνώσεως ιστολογικός τύπος (Shimada): πλούσιοι σε στρώμα, οζώδεις και φτωχοί σε στρώμα, αδιαφοροποίητοι όγκοι

Σταδιοποίηση (Evans):

 • I – περιορισμένος σε ένα όργανο πλήρως χειρουργήσιμος
 • II – επεκτείνεται εκτός του οργάνου από το οποίο εξορμάται, αλλά δεν ξεπερνά τη μέση γραμμή
 • III – επεκτείνεται πέραν της μέσης γραμμής
 • IV – άπω μεταστάσεις
 • IVS – βρέφη κάτω του 1 έτους με μεταστάσεις στο ήπαρ, δέρμα, μυελό των οστών που φείδονται όμως του φλοιού των οστών

Ενίσχυση του ογκογονιδίου n-myc (φτωχή πρόγνωση)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Εκτίμηση σκελετού
 • Σπινθηρογράφημα οστών (καλύτερα να μη γίνεται)
 • Μαγνητική τομογραφία αυχένος, κοιλίας ή πυέλου (εξαρτάται από την εντόπιση του όγκου)
 • Μυελόγραμμα για νευρολογικά συμπτώματα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 • Μυελόγραμμα αν απαιτείται
 • Αναρρόφηση μυελού των οστών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ενδονοσκομειακή νοσηλεία και θεραπεία μέχρι πλήρως σταθερής εικόνας και ολοκλήρωση χημειοθεραπείας εφόδου

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 • Χειρουργική εκτομή μπορεί να είναι πλήρης, ατελής ή μόνο για βιοψία (για στάδιο Ι, μόνο εκτομή/αφαίρεση)
 • Αν η εκτομή είναι ατελής, ή έγινε μόνο βιοψία, η χημειοθεραπεία ακολουθείται από 2η χειρουργική επέμβαση που είναι διερευνητική (επιβεβαίωνει την ελάττωση του όγκου)
 • Διάταση Dumbbell δια μέσου σπονδυλικών τρημάτων, χημειοθεραπεία μόνη ή με πεταλεκτομή και αποσυμπίεση
 • Στάδιο IVS: διατομή του πρωτοπαθούς όγκου και χημειοθεραπεία
 • Ακτινοβολία στο στάδιο ΙΙΙ για ηλικία μεγαλύτερη του 1 έτους
 • Μεταμόσχευση μυελού συνιστάται στα στάδια III και IV

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Όση είναι ανεκτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Εκπαίδευση ασθενούς και οικογένειας αναφορικά με τις μακροχρόνιες συνέπειες
 • Πιθανότητα δεύτερης κακοήθειας
 • Παρενέργειες θεραπείας

ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 • Κυκλοφωσφαμίδη
 • Μελφαλάνη
 • Βινκριστίνη
 • Dacarbazine (DTIC)
 • Τενισοπίδη (VM-26)
 • Ετοποσίδη (VP16)
 • Αδριαμυκίνη
 • Cis – πλατίνη
 • Peptichemio
 • Καρβοπλατίνη
 • Ιφωσφαμίδη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 • Πολυπαραγοντική χημειοθεραπεία κάθε 3-4 εβδομάδες για 4 συνεδρίες και μετά επανεκτίμηση με εξέταση μυελού ή 2η διερευνητική χειρουργική επέμβαση
 • Παρακολούθηση κάθε 3μηνο για τον 1ο χρόνο, κάθε 4μηνο για τον 2ο χρόνο, κάθε 6μηνο για τον 3ο χρόνο και μετά τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο
 • Παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία κάθε 3-6 μήνες αρχικά και μετά ανά έτος

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 • Ναυτία, εμετός
 • Αλωπεκία
 • Καταστολή μυελού οστών
 • Ανοσοκαταστολή
 • Αιμορραγική κυστίτιδα
 • Αζωθαιμία
 • Διάρροια
 • Απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH)
 • Τοπική ιστική νέκρωση
 • Μυοκαρδιοπάθεια
 • Νεφροτοξικότητα
 • Απώλεια ακοής
 • Υπασβεστιαιμία, υπομαγνησιαιμία

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

 • Συνολική επιβίωση 55%
 • Στάδιο Ι – αναμενόμενη επιβίωση πλησιάζει το 100%
 • Στάδιο ΙΙ – επιβίωση 75%
 • Στάδιο ΙΙΙ – επιβίωση 43%
 • Στάδιο IV – επιβίωση 15%
 • Στάδιο IVS – επιβίωση 70-80%
 • Φυσιολογική DNA πλοϊδικότητα, πολλαπλασιασμός του n-myc, κακή ιστολογική εικόνα, δίδουν χειρότερη πρόγνωση από τη συνήθη για ίσης έκτασης όγκου
 • Νεογνά κάτω του 1 έτους έχουν καλύτερη έκβαση
 • Ασθενείς με αυχενικούς, πυελικούς, μεσοθωρακικούς όγκους έχουν καλύτερη πρόγνωση από εκείνους με οπισθοπεριτοναϊκούς, παρασπονδυλικούς ή επινεφριδιακούς όγκους
 • Η επιβίωση για εκείνους που παρουσιάζονται με οψόκλωνο και νυσταγμό είναι περίπου 90% (παρουσιάζεται συνήθως σε όγκους μεσοθωρακίου σε βρέφη κάτω του 1 έτους)

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παιδιατρικό: Παρουσιάζεται μόνο σε παιδιά

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

neuroblastoma print

Διαβάστε, επίσης,

Ειδική Νευρωνική Ενολάση

Ο καρκίνος θεραπεύεται

Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να χειρουργείται ο καρκίνος;

Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Όγκοι μεσοθωρακίου

Αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό

Εκπαίδευση ασθενών με αυτισμό. Διευκολύνετε και βοηθήστε τα άτομα με τα άτομα με Αυτισμό Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι οι δυσκολίες σε άτομα τα οποία...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ