Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΜικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα
Array

Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα

Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα-Θεραπεία

 

Γράφει ο 

Σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Επειδή, ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα δίνει πολύ γρήγορα μεταστάσεις και η μικρομεταστατική νόσος θεωρείται βέβαιη τη στιγμή της διάγνωσης η νόσος χαρακτηρίζεται τοπική ή εκτεταμένη.

Η τοπική νόσος είναι η νόσος η οποία περιορίζεται σε ένα πεδίο και είναι περιορισμένη στο ένα ημιθωράκιο και στους περιοχικούς λεμφαδένες, συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου και των σύστοιχων υπερκλείδιων λεμφαδένων.

Η εκτεταμένη νόσος είναι η νόσος που εξαπλώνεται έξω από αυτές τις περιοχές.


Εκτίμηση πριν τη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Οι πιο συχνές θέσεις μετάστασης του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι ο εγκέφαλος, το συκώτι, ο μυελός των οστών και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Γι΄αυτό το λόγο απαιτείται πλήρης σταδιοποίηση με γενική αίματος, έλεγχο ήπατος, αξονική ή καλύτερα μαγνητική εγκεφάλου, αξονική θώρακος και μαγνητική κοιλίας, σπινθηρογράφημα οστών; (καλύτερα να μη γίνεται) και οστεομυελική βιοψία; (καλύτερα να μη γίνεται. Αυτός ο έλεγχος γίνεται αν ο ασθενής είναι υποψήφιος για συνδυασμένη θεραπεία με ακτινοθεραπεία θώρακος και χημειοθεραπεία και για εκτίμηση της πρόγνωσης.

Εάν ο ασθενής δεν είναι υποψήφιος για συνδυασμένη θεραπεία δεν απαιτείται σταδιοποίηση αν υπάρχει απόδειξη για εκτεταμένη νόσο. Επίσης, επειδή η πιθανότητα για διήθηση μυελού είναι κάτω από 10% παραλείπεται η οστεομυελική βιοψία.


Προγνωστικοί παράγοντες στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Οι κυριότεροι προγνωστικοί παράγοντες είναι το στάδιο της νόσου, η γενική κατάσταση και η παρουσία ογκώδους νόσου. Οι ηπατικές μεταστάσεις έχουν και αυτές χειρότερη πρόγνωση. Αν η πρωταρχική κακή γενική κατάσταση του ασθενούς οφείλεται στην υποκείμενη κακοήθεια τα συμπτώματα συχνά εξαφανίζονται με την θεραπεία και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής. Δυστυχώς, όμως η δυσλειτουργία των βασικών οργάνων από μη κακοήθεις αιτίες κάνουν τον ασθενή να μην μπορεί να ανεχθεί τη χημειοθεραπεία.


Θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα είναι η χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα. Η cisplatin μαζί με etoposide έχουν ανταπόκριση 75-90% και πλήρη ανταπόκριση 50%  για τοπική νόσο. Για εκτεταμένη νόσο η ολική ανταπόκριση είναι 50% και η πλήρης 25%. Μέσα σε 2 κύκλους παρατηρείται γρήγορη μείωση του όγκου και ανακούφιση των συμπτωμάτων. Δυστυχώς, όμως, η μέση επιβίωση είναι 14 μήνες για περιορισμένη νόσο και 7 μήνες για εκτεταμένη νόσο. Λιγότερο από 5% των ασθενών επιβιώνουν για 2 έτη.

Η cisplatin μαζί με etoposide είναι λιγότερο μυελοτοξικά από το σχήμα CAV- Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine και περισσότερα ανεκτά με σύγχρονη θωρακική ακτινοθεραπεία και έχουν καλύτερη ανταπόκριση, χωρίς όμως όφελος στην επιβίωση. Η irinotecan και cisplatin χορηγούνται, επίσης, με ίσως, λίγο καλύτερα αποτελέσματα.


Συχνότητα των δόσεων χημειοθεραπείας στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Δεν υπάρχει όφελος στην επιβίωση όταν αυξάνονται οι δόσεις ή η συχνότητα χορήγησης των δόσεων με αυτόλογη μεταμόσχευση του μυελού των οστών.


Διάρκεια της θεραπείας στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Δεν υπάρχει όφελος στην επιβίωση από την παρατεταμένη χορήγηση χημειοθεραπείας ή από τη συνεχόμενη χορήγηση θεραπείας. Η χορήγηση 4- 6 κύκλων είναι η καλύτερη.


2ης γραμμής θεραπεία σε μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Δεν υπάρχει θεραπεία… Η πιθανότητα ανταπόκρισης σε χημειοθεραπεία 2ης γραμμής εξαρτάται από το πότε έγινε η υποτροπή μετά την αρχική θεραπεία. Οι ασθενείς που υποτροπιάζουν σε περισσότερο από 3 μήνες από την ολοκλήρωση της 1ης γραμμής θεραπείας έχουν πιο ευαίσθητη νόσο και μπορεί να έχουν καλύτερη ανταπόκριση από τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόοδο νόσου σε λιγότερο από 3 μήνες από την ολοκλήρωση της πρώτης θεραπείας.

Ένα εγκεκριμένο φάρμακο για 2ης γραμμής θεραπεία είναι η topotecan με 20% ανταπόκριση και μέση επιβίωση τους 22 μήνες. Άλλα φάρμακα είναι η etoposide από το στόμα, το CAV και η Paclitaxel. 


Ηλικιωμένοι ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Δυστυχώς τα συνοδά νοσήματα και η κακή γενική κατάσταση των ηλικιωμένων περιπλέκει τα πράγματα και δεν ωφελούνται από την χημειοθεραπεία και την μονοθεραπεία. Μόνο οι καλοδιατηρημένοι ηλικιωμένοι ωφελούνται από την συνδυασμένη θεραπεία, όπως και οι μικρότεροι.


Χημειοθεραπεία μαζί με ακτινοθεραπεία στο θώρακα

Ένα μικρό όφελος στην επιβίωση της τάξης του 5% στα 3 χρόνια υπάρχει με ακτινοθεραπεία στον θώρακα. Η ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία είναι καλύτερη από τη διαδοχική αλλά έχει πολλές παρενέργειες, όπως αιματολογική τοξικότητα και οισοφαγίτιδα. Σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία καλύτερα να είναι υπερκλασματοποιημένη σε 2 δόσεις ημερησίως.


Προφυλακτική ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία

Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι οι πρώτες μεταστάσεις που δίνονται σε μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε 1/3 των ασθενών με υποτροπή και άλλο 1/3 έχει εγκεφαλικές και άλλες μεταστάσεις στην υποτροπή και το υπόλοιπο 1/3 έχει μεταστάσεις συστηματικές αλλού.

Επειδή, υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα όταν συμβούν εγκεφαλικές μεταστάσεις πολλοί προτείνουν την προφυλακτική ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία μετά από πλήρη ανταπόκριση μετά την εισαγωγική θεραπεία, αλλά το όφελος στην επιβίωση είναι μόνο 5% στα 3 έτη με πολλές παρενέργειες και δυστυχώς με κακή ποιότητα ζωής.

Σαφώς, απαιτούνται πολλές αλλαγές στη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Να γίνεται πάντα μοριακό προφίλ του όγκου και να μην θυσιάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς…

Απαιτείται νέα θεραπευτική προσέγγιση για το μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. 

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για το μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Στάδιο IV μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο ΙΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα

Στάδιο 0 μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

Στάδιο Ι και ΙΙ μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα

Προεγχειρητική εκτίμηση σε καρκίνο του πνεύμονα 

Προγνωστικοί δείκτες στον καρκίνο του πνεύμονα

Υπάρχει τρόπος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα;

Βιολογία του καρκίνου του πνεύμονα  

Παθολογία του καρκίνου του πνεύμονα

Οι βιταμίνες για τους βλεννογόνους 

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο από το κάπνισμα 

Πρόληψη καρκίνου του πνεύμονα με διακοπή καπνίσματος 

Πρόληψη καρκίνου πνεύμονος 

Το μπρόκολο είναι φάρμακο για τους πνεύμονες

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με καλάμι  

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;  

Διατροφή για τον καρκίνο του πνεύμονα 

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Θεραπεία πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα χωρίς χειρουργείο  

Πώς μπορείτε να μολυνθείτε από ραδόνιο  

Γενετική του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα

Χημειοπροφύλαξη στον καρκίνο του πνεύμονα

Διαφοροδιάγνωση πλευριτικών συλλογών με PET/CT scan

Υψηλές δόσεις βιταμινών για τη θεραπεία καρκίνου 

Οι πνεύμονες μπορεί να αναγεννηθούν

Διάγνωση του καρκίνου με σκύλους

Ποτό για τον καρκίνο πνεύμονα 

Ο ασθενής με δύσπνοια στα επείγοντα 

Η αμιάντωση 

Ρομποτική ακτινοχειρουργική 

Νευροενδοκρινείς όγκοι  

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Το ραδόνιο

Επαγγελματικοί καρκίνοι  

Όταν κάποιος φτύνει αίμα  

Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας 

Νανοσωματίδια για τον καρκίνο του πνεύμονα 

Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση οργάνων

Έκφραση του κολλαγόνου σε καρκίνο του πνεύμονα 

Διάγνωση ασθενειών από τα χέρια 

Το εμβόλιο Vaxira για τον καρκίνο 

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των όγκων 

Οι αιτίες του καρκίνου του πνεύμονα

Νευροενδοκρινείς όγκοι 

Καρκινοειδείς όγκοι 

Ειδική Νευρωνική Ενολάση

Ο κόσμος θα φέρει την αλλαγή στην Ογκολογία

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία 

Το PET-CT SCAN είναι σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο

Η παθολογία του καρκίνου

Σταδιοποίηση στον καρκίνο 

Πρώιμη διάγνωση καρκίνου με PET-CT  

Πώς η βιοψία και το χειρουργείο βοηθούν στην εξάπλωση του καρκίνου

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

Μοριακό προφίλ του όγκου

Λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση

Έκφραση του κολλαγόνου σε καρκίνο του πνεύμονα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ