Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΣτάδιο ΙΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο ΙΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο ΙΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM 

Τ δείχνει το μέγεθος του κύριου (πρωτοπαθή) όγκου και αν έχει εξαπλωθεί σε κοντινές περιοχές.

N περιγράφει την εξάπλωση του καρκίνου σε κοντινούς (περιφερειακούς) λεμφαδένες.

Μ υποδεικνύει εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (μετάσταση) σε άλλα όργανα του σώματος (πιο συχνή είναι το ήπαρ). 

Οι αριθμοί 0 έως 4 δείχνουν την αυξανόμενη σοβαρότητα.

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM είναι πολύπλοκο και μπορεί να είναι δύσκολο για τους ασθενείς (και για ορισμένους γιατρούς) για να το καταναοήσουν.


Σταδιοποίηση όγκων του πνεύμονα

ΤΧ: Ο κύριος (πρωτοπαθής) όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί, ή τα καρκινικά κύτταρα υπάρχουν στην κυτταρολογική εξέταση πτυέλων ή σε βρογχικά εκπλύματα, αλλά κανένας όγκος δεν μπορεί να βρεθεί.

T0: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ενός πρωτοπαθούς όγκου.

Tis: Ο καρκίνος βρίσκεται επιφανειακά στα στρωματικά κύτταρα των αναπνευστικών αεραγωγών. Δεν έχει εισβάλει σε βαθύτερους ιστούς των πνευμόνων. Αυτό το στάδιο είναι, επίσης, γνωστό ως καρκίνωμα in situ.

Τ1: Ο όγκος δεν είναι μεγαλύτερος από 3 εκατοστά (cm). Δεν έχει φτάσει στις μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες (σπλαχνικός υπεζωκότας), και δεν επηρεάζει τους κύριους κλάδους των βρόγχων.

T1a: Εάν ο όγκος είναι 2 cm ή λιγότερο.

T1b: Εάν ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 2 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 3 cm.

Τ2: Ο όγκος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι μεγαλύτερος από 3 cm, αλλά όχι μεγαλύτερος από 7 cm στη μέγιστη διάμετρο

Τ2α: Εάν ο όγκος είναι 5 cm ή λιγότερο (αλλά μεγαλύτερος από 3 cm)

T2b: Εάν ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 5 cm (αλλά όχι μεγαλύτερος από 7 cm )

 • Πρόκειται για ένα κύριο βρόγχο, αλλά δεν είναι κοντύτερα από 2 cm από την τρόπιδα (το σημείο όπου η τραχεία χωρίζεται σε αριστερό και δεξιό κύριο βρόγχο)
 • Έχει προχωρήσει στις μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες (σπλαχνικός υπεζωκότας)
 • Ο όγκος φράζει μερικώς τους αεραγωγούς, αλλά δεν επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία και δεν υπάρχει πνευμονία

Τ3: Ο όγκος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι μεγαλύτερος από 7 cm
 • Έχει προχωρήσει στο θωρακικό τοίχωμα, στο μυ που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά (διάφραγμα), στις μεμβράνες που περιβάλλουν το χώρο μεταξύ των πνευμόνων (υπεζωκότα μεσοθωρακίου), ή στο σάκο που περιβάλλει την καρδιά (βρεγματικό περικάρδιο)
 • Εισβάλλει σε ένα κύριο βρόγχο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm από την τρόπιδα, αλλά δεν περιλαμβάνει την ίδια την τρόπιδα
 • Προκαλεί κατάρρευση ολόκληρου του πνεύμονα ή έχει προκαλέσει πνευμονία σε ολόκληρο τον πνεύμονα
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστα οζίδια όγκων είναι παρόντα στο ίδιο λοβό του πνεύμονα

Τ4: Ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ένας όγκος οποιουδήποτε μεγέθους έχει αυξηθεί εντός του χώρου μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο), την καρδιά, τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία κοντά στην καρδιά (όπως η αορτή), την τραχεία, τον οισοφάγο (σωλήνα που συνδέει τον τράχηλο με το στομάχι), την σπονδυλική στήλη, ή την τρόπιδα.
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα σε διαφορετικές λοβούς του ίδιου του πνεύμονα

NX: δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι κοντινοί (περιφερικοί) λεμφαδένες

N0: Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε κοντινούς λεμφαδένες

Ν1: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα και/ή γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Επηρεάζονται λεμφαδένες που βρίσκονται στην ίδια πλευρά με τον πρωτοπαθή όγκο (-ους).

Ν2: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε λεμφαδένες γύρω από την τρόπιδα (το σημείο όπου η τραχεία χωρίζεται σε αριστερό και δεξιό βρόγχο) ή σε λεμφαδένες στο χώρο μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο) στην ίδια πλευρά με τον πρωτοπαθή όγκο

N3: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες κοντά στην κλείδα και στις δύο πλευρές, ή/και έχει εξαπλωθεί σε πυλαίους ή λεμφαδένες στην πλευρά απέναντι από τον πρωτοπαθή όγκο

M0: Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα ή περιοχές. Περιλαμβάνει τον άλλο πνεύμονα, τους λεμφαδένες τους απομακρυσμένους, και άλλα όργανα ή ιστούς όπως το ήπαρ, τα οστά, ή τον εγκέφαλο

M1a: Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στο άλλο πνεύμονα
 • Τα κύτταρα του καρκίνου βρέθηκαν στο υγρό γύρω από τον πνεύμονα (κακοήθης πλευριτική συλλογή)
 • Τα κύτταρα του καρκίνου βρέθηκαν στο υγρό γύρω από την καρδιά (κακοήθης περικαρδιακή συλλογή)

M1b: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένους λεμφαδένες ή σε όργανα, όπως το ήπαρ, τα οστά, ή τον εγκέφαλο


Στάδιο IIIA

Τ1 έως Τ3, N2, Μ0: Ο όγκος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους ή να έχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ο όγκος περιλαμβάνει ένα κύριο βρόγχο χωρίς να έχει επεκταθεί στην τρόπιδα
 • Ο όγκος έχει επεκταθεί μέσα στο σπλαχνικό υπεζωκότα (οι μεμβράνες που περιβάλλουν τους πνεύμονες)
 • Ο όγκος έχει μερικώς προκαλέσει απόφραξη των αεραγωγών, ή έχει επεκταθεί αρκετά στους αεραγωγούς για να προκαλέσει κατάρρευση όλου του πνεύμονα ή προκαλεί πνευμονία σε ολόκληρο πνεύμονα
 • Έχει επεκταθεί στο θωρακικό τοίχωμα, τον μυ που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά (διάφραγμα), τις μεμβράνες που περιβάλλουν το χώρο μεταξύ των δύο πνευμόνων (υπεζωκότας μεσοθωράκιο), ή την μεμβράνη του σάκου που περιβάλλει την καρδιά (βρεγματικό περικάρδιο)
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα στο ίδιο λοβό του πνεύμονα
 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε λεμφαδένες γύρω από την τρόπιδα (το σημείο όπου η τραχεία χωρίζεται σε αριστερό και δεξιό βρόγχο) ή στο χώρο μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο). Αυτές οι λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά με το κύριο όγκο του πνεύμονα. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία

Ή

Τ3, Ν1, Μ0: ο όγκος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι μεγαλύτερος από 7 cm
 • Έχει επεκταθεί σε θωρακικό τοίχωμα, τον μυ που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά (διάφραγμα), τις μεμβράνες που περιβάλλουν το χώρο μεταξύ των δύο πνευμόνων (υπεζωκότας μεσοθωρακίου), ή τη μεμβράνη του σάκου που περιβάλλει την καρδιά (βρεγματικό περικάρδιο)
 • Έχει επεκταθεί σε ένα κύριο βρόγχο και είναι σε απόσταση μικρότερη από 2 cm προς την τρόπιδα, αλλά δεν περιλαμβάνει την ίδια το τρόπιδα
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα στο ίδιο λοβό του πνεύμονα
 • Έχει επεκταθεί αρκετά τους αεραγωγούς για να προκαλέσει κατάρρευση του πνεύμονα ή να προκαλέσει πνευμονία
 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα και/ή γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Αυτοί οι λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά, όπως ο καρκίνος. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία

Ή

Τ4, N0 ή N1, Μ0: Ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ένας όγκος οποιουδήποτε μεγέθους έχει αυξηθεί εντός του χώρου μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο), την καρδιά, τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία κοντά στην καρδιά (όπως η αορτή), την τραχεία, τον οισοφάγο (σωλήνα που συνδέει τον τράχηλο με το στομάχι), την σπονδυλική στήλη, ή την τρόπιδα.
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα σε διαφορετικές λοβούς του ίδιου του πνεύμονα
 • Ο καρκίνος μπορεί ή δεν μπορεί να έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες μέσα στον πνεύμονα ή/και γύρω από την περιοχή όπου ο βρόγχος εισέρχεται στον πνεύμονα (κόμβοι λεμφαδένων). Επηρεάζονται οι λεμφαδένες που βρίσκονται στην ίδια πλευρά όπως ο καρκίνος. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία.

Στάδιο IIIB 

Κάθε Τ, N3, Μ0: Ο καρκίνος μπορεί να είναι οποιουδήποτε μεγέθους. Μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επεκταθεί σε κοντινές δομές ή να έχει προκαλέσει πνευμονία ή κατάρρευση του πνεύμονα. Έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες κοντά στην κλείδα εκατέρωθεν, και/ή έχει εξαπλωθεί σε πυλαίους ή λεμφαδένες επί της πλευράς απέναντι από τον πρωτοπαθή όγκο. Ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία.

Ή

Τ4, N2, Μ0: ο καρκίνος έχει 1 ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ένας όγκος οποιουδήποτε μεγέθους έχει αυξηθεί εντός του χώρου μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο), την καρδιά, τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία κοντά στην καρδιά (όπως η αορτή), την τραχεία, τον οισοφάγο (σωλήνας που συνδέει τον τράχηλο με το στομάχι), την σπονδυλική στήλη, ή την τρόπιδα
 • Δύο ή περισσότερα ξεχωριστά οζίδια όγκων είναι παρόντα σε διαφορετικές λοβούς του ίδιου του πνεύμονα
 • Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες γύρω από την τρόπιδα ή στο χώρο μεταξύ των πνευμόνων (μεσοθωράκιο)
 • Επηρεάζονται λεμφαδένες βρίσκονται στην ίδια πλευρά με το κύριο όγκο του πνεύμονα. Δεν έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία

Η θεραπεία της τοπικά προχωρημένης νόσου του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι ένα  από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Οι επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν χειρουργείο για τη λιγότερο προχωρημένη νόσο ή ακτινοθεραπεία, που και οι δύο επιλογές δίνονται με ή χωρίς χημειοθεραπεία για τον έλεγχο των μικρομεταστάσεων. 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών για ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο είναι θολή από την δυσκολία επιλογής των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων, από τα διαφορετικά συστήματα σταδιοποίησης και από τους ετερογενείς πληθυσμούς ασθενών με όγκους που κυμαίνονται από το στάδιο με μη ογκώδη νόσο, όπως το στάδιο ΙΙΙΑ (κλινικά Ν1 λεμφαδένες με Ν2 λεμφαδένες που ανακαλύπτονται τη στιγμή του χειρουργείου ή της μεσοθωρακοσκόπησης) μέχρι Ν2 λεμφαδένες (λεμφαδενοπάθεια καθαρά ορατή σε ακτινογραφία του θώρακα ή πολλαπλών επιπέδων εμπλοκή λεμφαδένων)  ή καθαρά ανεγχείρητη νόσος σταδίου ΙΙΙΒ.

Για μερικούς υπότυπους του σταδίου ΙΙΒ (Τ3, Ν0, ΙΙΑ (Τ3, Ν1) ή ΙΙΙΒ (Τ4, ΝΟ+/-1) ο ρόλος του χειρουργείου σχετίζεται λιγότερο με την πιθανότητα της μικρομεταστατικής νόσου και περισσότερο με τη θέση του όγκου (π.χ. άνω αύλακα, θωρακικό τοίχωμα και εγγύς αεραγωγοί). Για κάθε θέση του όγκου πρέπει να γίνεται έλεγχος για πιθανή δυνατότητα χειρουργικής εξαίρεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθείται η τακτική της προεγχειρητικής χημειοακτινοβολίας.


Μη ογκώδης νόσος Στάδιο ΙΙΙΑ Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Η πρωταρχική θεραπεία του σταδίου ΙΙΙΑ (κλινικά Ν0) νόσου είναι η χειρουργική εξαίρεση και θεραπεία επιτυγχάνεται σε 25-50% των ασθενών. Παρόλα αυτά ακόμη και με καθολική εξαίρεση, η συχνότητα θεραπείας είναι απογοητευτική και γι΄αυτό όλοι προχωρούν σε συνδυασμένη θεραπεία με συμπληρωματική θεραπεία με φάρμακα ή ακτινοβολία, που και πάλι τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

Η συμπληρωματική θεραπεία

Ακτινοθεραπεία στο θώρακα

Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει δείξει ελάττωση της τοπικής υποτροπής μετά το χειρουργείο σε στάδιο ΙΙ ή ΙΙΙ πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα, αλλά δεν παρατείνει την επιβίωση.

Θεραπεία με φάρμακα

Δυστυχώς τα ποσοστά παράτασης της επιβίωσης είναι μικρά. Για παράδειγμα μια μετανάλυση που δημοσιεύθηκε το 1995 δείχνει βελτίωση της πενταετούς επιβίωσης με χημειοθεραπεία βασισμένη στην Cisplatin κατά 5%, ενώ όσες μελέτες δημοσιεύθηκαν μετά το 2000 δεν έδειξαν όφελος στην επιβίωση για νόσο σταδίου ΙΙ και ΙΙΙΑ (Ν2 νόσος). 

Η προεγχειρητική θεραπεία

Χημειοθεραπεία με ακτινοθεραπεία θώρακα γίνεται για επιβεβαιωμένο παθολογικό στάδιο Ν2.

Γίνεται για έλεγχο μικρομεταστάσεων και για να ελαττωθεί ο όγκος, ώστε να είναι δυνατή η χειρουργική εξαίρεση.

Τα αποτελέσματα από τις μελέτες είναι αμφιλεγόμενα και σε κάποιες από αυτές απογοητευτικά.

Όταν η προεγχειρητική θεραπεία χρησιμοποιείται ο ρόλος της είναι στον έλεγχο των μικρομεταστάσεων. Για να γίνει εξαιρέσιμη η νόσος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπεία μόνο σε Τ4, Ν0 ή Τ4, Ν1 νόσο.


Ογκώδης νόσος ΙΙΙΑ (Ν2) και ΙΙΙΒ χωρίς πλευριτική συλλογή-Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Αμφιλεγόμενο κι εδώ το είδος της θεραπείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Σκοπός ο έλεγχος της τοπικής υποτροπής και ο έλεγχος της μικρομεταστατικής νόσου.

Για την ογκώδη νόσο ΙΙΙΑ γίνεται προεγχειρητική ή μετεγχειρητική θεραπεία με φάρμακα ή θεραπεία με φάρμακα και ακτινοβολία.

Για τη νόσο σταδίου ΙΙΙΒ που θεωρείται ανεγχείρητη όταν δεν υπάρχει πλευριτική συλλογή γίνεται συνδυασμένη θεραπεία με φάρμακα και ακτινοθεραπεία, ενώ όταν υπάρχει πλευριτική συλλογή μόνο θεραπεία με φάρμακα.  

Η συνδυασμένη θεραπεία με φάρμακα και ακτινοβολία

Τα θετικά αποτελέσματα από τις μελέτες είναι πενιχρά σε σχέση με την ποιότητα ζωής, αν και θεωρείται η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με ογκώδη ή ανεγχείρητη νόσο σταδίου ΙΙΙΑ ή ΙΙΙΒ χωρίς πλευριτική συλλογή. 

Η συνδυασμένη χημειοακτινοθεραπεία δείχνει λίγο καλύτερα αποτελέσματα από την ακτινοβολία μόνο, όμως με το τίμημα της τοξικότητας. 

Οι συνδυασμοί:

2 κύκλοι mitomycin-C, vindesine & cisplatin (MVP) ταυτόχρονα ή διαδοχικά με ακτινοβολία 56 Gy και όσοι έχουν ανταπόκριση  λαμβάνουν άλλους 2 κύκλους MVP μετά την ολοκλήρωση της ακτινοβολίας (5 μήνες όφελος ζωής, αλλά με κακή ποιότητα).

Ταυτόχρονη θεραπεία με cisplatin, vinblastine και ακτινοθεραπεία, σε σχέση με διαδοχική χημειοακτινοθεραπεία (2 μήνες όφελος ζωής, αλλά με κακή ποιότητα).

Paclitaxel 50 mg/m3 & Carboplatin (AUC 2) με ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και πολλά άλλα σχήματα, που πολλά από  αυτά δεν έχουν όφελος στην επιβίωση κι επιπλέον έχουν δυσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής.

Τα στοχευμένα βιολογικά φάρμακα χρησιμοποιούνται, επίσης, αλλά η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι ικανοποιητική.

Η χημειοθεραπεία μπορεί να δοθεί σε κανονικές δόσεις με την ακτινοθεραπεία, ή να δοθεί για ακτινοευαισθησία σε εβδομαδιαίες δόσεις ή να γίνει συνδυασμός των προηγούμενων μεθόδων.

Τα αποτελέσματα με όλους τους συνδυασμούς και με όλους τους τρόπους της ακτινοθεραπείας είναι απογοητευτικά και γι΄αυτό απαιτείται να γίνεται μοριακό προφίλ του όγκου για έλεγχο της ευαισθησίας του όγκου στα επιλεγόμενα χημειοθεραπευτικά ή στοχευμένα βιολογικά φάρμακα, αλλά και στην ακτινοβολία.

Στοχευμένα, βιολογικά φάρμακα κι ανοσοθεραπεία χρησιμοποιούνται.


Στάδιο ΙΙΙ, N2 Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα

Oι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την επιλογή της θεραπείας

 • Κλινικά Ν0 νόσος με την αξονική και το PET. Γίνεται χειρουργική εξαίρεση και αν μικροσκοπική νόσος Ν2 ανευρεθεί στο χειρουργείο γίνεται μετεγγχειρητική χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή και τα δύο ή και τίποτε ανάλογα με το μοριακό προφίλ του όγκου.
 • Σε μη ογκώδη νόσο Ν2 από την αξονική και το PET λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, η γενική κατάσταση και τα συνοδά νοσήματα. Αν  ο ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί συζητείται το ενδεχόμενο συμπληρωματικής χημειοθεραπείας με ή χωρίς μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή γίνεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Αν γίνει προεγχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί να γίνει μεσοθωρακοσκόπηση και αν οι Ν2 λεμφαδένες είναι θετικοί μετά την προεγχειρητική θεραπεία με φάρμακα, ο ασθενής δεν χειρουργείται και υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία ή συνδυασμένη χημειοακτινοθεραπεία.
 • Η συνδυασμένη χημειοακτινοθεραπεία προεγχειρητικά πρέπει να δίνεται με προσοχή λόγω μεγάλου κινδύνου για θάνατο μετεγχειρητικά. 
 • Η μεσοθωρακοσκόπηση πριν είναι απαραίτητη, συνήθως όταν σχεδιάζεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία, αλλιώς δεν είναι απαραίτητη πριν το χειρουργείο.
 • Σε μεγάλους Ν2 λεμφαδένες γίνεται χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία σύμφωνα με το μοριακό προφίλ του όγκου. Θεωρείται απαραίτητη η βιοψία γιατί οι διογκωμένοι λεμφαδένες από την αξονική είναι θετικοί για κακοήθεια μόνο στο 30% των ασθενών. 
 • Το PET είναι χρήσιμο για ανίχνευση των απομακρυσμένων μεταστάσεων και πολλοί χειρουργοί θεωρούν ότι όταν οι λεμφαδένες είναι υπερδραστήριοι στο PET πρέπει να θεωρούνται παθολογικοί. Καλύτερα να μη γίνεται.
 • Η ηλικία, η γενική κατάσταση, και τα συνοδά νοσήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Εάν ο ασθενής έχει άριστη γενική κατάσταση η ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία δίνει ένα πολύ μικρό όφελος, αλλά έχει μεγάλη τοξικότητα.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται μοριακό προφίλ του όγκου…

Σαφώς, απαιτούνται πολλές αλλαγές στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Να γίνεται πάντα μοριακό προφίλ του όγκου και να μη θυσιάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς…

Απαιτείται νέα θεραπευτική προσέγγιση για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. 

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Στάδιο 0 μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο Ι και ΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα

Προεγχειρητική εκτίμηση σε καρκίνο του πνεύμονα 

Προγνωστικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα

Υπάρχει τρόπος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα;

Βιολογία του καρκίνου του πνεύμονα 

Παθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Οι βιταμίνες για τους βλεννογόνους 

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο από το κάπνισμα 

Πρόληψη καρκίνου του πνεύμονα με διακοπή καπνίσματος 

Πρόληψη καρκίνου πνεύμονος

Το μπρόκολο είναι φάρμακο για τους πνεύμονες

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καλάμι 

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;

Διατροφή για τον καρκίνο του πνεύμονα

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο 

Πώς μπορείτε να μολυνθείτε από ραδόνιο 

Γενετική του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα

Χημειοπροφύλαξη στον καρκίνο του πνεύμονα

Διαφοροδιάγνωση πλευριτικών συλλογών με PET/CT scan

Υψηλές δόσεις βιταμινών για τη θεραπεία καρκίνου

Οι πνεύμονες μπορεί να αναγεννηθούν

Διάγνωση του καρκίνου με σκύλους

Ποτό για τον καρκίνο πνεύμονα 

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα 

Η αμιάντωση 

Ρομποτική ακτινοχειρουργική 

Νευροενδοκρινείς όγκοι 

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Το ραδόνιο

Επαγγελματικοί καρκίνοι  

Όταν κάποιος φτύνει αίμα 

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας 

Νανοσωματίδια για τον καρκίνο του πνεύμονα 

Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση οργάνων

Έκφραση του κολλαγόνου σε καρκίνο του πνεύμονα 

Διάγνωση ασθενειών από τα χέρια

Το εμβόλιο Vaxira για τον καρκίνο 

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων

Οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Καρκινοειδείς όγκοι

Ειδική Νευρωνική Ενολάση

Ο κόσμος θα φέρει την αλλαγή στην Ογκολογία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Το PET-CT SCAN είναι σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο

Η παθολογία του καρκίνου

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Πρώιμη διάγνωση καρκίνου με PET-CT 

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου

Φωτοθεραπεία με χρώματα

Πώς θεραπεύει το κόκκινο χρώμα

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

Μοριακό προφίλ του όγκου

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Το ChatGPT σα σύμβουλος Υγείας

Το ChatGPT σα σύμβουλος Υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους ασθενείς να βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις για τα προβλήματα υγείας τους Το Chat GPT σημαίνει...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ