Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΒιολογική θεραπεία του καρκίνου

Βιολογική θεραπεία του καρκίνου

Βιολογικά προϊόντα, κύτταρα και πρωτεϊνες για τη θεραπεία του καρκίνου

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD 

Η βιολογική θεραπεία είτε για τον καρκίνο είτε για άλλες νόσους αναφέρεται στη χρήση βιολογικών προϊόντων, κυττάρων ή πρωτεϊνών για τη θεραπεία του καρκίνου.

Οι αρχές της ανοσολογικής θεραπείας για τα μικροβιακά παθογόνα γνωστή εδώ και 200 χρόνια, άρχισε αποτελεσματικά να ενσωματώνεται στην κατανόηση της ανοσολογίας του καρκίνου εδώ και 50 χρόνια.

Κύτταρα και αντισώματα εναντίον καρκινικών αντιγόνων μπορούν να διεγερθούν είτε μέσα στο σώμα ενός ασθενούς (in vivo) είτε έξω από το σώμα (ex vivo).

Μπορούν να προετοιμαστούν σε υψηλές συγκεντρώσεις έξω από το σώμα και μετά να χορηγηθούν σε ασθενείς με καρκίνο και αυτή είναι παθητική ανοσοποίηση.

Με την ενεργητική ανοσοποίηση ένας ασθενής μπορεί να ανοσοποιηθεί με πρωτεϊνες ή γαγγλιοσίδια χορηγούμενα, όπως καρκινικά αντιγόνα (εμβόλια).

Τελευταία, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν γονίδια ή κυτοκίνες που αυξάνουν την ανοσοαπόκριση.


Ανοσοθεραπεία του καρκίνου

Παθητική ανοσοποίηση

 • Κυτταρική θεραπεία
 • Μονοκλωνικά αντισώματα

-Ενεργητική ανοσοποίηση

 • Εμβόλια

-Ανοσοαπόκριση

 • Κυτοκίνες
 • Μεταφορά γονιδίων

Οι κυτοκίνες και τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό ως συμπληρωματική βοηθητική θεραπεία για ασθενείς με υποτροπή της νόσου μετά το χειρουργείο και για ασθενείς  με υποτροπή ή μεταστατική πρωτοπαθή νόσο.

Η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων σαν αποτελεσματική ανοσοθεραπεία όταν γίνεται αλλογενής μεταμόσχευση ή με τις διαδικασίες της σαν ένα παράδειγμα για εξωγενή χορήγηση Τ κυττάρων είναι το μοντέλο της επιτυχούς κυτταρικής θεραπείας.

Παρόλα αυτά όλα τα βιολογικά προϊόντα δεν λειτουργούν όλα μόνο μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, τα μονοκλωνικά αντισώματα που αναγνωρίζουν αντιγόνα στην επιφάνεια των όγκων δρουν μέσω απόπτωσης ή μέσω μεταφοράς τοξινών. Όπως γίνεται μεταφορά παθητική των αντισωμάτων στα μικροβιακά παθογόνα, έτσι μεταφέρονται αντισώματα σε υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων, όπως  σε αυτούς της οικογένειας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα EGFR και σε πρωτεϊνες που εκφράζονται σε ένα ειδικό τύπο κυττάρων, όπως CD20 στα Β κύτταρα. Επιπρόσθετα, οι κυτοκίνες, όπως η G-CSF, δηλαδή ο ο παράγων που διεγείρει αποικίες κοκκιοκυττάρων και η ιντερλευκίνη 11, παρά του ότι είναι βιολογικά προϊόντα του αιμοποιητικού συστήματος δεν εμπλέκουν άμεσα το ανοσοποιητικό σύστημα. Γι΄αυτό και ο όρος βιολογική θεραπεία είναι πιο δόκιμος από ότι η ανοσοθεραπεία.

Το σήμα κατατεθέν του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ειδικότητα, με κυτταρική αναγνώριση ξένων μορίων μέσω ειδικών υποδοχέων σε ποικίλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Παρά το ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από πολλούς τύπους κυττάρων, τα Β (από το μυελό των οστών) και τα Τ λεμφοκύτταρα (από το θύμο) παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία κατά του καρκίνου και πολλαπλασιάζονται με τις κυτοκίνες και η δράση τους συμπληρώνεται και ενισχύεται από τα δενδριτικά κύτταρα, τα μακροφάγα και τα κύτταρα φυσικούς φονείς (natural killer-NK). Άλλωστε το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ικανό να αλληλεπιδρά σχεδόν με κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος.

Η κυτταρική και χημική ανοσία αναγνωρίζουν αντιγόνα με διαφορετικούς τρόπους.

Τα Τ κύτταρα διαφοροποιούν αντιγόνα από πρωτεϊνες, ενώ τα Β κύτταρα αναγνωρίζουν και πολυσακχαρίτες και νουκλεϊνικά οξέα εκτός από πρωτεϊνικά αντιγόνα.

Τα Β κύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα που δεν συνδέονται άλλα μόρια. Τα Τ κύτταρα γενικά διαφοροποιούν αντιγόνα που συνδέονται το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας (MHC). Η ειδικότητα αποκτάται μέσω ενός υποδοχέα των Τ κυττάρων που αναγνωρίζει τα αντιγόνα που είναι συνδεδεμένα με το MHC.

Τα Β κύτταρα χρησιμοποιούν ανοσοσφαιρίνες σαν υποδοχείς για να αντιδράσουν με άλλα μόρια ξένα και μπορούν να αναγνωρίσουν τα ενδογενή αντιγόνα. Τα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα που έχουν παρουσιαστεί από άλλα κύτταρα και μετά παρουσιάζονται σε αυτό το κύτταρο σε συνδυασμό με τα μόρια του MHC.

Από την ανακάλυψη των ιντερφερονών με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA μέχρι σήμερα έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην αύξηση της ανοσολογικής απόκρισης των ασθενών στα καρκινικά κύτταρα και στην τροποποίηση των προϊόντων του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε απευθείας να αναστέλλεται  η κυτταρική ανάπτυξη του όγκου, όπως η κυτταρική θεραπεία με Τ κύτταρα στην αλλογενή μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Επίσης, να μεγάλος αριθμός μονοκλωνικών αντισωμάτων χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου. Τα εμβόλια και η γονιδιακή θεραπεία είναι η μεγάλη υπόθεση στον καρκίνο…


Μηχανισμοί λύσης του όγκου με το ανοσοποιητικό σύστημα

-Κυτταροτοξικά Τ κύτταρα

 • Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ειδικά στα αντιγόνα
 • Τα αντιγόνα αναγνωρίζονται μόνο σε συνδυασμό με το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας (MHC)

Κύτταρα φυσικοί φονείς

 • Αναγνωρίζουν και καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα χωρίς προηγούμενη αντιγονική ευαισθητοποίηση (χωρίς μεσολάβηση του MHC)

Κυτταροτοξικότητα από αντισώματα

 • Απαιτεί καρκινικά κύτταρα για τα οποία τα αντισώματα είναι ειδικά
 • Γίνεται κυρίως με τα κύτταρα φονείς και τα μακροφάγα

-Αντισώματα διαμεσολαβητικά

 • Τα αντισώματα δεσμεύονται στα καρκινικά κύτταρα και ενεργοποιείται ο καταρράκτης λύσης του όγκου

-Μακροφάγα

 • Σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα μετά από ενεργοποίηση

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Η νέα θεραπεία

Ιατρική του μέλλοντος

Στοχευμένες τοπικές θεραπείες στον καρκίνο

Γονιδιακή θεραπεία

Γονιδιακή εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο

Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες

Αναστολή των υποδοχέων των τυροσινικών κινασών

Τα μονοπάτια του καρκίνου

Η Εξέλιξη της Ογκολογίας

Βιολογικές θεραπείες στον καρκίνο του πνεύμονα

Φαρμακοδυναμική στην ογκολογία

Τι είναι ο καρκίνος;

Υποσχόμενη θεραπεία για την λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιούνται τα πεπτίδια

Υγρά πεπτίδια

Τα πεπτίδια στη θεραπεία του καρκίνου

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Μοριακό προφίλ του όγκου

Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα

Γονιδιακή θεραπεία και εμβόλια για τις αιματολογικές κακοήθειες

Θεραπεία με εκχύλισμα θύμου αδένα

www.emedi.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια

Αιθέριο έλαιο γωλθέρια. Το αιθέριο έλαιο γωλθερίας έχει ισχυρή αναλγητική και μυοχαλαρωτική δράση και χρησιμοποιείται και στον αθλητισμό. Το αιθέριο έλαιο γωλθέρια ή γωλθερία ή...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ